දොරොව්වේ ඤාණරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/09Daham Sithuvili - (2019-10-09) | ITN00:21:35
22019/08/20Ven Dorouwe Gnanarathana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:54:23
32014/12/1402- Ven. Dorowwe Gnanarathana Thero 26 07 201401:18:16

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.