අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/15පුණ්‍ය කර්මයෙන් මෙලොවදීත්, පරලොවදී පුණ්‍ය විපාකයෙන් සතුට උපදවයි Aluthgama Pannasara thero 2019-11-1400:57:53
22019/11/12ජනපති සදහම් යාත්‍රා 56 Ven. Aluthgama Pannasara Thero, Janapathi Sadaham Yathra 56 - 2019.11.12 - 0901:05:03
32019/11/122019-11-12| Sadaham Yathra01:07:12
42019/11/10ඵලයට නොකැමති, හේතුවට කැමති ස්භාවය Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 11 - 09)00:51:22
52019/11/09සියලු දේ සිදුවන්නේ දෙවියන්ගේ කැමැත්ත මතනම් - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:50:15
62019/11/05 Ven Aluthgama Pannasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 401:16:20
72019/11/05ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-09-සල්ලේඛ සූත්_රය- 1-Ven Aluthgama Pannasara Thero-30-10-1901:02:15
82019/11/01පැටළුනු නූල් පන්දුවක එක් කොනක් සොයා -Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:20
92019/11/01පැටළුනු නූල් පන්දුවක එක් කොනක් සොයා Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 30)00:55:20
102019/10/29ගස නොකපන්න, වනය කපන්න Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 27)00:50:37
112019/10/27රට්ඨපාල සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:59:32
122019/10/27පරණ රසයක් සොයමින් අළුත් රසයක් රස විඳීම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 25)00:55:00
132019/10/26Ven Aluthgama Pagngnasara Thero මහා සුපිණ සූත්‍රය 200:58:06
142019/10/26Ven Aluthgama Pagngnasara Thero මහා සුපිණ සූත්‍රය 100:56:41
152019/10/23ඛන්ති පාරමිතාව Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 21)00:51:13
162019/10/21කළ පිනේ විපාකයට ලැබෙන්නේ මොනවාද දන්නේද? Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 20)00:59:00
172019/10/20දක්ෂ රථ ආචාර්යයෙක් මෙන් ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ යෙදීම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 19)00:56:47
182019/10/19ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 08 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:58:35
192019/10/16මරණසතිය Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 15)00:56:32
202019/10/16ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-08- විමුක්තායතන සූත්‍රය​-4-Ven Aluthgama Pannasara Thero-09-10-1901:03:48
212019/10/13Ven Aluthgama Pagngnasara Thero මහා සුපිණ සූත්‍රය01:53:11
222019/10/13Ven Aluthgama Pagngnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ආරම්භක දේශනය01:51:31
232019/10/13Ven Aluthgama Pagngnasara Thero විමුත්තායතන සූත්‍රය දෙවන දිනය01:47:31
242019/10/13Ven Aluthgama Pagngnasara Thero විමුත්තායතන සූත්‍රය පලමු දිනය01:50:41
252019/10/13Ven.Aluthgama Pannasara Thero - 2019.10.08 - 14.30 අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:19
262019/10/12ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 07 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:58:35
272019/10/11බත් පිඬක් වැඩි වූ විට කුසේ වෙදනාව හා 10 මසක් කළලයක වේදනාව Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 09)00:53:31
282019/10/11ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-07 - විමුක්තායතන සූත්‍රය​-3-Ven Aluthgama Pannasara Thero-02-10-1901:03:48
292019/10/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.10.10 - 18.30 අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්01:05:27
302019/10/09අපගේ ඝෝෂාව එකඟ වූ සිත්හි නීවරණ පුරවා විසුරුවයි Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 08)01:03:55
312019/10/05 Ven Aluthgama Pannasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:53:32
322019/10/05ආකාර 8ක් ඔස්සේ මරණ සතිය වැඩීම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 04)01:08:19
332019/10/04මහා කාශ්‍යප මහා රහතන් වහන්සේ - Ven Aluthgama Pannasara Thero01:52:39
342019/10/04Ven Aluthgama Pagngnasara Thero මරණසතිය00:43:41
352019/10/04Ven Aluthgama Pannasara Thero | 2019-08-19 | 11.30AM00:53:32
362019/10/02සියළු ප්‍රාර්ථනා අධිශ්ඨාන බවට පත් නොවේ Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 01)01:09:30
372019/09/29රාහුල කුමරු බුද්ධ පුත්‍ර වීමට නියත විවරණ ලැබීම - Ven Aluthgama Pannasara thero 2019 09 23 101:01:22
382019/09/29අණන සුත්‍රය ඇසුරෙන් - නිවන අරමුණු කරගත්ත ශාසන ප්‍රතිපදාව අනුපුර්ව ප්‍රතිපදාවක්00:56:36
392019/09/29ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 06 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:09
402019/09/29මැරෙන තෙක් රැස් කරන්නා, ආහාර පිසිනවා මිස අනුභව නොකරනවා වැනිය (2019 - 09 - 28)01:02:22
412019/09/29ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-06 - විමුක්තායතන සූත්‍රය​-2-Ven Aluthgama Pannasara Thero-11-09-1900:59:12
422019/09/29මහා සුපින සූත්‍රය ( 02 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:58:04
432019/09/29මහා සුපින සූත්‍රය ( 01- දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:40
442019/09/28Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-10-2800:56:36
452019/09/25සුළඟට ගසා යන බොල් ශ්‍රාවකයින් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 09 - 21)00:50:36
462019/09/24රාහුල කුමරු බුද්ධ පුත්‍ර වීමට නියත විවරණ ලැබීම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 09 - 23)01:01:22
472019/09/23Ven Aluthgama Pannasara Thero - අමිහිරි දේවල් මිහිරි ස්වරූපයෙන්, අප‍්‍රිය දේවල් ප‍්‍රිය ස්වරූපයෙන්,00:52:29
482019/09/21Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-09-2100:50:36
492019/09/18සුළු අකුසලය ගැන පසුතැවීම කළ පවට වඩා අකුසලයකි Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 09 - 17)00:59:44
502019/09/16විමුත්තායතන සූත්‍රය 2 - පූජනීය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ.00:53:50
512019/09/15විමුත්තායතන සූත්‍රය 1 - පූජනීය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ.00:59:29
522019/09/14Ven.Aluthgama Pannasara Thero - 2019.09.13 - 15.15 The Buddhist Radio අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය01:54:44
532019/09/14පස්වනක් ප්‍රීතිය අත්විඳ තිබේද? Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 09 - 13)01:57:29
542019/09/14කුසල් ,අකුසල් වලින් එතෙර ඇති නිවන් මාර්ගය |අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්ස | Aluthgama Pannasara himi00:55:11
552019/09/14Maha Kashyapa Maha Rahathan Wahanse -Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-09-1901:53:48
562019/09/08වරද ලොකු කර පෙන්වා බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද? Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 09 - 07)00:59:44
572019/09/07ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 05 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:02
582019/09/06ආහාර,නින්ද,ප්‍රජනනය,ජීවිත භයට අමතරව අප කරන කෘත්‍යයන් මොනවාද? Aluthgama Pannasara thero (2019-09-05)00:54:38
592019/09/05ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-05 - විමුක්තායතන සූත්‍රය​-Ven Aluthgama Pannasara Thero-04-09-1901:01:59
602019/08/30පිල් කළඹක් අලංකාරය, තටු තිබුනද ඉගිලීමට අපහසු පක්ෂියෙකි Ven Aluthgama Pannasara thero (2019 - 8 - 29)00:52:51
612019/08/26හිතල හිතල හිතලම යමක් කියන්න, කියල හිතනවාට වඩා පහසුය Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 08 - 25)00:38:47
622019/08/25මහා සුපින සූත්‍රය-2 Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019- 08- 2500:58:03
632019/08/25මහා සුපින සූත්‍රය-1 Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019- 08- 2500:56:39
642019/08/25Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-08-2500:38:47
652019/08/24ප්‍රීති සම්බොධ්‍යංගය වඩමු Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-08-2400:52:45
662019/08/24ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 04 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero01:00:19
672019/08/24ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 03 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:55:02
682019/08/24පස්වනක් ප්‍රීතියෙන් එකක්වත් අපට නැති තරම්ය, සුළු සතුටක් මිස Aluthgama Pannasara thero (2019- 08- 23)01:03:43
692019/08/23Ven.Aluthgama Pannasara Thero - 2019.08.23 - 14.35 අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:59:31
702019/08/22 Ven Aluthgama Pannasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:51:45
712019/08/22නියත පරායන සත්වයෙක්ගේ ස්භාවය Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 08 - 21)00:43:37
722019/08/21Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-08-2100:43:37
732019/08/21විකෘති සංඥා 4ක් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 08 - 19)00:56:05
742019/08/20ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-04 - මහා සුපිණ සූත්_රය 2-Ven Aluthgama Pannasara Thero-14-08-1901:06:02
752019/08/20ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-03 - මහා සුපිණ සූත්_රය 1-Ven Aluthgama Pannasara Thero-07-08-1901:02:47
762019/08/09රහත් වෙනව කියන්නෙ හරියටම මොකද්ද Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 08 - 08)01:01:23
772019/08/04විශේෂ දේශනා Ven Aluthgama Pannasara Thero 2019-08-0401:39:02
782019/08/02ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-02 -Ven Aluthgama Pannasara Thero-10-07-1901:08:54
792019/08/02මරණය නිතර මතක් වීම හා මරණය අමතක නැති වීම දෙකක් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 08 - 01)01:02:48
802019/08/02Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019- 08- 0100:51:04
812019/07/31ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 02 - දේශනය ) - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:27
822019/07/31ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව (01 - දේශනය) - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:55:45
832019/07/23රත්‍රන් පාත්‍රයක අසුචි පුරවා රැගෙන යන්නාක් මෙන් විසිතුරු කර රැගෙන යන දෙතිස් කුණපය (2019 - 07 - 22)01:05:57
842019/07/23සම්මා වාචා- Ven Aluthgama Pannasara Thero00:47:43
852019/07/22Ven Aluthgama Pannasara Thero 2019-07- 2100:51:59
862019/07/20සති සම්බොජ්ජන්ගයෙන් සතර දිසාවම ආක්‍රමණය කර තමා නතුකර ගැනීම Aluthgama Pannasara thero (2019 - 7 - 19)01:03:52
872019/07/19මෙට්ටයේ සැප විඳින්න වෙන්නේ ඔබට නින්ද නොයන තාක් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 07 - 18)01:02:51
882019/07/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-07-1800:52:43
892019/07/10ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-01 -Ven Aluthgama Pannasara Thero-03-07-19-01:02:44
902019/07/01බෝධි සත්වයෙක් නූපදින ආකාර 18කි Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 07 - 01)01:06:07
912019/06/30 Ven Aluthgama Pannasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:52:59
922019/06/17සූර්යාගේ පරිභ්‍රමණ වේගය බුද්ධ දේශනාවට අනුව Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 06 - 16)01:04:23
932019/06/12බෞද්ධයෙකුගේ පිරිහුනු හැසිරීම ශාසනය අතුරුදහන් වීමට සෘජු දායක වීමකි (2019-06-11) අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:05:27
942019/06/06Ven Aluthgama Pannasara Thero | 2019-06-05 | 06.30PM00:52:59
952019/06/06මංගල බෝධිසත්වයින් දාන පාරමිතාව පිරීමට දරුවන් දන් දීම (2019 - 06 - 05) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:55:38
962019/06/05Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-06-0500:42:05
972019/06/04ඉල්ලලා ගන්න පදවි වල කිසි අගයක් නෑ (2019 - 06 - 03) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:59:06
982019/06/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-06-0200:53:25
992019/05/31සිදුහත් කුමරු කුමාර අවදියේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩා (2019 - 05 - 30) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:56:08
1002019/05/19Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-05-1800:44:05
1012019/05/18හුදකලා වීම හා තනිකම අතර වෙනස (2019 - 05 - 17) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:49:07
1022019/05/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - දහ දුක්00:50:15
1032019/05/17Ven Aluthgama Pannasara Thero - සත්පුරුෂයා ප්‍රියදේහි හා අප්‍රියදේහි නොඇලේ00:52:28
1042019/05/13Ven. Aluthgama Pannasara Thero - Dubai 2019 @ FRICO International01:39:49
1052019/05/12දැව සිවුරක් දැරූ බාහිය දාරුචීරිය තෙරුන් (2019 - 05 - 11) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:56:54
1062019/05/11Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-05-1100:53:04
1072019/05/07Ven Aluthgama Pannasara Thero | 2019-04-30 | 12.30PM00:51:45
1082019/05/04මාරයා බුද්ධ වේශයෙන් පෙනී සිටීම (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:57:12
1092019/05/03Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-05-0300:53:56
1102019/05/02Ven Aluthgama Pannasara Thero - තථාගත ආශ්චර්ය අත්භූත ධර්ම දුතියතථාගතඅච්‌ඡරිය සූත්‍රය00:54:01
1112019/04/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඇයි ඔබ සිල් සමාදන් වෙන්නේ ?00:52:44
1122019/04/24පූජ්‍ය අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි2019 04 20 වර්ණනා නොකර අගය කරන්න ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනයකි01:00:37
1132019/04/21වර්ණනා නොකරන්න, අගය කරන්න (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:00:55
1142019/04/21තණ්හාව නැමැති ස්වාමියාගේ දාසයා (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:58:20
1152019/04/19Ven Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2019 04 19 15.15 Buddhist TV අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද01:07:54
1162019/04/19Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවනේ දොරටු විවරකරන බලවත් අචල ශ්‍රද්ධාව00:49:25
1172019/04/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-04-1700:44:59
1182019/04/182019 - 04 - 17 - වාසය කීරීම් 4ක් - පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:50:25
1192019/04/18Ven Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2019 04 17 22 00 The Buddhist TV මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසා00:51:14
1202019/04/082019 - 04 - 07 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:29
1212019/04/02Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-04-0200:44:14
1222019/04/01Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.31 - 22.00 The Buddhist TV00:57:30
1232019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි (ii) - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:37
1242019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:02
1252019/03/27Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.27 - 16.15 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:58:05
1262019/03/19Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.16 - 14.30  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය00:54:30
1272019/03/182019 - 03 - 17 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:01:19
1282019/03/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-03-1800:51:01
1292019/03/162019 - 03 - 16 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:19
1302019/03/14සම්මා සංකප්ප​-Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-02-1900:54:07
1312019/03/14නිදහසේ දැහැන​- Ven Aluthgama Pannasara Thero -04- 02-1901:03:05
1322019/03/112019 - 03 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:01
1332019/03/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.10 - 14.30 The Buddhist TV00:58:09
1342019/03/102019 - 03 - 09 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:06:59
1352019/03/08"මහ බෝ මහ සෑ මහා වන්දනාව-"රුවන්මැලි මහා සෑය ඉදි වූ ඒ පුරාණය -Ven Aluthgama Pannasara Thero- 02-03-1901:11:44
1362019/03/022019 - 03 - 01 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:52
1372019/02/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - සෝවාන් ඵලයට පත්වූවන් ප්‍රානඝාතනය සිදුකරනවාද00:52:07
1382019/02/26Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.14 - 14.35  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය00:53:26
1392019/02/21Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.21 - 09.10  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය00:59:46
1402019/02/16Ven Aluthgama pannasara Thero 2019 02 15 Ape sith Niwana Sumudura Dharma Desanawa Buddhist TV00:54:20
1412019/02/152019 - 02 - 15 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:27
1422019/02/132019 - 02 - 13 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:36
1432019/02/132019 - 02 - 12 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:09
1442019/02/112019 - 02 - 11 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:52:59
1452019/02/102019 - 02 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:23
1462019/02/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.04 - 20.10 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:56:09
1472019/02/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.03 - 12.35  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:04:27
1482019/02/07Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.02 - 16.00  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය01:03:08
1492019/02/062019 - 02 - 06 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:09
1502019/02/052019 - 02 - 04 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:48
1512019/02/04Aluthgama Pannasara Thero - Pansil Maluwa 2019-02-0301:28:16
1522019/02/042019 - 02 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:35
1532019/02/04Ven Aluthgama Pannasara Thero - සඞ්‌ඝාටිකර්ණ සූත්‍රය00:54:14
1542019/02/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-02-0400:56:20
1552019/02/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-02-0400:51:11
1562019/02/04Buduguna Ananthai00:55:16
1572019/02/032019 - 02 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:57
1582019/02/03Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.25 - 12.45  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:00:32
1592019/02/022019 - 02 - 02 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:26
1602019/02/022019 - 02 - 01 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:51:56
1612019/02/02Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.23 - 14.40  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:54:14
1622019/01/29“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Aluthgama Phannasara Thero01:42:31
1632019/01/252019 - 01 - 25 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:58
1642019/01/24නිවනට බාධා වන කරුණු, අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්ස,Aluthgama Pannasara Swaminwahansa00:59:01
1652019/01/23Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.17 - 13.40  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:58:23
1662019/01/23Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-2300:56:20
1672019/01/232019 01 22 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:00:00
1682019/01/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - දානයේ විපාක00:52:09
1692019/01/222019 - 01 - 21 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:07
1702019/01/162019 - 01 - 15 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි (ii) - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:42
1712019/01/162019 - 01 - 15 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:14
1722019/01/15නිවීම Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-1500:53:49
1732019/01/15දිවා රාත්‍රී කුසලයට හානි කරණ කාරණා Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-1500:49:05
1742019/01/142019 - 01 - 14 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:23
1752019/01/13Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.11 - 14.30  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:57:30
1762019/01/122019 - 01 - 11 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි (ii) - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:19
1772019/01/122019 - 01 - 11 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:33
1782019/01/11Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-1100:44:34
1792019/01/11Ven Aluthgama Pangchasara Thero | Bomiriya01:39:16
1802019/01/082019 - 01 - 07 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:59
1812019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:04
1822019/01/07සිහින Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-0700:55:22
1832019/01/06Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.16 - 08.05  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:54:23
1842019/01/052019 - 01 - 04 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:39
1852019/01/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-0400:53:43
1862019/01/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - හිස් පුරුෂයෝ00:52:48
1872019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:48
1882019/01/012018 - 12 - 30 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:38
1892019/01/012018 - 12 - 29 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:25
1902018/12/292018 - 12 - 28 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:51:07
1912018/12/29Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-2900:51:43
1922018/12/28Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-2700:53:52
1932018/12/24Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.20 - 08.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:51:11
1942018/12/20Ven Aluthgama Pannasara Thero - පින් නිසා ලබන සතුට කොතරම් සැනසිල්ලක්ද00:49:16
1952018/12/19Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.15 - 13.30 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:50:48
1962018/12/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් කරලීමේ ක්‍රමවේදය ( කුල සූත්‍රය )00:54:36
1972018/12/172018 - 12 - 17 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:25
1982018/12/152018 - 12 - 14 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:38
1992018/12/132018 - 12 - 12 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:10
2002018/12/13සංඛධම සූත්‍රය00:55:19
2012018/12/13Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.23 - 08.02 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:58:15
2022018/12/11Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-1100:55:19
2032018/12/112018 - 12 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:49
2042018/12/092018 - 12 - 08 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:46:54
2052018/12/08ආනන්ද මහ තෙරුන්වහන්සේ Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12- 0800:46:54
2062018/12/06විශාකා මහා උපාසිකාව​- Ven Aluthgama Pannasara Thero-16-11-1800:47:50
2072018/12/06වේරන්ඦ සූත්‍රය -බුදු රදුන් කෙරෙහි නොසෙල්වෙන ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගැනීමට- Ven Aluthgama Pannasara Thero00:52:48
2082018/12/042018 - 12 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:48
2092018/12/04Ven Aluthgama Pannasara Thero - සංසාරයේ පෙර දෝශයකට ලද ස්ත්‍රීත්වය00:53:09
2102018/12/04Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.11 - 08.00 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:39
2112018/12/03'බුදුගුණ අනන්තයි' කියන්නේ ඇයි Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-0300:57:35
2122018/12/02Ven Aluthgama Pannasara Thero - සෙඛ බල ( කාමෙසුපලාළිත සූත්‍රය )00:50:57
2132018/12/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - සංසාරයේ යම් වරදක් සිදුවී ඇත්නම් එය ධර්මයෙන් නිවැරදි කරමු00:52:00
2142018/11/30Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-3001:00:16
2152018/11/292018 - 11 - 29 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:47
2162018/11/27Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero  - 2018.11.06 - 08.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්ස00:50:29
2172018/11/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාළකාරාම සූත්‍රය00:54:09
2182018/11/17Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-1700:59:26
2192018/11/17ආශ්චර්ය අද්භූත කාරණා අටක් Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-1700:56:31
2202018/11/162018 - 11 - 16 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:02
2212018/11/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාම පලාලිත සූත්‍රය00:50:56
2222018/11/15ප්‍රේථවත්තු පාලියේ-උරග ප්‍රේථ වස්තුව ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 14- 11- 201800:57:30
2232018/11/14සිහිනුවණින් මරණසතිය වඩන්න Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-1400:55:53
2242018/11/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඇටකටු සමූහයකින් ඔසවාගෙන සිටින මේ දිරායන කය00:51:55
2252018/11/12ආනන්ද මහ රහතන් වහන්සේ- by Ven Aluthgama Pannasara Thero01:49:16
2262018/11/112018 - 11 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:25
2272018/11/092018 - 11 - 08 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:51:32
2282018/11/072018 - 11 - 07 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:33
2292018/11/05Ven Aluthgama Pannasara Thero - භාවනානුයුත්ත සූත්‍රය00:51:51
2302018/11/04Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිත00:57:59
2312018/10/312018 - 10 - 30 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:04
2322018/10/31Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිත බැදීපවතින කණු 5 (චෙතොඛිල සූත්‍රය )00:54:14
2332018/10/302018 - 10 - 29 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:31
2342018/10/30Aluthgama Pannasara Thero - Dharmasanaya - 2018-10-2900:39:05
2352018/10/282018 - 10 - 27 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:29
2362018/10/27Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.10.27 - 18.50 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:51:35
2372018/10/24Ven Aluthgama Pannasara Thero - මහාලි සූත්‍රය00:52:37
2382018/10/23Aluthgama Pannasara Thero - Dharmasanaya - 2018-10-2300:39:21
2392018/10/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - කර්ම විපාකයන්ගෙන් සගවීමට ලොකදාතුවේ කිසිම තැනක් නැත00:58:04
2402018/10/19Aluthgama Pannasara Thero - Dharmasanaya - 2018-10-1800:40:10
2412018/10/18Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.15 - 12.40 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:00:33
2422018/10/17Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.12 - 16.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:55:43
2432018/10/17Ven Aluthgama Pannasara Thero - සසරේ බියකරුබව00:51:26
2442018/10/142018 - 10 - 14 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:23
2452018/10/142018 - 10 - 13 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:00
2462018/10/132018 - 10 - 12 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:51
2472018/10/102018 - 10 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:48
2482018/10/09Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.05 - 08.00  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:57:30
2492018/10/092018 - 10 - 08 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:52:00
2502018/10/062018 - 10 - 06 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:44
2512018/10/06Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.02 - 02.00 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ,01:02:38
2522018/10/062018 - 10 - 04 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:57:45
2532018/10/042018 - 10 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:34
2542018/10/01අති පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජන්ම දිනය -Ven Aluthgama Pannasara Thero-30 09 2018-00:58:55
2552018/09/292018 - 09 - 26 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:45
2562018/09/282018 09 22 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:05
2572018/09/282018 09 21 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:50
2582018/09/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - මහානාම සූත්‍රය00:59:36
2592018/09/27පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 09 13 Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:34
2602018/09/27පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 09 10 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:15
2612018/09/25තම සිත සාදා ගැනීම තරම් තව කවර සැපයක්ද​- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 06- 09- 201800:55:22
2622018/09/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - සුසීම සූත්‍රය00:53:57
2632018/09/19කාලකාරාම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් -Ven Aluthgama Pannasara Thero- 03- 09- 201800:47:46
2642018/09/19පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 09 02 Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:07
2652018/09/19පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 26 Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:00
2662018/09/19පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 27 Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:48
2672018/09/17පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 19 Ven Aluthgama Pannasara thero00:46:39
2682018/09/16Ven.MahanuwaraAluthgama Pannasara Thero - 2018.09.16 - 08.00 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:55
2692018/09/152018 09 13 Dharmaya Dasa Akusal Venerable Aluthgama pannasara thero00:58:13
2702018/09/14පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 06 Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:43
2712018/09/14පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 05 Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:09
2722018/09/13Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.09.10 - 01.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:34
2732018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 14 Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:04
2742018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 12 Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:50
2752018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 15 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:17
2762018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 07 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:07
2772018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 01 Ven Aluthgama Pannasara thero00:52:08
2782018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 06 24 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:39
2792018/09/12Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018 06 0500:50:17
2802018/09/08සෝපාක මහ රහතන් වහන්සේ-Ven Aluthgama Pannasara Thero- 26- 07- 201800:55:58
2812018/09/08Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.09.06 - 19.50 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:57:21
2822018/09/06Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.09.04 - 19.40 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ T00:52:51
2832018/09/03Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.09.03 - 23.10 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:55:47
2842018/08/30Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.08.29 - 14.35 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:30
2852018/08/25පග්ගුණ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Aluthgama Pannasara Thero- 24 -08 -201800:47:55
2862018/08/23Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.08.23 - 16.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:38
2872018/08/17Ven Aluthgama Pannasara Thero - දෙව්දත් තෙර00:52:29
2882018/08/17සිතේ සැටි-. Ven Aluthgama Pannasara Thero- 04- 08- 201800:53:41
2892018/08/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - දුකින් නිදහස්වීමේ මග00:56:23
2902018/08/10ගිහි අපට බොහෝ කුසල් වඩා ගන්න... කුල සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 09- 08- 201800:48:20
2912018/08/06ගිනි ගෙන දැවෙන ජීවිතයක කුමන සිනාවක්ද -​ Ven Aluthgama Pannasara Thero- 30-07- 201800:46:49
2922018/08/05Ven Aluthgama Pannasara Thero - පිං සහ පවු00:49:20
2932018/08/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - දේමාපියෝ00:59:54
2942018/08/03චේථෝ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- සිත බැදී ඇති කනු පහ​- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 31- 07-201800:50:36
2952018/07/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - කර්මය00:52:34
2962018/07/29මිනිස් ආයුශ ඉතාම අල්පයි- ​Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-07- 201800:50:20
2972018/07/28Ven Aluthgama Pannasara Thero- 27- 07-201800:55:16
2982018/07/20Ven Aluthgama Pannasara Thero - අචින්ත්‍යවූ බුදු ගුණ - ගුණ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය00:50:51
2992018/07/18තමන් ගැන දැන ගැනීම හා තමන්ගේ මට්ටම දැන ගැනීම. .-VenAluthgama Pannasara Thero -15-07-201800:56:12
3002018/07/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - කව්ද පෘතක්ජනයා00:50:35
3012018/07/12අමාථා පුත්තිඛ භය සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Aluthgama PannasaraThero-11-07-201800:49:55
3022018/07/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero-2018.07.09-20.30 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:52
3032018/07/03Ven Aluthgama Pannasara Thero-29-06-201800:54:17
3042018/07/02නොසිදෙන මත්වීම්-Ven Aluthgama Pannasara Thero-01-07-201800:52:11
3052018/06/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - සාරීපුත්ත මහා රහතන් වහන්සේ00:55:26
3062018/06/28සුසීම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Aluthgama Pannasara Thero-26-06-201800:55:58
3072018/06/27සංකාර උප්පත්ති සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara -26-06-201800:54:27
3082018/06/26ථේරීගාථා පාලියෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero-25-06-201800:53:04
3092018/06/25Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවන් මග වසන, මාර්ගය අහුරන, සිත්හී බැසගෙන, ප්‍රඥ්ඥාව දුර්වල කරන පංච00:53:51
3102018/06/20Ven Aluthgama Pannasara Thero - උත්තම පුරුෂයෙක් වන්නේ කෙලෙසද00:51:24
3112018/06/20සේක බල විත්තථ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero-17-06-201800:50:38
3122018/06/20සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය-​ Ven Aluthgama Pannasara Thero-17-06-201800:53:42
3132018/06/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිහිනුවණින් බලන කල්හි කුමන දුවෙක්‌ද පුතෙක්‌ද කුමන ධනයක්‌ද00:48:14
3142018/06/13කඩාගත යුතුම භන්දනය- Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-06-201800:54:00
3152018/06/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - ජරා, මරණ මගින් සත්වයන්ගේ ආයුෂ අවසන් කරයි..00:50:30
3162018/06/12Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවනට සමීපවීමට බලවත්වූ වීර්යකින් තණ්හාව සිදලන්න00:49:39
3172018/06/11Ven Aluthgama Pannasara Thero - සාසන ප්‍රතිපදාව පූර්නය කිරීම00:51:46
3182018/06/08සේක බල විත්තත සූත්‍රය-Ven Aluthgama Pannasara Thero-08-06-201801:01:44
3192018/06/06මහානාම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්​-Ven Aluthgama Pannasara Thero-05-06-201801:37:12
3202018/05/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණයෙහි ඇති භය දකින තැනැත්තා00:50:17
3212018/05/24දේවදත්ත තෙරුණ් නිරයේ වැටීමට හේතු වූ කරුණු -Ven Aluthgama Pannasara Thero -20- 05- 201800:52:28
3222018/05/22සේදක සූත්‍රය ඇසුරෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero-19- 05 -2011800:51:51
3232018/05/22දුකින් නිදහස් වීමට පිලිවෙතක්-Ven Aluthgama Pannasara Thero- 19-05-201800:57:22
3242018/05/20පින සහ පව​-Ven Aluthgama Pannasara Thero- 18 -05- 201800:44:46
3252018/05/20අප්‍රමාදයෙහි ඇලී ප්‍රමාදයෙහි භය දකින්න-Ven Aluthgama Pannasara Thero 17- 05- 201801:02:51
3262018/05/17පංචණීවරණයන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero -16-05-201800:54:19
3272018/05/16Ven Aluthgama Pannasara Thero - දුකින් මිදීමේ ඒකායන මාර්ගය සතර සතිපට්ඨානය00:54:03
3282018/05/15බ්‍රක්මාථි මාතා පිතරෝ- Ven Aluthgama Pannasara Thero-15-05-201801:00:11
3292018/05/11Ven Aluthgama Pannasara Thero - සොතාර සූත්‍රය00:50:39
3302018/05/10Ven Aluthgama Pannasara Thero -ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රසන්සා දරුණුයි කටුකයි අන්තරාකරයි උතුම් අරහත් ඵලය00:52:51
3312018/04/28Aluthgama Pannasara Thero - Pansil Maluwa 2018-04-2201:16:52
3322018/04/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - අතිශයින්ම දුර්ලබවූ කරනා සියල්ලම ලැබී ඇති මේ මොහොතේ ඔබ(සෝපාක තේර ගථා)00:51:36
3332018/04/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - අශ්ඨාන්ග සීලයේ වැදගත්කම ( විසාඛූපොසථ සූත්‍රය )00:53:13
3342018/04/12Ven Aluthgama Pannasara Thero - තමන්ට තමන්වත් නැතිකොට පුත්තු හෝ දනයෙන් කින්ම් පිහිටක්ද00:48:14
3352018/04/12Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාමය පිළිබද පිරිසිද දැන කාමය දුරුකිරීම00:40:07
3362018/04/10Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-02-2800:52:44
3372018/04/10Ven Aluthgama Pannasara Thero - ලොව කෙනෙකුට ලැබිය නොහැකි කරනා 500:49:54
3382018/04/09Ven Aluthgama Pannasara Thero - ශුතවත් ශ්‍රාවකයා සහ අශුතවත් ශ්‍රාවකයා - අපට ඇනෙන උල් (සල්‌ල සූත්‍රය)00:50:27
3392018/04/08Ven Aluthgama Pannasara Thero - අනුරුද්‌ධ සූත්‍රය00:52:27
3402018/04/08Ven Aluthgama Pannasara Thero - ශ්‍රාවිකාවන් අතර බහුශ්‍රැත භාවයෙන් අගතැම්පත් කුජ්ජුත්තරා00:49:34
3412018/03/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - අප කාටත් උරුම මරණය00:53:14
3422018/03/10Ven Aluthgama Pannasara Thero - චිත්ත විමුක්තිය සදහා බහුල වශයෙන් වඩියයුතු ධර්මතා 5 ක්00:50:20
3432018/03/09Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-03-0700:48:33
3442018/03/05Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-03-0500:55:32
3452018/02/20Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-02-2000:56:49
3462018/02/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවන් අවබෝදය පිනිස ධර්මයේ හසිරෙන්නාට00:43:21
3472018/02/11Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-02-1100:48:55
3482018/02/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිත තුල උපදින්නවූ රාග ගින්න ප්‍රහානයට ( භාරද්‌වාජ සූත්‍රය )00:57:11
3492018/01/27Ven Aluthgama Pannasara Thero - තමාගේ පිහිට තමාමයි00:49:32
3502018/01/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - අශෘතවත් පෘථග්ජනයා කරුණු 4කින් මරණය ඉදිරියේ බයවේ00:53:57
3512018/01/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - ගවෙසී සූත්‍රය00:49:13
3522018/01/22භාග්‍යවතුන් වහන්සේට 'තථාගත' යැයි කියන්නේ මන්ද Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018 01 2200:50:44
3532018/01/20Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019 01 1900:50:57
3542018/01/16Ven Aluthgama Pannasara Thero - විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍රය00:52:21
3552018/01/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - හිරොත්තප්ප සූත්‍රය00:47:01
3562018/01/14Ven Aluthgama Pannasara Thero - යම් පිච්චං නලභති තම්පි දුක්ඛං00:57:43
3572018/01/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - තණ්හාව ( මහානිදාන සූත්‍රය )00:51:25
3582018/01/09Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-01-0900:52:30
3592018/01/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඉතා දීර්ග කාලයක්තිස්සේ කෙලෙසුන්ගෙන් කිලිටිවූ සිත00:53:14
3602017/12/31Ven. Aluthgama Pannasara Thero00:54:21
3612017/12/31Ven Aluthgama Pannasara Thero 27-12- 201700:48:25
3622017/12/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - දුක් සහිත සසරින් අතමිදීම00:54:40
3632017/12/19Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණ ධර්මය මෙනෙහිකිරීම00:43:56
3642017/12/18Buddhist TV dharma deshanawa ven Aluthgama pannasara thero 2017 12 1701:00:00
3652017/12/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාමච්ඡන්ද වඩන්නාවූ සුභ නිමිත්ත00:51:01
3662017/12/18Buddhist TV dharma deshanawa ven Aluthgama pannasara thero 2017 12 1600:43:31
3672017/12/18Ven Aluthgama Pannasara Thero 17-12- 201701:00:00
3682017/12/16Ven. Aluthgama Pannasara Thero 16-12- 201700:43:31
3692017/12/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 04-12-201700:50:37
3702017/12/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණය සිදුවන ආකාර 400:47:01
3712017/11/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඔබටම ඔබේ පරලොව ගතිය දැකීමට ධර්ම කැඩපතක්00:53:56
3722017/11/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණ ධර්මය00:48:54
3732017/11/26Ven Aluthgama Pannasara Thero ඒවං අචින්තියා බුද්ධා බුද්ධ ගුණා අචින්තියා00:56:46
3742017/11/16Ven Aluthgama Pannasara Thero - සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා00:54:38
3752017/11/15Ven. Aluthgama Pannasara Thero 15-11- 201700:52:22
3762017/11/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - මිරිගුවක් වූ ලොකයට කිනම් අයිතිවාසිකමක්ද ???00:46:15
3772017/11/13Ven. Aluthgama Pannasara Thero 13-11-201700:51:00
3782017/11/12Ven. Aluthgama Pannasara Thero 12-11- 201700:43:56
3792017/11/10Ven. Aluthgama Pannasara Thero 10-11-201700:47:00
3802017/11/08Ven Aluthgama Pannasara Thero - බුදුවරු අචින්ත්‍ය, බුදු ගුණ සිතා නිමකළ නොහැක00:54:25
3812017/10/31ආර්ය උපෝසථය සමාදන් වීම Ven. Aluthgama Pannasara Thero 31 10 201700:40:37
3822017/10/31Aluthgama Pannasara Thero 31-10-201700:49:08
3832017/10/29දෙමවුපියෝ Ven. Aluthgama pannasara Thero 29-10-201700:40:54
3842017/10/29Ven Aluthgama Pannasara Thero - පඨම මහානාම සූත්‍රය00:49:00
3852017/10/27ලාභ සත්කාර නැමැති සුලි සුලඟ Ven. Aluthgama Pannasara Thero 27 10 201700:45:39
3862017/10/24ජීවිතය මිරිඝුවක්, දිය බුබුලක් වැනිය Ven. Aluthgama Pannasara Thero 24 10 201700:47:51
3872017/10/23Pancha Nivarana Dharma - Ven Aluthgama Pannasara Thero 28.09.201701:05:37
3882017/10/23Ven Aluthgama Pannasara Thero 28.09.201701:05:37
3892017/10/22Ven. Aluthgama Pannasara Thero 22-10-201700:56:46
3902017/10/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - විසාඛූපොසථ සූත්‍රය00:52:24
3912017/10/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 17 -10-201700:51:35
3922017/10/09Ven Aluthgama Pannasara Thero - වරදක් පෙන්වූවිට නිධානයක් පෙන්වූවසේ දකින්න ( පදුමපුප්ඵ සූත්‍රය )00:47:51
3932017/10/07Ven Aluthgama Pannasara Thero - උතුම් පැවිද්ද00:51:42
3942017/10/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - කිනම් සැරසිලි දිරාපත් වන්නවූ මේ ශරීරය00:49:12
3952017/09/14Ven Aluthgama Pannasara Thero - මේ සාසනයතුල කුසලයෙන් පිරිහීමට හේතුවන කරුණු 5ක්00:55:09
3962017/09/11සිතට ඇනෙන උල් Ven. Aluthgama Pannasara Thero 11- 09- 201700:45:38
3972017/09/05Ven Aluthgama Pannasara Thero - ආයුෂය, වර්නය, සැපය, යසස, ආදිපත්‍යයෙන් අග්‍ර කරවන දානය00:51:59
3982017/09/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 04- 09- 201700:50:08
3992017/08/31Ven Aluthgama Pannasara Thero - සසර ගමනේ බියකරු බව00:51:53
4002017/08/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය00:54:52
4012017/08/23ALUTHGAMA PANNASARA THERO DHARMADESANA PART 300:05:59
4022017/08/22ALUTHGAMA PANNASARA THERO DHARMADESANA PART 200:25:52
4032017/08/22ALUTHGAMA PANNASARA THERO DHARMADESANA PART 100:25:44
4042017/08/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 17- 08- 201700:58:45
4052017/08/06Ven. Aluthgama Pannasara Theo 06- 08- 201700:49:17
4062017/07/31Ven Aluthgama Pannasara Thero - සතර අපායෙන් නිදහස්වීමට ( රතන සූත්‍රය )00:51:23
4072017/07/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - අමා මහා නිවන වෙනුවෙන් කලයුතු පිළිවෙතක්00:58:42
4082017/07/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - ලොව වෙසෙන පුද්ගල වර්ග 3 ( ආසංස සූත්‍රය )00:56:35
4092017/07/11Ven Aluthgama Pannasara Thero - ආතුරව් ලෝකයතුල ආතුරයෙකු නොවී ජීවත්වීමට00:55:20
4102017/07/09Ven Aluthgama Pannasara Thero - කායගතාසති සූත්‍රය00:47:38
4112017/07/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - බාලයා00:43:06
4122017/06/24Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඵස්‌ස සූත්‍රය00:54:50
4132017/06/04දුර්ලභ වූ මිනිස් ආත්මයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නVen Aluthgama Pannasara thero01:02:12
4142017/05/23Ven.Aluthgama Pannasara thero 2017/05/1801:02:11
4152017/03/27Ven. Aluthgama Pannasara Thero - Bana Deshanawa on 26th March 201701:11:37
4162017/03/25කරන කලට පව් Ven Aluthgama Pannasara Thero 25- 03-201700:59:37
4172017/03/15සිත නැමති නගරය Ven Aluthgama Pannasara Thero 15- 03-201700:52:51
4182017/02/16Ven Aluthgama Pannasara Thero 15-02-201701:00:01
4192017/01/11Ven Aluthgama Pannasara Thero 10-01-201700:50:40
4202016/12/25Ven Aluthgama Pannasara Thero 23-12-201600:55:00
4212016/12/10පෘතග්ජන භාවයෙන් ඔබ්බට Ven Aluthgama Pannasara Thero 10-12-201600:54:47
4222016/12/09මාරයාගේ උගුල Ven Aluthgama Pannasara Thero 08-12-201601:00:52
4232016/12/03ආනන්ද මහ තෙරුන් වහන්සේ Ven Aluthgama Pannasara Thero 03-12-201600:52:28
4242016/11/29Ven Aluthgama Pannasara Thero 29-11-201600:52:54
4252016/11/27සරණාගමනය Ven Aluthgama Pannasara Thero 27-11-201600:53:22
4262016/11/23Ven Aluthgama Pannasara Thero - Niyama Theruwan Sarana Giya Shrawakayaa00:46:46
4272016/11/21Ven Aluthgama Pannasara Thero - Dharamaya danna aya gamburu muhuda vage00:47:36
4282016/11/11අනුත්තරිය වූ ලාභයන් Ven Aluthgama Pannasara Thero 11-11-201601:05:21
4292016/10/23වප් පුන් පොහෝ දින සජීව ධර්ම දේශනාව Ven Aluthgama Pannasara Thero00:52:55
4302016/09/15Ven Aluthgama Pannasara Thero 15 Sept 201600:49:29
4312016/09/09Ven Aluthgama Pannasara Thero 10 Sept 201600:52:24
4322016/08/12"පුද්ගලයෝ සත් දෙනෙක්" - උදකූපමපුග්ගල සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero 12 Aug 201600:54:12
4332016/08/12කල්‍යාන පෘතග්ජනයෙක් වීම Ven Aluthgama Pannasara Thero 11 Aug 201600:54:30
4342016/08/05'විල අත්හැර යන හංසයෙකු මෙන් '... - Ven Aluthgama Pannasara Thero 5 Aug 201600:49:20
4352016/07/22රෝගීන් අතර රෝගියෙකු නොවී සිටින්නට නම් Ven Aluthgama Pannasara Thero 22 July00:53:39
4362016/07/17Ven Aluthgama Pannasara Thero 17July 201600:53:32
4372016/07/10Ven Aluthgama Pannasara Thero 10 July 201601:00:08
4382016/07/03අනිච්ඡාවත සංඛාරා - Ven Aluthgama Pannasara Thero 3 July 201600:57:53
4392016/06/22Nivi Senesennata 1 (නිවී සැනසෙන්නට...)- Aluthgama Pannasara thero00:34:39
4402016/06/15රාම නෙය්‍යක සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero 15June 201600:49:55
4412016/06/05Ven Aluthgama Pannasara Thero 05 Jun 201600:55:27
4422016/06/05Ven Aluthgama Pannasara Thero 05 Jun 201600:40:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.