බළන්ගොඩ ආනන්දමෛත්‍රෙය හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/15කෙලෙස් නැති කරගන්නේ කෙසේද? - Ven Balangoda Ananda Maitrey Thero00:43:58
22019/09/05Ven balangoda ananda mitreya thero jiwithaya sarthaka kara ganne kesedha00:40:25
32019/09/05Ven balangoda ananda maitreya thero කෙලෙස් නැති කර ගන්නේ කෙසේද?00:43:58
42019/07/26දිවැස සහ දිවිය ඥාණය | Balangoda Ananda Maitreya Thero00:19:46
52019/07/26අග්ග මහා පණ්ඩිත බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමි | Balangoda Ananda Maitreya Thero00:00:37
62019/07/01ලෝක විනාශය සහ සසර කෙතරම් දිගු ද? අපවත් වී වදාළ අතිපූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය නාහිමිපාණන් ගේ අදහස00:06:14
72019/04/22Ven Balangoda Ananda Mitreya Thero Dhukya Sathya00:58:44
82019/04/22Ven Balangoda Ananda Mitreya Thero00:46:11
92019/04/22Ven Balangoda Ananda Maitriya Thero ධර්ම දේශනා බණ00:44:29
102019/04/17මැරුනට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ? how balangoda thero teached about rebirth00:02:22
112019/03/23අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපුජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රීය මහා නායක හිමිපානන්00:03:24
122019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Bhawana B00:32:18
132019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Bhawana A00:32:22
142019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero -1994 A00:31:04
152019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - 3rd World war00:31:52
162019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana A00:31:26
172019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - A Priest00:22:08
182019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero -1994 B00:20:12
192019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Meditation 100:42:52
202019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Sucharitha Hall00:26:58
212019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana A 0100:32:14
222019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - A00:28:44
232019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana B00:32:26
242019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana B00:13:10
252019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - About his Life00:25:28
262019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana A 0200:26:06
272019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana A00:32:14
282019/02/11balangoda Ananda Maitreya Thero Convercation01:24:02
292019/01/01සිත නිවන බුදු බණ - 64 Ven.Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero 2019.01.01 - 05.01 බලන්ගොඩ මෛ00:43:07
302018/11/14අතිපූජනීය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය නාහිමිපාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතය සඳහා වැඩමවීම00:03:24
312018/11/11Ven balangoda ananda maitreya thero00:43:58
322018/08/25බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රීය හිමියන්ගේ කෞතුකාගාරය උන්වහන්සේ දැක බලා ගත් අවස්ථාවක්00:01:20
332018/07/01Ven balangoda ananda maitreya thero (අති පූඡ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෙත්‍රිය මහා නාහිම්පානන්)01:24:01
342018/06/11Most Ven. Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero01:16:49
352018/06/10Most Ven. Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero - සතර සංග්‍රහ වස්තුන් දැන ගනිමු.00:51:40
362018/06/08Most Ven . Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero00:47:00
372018/06/08Most Ven. Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero00:44:33
382018/06/07Most. Ven. Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero00:40:28
392018/03/08"සිත නිවන බුදු බණ" - 02 Most Ven.Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero00:41:50
402017/12/13Metta Meditation English Most Ven Balangoda Ananda Maitreya Thero01:16:29
412017/12/05balangoda ananda maitreya thero explain about kataragama deviyo00:04:47
422017/10/07Ven Anandamaithreya part 200:03:46
432017/09/12මාපිය උපස්ථානය සහ මුදල් නිවැරදිව උපයන්නේ කෙසේද ? DHAMMA SERMON00:41:22
442017/09/06ලෝකය අවබෝධ කරගනිමු-ලොකවිදු බුදු ගුණය-DHAMMA SERMON00:46:56
452017/09/04නිවන් මග අවබෝධ කර ගනිමු -NIWANA@DHAMMA SERMON00:59:59
462017/09/02සතර සංග්‍රහ වස්තුන් දැන ගනිමු -Sathara Sangraha Wasthu@Dhamma Sermon00:51:37
472017/08/31කෙළෙස් අවබෝධ කර ගනිමු DHAMMA SERMON ABOUT ''KELES''00:44:29
482017/07/20Ven balangoda ananda maitreya thero00:43:58
492017/06/18DHARMA DESHANA ven Balangoda Ananda Maitreya Thero00:51:37
502017/04/30English Dhamma Sermon most ven Balangoda Ananda Maitreya Thero01:16:46
512017/03/17වසර දහස් ගණනක් අදටත් ජීවත්වන යෝගීවරු ගැන බලංගොඩ මහනාහිමියන් හෙළි කළ හැටි00:05:09
522017/03/04රාවණා පුරාවෘත්තය අසත්‍යයක් නොවේ / බලංගොඩ නාහිමියන් අනාවරණ කළ හැටි - Rawana00:04:59
532017/03/02තමන්ගේ මීලග භවය ගැන බලංගොඩ මහ නාහිමියන් හෙළි කළ හැටි - Great Thero00:04:49
542017/02/24මාරයා යනු කළහකාරී තැනැත්තෙක් / ආනන්ද මෛත්‍රීය හිමියන්ගේ දේශනා00:04:51
552017/01/14Balangoda Ananda Maithreya Thero | Dharma Sakachcha | Dharma Discusssions01:24:02
562016/04/20Ven.Ananda Maitreya Thero (Keleas neasema)00:44:17
572016/04/19Most Ven. Ananda Maitreya Thero (Sathara sangraha wasthu)00:51:55
582014/01/27Balangoda Ananda Maitreya Thero 100:44:29
592014/01/02balangoda ananda mitreya thero01:24:02
602013/12/3144. Sathra Sangraha Wastu - 5am04 Mar13 - Most Ven Balangoda Ananda Maithriya Thero00:36:58
612013/10/27Buddhism in a nutshell - ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:01:07
622013/10/04සියලු කෙලෙස් අවුල ලිහන්නේ කෙසේද - Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero00:44:29
632013/04/25Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero 5 - Daham Vila00:59:57
642013/04/25Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero 4 - Daham Vila00:47:48
652013/04/25Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero 3 - Daham Vila00:51:37
662013/04/25Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero 2 - Daham Vila00:41:22
672013/04/24Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero 1 - Daham Vila00:44:29
682013/04/17Interview and Funeral of Ven- Balangoda Ananda Maithriya Thero - Daham Vila00:26:29
692013/04/17Ananda Maitreya sobre Shoko Asahara - Daham Vila00:00:34
702013/03/314. Ven Balangoda Ananda Maithriya Thero 22 Jul1100:41:07
712013/03/08Bhawana - Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero - Daham Vila00:44:29
722012/06/15English Dhamma Sermon-most ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero01:16:46
732012/04/05DHARMA DESHANA-52 ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:44:29
742012/04/04DHARMA DESHANA-51 ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:41:22
752012/04/04DHARMA DESHANA-50 ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:51:37
762012/04/04DHARMA DESHANA-49 ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:47:48
772012/04/04DHARMA DESHANA-48 ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:59:57
782012/01/22Interview and Funeral of Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:26:29
792008/05/25Dharma Deshana 1600:04:59
802008/05/25Dharma Deshana 1500:04:42
812008/05/25Dharma Deshana 1400:04:59
822008/05/25Dharma Deshana 1700:04:49
832008/05/25Dharma Deshana 1300:04:46
842008/05/25Dharma Deshana 1100:04:46
852008/05/25Dharma Deshana 1000:04:13
862008/05/25Dharma Deshana 1200:04:46
872008/05/25Dharma Deshana 0900:05:07
882008/05/25Dharma Deshana 0800:04:58
892008/05/25Dharma Deshana 0700:05:05
902008/05/21Dharma Deshana 0600:04:51
912008/05/21Dharma Deshana 0500:04:59
922008/05/21Dharma Deshana 0400:04:58
932008/05/21Dharma Deshana 0300:04:54
942008/05/21Dharma Deshana 0200:06:14
952008/05/21Dharma Deshana 0100:05:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.