ඇරැව්වල සුධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/05"ස්ත්‍රී ආත්මභාවයෙන් කාන්තාවන් මිදෙන්නට කෙසේ කුසල් වැඩිය යුතුද" සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය01:08:06
22020/08/03ඇරැව්වල සුධම්ම හිමි, නිර්වාණාවබෝධය සදහා අප කෙසේ පිළිවෙත් පිරිය යුතුද00:56:15
32020/08/03ඇරැව්වල සුධම්ම හිමි, නිර්වාණාවබෝධය සදහා උත්තරීතර බෝධියක්වෙත ඔබ සමීප විය යුත්තේ කෙසේද00:58:12
42020/08/01"ස්ත්‍රියකට ලැබිය නොහැකි පදවි " 2020-07-23 සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය01:04:02
52020/07/212020-07-16 දින 15-7 ධර්මදේශනය ආර්ය ශ්‍රාවකයා වෙනත් ශාස්තෘවරයෙකු සරණ නොයන හේතුව01:04:58
62020/07/11පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:56
72020/07/11සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය 2020/07/0901:04:58
82020/07/06පුජ්‍ය පාද විචිත්‍රභානක ඇරැව්වල සුධම්ම හිමි00:49:03
92020/07/06පුජ්‍ය පාද විචිත්‍රභානක ඇරැව්වල සුධම්ම හිමි00:49:23
102020/07/06පුජ්‍ය පාද විචිත්‍රභානක ඇරැව්වල සුධම්ම හිමි00:51:40
112020/07/03සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය 2020-07-0201:03:04
122020/06/28ඇරැව්වල සුධම්ම හිමි - සදහම් දහර ධර්ම දේශනාව00:48:29
132020/06/28පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:01
142020/06/26මතකය වඩවන විස්මිත අභ්‍යාසය | Sirasa Dhamma00:10:23
152020/06/25සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය 2020-06-2501:05:07
162020/06/20සද්ධම්ම මදූ සුමදුර ධර්මදේශනය01:07:58
172020/06/19දුස්ශීල භික්ෂුවකට ගිහිඅපි චෝදනා කිරීම තුලින් අපිට ලැබෙන පලවිපාක | @Iam Buddhist00:11:04
182020/06/11සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය01:02:49
192020/06/10හිතන්නෙ නැතුව කරන පව්වැඩ වලින් විපාක ලැබෙනවද ? | @Iam Buddhist00:11:07
202020/06/09පොසොන් පොහෝදා සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය 4-501:02:33
212020/06/09පොසොන් පොහෝදා සද්ධම්ම මධූ ධර්මදේශනය හවස2-301:01:13
222020/06/09Sadhdhamma madhuu 2020-06-04deshanawa01:04:27
232020/06/05පොසොන් පොහෝදා විශේෂ සද්ධම්ම මධූ ධර්මදේශනය01:04:47
242020/05/31පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:14:40
252020/05/31සද්ධම්ම මදූ සුමදුර ධර්මදේශනය දේශකයානන් වහන්සේ පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:56
262020/05/22සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය දේශකයානන් වහන්සේ පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:07
272020/05/15සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය01:06:10
282020/05/07වෙසක් පොහෝදා සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය විශේෂ ධර්මදේශනය01:00:44
292020/05/07වෙසක් පුන් පොහෝදා සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය00:54:24
302020/04/30සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්මදේශනය01:05:40
312020/04/22සද්ධම්ම මධූ සුමදුර ධර්ම දේශනය2020.04.2301:01:22
322020/04/03#Dhamma_Nisamana | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 13 | #Rashmi_TV 100:15:03
332020/04/02සද්ධම්ම මධූ සුමධුර ධර්මදේශනය දේශකයානන් වහන්සේ පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ00:55:41
342020/03/26බුදුන් වහන්සේ සුපර් මෑන් කෙනෙක්ද? | Dhamma Nisamana | Ven. Errawwala Sudhamma Thero EP12 | Rashmi TV00:11:38
352020/03/26සද්ධම්ම මදූ සුමධුර ධර්මදේශනය දේශකයානන් වහන්සේ පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ01:02:05
362020/03/12සද්ධම්ම මදූ සුමධුර ධර්මදේශනය දේශකයානන් වහන්සේ පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ00:59:57
372020/03/09Madin Pura Pasaloswaka Pohodina Arutha | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | #Rashmi_TV00:08:06
382020/03/06Dhamma Nisamana Ven Errawwala Sudhamma Thero EP 10 Rashmi TV00:11:14
392020/03/05සද්ධම්ම මධූ සුමධුර ධර්මදේශනය දේශකයානන් වහන්සේ ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ01:00:28
402020/03/03ඔබට බුදුන් වහන්සේ මගහැරුනාද? | #Dhamma_Nisamana | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 11 | #Rashmi_TV00:11:38
412020/02/26#Dhamma_Nisamana | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 09 | #Rashmi_TV00:11:34
422020/02/19#Dhamma_Nisamana | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 08 | #Rashmi_TV00:13:29
432020/02/11#Dhamma_Nisamana | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 07 | #Rashmi_TV00:18:27
442020/02/06#Dhamma_Nisamana | ඔබට පුස්තකාලයක් තිබේද | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 06 | #Rashmi_TV00:14:05
452020/01/29#Dhamma_Nisamana | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 05 #Rashmi_TV00:13:54
462020/01/23#Dhamma_Nisamana | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 04 | #Rashmi_TV00:14:16
472020/01/17#Dhamma_Nisamana | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 03 | Rashmi TV00:11:47
482020/01/06Dhamma Nisamana ‘‘ධම්ම නිසාමන’’ | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 02 | Rashmi TV00:11:17
492020/01/03Opanaiko Dayakathwa Dharma Desana | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 01 | Rashmi TV00:50:58
502019/12/31Dhamma Nisamana | Ven. Errawwala Sudhamma Thero | EP 01 | Rashmi TV00:10:51
512019/12/28Dhamma Nisamana | ‘‘ධම්ම නිසාමන’’ | පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම සවාමින් වහන්සේ00:00:31
522019/12/17Dhamma Nisamana | ‘‘ධම්ම නිසාමන’’ | පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම සවාමින් වහන්සේ00:01:43
532019/09/09 Ven Arawwala Sudhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:28:16
542019/03/20මහා සංඝායනාව - Maha sangayanawa - 2019.03.20 ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - Ven.Erewwala00:54:11
552018/12/04Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-10-27 Ven Errawwala Sudhamma Thero01:12:41
562018/10/28Errawwala Sudhamma Thero - Sanaramara Sewana 2018-10-2701:00:54
572018/10/10Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-10-0800:43:48
582018/10/03Induruwa Was Aradanawa - වස් ආරාධනාව00:40:30
592018/08/03Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-08-0200:39:30
602018/07/26Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-07-2600:38:43
612018/07/19Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-07-1900:40:47
622018/07/13Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-07-1200:39:19
632018/07/05Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-07-0500:38:58
642018/07/01Errawwala Sudhamma Thero - Pansil Maluwa 2018-07-0101:23:25
652018/06/28Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-06-2800:38:20
662018/06/21Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-06-21 | වෙසාලික උග්‌ග සූත්‍රය 1 කොටස00:38:17
672018/06/14Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-06-1400:37:23
682018/03/25Errawwala Sudhamma Thero - Sanaramara Sewana 2018-03-2401:05:49
692018/02/04Errawwala Sudhamma Thero - Pansil Maluwa 2018-02-0401:13:27
702018/01/12Ven.Errawwala Sudhamma Thero_Damma Discretion_2017.01:49:22
712016/09/05Ven.Errawwala Sudhamma Thero - Dhamma Soobha - 201601:41:24
722015/07/23සදහම් සවන - සම්පූර්ණ පරාභව සුත්‍රය විස්තර කිරීම ----- පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:39
732015/07/13Sadaham sawana - පිංකම් කරන විධිය - Ven.Erewwala sudhamma swameen wahanse00:55:29
742015/07/06Sadaham sawana - Ven.Erewwala Sudhamma Swameen wahanse00:54:38
752015/06/29Sadaham sawana - දානය දීම - Ven. Erewwala sudhamma swameen wahanse00:55:37
762015/06/29Neth FM Dharma Dakshina 2015.06.29 - පූජ්‍යපාද ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:31
772015/06/23Sadaham sawana - From neth Fm - වේශාලිකඋග්ග සූත්‍රය -Ven. Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:56:37
782015/04/28Sadaham sawana - from neth fm- Ven.Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:51:09
792015/04/14Sadaham sawana- from Neth fm- Ven. Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:52:46
802015/04/07Sadaham sawana - From Neth Fm- Ven. Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:57:29
812015/03/31Sadaham sawana - From Neth fm - Ven. Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:55:19
822015/03/24Sadaham Sawana - From Neth Fm - Ven. Erewwala Sudhamma Swameen wahanse00:55:28
832015/03/03Sadaham Sawana - from Neth Fm - Ven. Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:56:28
842015/02/24Sadaham Sawana - From Neth FM - Ven. Erewwala Sudhamma Swameen wahanse00:57:38
852015/02/17Sadaham sawana - from neth fm -Ven. Erewwala sudhamma swameen wahanse00:55:54
862015/01/0268. Cullahatthi Padopama Sutta - Ven Erewwala Sudhamma Thero - 11p June201400:52:10
872014/05/111. Ven Erewwala Sudhamma Thero (Wasijatopama Sutta S.N) 7pm23 Sep1000:59:31
882013/03/2231. Ven Erewwala Sudhamma Thero 14a Mar1100:55:51
892013/03/2223. Ven Erewwala Sudhamma Thero 13a Feb1101:05:37
902013/03/2216. Ven Erewwala Sudhamma Thero 30p Jan1100:47:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.