ඇරැව්වල සුධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/09 Ven Arawwala Sudhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:28:16
22019/08/01නිර්වාණයට ළඟා විය හැකි නිවැරදි ක්‍රමය පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම හිම වේදල්ල සදහම් ධර්ම කතිකාව 2019 07 2200:55:53
32019/07/19නිවස තුළ වස් වැසීම ස්වාමීන් වහන්සේලාට කැපද 2019 07 15 පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම හිමි වේදල්ල ධර්ම කතිකාව00:53:15
42019/05/12පූජ්‍ය අැරැවුවල සුධම්ම හිමි2019 05 08 ධර්ම දේශනාව හා ධර්මය ලිවීම ධර්ම කතිකාව මෙත් මල් විල colombo tv00:42:06
52019/03/20මහා සංඝායනාව - Maha sangayanawa - 2019.03.20 ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - Ven.Erewwala00:54:11
62019/02/25Ven Aerewwala Sadamma Thero 2019 02 18 Wedalla Sumudura Sadaham Dharma Katikawa Colombo TV00:38:51
72018/12/04Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-10-27 Ven Errawwala Sudhamma Thero01:12:41
82018/10/28Errawwala Sudhamma Thero - Sanaramara Sewana 2018-10-2701:00:54
92018/10/10Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-10-0800:43:48
102018/10/03Induruwa Was Aradanawa - වස් ආරාධනාව00:40:30
112018/08/03Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-08-0200:39:30
122018/07/26Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-07-2600:38:43
132018/07/19Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-07-1900:40:47
142018/07/13Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-07-1200:39:19
152018/07/05Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-07-0500:38:58
162018/07/01Errawwala Sudhamma Thero - Pansil Maluwa 2018-07-0101:23:25
172018/06/28Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-06-2800:38:20
182018/06/21Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-06-21 | වෙසාලික උග්‌ග සූත්‍රය 1 කොටස00:38:17
192018/06/14Errawwala Sudhamma Thero - Dharmasanaya - 2018-06-1400:37:23
202018/03/25Errawwala Sudhamma Thero - Sanaramara Sewana 2018-03-2401:05:49
212018/02/04Errawwala Sudhamma Thero - Pansil Maluwa 2018-02-0401:13:27
222018/01/12Ven.Errawwala Sudhamma Thero_Damma Discretion_2017.01:49:22
232016/09/05Ven.Errawwala Sudhamma Thero - Dhamma Soobha - 201601:41:24
242015/07/23සදහම් සවන - සම්පූර්ණ පරාභව සුත්‍රය විස්තර කිරීම ----- පූජ්‍ය ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:39
252015/07/13Sadaham sawana - පිංකම් කරන විධිය - Ven.Erewwala sudhamma swameen wahanse00:55:29
262015/07/06Sadaham sawana - Ven.Erewwala Sudhamma Swameen wahanse00:54:38
272015/06/29Sadaham sawana - දානය දීම - Ven. Erewwala sudhamma swameen wahanse00:55:37
282015/06/29Neth FM Dharma Dakshina 2015.06.29 - පූජ්‍යපාද ඇරැව්වල සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:31
292015/06/23Sadaham sawana - From neth Fm - වේශාලිකඋග්ග සූත්‍රය -Ven. Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:56:37
302015/04/28Sadaham sawana - from neth fm- Ven.Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:51:09
312015/04/14Sadaham sawana- from Neth fm- Ven. Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:52:46
322015/04/07Sadaham sawana - From Neth Fm- Ven. Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:57:29
332015/03/31Sadaham sawana - From Neth fm - Ven. Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:55:19
342015/03/24Sadaham Sawana - From Neth Fm - Ven. Erewwala Sudhamma Swameen wahanse00:55:28
352015/03/03Sadaham Sawana - from Neth Fm - Ven. Erewwala Sudhamma swameen wahanse00:56:28
362015/02/24Sadaham Sawana - From Neth FM - Ven. Erewwala Sudhamma Swameen wahanse00:57:38
372015/02/17Sadaham sawana - from neth fm -Ven. Erewwala sudhamma swameen wahanse00:55:54
382015/01/0268. Cullahatthi Padopama Sutta - Ven Erewwala Sudhamma Thero - 11p June201400:52:10
392014/05/111. Ven Erewwala Sudhamma Thero (Wasijatopama Sutta S.N) 7pm23 Sep1000:59:31
402013/03/2231. Ven Erewwala Sudhamma Thero 14a Mar1100:55:51
412013/03/2223. Ven Erewwala Sudhamma Thero 13a Feb1101:05:37
422013/03/2216. Ven Erewwala Sudhamma Thero 30p Jan1100:47:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.