බුලත්සිංහල සුමංගල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/19Ven.Bulathsinhala Sumangala Thero 2020.07.19 - 20.02 බුලත්සිංහල සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:40
22020/01/2619. Ven Bulathsinhala Sumangala Thero = Nibbedhika Sutta - 23p Jun201900:46:11
32020/01/07Ven Bulathsinhala Sumangala Thero  2019 06 2300:43:10
42020/01/07බුලත්සිංහල සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:39
52020/01/07පහාරාද සූත්‍රය00:50:41
62019/12/30පඨම දාරුක්ඛන්ධොපම සූත්‍රය Ven. Bulathsinhala Sumangala thero (2019 - 12 - 29)00:53:05
72019/12/09Ven.Bulathsinhala Sumangala Thero 2019.12.08 - 20.01 බුලත්සිංහල සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:39
82019/10/05Ven Bulathsinhala Sumangala Thero 2019.10. 04 - 08.03 බුලත්සිංහල සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:41
92019/09/064 ආකාර සර්ප විෂ හඳුනා ගැනීම Ven. Bulathsinhala Sumangala thero (2019 - 09 - 05)00:53:15
102019/06/24Ven.Bulathsinhala Sumangala Thero  2019.06.23 - 20.03 බුලත්සිංහල සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:10
112019/01/0321. Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - Buddha Vaggaya 12,13,14 DP - 7 30pm26 Apr201800:49:35
122018/11/06Vassana Dharma Sermon (Melbourne 2018) by Venerable Nagoda Saddaloka Thero - 19/10/2018 0102:29:33
132018/10/29Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - ධර්ම රත්නයේ ගුණ00:51:54
142018/09/20Ven.Bulathsinhala Sumangala Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 75 - TV Didula00:51:18
152018/07/11Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - බුදු ගුණ00:56:38
162018/06/20Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - මහානාම සූත්‍රය00:47:17
172016/08/31Ven.Bulathsinhala Sumangala Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 23 - TV Didula00:55:39
182015/02/02සූචිරෝම සූත්‍රය kalutara 2015 01 17 0300:48:36
192014/12/11ill poya 01 ධමිමරථ සූත්‍රය00:52:49
202014/08/25පටිචිච සමුප්පාදය 2014 06 14 matara01:10:14
212013/04/0114. Pachchavekkhana Gnanaya (පච්චවෙක්ඛෙයය ඥාණය) Ven Bulathsinhala Sumangala Thero14 May1100:46:49
222013/03/2260. Ven Bulathsinhala Sumangala Thero 16p June1100:48:13
232012/10/02saga guna 01.flv00:13:50

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.