බුලත්සිංහල සුමංගල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/05Ven Bulathsinhala Sumangala Thero 2019.10. 04 - 08.03 බුලත්සිංහල සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:41
22019/09/064 ආකාර සර්ප විෂ හඳුනා ගැනීම Ven. Bulathsinhala Sumangala thero (2019 - 09 - 05)00:53:15
32019/06/24Ven.Bulathsinhala Sumangala Thero  2019.06.23 - 20.03 බුලත්සිංහල සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:10
42019/05/02rev Bulathsinhala Sumangala threro dhamma dhesana00:48:08
52019/01/0321. Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - Buddha Vaggaya 12,13,14 DP - 7 30pm26 Apr201800:49:35
62018/10/29Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - ධර්ම රත්නයේ ගුණ00:51:54
72018/09/20Ven.Bulathsinhala Sumangala Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 75 - TV Didula00:51:18
82018/07/11Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - බුදු ගුණ00:56:38
92018/06/20Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - මහානාම සූත්‍රය00:47:17
102016/08/31Ven.Bulathsinhala Sumangala Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 23 - TV Didula00:55:39
112015/02/02සූචිරෝම සූත්‍රය kalutara 2015 01 17 0300:48:36
122014/12/11ill poya 01 ධමිමරථ සූත්‍රය00:52:49
132014/08/25පටිචිච සමුප්පාදය 2014 06 14 matara01:10:14
142013/04/0114. Pachchavekkhana Gnanaya (පච්චවෙක්ඛෙයය ඥාණය) Ven Bulathsinhala Sumangala Thero14 May1100:46:49
152013/03/2260. Ven Bulathsinhala Sumangala Thero 16p June1100:48:13
162012/10/02saga guna 01.flv00:13:50

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.