බුලත්සිංහල සුමංගල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/064 ආකාර සර්ප විෂ හඳුනා ගැනීම Ven. Bulathsinhala Sumangala thero (2019 - 09 - 05)00:53:15
22019/06/24Ven.Bulathsinhala Sumangala Thero  2019.06.23 - 20.03 බුලත්සිංහල සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:10
32019/05/02rev Bulathsinhala Sumangala threro dhamma dhesana00:48:08
42019/01/0321. Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - Buddha Vaggaya 12,13,14 DP - 7 30pm26 Apr201800:49:35
52018/10/29Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - ධර්ම රත්නයේ ගුණ00:51:54
62018/09/20Ven.Bulathsinhala Sumangala Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 75 - TV Didula00:51:18
72018/07/11Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - බුදු ගුණ00:56:38
82018/06/20Ven Bulathsinhala Sumangala Thero - මහානාම සූත්‍රය00:47:17
92016/08/31Ven.Bulathsinhala Sumangala Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 23 - TV Didula00:55:39
102015/02/02සූචිරෝම සූත්‍රය kalutara 2015 01 17 0300:48:36
112014/12/11ill poya 01 ධමිමරථ සූත්‍රය00:52:49
122014/08/25පටිචිච සමුප්පාදය 2014 06 14 matara01:10:14
132013/04/0114. Pachchavekkhana Gnanaya (පච්චවෙක්ඛෙයය ඥාණය) Ven Bulathsinhala Sumangala Thero14 May1100:46:49
142013/03/2260. Ven Bulathsinhala Sumangala Thero 16p June1100:48:13
152012/10/02saga guna 01.flv00:13:50

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.