කැළණියේ අරියසීල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12014/01/1929. Ven Kelaniye Ariyaseela Thero - 6.30am25 Jan13 - Anapana Satiya Wedeema00:51:33
22013/03/3130. Saddha Sutta (සද්ධා සූත්‍රය) Ven Kelaniye Ariyaseela Thero13 Mar201200:59:48
32013/03/2538. Ven Kelaniye Ariyaseela Thero 12pm04 Mar1200:43:17

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.