මඩවල උපාලි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/14Sadaham sawana - මෙම කමටහන් ඉගෙන භාවනාව වඩන්න Ven Madawala Upali Thero00:57:29
22020/06/19#ශබ්ද චිකිත්සාවෙන් රොග සුවකරන පුජ්‍ය මඩවල උපාලි හිමියන්ගේ ශබ්ද ච්කිත්සාගාරය # SL ඉරගල#00:13:39
32020/06/19භාවනාව ! අතිපූජ්‍ය උපාලි මඩවල ස්වාමීන් වහන්සේ 00:10:49
42020/06/10භාවනාව ! අතිපූජ්‍ය මඩවල උපාලි ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනා00:57:28
52020/06/09භාවනාව ! අතිපූජ්‍ය මඩවල උපාලි ස්වාමීන් වහන්සේ00:11:55
62020/06/08සතිපට්ඨාන ගැන වටිනා දේශනාවක් අතිපූජ්‍ය උපාලි මඩවල ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:32
72020/06/06නිවනට එබී බලන්න.අතිපූජ්‍ය උපාලි මඩවල ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාව බුද්ධ දේශනාව ඇසුරෙන්00:55:00
82020/05/10Sadaham sawana _ සිහිය පිහිටීම _ Ven . Madawala Upali Thero01:04:31
92020/05/05වෙසක් සමරමු මෙසේ මඩවල උපාලි හිමි00:06:14
102020/04/15විදේශික කතුන් මඩවල උපාලි හිමියන් සොයාගෙන එන්නේ ඇයි00:11:31
112020/02/18සිත සහ කය අතර ඇති සබදතාවය සහ එහි ජීව විද්‍යාත්මක සක්‍යතාව පිළිබදව පූජ්‍ය මඩවල උපාලි ස්වාමින්වහන්සේ00:58:40
122020/01/11මඩවල උපාලි හිමියෝ තවත් විදුජයක් ලබති00:18:44
132019/12/13මඩවල උපාලි හිමියෝ යොවුන් ගැටලුවලට සවන්දෙති00:06:15
142019/10/28Meditation advice and general dhamma talk01:40:21
152019/06/07එනවිට නොවඳින විදේශිකයින් යනවිට දනගසා බුදුන් නමස්කාර කරයි (2019 - 06 - 06) පූජ්‍ය මඩවල උපාලි හිමි00:58:43
162019/06/06Ven. Madawala Upali Thero 2019-06-0600:55:00
172015/02/112015.02.10 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:46:23
182013/03/2748. Brahmayu Sutta (බ්‍රහ්මායු සූත්‍රය) Ven Madawala Upali Thero14 Oct1100:46:26
192013/03/1424. භාවනාව යනු කුමක්ද - 2011 08 17 - Madawala Upali Thero00:24:25
202013/03/0823. Brahmayu Sutta - Ven Madawala Upali Thero00:53:40
212012/08/16Brahmayu Sutta - Ven Madawala Upali Thero - Suthra Dharma Deshana00:53:41
222012/07/272011 08 17 Bavana - Madawala Upali Thero00:24:25
232012/07/21Ven Madawala Upali Thero - Sanskara Dharmayange Swabhavaya00:47:08
242012/03/10pohodina sakachchawa (2012-03-07) Part 2 .wmv00:57:27
252012/03/07pohodina sakachchawa (2012-02-07) Part 1 .avi00:54:11
262011/01/28Rathmalkanda Bhawana discussion.flv00:13:16
272011/01/04Bhawana.....Rathmalkanda - ELLA00:03:15
282010/11/21walking-meditation-2010 රත්මල්කන්ද.wmv00:03:00

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.