මඩවල උපාලි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/28Meditation advice and general dhamma talk01:40:21
22019/06/07එනවිට නොවදින විදේශිකයින් යනවිට දනගසා බුදුන් නමස්කාර කරයි (2019 - 06 - 06) පූජ්‍ය මඩවල උපාලි හිමි00:58:43
32019/06/06Ven. Madawala Upali Thero 2019-06-0600:55:00
42015/02/11SRILANKA BUDUBANA.ven Madawala Upali Thero.Niwanmaga TV00:46:23
52013/03/2748. Brahmayu Sutta (බ්‍රහ්මායු සූත්‍රය) Ven Madawala Upali Thero14 Oct1100:46:26
62013/03/1424. භාවනාව යනු කුමක්ද - 2011 08 17 - Madawala Upali Thero00:24:25
72013/03/0823. Brahmayu Sutta - Ven Madawala Upali Thero00:53:40
82012/08/16Brahmayu Sutta - Ven Madawala Upali Thero - Suthra Dharma Deshana00:53:41
92012/07/272011 08 17 Bavana - Madawala Upali Thero00:24:25
102012/07/21Ven Madawala Upali Thero - Sanskara Dharmayange Swabhavaya00:47:08
112012/03/10pohodina sakachchawa (2012-03-07) Part 2 .wmv00:57:27
122012/03/07pohodina sakachchawa (2012-02-07) Part 1 .avi00:54:11
132011/01/28Rathmalkanda Bhawana discussion.flv00:13:16
142011/01/04Bhawana.....Rathmalkanda - ELLA00:03:15
152010/11/21walking-meditation-2010 රත්මල්කන්ද.wmv00:03:00

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.