මහරගම පදුම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/01/225ට නැමුනු සංඛිත්ත රහතුන්ගේ ගෙල වැදි කඩුව Ven. Maharagama Paduma thero (2020 - 01 - 19)00:55:44
22019/03/092019 - 03 - 08 පූජ්‍ය මහරගම පදුම හිමි - Ven Maharagama Paduma thero01:03:06
32018/12/282018 - 12 - 28 පූජ්‍ය මහරගම පදුම හිමි - Ven Maharagama Paduma thero00:56:35
42018/09/28පූජ්‍ය මහරගම පදුම හිමි 2018 09 20 Ven Maharagama Paduma thero00:54:24
52018/08/02Ven Maharagama Paduma Thero - ධර්මාවබෝදයට ඉඩ අවකාසය ඇහිරෙන අවස්ථා ( අක්‌ඛණ සූත්‍රය )00:55:09
62017/03/30Aushadha Puujawa (ඖෂධ 108 කින් සමන්විත පූජාව) | 2016-10-22 | (පුජ්‍ය මහරගම පදුම ස්වාමීන්වහන්සේ)00:45:15
72016/07/30Ehipassiko 2016.07.30 | Maharagama Paduma Thero.00:28:15
82016/07/14Ehipassiko 2016.07.14 | Maharagama Paduma Thero.00:27:38
92015/11/28Ehipassiko 2015.11.28 | Delivered by Rev: Maharagama Paduma Thero.00:38:32

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.