මකුලෑවේ විමල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/01පූජනීය මකුලෑවේ විමල නායක මා හිමිපාණන් වහන්සේ බෙලිහුල්ඔය ආරණ්‍ය සේනාසනයට වැඩම වීම00:03:08
22020/03/22(2020 - 03 - 17) පූජ්‍ය මකුලෑවේ විමල හිමි Ven Makulewe Wimala thero01:00:14
32019/03/27Yathiwara Abhiman | යතිවර අභිමන් | අතිපූජ්‍ය මකුලෑවේ විමල නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:43
42019/03/25Most Ven Makulewe Wimala Thero | අතිපුජ්‍ය මකුලෑෙවි විමල නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:00:16
52018/12/212018 - 12 - 20 පූජ්‍ය මකුලෑවේ විමල හිමි - Ven Makulewe Wimala thero00:56:38
62018/08/25Ven Makulewe Wimala Thero | Yathiwara Abhman Program | 2018-08-2500:17:49
72018/03/03Ven Makulewe Wimala Thero | 2018-03-0300:04:56
82016/09/16පූජාච පූජනීයානං - Pujacha Pujaniyanan (sound error: 13 to 24 min) මහා ථේර | Mahathera ( Most Ven Nau01:29:05
92016/03/15අති පූජනීය මකුලෑවේ විමල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාව01:14:15
102016/01/0139. Ven Makulewe Wimala Thero - Sukha Paththa Sutta (Ithi Vuththaka Pali) - 6.30am07 Apr201500:50:58
112014/03/23263. Ven Makulewe Wimala Thero - 8am14 Nov13 - Sabbrahma Sutta A.N00:50:33
122014/01/0276. Ven Makulewe Wimala Thero - Dhamma Padaya , Loka Vaggaya 12 - 26a Apr1300:52:10
132014/01/0231. Ven Makulewe Wimala Thero - Nidhikhanda Sutta / Kuddaka Nipathaya - 16p Feb1300:46:09
142013/03/26173. Ven Makulewe Wimala Thero ආශිවිශෝපම සූත්‍රය 6am29 Dec1200:52:19
152013/03/0960. Maha Dhamma Samadana Sutta - Makulewe Wimala Thero00:49:03
162012/08/24Maha Dhamma Samadana Sutta - Makulewe Wimala Thero - Suthra Dharma Deshana00:49:03
172012/07/04Ven Makulewe Wimala Thero - Sona Kutikanna Thero00:53:56
182012/03/24Ven Makulawe Wimala Thero - Dharma Desana - Lakuntaka Baddhiya Thero00:50:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.