මැදමහනුවර සමිතසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/18Saturday Damma Serman Ven. Medamahanuwara Samithasiri Thero 7/4/202000:24:11
22020/06/20සිත නිවන බුදු බණ - 208 Ven.Medamahanuwara Samithasiri Thero - 2020.06 20 - 05.01 කුකුල්පණේ සුදස්සි ස00:44:42
32020/06/142020 Jun 13 - Saturday Damma Sermon - Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero00:38:00
42020/06/142020 Poson Poya - Medamahanuwara Samithasiri Thero00:35:48
52020/06/14Saturday Damma Sermon - Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero00:40:52
62020/06/14Dasuththara Sutta - 1100:34:10
72020/06/13සිත නිවන බුදු බණ - 207 Ven.Medamahanuwara Samithasiri Thero - 2020.06 13 - 05.09 මැදමහනුවර සමිතසිරි00:42:51
82020/03/21සිත නිවන බුදු බණ - 195 Ven.Medamahanuwara Samithasiri Thero - 2020.03.19 - 05.01 මැදමහනුවර සමිතසිරි00:43:52
92020/01/19RANI GUNAWARDANE 20TH MEMORIAL DHAMMA SERMON BY VEN. MEDAMAHANUWARA SAMITHASIRI THERO01:00:43
102020/01/09සිත නිවන බුදු බණ - 170 Ven.Medamahanuwara Samithasiri Thero 2020.01.09 - 05.00 මැදමහනුවර සමිතසිරි ස්00:41:07
112019/11/03MEMORIAL DHAMMA SERMON OF MR. JAYAWEERA RATHNAYAKE BY MEDAMAHANUWARA SAMITHASIRI THERO00:58:22
122019/09/30Damme sermon at00:33:11
132019/09/09MEDAMAHANUWARA SAMITHASIRI THERO IN HOUSTON ON SEPTEMBER 6TH 201901:11:08
142019/09/09Damma Sermon Held at Metta Vihara Houston00:57:04
152019/07/29වස්සාන ධම්ම දේශනා 2019 7/20/2019 ගිහි ජිවිතයට සද්ධර්මය00:55:13
162019/07/27DFW Vihara පොසොන් පෝයදින ධර්ම දේශනය00:36:59
172017/09/30NIHAL ILANPERUMA 7th DAY MEMORIAL DHAMMA SERMON BY VEN. MEDAMAHANUWARA SAMITHASIRI THERO01:03:55
182017/02/02KARANIYA METTHA SUTHRAYA in Sinhala by Ven. Medamahanuwara Samithasiri Thero00:59:42
192016/10/12MR SANATH LOKUGE 7th DAY MATHAKA BANA BY VEN. MEDAMAHANUWARA SAMITHASIRI THERO ON OCTOBER 10, 201601:00:16
202016/05/01Ven. Medamahanuwara Samithasiri Thero - 30th April 201601:08:45
212016/04/30Ven. Medamahanuwara Samithsiri Thero - March 19th 201600:59:43
222016/02/22Ven. Medamahanuwara Samithasiri Thero - 20th February 2016 at DFW Buddhist Vihara, Fort Worth, Texas00:48:22
232014/01/04270. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero - 30p Dec1300:45:48
242014/01/03188. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero - Ata Sil Samadanveeme Anusas - 19a Aug1300:52:20
252014/01/03175. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero - 07a Aug1300:55:36
262013/06/12142. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero 05a Dec1000:50:43
272013/03/2296. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero 30p Sep1100:47:06
282013/03/2271. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero 20p Aug1100:46:05

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.