මොරකැටියේ ධම්මික හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12014/11/042013 05 06 Ven Morakatiare Dhammika Thero00:53:25
22014/08/202013 03 15 Ven Morakatiare Dhammika Thero00:57:52

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.