නිග්ගහ ඤාණින්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/29ගවයාට සිතෙන්නේම වැටෙන් එහා තණකොල වැඩිපුර කොළ පැහැ ලෙසිනි Ven Meegoda Sukhitha thero (2019 - 08 - 28)00:43:04
22019/08/01Ven.Niggaha Gnaninda Thero - 2019.07.31- 08.05 නිග්ගහ ඤාණින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:52
32019/07/11Ven.Niggaha Gnaninda Thero, 2019.07.11 - 20.02 නිග්ගහ ඤාණින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ, Guwanviduli00:49:11
42019/05/29ඔබ නිවන් මාර්ගයේ යන වාහනය සූදානම්ද (2019 - 05 - 28) පූජ්‍ය නිග්ගහ ඥාණින්ද හිමි00:53:54
52019/05/07සිත අරමුණෙන් පිට පැනීම ස්භාවිකයි, නිරෝගී දරුවා තොටිල්ලෙන් පනින්නාක් මෙන් - රාජසිංහගම තිලකධම්ම හිමි00:55:02
62019/05/05Ven.Niggaha Gnaninda Thero - 2019.05.05 - 20.02 නිග්ගහ ඤාණින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:39
72019/01/27Ven.Niggaha Gnaninda Thero - 2019.01.27 - 08.06 නිග්ගහ ඤාණින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:25
82018/12/13Ven.Niggaha Gnaninda Thero - 2018.12.13 - 08.04 නිග්ගහ ඤාණින්ද ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ00:53:02
92018/11/17Ven.Niggaha Gnaninda Thero  - 2018.11.17 - 08.05 නිග්ගහ ඤාණින්ද ස්වාමින්වහන්සේ00:48:10
102018/10/26Ven.Niggaha Gnaninda Thero - 2018.10.26 - 08.07 නිග්ගහ ඤාණින්ද ස්වාමින්වහන්සේ00:52:06
112018/09/14ධම්ම චින්තාව - 38 නිග්ගහ ඤාණින්ද  ස්වාමින්වහන්සේ 2018.09.14 Niggaha Ganinda Thero00:04:01
122018/09/11ධම්ම චින්තාව - 37 නිග්ගහ ඤාණින්ද  ස්වාමින්වහන්සේ 2018.09.11 Niggaha Ganinda Thero00:03:55
132018/09/10ධම්ම චින්තාව - 36 නිග්ගහ ඤාණින්ද  ස්වාමින්වහන්සේ 2018.09.10 Niggaha Ganinda Thero00:04:02
142018/08/09Ven.Niggaha Gnaninda Thero - 2018.08.09 -  08.00 නිග්ගහ ඤාණින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:50:52
152018/07/24Ven.Niggaha Gnaninda Thero - 2018.07.24 - 20.00 නිග්ගහ ඤාණින්ද  ස්වාමින් වහන්සේ00:43:51
162018/05/21Ven.Niggaha Gnaninda Thero, - 2018.05.21 - 08.00 නිග්ගහ ඤාණින්ද  ස්වාමින් වහන්සේ00:49:34
172018/04/24Ven. Niggaha Gnaninda Thero - 2018.04.24 - 20.00 නිග්ගහ ඤාණින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:39:27
182018/03/23Ven.Niggaha Gnaninda Thero - 2018.03.23 - 08.00 නිග්ගහ ඤාණින්ද  ස්වාමින් වහන්සේ SLBC Dharmanushasana00:52:35
192018/01/09Ven.Niggaha Gnaninda Thero - 2018.01.09 - 08.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:50:41
202017/11/12Ven.Niggaha Gnaninda Thero - 2017.11.12 - 08.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:45:38
212017/02/27Upeksha - Niggaha Gnaninda Thero (2017/02/20)00:05:52
222017/02/27Upeksha - Ven. Niggaha Gnaninda Thero (2016/02/21)00:06:04
232016/09/17Ven. Niggaha Gnaninda Thero00:49:22
242016/09/06Ven. Niggaha Gnaninda Thero00:50:03
252016/05/02Shree FM Dham Sabawa 2016-04-30; පුජ්‍යපාද නිග්ගහා යානින්ද ස්වාමින්වහන්ස.01:12:40
262015/01/0127. Kula Sutta - Ven Niggaha Gnaninda Thero - 28a Feb1400:58:27
272014/01/0116 Ven Niggaha Gnaniada - Rattapala Sutta - Thero 25a Jan1300:53:18
282013/03/22106. Ven Niggaha Gnaninda Thero 11p Oct11 F M00:53:37

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.