නුගේගොඩ පුණ්ණ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12014/03/2577. Ven Nugegoda Punna Thero - 27 Jun13 - Vithakka Santana Sutta M.N00:44:29
22014/03/23282. Ven Nugegoda Punna Thero - 4am14 Dec13 - Maha Seehanada Sutta M.N00:47:51
32014/01/22126. Ven Nugegoda Punna Thero - 6.30am11May13 - Thathagatha Achchriya Sutta AN00:48:46
42014/01/2074. Ven Nugegoda Punna Thero - 6.30am27 Mar13 - Mara Sajjaneeya Sutta MN00:49:13
52014/01/05Ven Nugegoda Punna Thero Pancha Upadanaskandaya 2 - Daham Vila00:55:14
62014/01/05Ven Nugegoda Punna Thero - Daham Vila00:59:09
72013/11/29Dharma Deshana | Ven Nugegoda Punna Thero00:54:18
82013/03/3149. Patama Kassapa Sutta (පඨම සූත්‍රය ස.නි) Ven Nugegoda Punna Thero 23 Apr1200:53:27
92013/03/2646. Ven Nugegoda Punna Thero බුදුන්ගේශාරීරිකලක්‍ෂණ 6am23 Mar1200:54:05
102012/07/20Ven Nugegoda Punna Thero - Sitha Damanaya Kirima00:56:37
112012/07/19Ven Nugegoda Punna Thero - Buddhist TV Dharma Desana00:54:02
122012/07/17Ven Nugegoda Punna Thero - Pancha Upadanaskandaya00:55:14

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.