පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/11උපාදාන නිරෝධ සම්මාදිට්ඨිය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 10)00:50:41
22019/11/10Dharma deshanawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 11 0900:44:12
32019/11/09පෙර ජීවිත දැකීමට උපකාර වන "ප්‍රබල සතිය" Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 09)00:55:44
42019/11/07කවුඩු ලක්ෂණ ඇති පුද්ගලයන් 10 දෙනෙක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 06)00:58:15
52019/11/06අකුසල පදයේ තාලයට නටන පෘතග්ජන සත්වයා Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 05)01:00:03
62019/11/06Dharma deshanawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 11 0600:54:04
72019/11/06සප්ත සංයෝජන Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 04)00:53:05
82019/11/05සුගතිගාමී වන ගුණ 5කින් යුත් ස්ත්‍රිය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 04)01:00:00
92019/11/05පොත්ත තුලින් තෙත මස් හරහා අට්ඨිකය දක්වා විනිවිද දැකීම Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 04)00:59:32
102019/11/04Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 11 0300:54:57
112019/10/27මරණයට පෙර අමනුෂ්‍යයන් දර්ශනය වීම Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 25)00:46:45
122019/10/26Dharma deshanawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 10 2500:46:45
132019/10/21උතුම් මහණ බමුණන් නින්දා නොකරන මහා දාන 5ක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 20)00:52:12
142019/10/19මරණසති චිත්ත සමාධිය සකස් වීම Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 18)00:54:23
152019/10/19Dharma deshanawa- Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019-10-1800:49:41
162019/10/19Ven Puhulwelle Sarada Thero - උපත සමගම මේ මරණයද පැමිණී ඇත00:51:11
172019/10/13ආත්ම දස දහසකින් පසු ඇසෙන දේශනාවක් විය හැක Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 12)00:54:31
182019/10/13Dharma dheishanaawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019-10-1200:51:51
192019/10/13Dharma dheishanaawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019-10-1100:55:37
202019/10/12කායගතාසතිය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 11)00:59:03
212019/10/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - සුගතියට යෑමට හෙතුවන කරුණු 5ක් ( අනුරුද්ධ සූත්‍රය )00:52:08
222019/10/06Ven Puhulwelle Sarada Thero - පව් කරන පුද්ගලයා තමයි මෙලොවදී ශෝක වෙන්නේ පරලොවදීත් ඔහුමයි ශෝක වෙන්නේ00:51:08
232019/10/05තුන්කොන් මානසික පීඩාව Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 04)00:58:31
242019/10/05Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019100500:52:52
252019/10/05Ven Puhulwelle Sarada Thero - ශෝකයට හේතුව කුමක් ද ?00:48:30
262019/10/04වචී සංවරයට නොහැකියාවක් නැත, වුවමනාවක් නැත Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 02)00:57:51
272019/09/30ලොව දිනන බුදු මග 29 වෙනි කොටස2019 09 16පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව budis ටීවි00:53:53
282019/09/26ප්‍රශ්න තිබුනට හිතට ප්‍රශ්නයක් නැහැ - Puhulwelle Saradha Thero - පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින් වහන්සේ00:49:00
292019/09/24නැන්දම්මා ලේලී සීතල යුද්ධ Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 09 - 23)00:48:44
302019/09/23Ven . Puhulwelle Saradha Thero 2019-09-2300:48:44
312019/09/23Ven Puhulwelle Sarada Thero - රේවතී ප්‍රේත වස්තුව00:48:49
322019/09/18ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 29 කොටස (2019-09-16 Monday) - පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:54:21
332019/09/17ලොව දිනන බුදු මග (29 කොටස) - Ven. Puhulwelle Sarada Thero00:54:37
342019/09/17ව්‍යාපාදයේ කර්ම පල විපාක00:48:13
352019/09/16 Ven Puhulwelle Sarada Thero - Lowa Dinana Budu Maga 29 - (Dhamma sermon Bana 1)00:54:21
362019/09/16ගින්නේ දිලිසීමට කුඩා දරුවකු සතුටු වේ, තණ්හාව හමුවේ පෘතග්ජනයා මෙන් Puhulwelle Sarada tero (2019-9-15)00:51:33
372019/09/16බුදුන්ගේ ධර්මයේ හික්මෙන්නට ඕන හේතු ඇතුවමයි00:45:35
382019/09/16සියළු බුදුවරයන් වහන්සේ බහුලව වාසය කරන විතර්ක 2කි Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 09 - 15)00:47:29
392019/09/16ලොව දිනන බුදු මග - නිවනට හේතුවන ලෙස මෛත්‍රිය වැඩීම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-09-1600:49:02
402019/09/16එක් ධර්මයක් දුරුකරවු, මම තොපට අනාගාමිඵලය පිණිස ඇපවෙමියි Ven Puhulwelle Sarada thero (2019 - 09 - 15)00:56:19
412019/09/15සත්වයා සසරට ඇද බැඳ තබන ද්වේශය Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-09-1500:48:13
422019/09/15සංසාරයේ අසරණ වන්නට වන හේතු Vern. Puhulwelle Saradha Thero 2019-10-1500:45:35
432019/09/14කළන මිතුරණි, මේ ද්ශනාව අසත්වා - ද්වේශය දුරු කරණ වැඩපිළිවෙළ Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-1400:46:41
442019/09/13නන්ද සුත්‍රය - Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019 09 1000:46:46
452019/09/12ක්ලේෂයන්ට දුක් දෙන ආකාර Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 09 - 11)00:46:46
462019/09/10නන්ද සූත්‍රය Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-09-1000:46:46
472019/09/07මෙත් සිත​​ | Ven Puhulwelle Sarada Thero | Daham Dahara | 2019-08-2901:22:57
482019/09/01ජීවිතයට පින් ගලන උල්පත් Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019 08 3000:48:53
492019/09/01උපන්දිනයට ධර්ම සාදයක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 30)00:48:53
502019/08/30ජීවිතයට පින් ගලන උල්පත් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-3000:48:52
512019/08/25ඉන්ද්‍රිය සංවරය​ | Ven Puhulwelle Sarada Thero | Daham Dahara | 2019-08-2201:29:53
522019/08/24පූජ්‍යපාද විනයාචාර්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:41
532019/08/21අව්වට වේළෙන බට දණ්ඩක් මෙන් වූ අතීත අනාගත පිළිබඳ ශෝකය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 19)00:47:02
542019/08/19කුසලයන්ගේ පිරිහිමට හේතුවන කාරණා Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-1900:47:02
552019/08/18මන්දපෝෂිත සිතට පෝෂණය ලබා දෙන වැඩපිළිවෙල Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 17)00:46:24
562019/08/17ඕනැම තත්වයකට මුහුනදීමට සිත ශක්තිමත් කරන්නේ කෙසේද Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-1700:46:24
572019/08/17එක වචනයේ සුනාමිය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 16)00:49:15
582019/08/16Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-1600:49:15
592019/08/12මීදුම,දූවිලි,අසුරෙන්ද්‍රයා ඉර හඳ වසන උපක්ලේෂයන් වැනිය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 11)00:50:33
602019/08/11Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08- 1100:50:33
612019/08/10අරමුණේ රස බැලීම වේදනාවයි Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 08)00:45:14
622019/08/09වේදනාව නිවාණාවබෝධයට හේතුවක් කරගනිමු Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 08- 0900:45:14
632019/08/07යුධභටයන්ගේ ලක්ෂණ 5ක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 06)00:51:35
642019/08/06තණ්හාව නැමති සැඩපහර Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-0600:51:35
652019/08/02දුක්ඛ දුක්ඛය විග්‍රහයකින් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 01)00:53:23
662019/08/01Ven. Puhulwelle Saradha Thero 201- 08-0100:48:37
672019/07/30Ven.Puhulwelle Saradha Thero 2019-07-3000:50:02
682019/07/28දණ්ඩක් ගෙන තමන්ගේම හිසට ගසා ගැනීම වැනි අනෙකෙකු සමග ද්වෙශයක් හටගෙන පවත්වාගෙන යාම (2019 - 07 - 27)00:56:02
692019/07/27Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 07- 2700:52:02
702019/07/27Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019- 07- 2600:55:15
712019/07/26කයෙන් නොව වචනයෙන්, වචනයෙන් නොව කයෙන්, කයෙන් හෝ වචනයෙන් නොව ප්‍රඥ්ඥාවෙන් දැක දුරුකළ යුතු කරුණු 10කි00:59:16
722019/07/21වර්තමානයේ මොනවාද මගේ ඇති දුක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 07 - 20)00:58:37
732019/07/20Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-07-2000:51:44
742019/07/15සිතේ වර්ධනය කළ සුතු බල ධර්ම පහක් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 07- 1500:52:36
752019/07/11Puhulwelle Sarada thero00:56:39
762019/07/10කාමයේ වරදවා හැසිරීමට හේතු 5කි Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 07 - 09)00:56:39
772019/07/09Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-07- 0900:49:16
782019/07/09Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-07- 0900:53:37
792019/07/08සීත ප්‍රදේශයක සීතල නැතිවීමට ගින්නක් ඇවිළුවත් ඊට නොපනින්නා සේ Puhulwelle Sarada tero (2019 - 07 - 07)00:56:14
802019/07/07Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-07-0700:50:47
812019/07/05Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-07- 0400:55:12
822019/07/05බසයේ ඉදිරිපස ආසනය සඟ සතු දේපලකි Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 07 - 04)00:59:07
832019/06/26අරමුණ අනුව ස්භාවය වෙනස් කරන උපකරණයකි. පාට වෙනස් කරන කටුස්සා මෙන් Puhulwelle Sarada thero (2019-6-25)00:55:08
842019/06/26කළ්‍යාන මිත්‍රයන් හමුවියයුතු කාලයන් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-2500:52:49
852019/06/23බොරු නොකිය මේ ප්‍රශ්ණය විසඳ ගත නොහැකිද Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 06 - 22)00:55:19
862019/06/22ධර්මානුකූල පසුතැවිලි නැති ජීවිතයක් සඳහා Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-2200:50:25
872019/06/19නිවනට හේතුවන ලෙස ණුවණින් දවස ගෙවන්නේ කෙසේද Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-1900:54:55
882019/06/05වෛද්‍යවරයා ඔබට පිළිකාවක් ඇතැයි දැනුම් දුන් මොහොතක.. (2019 - 06 - 04) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:57:41
892019/06/04Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-0400:53:58
902019/06/04Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-0400:55:00
912019/06/02අධ්‍යාත්මික ශක්තිය වර්ධනය කරගැනීම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-0200:48:01
922019/05/31Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019- 05- 3100:54:32
932019/05/30පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2019 05 21 සුගතියකදී අඩු ආයුෂ ලැබීමට හේතු බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි01:02:50
942019/05/25ගේ ගිනි ගන්නා විට වටින බඩු එළියට දමනවා සේ දන් දෙන්න (2019 - 05 - 24) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:56:38
952019/05/24දරුවන්ට පුරුදුකළයුතු ගුණධර්ම Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2019- 05- 2300:55:04
962019/05/22සුගතියකදීත් අඩු ආයුෂ ලැබීමට හේතු (2019 - 05 - 21) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි01:03:22
972019/05/21පැහැපත් වන්න පහසු මග Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-05- 2100:58:43
982019/05/16පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි2019 05 15 මරණයට දින කිහිපයට පෙර ගති නිමිති බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:54:55
992019/05/16මරණයට දින කීපයකට පෙර ගති නිමිති පහළ වීම (2019 - 05 - 15) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:55:30
1002019/05/14සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 05- 1400:46:10
1012019/05/11Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි අපේ සිත පසිදුරන්ගේ ඇලීගැලී පවතින්නේ00:56:44
1022019/05/10Ven Puhulwelle Sarada Thero - නිවැරදි ආකල්ප ඇතිකරගැනීම00:52:05
1032019/05/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - පස්සද්ධී සම්බෝජ්ජන්ගය - කායික මානසික සැහැල්ලුබව00:56:54
1042019/05/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ00:47:52
1052019/05/07මග්ගාමග්ග ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019-04-06 Monday) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:50:07
1062019/05/06පූජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2019 05 06 සඳහන් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:07
1072019/05/06Ven Puhulwelle Sarada Thero - බුද්ධානුස්සතිය00:51:18
1082019/05/06Prathyaweksha 32 - Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-05- 0600:50:32
1092019/05/04උරහිස තෙක් සීතල ජලයෙන් වසා ගිණි කබලක් හිස මත තැබීම (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:55:35
1102019/05/03Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-05-0300:52:03
1112019/05/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - ගිලාන සූත්‍රය00:51:49
1122019/04/20Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණ ධර්මතාවය00:51:11
1132019/04/19Puhulwelle Saradha Thero - Dharmasanaya - 2019-04-1900:47:29
1142019/04/19චිත්ත විසුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-04-18 Thursday) පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:03:10
1152019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:47
1162019/04/17කළ්‍යාන මිතුරණි, මේ දේශනාව අසත්වා Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-1600:50:31
1172019/04/11පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි2019 04 10pujya puhulwelle sarada Himiබෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:55:59
1182019/04/112019 - 04 - 10 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:56:07
1192019/04/10Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-1000:52:06
1202019/04/102019 - 04 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:48:50
1212019/04/09කල්‍යාණ මිතුරණි, මේ දේශනාව අසත්වා Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 04- 0900:46:38
1222019/04/072019 - 04 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:56:41
1232019/04/05සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-0500:49:14
1242019/04/02Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-0100:49:14
1252019/04/012019 - 04 - 01 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:51
1262019/03/30සතර සතිපට්ටාන විග්‍රහය|Sathara Sathipattana පූජනීය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Puhulwalle Sarada himi01:03:06
1272019/03/272019-03-26 (Tuesday) පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Puhulwelle Sarada thero Prathyaweksha00:54:27
1282019/03/26ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2600:47:54
1292019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:47:49
1302019/03/262019-03-25 (Monday) පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Puhulwelle Sarada thero Prathyaweksha00:53:40
1312019/03/25Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2500:46:26
1322019/03/25ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2500:45:46
1332019/03/24Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2400:50:24
1342019/03/242019 - 03 - 23 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:08
1352019/03/23ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2300:48:09
1362019/03/22ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2200:50:38
1372019/03/162019 - 03 - 15 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:44
1382019/03/15පශ්චාත්තාප නොවන ජීවිතයකට Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-1500:54:29
1392019/03/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - ජීවිතයේ ගලායන ධර්මතාවය - පටිච්ච සමුප්පාදය00:59:52
1402019/03/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි මගේ සිතේ ශෝකය හටගන්නේ00:46:33
1412019/03/08Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇලී ගැලී ගියා වූ නාම රූපයන්ගේ අනිත්‍යතාව00:46:50
1422019/03/052019 - 03 - 04 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:57
1432019/03/04Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-0400:57:43
1442019/02/272019 - 02 - 22 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:53:29
1452019/02/22Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-02-2200:53:28
1462019/02/14Ven.Puhulwelle SaradaThero,  - 2019.02.13 - 17.10 පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:57:34
1472019/02/07Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 02 05 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:57:30
1482019/02/062019 - 02 - 05 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:46
1492019/02/05සසරේ තියන අසරණකම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-02-0500:50:38
1502019/02/05අනුත්තරීය ධර්ම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-02-0500:57:24
1512019/01/312019 - 01 - 30 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:31
1522019/01/30කල්‍යාණ මිත්‍රවරුණි, ඔබ සියලු දෙනා මේ දේශනාව අසත්වා! Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-01-3000:53:33
1532019/01/292019 - 01 - 29 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero01:01:04
1542019/01/29සුරක්ෂීත නගරයක් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-01-2900:56:50
1552019/01/252019 - 01 - 25 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:51
1562019/01/24සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-01- 2400:46:53
1572019/01/24Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-01-2300:52:25
1582019/01/232019 - 01 - 23 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:53
1592019/01/102019 - 01 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:46
1602019/01/09Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-01-0900:50:09
1612019/01/07සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-0- 0700:47:58
1622019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:54
1632019/01/06මගේ හිත පැත්තකට දාල මේ හිතින් මට ඉන්නට ඇත්නම් Ven.Puhulwelle Saradha Thero 2018-01-0600:56:22
1642019/01/037. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 4am27 Jan201800:47:46
1652019/01/0352. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 10am06 Sep201800:52:54
1662019/01/0348. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 7am01 Sep201800:56:40
1672019/01/0346. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30am27 Aug201800:53:33
1682019/01/0345. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Aniccanupassanava - 10am26 Aug201800:53:05
1692019/01/0343. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Niraya Vaggaya 9 DP - 10am19 Aug2011800:47:07
1702019/01/0341. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Nirodhanupassanava - 4am13 Aug201800:59:11
1712019/01/0340. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 5pm10 Aug201800:50:38
1722019/01/0336. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Paththakamma Sutta AN - 10am05 Aug201800:49:00
1732019/01/0335. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 4am05 Aug201800:54:44
1742019/01/0334. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Patinissagganupassanava - 5pm03 Aug201800:47:32
1752019/01/0326. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 11.30am07 Jun201800:52:42
1762019/01/0322. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30am28 Apr201800:47:08
1772019/01/0314. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 10pm03 Mar201800:50:54
1782019/01/034. Duthiya Abhinandana Sutt SN - Ven Puhulwelle Sarada Thero - 19 Aug2018 missing first 5 mins00:41:13
1792019/01/02Ven Puhulwelle Sarada Thero | 2019-01-01 | 10.00AM00:49:48
1802019/01/022019 - 01 - 01 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:25
1812019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:50:31
1822018/12/31Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12-3100:49:37
1832018/12/23"Dhamma Dayada"2017 07 08 පුජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන් වහන්සේ - Ven. Puhulwella Saradha Thero.00:43:45
1842018/12/172018 - 12 - 16 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:49:41
1852018/12/16වීර්ය්‍යය Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12-1600:46:34
1862018/12/162018 - 12 - 15 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:31
1872018/12/15Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12-1501:00:00
1882018/12/122018 - 12 - 11 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:19
1892018/12/11දෙවියන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක්වන ගුණධර්ම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12-1100:54:21
1902018/12/102018 - 12 - 10 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:50:20
1912018/12/10උරග ජාතකය ආශ්‍රයෙන්- මරණානුස්සතිය .-Ven Puhulwelle Saradha Thero-15-11-1800:48:39
1922018/12/09දංවැල කඩා දැමීම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12- 0900:49:25
1932018/12/072018 - 12 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:56:22
1942018/12/06බෝධිසත්ව ගුණධර්ම ජීවිතයට එක්කර ගන්නේ කෙසේද Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12- 0600:54:59
1952018/12/02Ven Puhulwelle Sarada Thero - කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය00:54:47
1962018/12/012018 - 11 - 30 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero01:02:00
1972018/11/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - අට්ඨකනාගර සූත්‍රය00:51:29
1982018/11/30සංවරය Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-11-3001:00:01
1992018/11/25හරියට සැලකුවොත් නවතියි ඔබ සුගතියේ Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-11- 2500:49:32
2002018/11/252018 - 11 - 24 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:52
2012018/11/202018 - 11 - 20 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:28
2022018/11/20Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-11-2000:57:01
2032018/11/16Ven Puhulwelle Sarada Thero -28 -09 -201801:05:24
2042018/11/102018 - 11 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:59:13
2052018/11/072018 - 11 - 07 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:34
2062018/11/062018 - 11 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:40
2072018/11/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - රට්ඨපාල සූත්‍රය00:51:15
2082018/10/31Ven Puhulwelle Sarada Thero - දසවස්තුක සම්මා දිට්ටිය01:00:00
2092018/10/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - අට ලෝ දහමින් කම්පා නොවීම00:49:42
2102018/10/27Ven Puhulwelle SaradhaThero-16-10-201800:51:28
2112018/10/202018 - 10 - 19 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:16
2122018/10/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඉවසීම00:49:12
2132018/10/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - අත්හල යුතු අන්තයන් දෙක ( ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන සූත්‍රය )00:56:35
2142018/10/112018 - 10 - 10 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:58
2152018/10/102018 - 10 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:56
2162018/10/062018 10 05 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:13
2172018/10/04Ven.Puhulwelle Sarada Thero 30- 09- 2018 - මිනිස් සිතට සදාතනික සතුට ලගා කරගැනිමට නම්00:53:01
2182018/10/042018 - 10 - 03 උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි -ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Prathyaweksha01:00:53
2192018/10/032018 - 10 - 01 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:57
2202018/09/282018 09 23 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero01:00:15
2212018/09/28යෝදාගීව සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-ශරීර වලට ඇති ඇලීම් විග්‍රහය​..-Ven Puhulwelle Saradha Thero- 23 -09 -201800:51:32
2222018/09/28Ven Puhulwelle Sarada Thero - ටිකෙන් ටික ලද අවසරයෙන් සිත නිකෙලෙස් කරගන00:47:26
2232018/09/27පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 09 17 Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:53
2242018/09/25Ven Puhulwelle Sarada Thero - තමාට පිහිට තමාමය වෙන කවරකු තමාට පිහිට වේද00:54:58
2252018/09/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - කුසල හා අකුසල හැගීම් පාලනය01:01:50
2262018/09/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - පටිච්චසමුත්පාදය00:59:53
2272018/09/19පටිඡ්චසමුප්පාදය පිබදව මෙනෙහි කිරීම-Ven Puhulwelle Saradha Thero- Sep- 201800:46:23
2282018/09/19පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි01:08:36
2292018/09/19පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 09 01 Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:35
2302018/09/19පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 08 28 Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:46
2312018/09/19පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 08 26 Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:37
2322018/09/17පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 08 20 Ven Puhulwelle Sarada thero00:49:10
2332018/09/17පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි නිවන් මග 2018 08 19 Ven Puhulwelle Sarada thero00:49:02
2342018/09/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - සිත00:49:33
2352018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 07 14 Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:47
2362018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 07 01 Ven Puhulwelle Sarada thero00:59:10
2372018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි නිවන් මග 2018 06 28 Ven Puhulwelle Sarada thero Niwan Maga00:52:59
2382018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 06 09 Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:56
2392018/09/12Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018 06 0800:49:07
2402018/09/12Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2018-06-0400:49:11
2412018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි නිවන් මග සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 2018 07 18 Ven Puhulwelle Sarada t00:49:43
2422018/09/09සෝතාපන්න මර්ග ඥානය උපදවා ගන්න නම්....-Ven Puhulwelle Saradha Thero- 21- 08- 201800:59:58
2432018/08/20Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2018-08-1900:45:33
2442018/08/15Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි අපි නිවන් දකින්නෙ00:51:38
2452018/08/13නිරෝධානුපස්සනා-Ven Puhulwelle Saradha Thero- 12 -08- 201801:01:08
2462018/08/10Ven.Puhulwelle SaradaThero - 2018.08.10 - 01.00 පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO01:01:23
2472018/08/10රථ විනීථ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් විසුද්ධි සත​ -Ven Puhulwelle Saradha Thero- 30 -07- 201800:49:31
2482018/08/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - පසුතැවීම00:50:43
2492018/08/03භද්දේක රත්ථ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Puhulwelle Saradha Thero-23 -07- 201800:48:31
2502018/08/02දස වස්ථුක සම්මා දිට්ඨිය ආශ්‍රයෙන්-Ven Puhulwelle Saradha Thero- 31- 07- 201800:53:18
2512018/07/29Ven Puhulwelle Saradha Thero-28-07-201800:55:11
2522018/07/24Niwanmaga | 2018-05-18 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:47:34
2532018/07/18Niwana Maga - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018071800:45:41
2542018/07/13Niwanmaga | 2018-06-28 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:50:31
2552018/07/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණානුස්සති භාවනාව00:50:42
2562018/07/03Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018062800:48:55
2572018/07/02ලෝක ධර්මතා හමුවේ නිවුනු ශ්‍රාවකයෙක් වීම..-Ven Puhulwelle Saradha Thero-01-07-201800:59:12
2582018/07/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - කිච්චෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ00:50:42
2592018/06/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - අපෙ සිත ප්‍රසාදවත් කරගැනීමට00:48:45
2602018/06/28නුවණැත්තා පිලිවෙළින් කෙලෙස් මළ කඩනා හැටි- Ven Puhulwelle Saradha Thero-28-06-201800:49:43
2612018/06/27Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනාත්ම ලක්ෂනය00:50:09
2622018/06/25Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුකින් මිදීමේ ඒකායන මාර්ගය00:46:47
2632018/06/16Ven Puhulwelle Saradha Thero-14-06-201800:51:44
2642018/06/15Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇලීම් ගැටීම් වලදී ශක්තිමත්ව මුහුනදීමට00:44:49
2652018/06/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - සත්ධර්ම ශ්‍රවනය, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මානිධම්මී පටිපත්තී(සෝතාපත්ති අංග00:40:45
2662018/06/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - ලෝභ,ද්වේශ,මෝහ සහගත සිතුවිලි වලින් සිත ගලවාගැනීමට(විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍ර)00:52:34
2672018/06/11Ven Puhulwelle Sarada Thero - හිතේ රිදීම් ඇතිවන්නෙ ඇයි??00:54:42
2682018/06/09Ven Puhulwelle Saradha Thero-08-06-201800:53:16
2692018/06/08Ven Puhulwelle Saradha Thero-07-06-201800:52:33
2702018/06/08Ven Puhulwelle Sarada Thero - ආර්ය විනයේ අතාහැරීම00:54:25
2712018/06/04Ven Puhulwelle Sarada Thero - අපේ හිතේ ශ්‍රද්ධා ,වීර්ය , සති, සමාධී, ප්‍රඥා ඇතිකරගන්නෙ කොහොමද සමුදය00:46:41
2722018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018052200:48:55
2732018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018052100:52:21
2742018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018052000:47:45
2752018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018051900:46:17
2762018/05/31Niwanmaga | 2018-05-22 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:50:06
2772018/05/30Niwanmaga | 2018-05-21 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:53:35
2782018/05/30Niwanmaga | 2018-05-20 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:48:01
2792018/05/29Niwanmaga | 2018-05-19 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:48:52
2802018/05/29Niwanmaga | 2018-05-18 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Sarada Thero00:45:00
2812018/05/28“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Ududumbara Sobhitha Thero01:33:01
2822018/05/26(කුසල/ අකුසල )හැගීම් පාලනය-Ven Puhulwelle Saradha Thero -24- 05- 201800:59:23
2832018/05/22Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුක්ඛ ලක්ෂණය00:54:19
2842018/05/20ජීවිතයේ සාර්ථක කරගත යුතු මොහොතක්-Ven Puhulwelle Saradha Thero -19- 05 -201800:49:21
2852018/04/12Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018-04-1200:49:58
2862018/04/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුක්ඛ ලක්ෂනය00:54:19
2872018/04/07Ven Puhulwelle Sarada Thero - චිත්ත සමාධියෙන් විදර්ශනාවට ධ්‍යාන නිස්සය සූත්‍ර00:46:29
2882018/04/06Ven Puhulwelle Sarada Thero - දේවධර්ම නොහොත් ලෝක පාලක ධර්ම( ඔත්තප්ප පවට ඇති බය)00:44:49
2892018/04/03Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018-04-0200:45:06
2902018/04/02මම කොහේ හරි හිරවෙලාද? Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018-04-0200:49:49
2912018/03/27Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි භාවනවට හිත නැබුරු නොවන්නේ00:47:46
2922018/03/22Ven Puhulwelle Sarada Thero - අප කාටත් උරුම මරණය00:53:14
2932018/03/14සම විනිවිද දකින්න Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018-03-1400:50:58
2942018/03/04Ven Puhulwelle Sarada Thero - අකුසලය00:38:29
2952018/02/23Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018 02 2300:49:51
2962018/02/21Ven Puhulwelle Sarada Thero - පහාන සංඥ්ඥාව (ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය)00:51:33
2972018/02/16Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුකට හේතුවන තණ්හාව00:42:36
2982018/02/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණය සංඥව00:47:43
2992018/02/09Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018-02-0900:50:18
3002018/02/04කෙලෙස් ගංගාව Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018 02 0400:46:46
3012018/02/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - අකුසලය මා යටකරගෙන යනවානම්00:59:18
3022018/02/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - අකුසලයේ ස්වභාවය ( ලෝභ, ද්වේශ, මෝහ )00:46:31
3032018/01/26Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018-01- 2600:49:06
3042018/01/17Ven Puhulwelle Sarada Thero - ගුණවන්ත කම00:47:42
3052018/01/17සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - ඉවසීම - Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018-01-1700:43:34
3062018/01/16Ven Puhulwelle Sarada Thero - සතර අපායෙන් සදහටම නිදහස්වීම පිනිස00:54:45
3072018/01/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - ප්‍රභාශ්වර වූ සිතේ විශුද්දිය සදහා සතර සතිපට්ටානය00:54:14
3082018/01/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - කායගතාසතිය00:51:51
3092018/01/07Ven Puhulwelle Sarada Thero - යමෙක්ගේ වරදක් දුටු තැන.. (චෝදනා සූත්‍රය)00:46:20
3102018/01/044. Ajjaththayathana Dukkha Sutta SN - Ven Puhulwelle Sarada Thero - 10 Mar 201700:44:45
3112018/01/0371. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30 pm 13 Dec 201700:45:27
3122018/01/0362. Ven Puhulwelle Sarada THero - 7.30.pm 16 Nov 201700:45:18
3132018/01/0359. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Bodhi Sutta - 5 pm 28 Oct 201700:46:56
3142018/01/0356. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Marana Sannava -Athma Vaggaya 4 DP - 5 pm 25 Oct 201700:51:06
3152018/01/0353. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Compassion - 6.30 am 20 Oct 201700:57:15
3162018/01/0351. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Konuhasa Kimanando - 7.30 pm 17 Oct 201700:54:04
3172018/01/0350. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Dhyana Nissaya Sutta - 6.30 am 15 Oct 201700:55:17
3182018/01/0349. Ven Puhulwelle Sarada Thero = Peethi Suta AN - 3 am 13 Oct 201700:53:36
3192018/01/0348. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Duthiya Saripuththa Sutta SN - 5 pm 10 Oct 201700:46:38
3202018/01/0341. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Dukkhanupassanava - 6 am 20 Sep 201700:52:38
3212018/01/0337. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30 am 02 Sep 201700:56:10
3222018/01/0334. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 9 am 17 Aug 201700:41:50
3232018/01/0332. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Attika Sannava - 2.15 am 03 Aug 201700:54:16
3242018/01/0331. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 3am17 Jul201700:55:24
3252018/01/0321. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 7am24 May201701:17:35
3262018/01/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - සෝතාපන්න මාර්ග ඥානය උපදවාගැනීමට පුරුදු පුහුණු කලයුතු ගුණ ධර්ම00:49:13
3272018/01/0311. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Bhaddekaraththa Sutta MN - 27a Jan201700:49:11
3282017/12/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - සතිමත් භාවය00:53:22
3292017/12/25ආර්ය්‍ය අශ්ඨාංගික මාර්ගයෙන් සැහැල්ලු සිතකට Ven Puhulwelle Saradha Thero 25 12 201700:44:13
3302017/12/19Ven Puhulwelle Sarada Thero - සිතේ ඇතිවෙන්නාවූ කෙලෙස්00:45:45
3312017/12/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - ගැලපිලා ජීවත් වීම00:50:00
3322017/12/13Buddhist TV dharma deshanawa ven puhulwelle sarada thero 2017 12 1300:45:31
3332017/12/13Ven. Puhulwelle Saradha Thero 13-12- 201700:45:31
3342017/12/07අප විසින් දියිණු කළ යුතු සෝතාපත්ති අංග Ven. Puhulwelle Saradha Thero 07 12 201700:54:45
3352017/12/05Ven. Puhulwelle Saradha Thero 05-12-201700:41:42
3362017/11/29මලකඩ කෑ සිතට ප්‍රතිකාරය කායගතාසතියයි Ven. Puhulwelle Sarada Thero 29-11-201700:53:37
3372017/11/29Ven Puhulwelle Sarada Thero - දස සංයෝජන ධර්ම - අවිද්‍යාව ( මෝහය )00:51:40
3382017/11/27Ven Puhulwelle Sarada Thero - සෝතාපත්ති අංග00:47:46
3392017/11/16බොර වූ සිත නැමැති වතුර වල Ven. Puhulwelle Saradha Thero 16-11-201700:46:17
3402017/11/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුතිය සාරිපුත්‌ත සූත්‍රය00:46:38
3412017/11/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනාපාන සතිය ( සෝ සතෝව අස්ස සති, සතෝ පස්ස සති )00:53:49
3422017/10/31Ven. Puhulwelle Sarada Thero 30-10-201700:49:07
3432017/10/28අවිද්‍යාව ප්‍රහානය Ven. Puhulwelle Saradha Thero 28-10-201700:46:20
3442017/10/26Ven Puhulwelle Sarada Thero - මිත්ථාමිච්ච සූත්‍රය ( සෝතාපත්ති අංගවල පිහුටුවීම )00:51:24
3452017/10/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුක්ක පරියාය( කංඛාවිතරන විශුද්ධි සදහා පටිච්ච සමුප්පාදය )00:49:37
3462017/10/20Ven. Puhulwelle Saradha Thero 20-10- 201700:54:31
3472017/10/20Ven. Puhulwelle Saradha Thero 20-10-201700:57:20
3482017/10/17Ven. Puhulwelle Sarada thero 17-10- 201700:57:51
3492017/10/16Ven Puhulwelle Sarada Thero - අසුභය00:47:59
3502017/10/16බලවන්ත ශ්‍රාවකයෙක් වීම Ven. Puhulwelle Sarada Thero 16- 10- 201700:54:44
3512017/10/15ධ්‍යාන Ven. Puhulwelle Sarada Thero 15-10-201700:51:30
3522017/10/12Ven. Puhulwelle Sarada Thero 12-10- 201700:52:03
3532017/10/10බුර බුරා නැගෙන ගිනි Ven. Puhulwelle Sarada Thero 10-10- 201700:48:08
3542017/10/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - චිත්තසන්තානයට සැප එලවන වැඩපිළිවෙල භාවනාව00:51:27
3552017/10/02අසුභය මෙනෙහි කරමු Ven.Puhulwelle Sarada Thero 02-10- 201700:43:05
3562017/10/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - චෙතනාකරණීය සූත්‍රය ( නිර්වාන ධාතුවේ සිත පැවැත්වීම )00:49:15
3572017/09/25Ven Puhulwelle Sarada Thero - ප්‍රථමත් ධ්‍යානය ඇසුරුන් නාම රූප විදර්ශනා කිරීම ධ්‍යාන(නිස්සය සූත්‍රය00:53:33
3582017/09/21Ven Puhulwelle Sarada Thero - ශ්‍රද්ධාව00:51:21
3592017/09/20කාමච්ඡන්දය නැමැති සිතුවිල්ල Ven. Puhulwelle Sarada Thero 20- 09- 201700:53:40
3602017/09/18Ven Puhulwelle Sarada Thero - මෛත්‍රී කුසල සිත00:47:33
3612017/09/16Ven Puhulwelle Sarada Thero - පාපී මාරයා00:57:26
3622017/09/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - අට්ඨික සඤ්ඤාව00:49:29
3632017/09/08Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණය00:51:23
3642017/09/06තමාට පිහිට තමා පමණි Ven. Puhulwelle Sarada Thero 06- 09- 201700:54:02
3652017/09/04Ven Puhulwelle Sarada Thero - වහා බිදීයන කයකින් යුතු ඔබේ හිත ගිලන් නොවී පවත්වා ගැනීමට00:53:44
3662017/09/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - අසන්නේය, නසන්නේය, රකින්නේය, ඉවසන්නේය, යන්නේය-රාජකීය ඇතෙකු සතු ගුණධර්ම00:55:48
3672017/09/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණයට නොබියව මුහුනදීමට ( සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය )00:54:04
3682017/09/02Ven. Puhulwelle Saradha Thero 02-09-201700:57:05
3692017/08/31Ven. Puhulwelle Saradha Thero 31- 08 -201700:49:24
3702017/08/31සර්පයින් සතර දෙනෙක් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 31- 08- 201700:51:04
3712017/08/20Ven Puhulwelle Sarada Thero - සල්‌ල සූත්‍රය ( ලෝක ධර්මතා හමුවේ නොසැලී ධර්මානුකූලව ජීවත්වීමට )00:45:44
3722017/08/17හිත නිවාගන්න Ven. Puhulwelle Saradha Thero 17- 08- 201700:42:20
3732017/08/08චතුරාරක්ඛ භාවනා - Ven. Puhulwelle Saradha Thero 08- 08- 201700:50:02
3742017/08/06කුසල සීලය කුමක් පිණිසද - Ven. Puhulwelle Saradha Thero 06- 08- 201700:46:10
3752017/08/02අට්ඨික සංඥාව - Ven. Puhulwelle Saradha Thero 02- 08- 201700:52:56
3762017/08/02Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනිත්‍ය සංඥ්ඥාව00:52:37
3772017/08/01විතර්ක පාලනය කිරීම - Ven. Puhulwelle Saradha Thero 01-08-201700:43:51
3782017/07/31Ven Puhulwelle Sarada Thero - නිබ්බිදාව ( අවබෝධයෙන් කලකිරීම )00:50:00
3792017/07/06Ven Puhulwelle Sarada Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ( Girimanantha sutraya )00:51:36
3802017/07/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - ආදිත්‌තපරියාය සූත්‍රය00:50:18
3812017/06/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - කුම්‌මොපම සූත්‍රය ( පසිදුරන් ඉදිරියේ චිත්ත සංතානයේ සංවරය )00:47:18
3822017/01/1559. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Kimaththiya Sutta AN - 11a Nov201600:50:30
3832017/01/1552. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Attika Sannava - 13a Oct201600:48:00
3842017/01/1524. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 30a June201600:46:19
3852017/01/1537. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Aharaye Patikkoola Sanna - 04p Sep201600:45:02
3862017/01/144. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Indriya Bhavana Suttrya - 15a Feb201600:44:29
3872017/01/0279. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Attika Sannava - 2am11 Dec201600:45:30
3882017/01/0280. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Nibbida Sutta AN - 7.30pm11 Dec201600:51:37
3892017/01/0265. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Cittha Vaggaya 10 DP - 10am15 Nov201600:47:34
3902017/01/0257. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Sothara Sutta AN - 2.30pm20 Oct201600:47:27
3912017/01/0240. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Vithakkha Santana Sutta MN - 8.30am12 Sep201600:47:50
3922017/01/0234. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30am02 Sep201600:48:06
3932016/04/24Ehipassiko 2016.04.24 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:31:18
3942016/04/17Ehipassiko 2016.04.17 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:28:35
3952016/04/10Ehipassiko 2016.04.10 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:29:42
3962016/04/03Ehipassiko 2016.04.03 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:28:57
3972016/03/27Ehipassiko 2016.03.27 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:29:21
3982016/03/20Ehipassiko 2016.03.20 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:51:47
3992016/01/0116. Bhara Sutta SN - Ven Puhulwelle Sarada Thero - 09 Sep201500:43:12
4002015/12/3173. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Pahana Sanna - 06a Oct201500:48:04
4012015/12/3149. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 26a May201500:49:06
4022015/07/21සදහම් සවන - කායගතාසතිය -පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:34
4032015/07/21Ven Puhulwalle Sarada Thero00:47:44
4042013/03/2348. Ven Puhulwelle Sarada Thero 28a Mar1200:51:17
4052013/03/2330. Ven Puhulwelle Sarada Thero 19p Feb1200:40:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.