සන්නස්ගම බුද්ධප්‍රිය හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/05/0508 SANNASGAMA BUDDHAPRIYA THERO NITHALAWA, KOSWATHTHA00:19:14
22019/05/0507 SANNASGAMA BUDDHAPRIYA THERO NITHALAWA, KOSWATHTHA00:12:25
32019/05/0506 SANNASGAMA BUDDHAPRIYA THERO NITHALAWA, KOSWATHTHA00:16:31
42019/05/0505 SANNASGAMA BUDDHAPRIYA THERO NITHALAWA, KOSWATHTHA00:13:16
52019/05/0404 SANNASGAMA BUDDHAPRIYA THERO NITHALAWA, KOSWATHTHA00:11:12
62019/05/0403 SANNASGAMA BUDDHAPRIYA THERO NITHALAWA, KOSWATHTHA00:08:10
72019/05/0302 SANNASGAMA BUDDHAPRIYA THERO NITHALAWA, KOSWATHTHA00:08:05
82019/05/0301 SANNASGAMA BUDDHAPRIYA THERO NITHALAWA, KOSWATHTHA00:07:12
92019/04/11Ven. Sannasgama Buddhapriya Thero  - 2019.04.10 - 20.05 සන්නස්ගම බුද්ධප්‍රිය ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:45:51
102019/03/10Sannasgama Buddhapriya Thero - Dharmasanaya - 2019-03-0800:40:47
112019/01/10Ven.Sannasgama Buddhapriya Thero - 2019.01.05 - 00.10  සන්නස්ගම බුද්ධප්‍රිය ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:26
122018/11/14Sannasgama Buddhapriya Thero - Dharmasanaya - 2018-11-1400:40:38
132018/11/092018 - 11 - 09 පූජ්‍ය සන්නස්ගම බුද්ධප්‍රිය හිමි - Ven. Sannasgama Budhdhapriya thero00:53:33
142018/10/21Ven.Sannasgama Buddhapriya Thero 2018.10.20 - 11.35 සන්නස්ගම බුද්ධප්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේTHE BUDDHIST00:50:33
152018/10/05Sannasgama Buddhapriya Thero - Dharmasanaya - 2018-10-0500:42:14
162018/09/07Ven.Sannasgama Buddhapriya Thero 2018.09.05 - 18.45 සන්නස්ගම බුද්ධප්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේTHE BUDDHIST00:48:52
172018/06/07බණ ඇසීමේ ආනිසංස Ven Sannasgama Buddhapriya Thero, dhramsanaya 01-06-201800:37:07
182017/11/20Ven Sannasgama Buddhapriya Thero 2017 07 1400:54:48
192017/05/10Ven. Sannasgama Buddhapriya Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05--0401:09:42
202015/10/17ප්‍රේතයෙක්ව උපන් මහණෙක් 1 — පූජ්‍ය සන්නස්ගම බුද්ධප්‍රිය ස්වාමින් වහන්සේ00:56:43
212015/05/012013 06 27 Ven Sannasgama Buddhapriya Thero00:56:43

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.