ඉංගිරියේ සුමනානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12015/03/23මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය | Madhupindika sutta | Madupindika Sutta | Ven. Ingiriye Sumanananda Thero00:48:18
22014/07/3150_ Karmaya_Ven Ingiriye Sumanananda Thero_2014-07-2702:02:32
32014/07/1448_ Bhavanawa_2_Ven Ingiriye Sumanananda Thero_2014-07-1301:25:33
42014/07/0647_ Bhavanawa_Ven Ingiriye Sumanananda Thero_2014-07-0601:52:29
52014/06/2946_ Kalakarama_Sutta_Ven Ingiriye Sumanananda Thero_2014-06-2901:27:17
62014/06/1545_Agganna Sutta_Ven Ingiriye Sumanananda Thero_2014-06-1501:23:17
72014/06/1044_BaddekaRathana_Sutta_Ven Ingiriye Sumanananda Thero_2014-06-901:09:22
82014/05/2642 kalama suttaVen Ingiriye Sumanananda Thero 2014-05-2501:03:55
92014/05/0239_Athaharima_ Ven Ingiriye Sumanananda Thero_ 2014-04-2701:54:27
102014/04/2238_SAMMA SATHIYA_ Ven Ingiriye Sumanananda Thero_ 2014-04-2101:53:52
112014/03/3135_Jara, Vyadhi and Marana_ Ven Ingiriye Sumanananda Thero 30-03-201401:52:53

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.