තලගල සුමනරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/04/19(2020 - 04 - 18) පූජ්‍ය තලගල සුමනරතන හිමි - Ven. Thalagala Sumanarathana thero00:58:42
22019/10/25සම්මා ආජීව මාර්ග අංගය Ven. Thalagala Sumanarathana thero (2019 - 10 - 24)00:54:24
32019/06/30තලගල සුමනරතන වහසේගේ ධර්ම දේශනාව (කුරුගලග ශ්‍රී ශෛලමය විහාරයයේදි කරන ලද දේනය)01:05:48
42019/03/282019 - 03 - 26 පූජ්‍ය තලගල සුමනරතන හිමි - Ven Thalagala Sumanarathana thero00:54:32
52019/03/17සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ තලගල සුමනරතන නායක හිමි00:01:51
62013/04/0144. Sagngna Vivatta Gnanaya (සඥ්ඥාවිවට්ට ඥාණය) Ven Thalagala Sumanarathana Thero 13 Jun1100:38:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.