තිරිකුනාමලේ ආනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/08/25Ven Thrikunamale Ananda Thero | 2018-08-1800:57:37
22018/04/30ප්‍රතිපත්ති පූජාව(Observing sil with mindfulness)-අති පූජනීය ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක මාහිමිපාණන්00:38:16
32017/05/20දරුවන්ට දිය යුතු දායාදය01:24:05
42015/02/10Thrikunamale Ananda thero00:58:16
52015/01/0459. Anana Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Thirikunamale Ananda Thero - 08 May201400:47:04
62014/12/23භික්ෂුණී ශාසනය 1 — අතිපූජ්‍ය තිරිකුනාමලේ ආනන්ද මහනායක ස්වාමින් වහන්සේ00:57:35
72014/08/27Most Ven. Thirikunamale Ananda Maha Nayaka Thero00:52:53
82014/07/082013 02 06 Ven Trikunamale Ananda Thero01:00:28
92014/02/10Dharma Deshana - Dubai- 01 Jan 2014 - Ven. Thirikunamale Ananda Anunayake Maha Thero00:59:13
102014/01/1956. Ven Thirikunamale Ananda Thero - 4am25 Feb13 - Mahanama Sutta A N00:49:05
112013/12/262013 11 10 - Ven. Thirikunamale Ananda Anunayaka Thero01:05:09
122013/04/0171. Mahakaruna Samaapaththi Gnanaya (මහාකරුණා සමාපත්ති ඥාණය) Ven Thirikunamale Ananda Thero 10 Jul1100:38:38
132013/03/3194. Anuradha Sutta S N (අනුරාධ සූත්‍රය ස.නි) Ven Trikunamale Ananda Thero 03 Dec1200:48:22
142012/07/04Ven Trikunamale Ananda Thero - Esala Dhamma Sermon00:57:53

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.