උයන්වත්තේ ඤාණාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/03/07සිත නිවන බුදු බණ - 75 Ven Uyanwaththe Gnanaloka Nayaka Thero 2019.03.08 - 05.01 උයන්වත්තේ ඤාණාලෝක නා00:44:43
22018/07/15අරහන් බුදු ගුණය 1 — පුජ්‍ය උයන්වත්තේ ඤාණාලෝක නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:53:09
32017/11/20Ven Uyanwaththe Gnanaloja Thero - 2017.11.19 - 19.0000:57:39
42017/11/03සාර්ථක යුග දිවියක් 1 — පුජ්‍ය උයන්වත්තේ ඤාණාලෝක නායක ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:40
52013/11/29Dharma Deshana | Ven Uyanwatte Gnanaloka Thero00:58:32
62012/12/30Arahan Budu Gunaya - Ven Uyanwatte Gnanaloka Thero00:56:10
72012/07/21Ven Uyanwatte Gnanaloka Thero - Wap Poya Day Dharma Desana00:57:56
82012/07/19Ven Uyanwatte Gnanaloka Thero - Buddhist TV Dharma Desana00:57:47
92012/07/15Ven Uyanwatte Gnanaloka Thero - Appamada Bava00:59:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.