විදුරුපොල ආනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12014/01/03196. Ven Vidurupola Ananda Thero - Caththa Manavaka Gatha - 28a Aug1300:53:10
22014/01/0283. Ven Vidurupola Ananda Thero - 06a May1300:52:45

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.