වෙලේබොඩ ගුණසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/03/14Ven.Waleboda Gunasiri Nayaka Thero 2020.03.14 - 08.08 වලේබොඩ ගුණසිරි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:30
22019/10/08මන්තරයක් ශරීරයට කාන්දු වී ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නා සේ මෛත්‍රී වචී කර්ම ක්‍රියාත්මක වේ (2019 - 10 - 07)00:48:39
32019/08/17Ven.Waleboda Gunasiri Nayaka Thero - 2019.08.16 - 08.05 වලේබොඩ ගුණසිරි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:22
42019/05/31Ven.Waleboda Gunasiri Nayaka Thero - 2019.05.31 - 08.05 වලේබොඩ ගුණසිරි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:31
52019/04/25Ven.Waleboda Gunasiri Nayaka Thero - 2019.04.25 - 08.02 වලේබොඩ ගුණසිරි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:18
62018/04/26Ven.Waleboda Gunasiri Nayaka Thero - 2018.04.25 - 20.00 වලේබොඩ ගුණසිරි නායක  ස්වාමින් වහන්සේ00:47:27
72014/03/23233. Ven Waleboda Gunasiri Thero - 6am22Oct13 - Dhamma Padaya Sahasra Vaggaya 1100:52:32
82013/03/3132. Kin Dada Sutta (කින් දද සූත්‍රය) Waleboda Gunasiri Thero19 Mar1200:59:06
92012/07/13Ven Waleboda Gunasiri Thero - Buddha Rathnaye Vatinakama00:59:53

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.