වෙලේබොඩ ගුණසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/17Ven.Waleboda Gunasiri Nayaka Thero - 2019.08.16 - 08.05 වලේබොඩ ගුණසිරි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:22
22019/05/31Ven.Waleboda Gunasiri Nayaka Thero - 2019.05.31 - 08.05 වලේබොඩ ගුණසිරි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:31
32019/04/25Ven.Waleboda Gunasiri Nayaka Thero - 2019.04.25 - 08.02 වලේබොඩ ගුණසිරි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:18
42014/03/23233. Ven Waleboda Gunasiri Thero - 6am22Oct13 - Dhamma Padaya Sahasra Vaggaya 1100:52:32
52013/03/3132. Kin Dada Sutta (කින් දද සූත්‍රය) Waleboda Gunasiri Thero19 Mar1200:59:06
62012/07/13Ven Waleboda Gunasiri Thero - Buddha Rathnaye Vatinakama00:59:53

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.