වැල්ලම්පිටියේ විනයවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/10/31Ven.Wellampitiye Vinayawansha Thero - 2018.10.22 - 11.50 වැල්ලම්පිටියේ විනයවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:59:44
22013/07/2929. Ven Wellampitiye Vinayawansa Thero 28pFeb1001:00:44
32013/06/26Vijaya Sutta | Ven Wallampitiye Vinayawansa Thero01:05:28
42013/04/0725. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Wellampitiye Vinayawansa Thero& Ven Digana Sugathawansa Thero 9am25 May1101:09:36
52013/03/276. Anangana Sutta (අනංගන සූත්‍රය) Ven Wellampitiye Vinayawansa Thero19 Jul1100:53:18
62013/03/11187. Nanakalapa Sutta - Ven Wellampitiye Vinayawansa Thero01:06:22
72013/03/0956. Choola Gopalaka Sutta - Wellampitiye vinayawansa Thero01:02:45
82013/03/0952. Madupindika Sutta - Wellampitiye Vinayawansa Thero00:48:52
92013/03/085. Anangana Sutta - Ven Wellampitiye Vinayawansa Thero00:56:15
102012/11/20Nanakalapa Sutta - Ven Wellampitiye vinayawansa Thero01:06:21
112012/08/24Choola Gopalaka Sutta - Wellampitiye vinayawansa Thero - Suthra Dharma Deshana01:02:45
122012/08/23Madupindika Sutta - Wellampitiye Vinayawansa Thero - Suthra Dharma Deshana00:48:52
132012/08/05Suthra Dharma Desana - Ven Wellampitiye Vinayawansa Thero - Anangana Sutta00:56:15

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.