වටගෙදර විමලබුද්ධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/09/13Most Ven.Watagedara Wimalabuddhi Anu Nayaka Thero2018.09.09 අතිපූජ්‍ය වටගෙදර විමලබුද්ධි අනුනායක හිමි00:57:21
22017/01/029. Ven Watagedara Wimalabuddhi Thero - Kosambiya Sutta - 10am23 May201600:54:54
32015/01/122013 05 10 - Ven Watagedara Wimalabuddhi Thero00:54:04
42014/03/25153. Ven Watagedara Wimalabuddhi Thero - 24 Dec13 - Dhamma Padaya (Naga Vaggaya 12,13 & 14)00:46:32
52014/01/22130. Ven Watagedara Wimalabuddhi Thero - 2am13 May1300:47:42

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.