වටගෙදර විමලබුද්ධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/01ගෝතම තොට, ගෝතම ද්වාරය සහිත මහා නගර කරවූ සුනිධ වස්සකාර මහ ඇමති වරුන් (2019 - 07 - 31)00:53:40
22018/09/13Most Ven.Watagedara Wimalabuddhi Anu Nayaka Thero2018.09.09 අතිපූජ්‍ය වටගෙදර විමලබුද්ධි අනුනායක හිමි00:57:21
32017/01/029. Ven Watagedara Wimalabuddhi Thero - Kosambiya Sutta - 10am23 May201600:54:54
42015/01/122013 05 10 - Ven Watagedara Wimalabuddhi Thero00:54:04
52014/03/25153. Ven Watagedara Wimalabuddhi Thero - 24 Dec13 - Dhamma Padaya (Naga Vaggaya 12,13 & 14)00:46:32
62014/01/22130. Ven Watagedara Wimalabuddhi Thero - 2am13 May1300:47:42

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.