වැලිගේපොල සීලවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/01/0324. Ven Weligepola Seelawansa Thero - 6.30pm08 May2018 (missing 1st few mins)00:41:59
22018/11/22Ven Weligepola Seelawansa Thero | 2018-11-22 | 10.00PM00:46:30
32014/01/2191. Ven Weligepola Seelawansa Thero - 6.30pm11 Apr13 - Madhupindika Sutta MN00:46:57
42013/07/281 Ven Weligepola Seelawansa Thero 22pNov0900:51:45
52013/03/2337. Ven Weligepola Seelawansa Thero 05a Mar1200:48:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.