වෑවල සෝමධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/13Ven.Wewala Somadhamma Thero, 2019.07.13 - 20.01 වෑවල සෝමධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ,00:46:16
22014/01/02111. Ven Wewala Somadhamma Thero - 01p Jun1300:47:17
32014/01/0278. Ven Wewala Somadhamma Thero - 28p Apr1300:46:27
42014/01/017. Ven Wewala Somadhamma Thero - Sekha Patipada - 12p Jan1300:44:45
52013/06/1231. Ven Wewala Somadhamma Thero 02a Mar1000:49:15
62013/03/24153. Ven Wewala Somadhamma Thero 23p Nov12- Sekha Bala500:44:16
72013/03/22123. Ven Wewala Somadhamma Thero 26p Nov1100:42:46
82013/03/2270. Ven Wewala Somadhamma Thero 08p Aug1100:42:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.