යකඩපොත ධම්මාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/03/02Ven.Yakadapotha Dhammaloka Thero-2018.03.02-20.00 - යකඩපොත ධම්මාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.00:45:30
22018/01/31Ven.Yakadapotha Dhammaloka Thero-2018.01.31-20.00 යකඩපොත ධම්මාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:59
32014/01/03150. Ven Yakadapotha Dhammaloka Thero - 15a Jul1300:50:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.