යටිරාවණ ධම්මාරාම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/02/09නවම් පුන් පොහොය - 2020 - යටිරාවන ධම්මාරාම හිමි - සිත - Ven Yatirawana Dhammarama himi00:49:19
22014/08/192013 03 25 Ven Yatirawana Dhammarama Thero00:57:20
32014/05/272013 01 23 Ven Yatirawana Dhammarama Thero00:59:09
42014/03/2578. Ven Yatirawana Dhammarama Thero - 28 Jun13 - Dwedaha Vithakka Sutta00:50:06
52013/03/3125. Shakthi Sutta (ශක්ති සූත්‍රය ස.නි) Ven Yatirawana Dhammarama Thero 27 Feb1200:51:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.