ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/24ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:00:40
22019/01/036. Ven Iththepane Dhammalankara Thero - 29a April2018 Vesak FM00:46:23
32018/11/08GABS-2018 Blessing Of Most Ven.Iththapane Dhammalankara Nayaka thero00:02:41
42018/06/18Iththepane Dhammalankara Thero00:02:42
52018/03/20Religious representatives visit Kengalle and Ambale00:01:21
62017/01/1510.1 Ven Iththepane Dhammalankara Thero - 21a May2016 FM00:52:03
72016/11/13Ven Iththepane Dhammalankara Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa00:47:56
82014/08/192013 03 18 Ven Iththapane Dhammalankara Thero00:56:17
92014/08/192013 03 05 Ven Iththapane Dhammalankara Thero00:57:59
102014/07/082013 02 05 Ven Iththapane Dhammalankara Thero00:59:25
112013/03/1228. Samma Waachaa - 2012-05-21 - Ven Iththepane Dhammalankara Thero00:55:58
122012/06/292012-05-21 Ven Iththepane Dhammalankara Thero - Samma Waachaa00:55:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.