කහගල්ලේ අරියඥාණ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/01(2020 - 08 - 01) පූජ්‍ය කහගල්ලේ අරියඤාණ හිමි - Ven. Kahagalle Ariyagnana thero00:52:02
22020/03/04සද්ධන්ත හස්ථීන් 8,000ක් අඤ්ඤාකොණ්ඩඤඤ තෙරුන් පිළිගැනීම Ven Kahagalle Ariyagnana thero (2020 - 03 -01)00:50:44
32019/09/20බෝධිරාජ කුමරු හා බිරිඳ කුරුළු බිත්තර ගිනිතැබූ අකුසලයේ විපාක Kahagalle Ariyagnana thero (2019-9 - 19)00:57:01
42019/03/05Ven Kahagalle Ariyagnana Thero - පිට්ඨධීතලික ප්‍රේතවස්තු00:48:21
52019/02/24Ven.Kahagalle Ariyagnana Thero  - 2019.02.06 - 14.30 කහගල්ලේ අරියඤාණ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:16
62019/02/132019 - 02 - 12 පූජ්‍ය කහගල්ලේ අරියඤාණ හිමි - Ven Kahagalle Ariyagnana thero00:55:27
72018/11/012018 - 10 - 31 පූජ්‍ය කහගල්ලේ අරියඤාණ හිමි - Ven Kahagalle Ariyagnana thero00:53:50
82018/09/29Ven.Kahagalle Ariyagnana Thero, 2018.09.21 - 08.00 කහගල්ලේ අරියඤාණ ස්වාමින්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:56:46
92018/06/24Ven Kahagalle Ariyagnana Thero - පිළිකුල් භාවනාව සහ මෛත්‍රී භාවනාව ( දෙතිස් කුණුප කොටස් ඇයි භාවනාවක්00:51:27
102014/11/192013 05 27 Ven Kahagalle Ariyagnana Thero00:57:58
112014/07/082013 02 07 Ven Kahagalle Ariyagnana Thero00:57:28
122014/07/072013 02 01 Ven Kahagalle Ariyagnana Thero00:54:25
132014/03/23278. Ven Kahagalle Ariyagnana Thero - 4am03 Dec13 - Bhara Sutta00:45:17
142014/03/23272. Ven Kahagalle Ariyagnana Thero - 6am21 Nov13 - Thirokuddha Sutta00:41:25

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.