කහගල්ලේ අරියඥාණ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/20බෝධිරාජ කුමරු හා බිරිඳ කුරුළු බිත්තර ගිනිතැබූ අකුසලයේ විපාක Kahagalle Ariyagnana thero (2019-9 - 19)00:57:01
22019/03/05Ven Kahagalle Ariyagnana Thero - පිට්ඨධීතලික ප්‍රේතවස්තු00:48:21
32019/02/24Ven.Kahagalle Ariyagnana Thero  - 2019.02.06 - 14.30 කහගල්ලේ අරියඤාණ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:16
42019/02/132019 - 02 - 12 පූජ්‍ය කහගල්ලේ අරියඤාණ හිමි - Ven Kahagalle Ariyagnana thero00:55:27
52018/11/012018 - 10 - 31 පූජ්‍ය කහගල්ලේ අරියඤාණ හිමි - Ven Kahagalle Ariyagnana thero00:53:50
62018/09/29Ven.Kahagalle Ariyagnana Thero, 2018.09.21 - 08.00 කහගල්ලේ අරියඤාණ ස්වාමින්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:56:46
72018/06/24Ven Kahagalle Ariyagnana Thero - පිළිකුල් භාවනාව සහ මෛත්‍රී භාවනාව ( දෙතිස් කුණුප කොටස් ඇයි භාවනාවක්00:51:27
82014/11/192013 05 27 Ven Kahagalle Ariyagnana Thero00:57:58
92014/07/082013 02 07 Ven Kahagalle Ariyagnana Thero00:57:28
102014/07/072013 02 01 Ven Kahagalle Ariyagnana Thero00:54:25
112014/03/23278. Ven Kahagalle Ariyagnana Thero - 4am03 Dec13 - Bhara Sutta00:45:17
122014/03/23272. Ven Kahagalle Ariyagnana Thero - 6am21 Nov13 - Thirokuddha Sutta00:41:25

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.