රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි

<
# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/01/22අප කරන කුසල් කර්ම නැවත නැවත සිහිකිරීමෙන් කුසලය වැඩිවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:21
22019/01/22මා පවසන දෙය වැරදීම් මේ මොහොතේ මං සතර පාරජිකයි යයි පැවසුවේ මන්ද?78700:10:08
32019/01/22නිවන් දැකීමට නම් දානය දිය යුත්තේ මහාසංඝරත්නයට පමණක්ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:45
42019/01/22මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනා පන්සිල් මලුව00:07:49
52019/01/22මග හැරීමෙන් සහ දර්ශනයෙන් ප්‍රහාණය කලයුතු ආශ්‍රවයන් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 77700:03:27
62019/01/22සංස්කාර යනු කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:47
72019/01/22සුන්දර සතර සතිපට්ඨානය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:54
82019/01/21හිරු, සඳු, සෙනසුරු ආදී අපල පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:48
92019/01/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa දුරුතු පොහොය වැඩසටහන_144p00:50:47
102019/01/21තිරිසන් සතුන් අප ඇසුරු කල යුත්තේ කෙසේද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:50
112019/01/21කප්රුක් පූජාවේ ආනිසංස සාංගික දානයට වඩා ප්‍රබලද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:48
122019/01/21භවයෙන් මිදෙන දිශාවට හිත කළමනාකරණය කරගන්නේ කෙසේද?00:06:58
132019/01/21ප්‍රථමයෙන් අනිත්‍ය දැකිය යුත්තේ නාම ධර්මයද? රුප ධර්මයද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 78400:19:31
142019/01/21සතිය සිහිය දුර්වල වීමේ භයානක බාවය Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:22:46
152019/01/21අරියඥාන ස්වාමිවහන්සේගේ පැවිදි ගමන Maha Rahathun Wadi Maga Osse 78500:04:41
162019/01/21Pansil Maluwa 04 Rajagiriye Ariyagnana Therovia torchbrowser com01:08:50
172019/01/20මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනා පන්සිල් මලුව00:08:21
182019/01/20Pansil Maluwa 03 Rajagiriye Ariyagnana Therovia torchbrowser com00:59:42
192019/01/20Sirasa පන්සිල් මලුව 67 කොටස, 20.01.19 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:50:47
202019/01/20pansil maluwa 6700:50:46
212019/01/20පංච උපාදානස්ක්කන්දයේ අනිත්‍ය දකින්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:45
222019/01/20මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනා පන්සිල් මලුව Facebook200:07:25
232019/01/20මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනා පන්සිල් මලුව ---20/01/201900:08:03
242019/01/20පන්සිල් මළුව 67 Maha Rahathun Wadi Maga Osse77900:50:47
252019/01/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6700:50:47
262019/01/20අද දින විකාශය වූ පන්සිල් මළුව-67 Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:50:47
272019/01/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6700:50:47
282019/01/20පින හා කුසලය ගැන අප කෙසේද සැලකිලිමත් විය යුත්තේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:47
292019/01/20වර්තමානයේ මිනිසුන් ආවේගශීලී වන්නේ ඇයි.(Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:12
302019/01/20සැත්කමක් සිදුවන විට තමන්ගේ ශරීරයෙන් වෙන්වී එය දිහා බලාගෙන සිටීම පිළිබඳMaha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:07
312019/01/20රජකාරී ජීවිතය තුලදීත් ධර්මය දකින්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:24
322019/01/20භික්ෂුව සමාධියෙන් දුටු නාලාගිරි ඇත් රජු Maha Rahathun Wadi Maga Osse 77800:06:34
332019/01/19දකින සෑම ද‌ෙයක්ම.විදර්ශනාව‌ෙන් දකින්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:01:42
342019/01/19ඔබත් මෙවැනි දක්ෂ කාන්තාවක්ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:31
352019/01/19භාවනා කරන පුද්ගලයාට මාරයා භාදා කරයිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:24
362019/01/19භික්ෂුවගේ අවබෝධය පරික්ෂා කල භික්ෂුවට කියූ දේ ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 77500:05:28
372019/01/19ගබ්සාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:18:08
382019/01/19මාර ධර්මයන් යනු මොනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:54
392019/01/19දරැවන් සිටින ඔබ ඇසිය යුතුම ද‌ේශනාවක්..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:08:06
402019/01/19January 18, 201900:05:49
412019/01/19සංඝයාට පූජා කරන දානයේ ලුණු ඇඹුල් බැලීම අකුසලයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:57
422019/01/19වර්තමාන කුසල් කරමින් අතීත කුසලය මතුකරගන්නේ කෙසේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 77100:04:31
432019/01/18සමාජයේ පිළිකා රෝගය බහුල ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:03
442019/01/18නාලාගිරි අදත් වඩියි...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..._144p00:06:32
452019/01/18පෙර ජීවිතයේ සතර ඇපයේ සිටියේනම් දැකිය හැකි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:29
462019/01/18භාවනාවේදී ක්ලේශ ධර්මයන් හා උපක්ලේශ ධර්මයන් යනු කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:48
472019/01/18විදර්ශනාවේ උච්චතම අවස්තාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse 77400:04:01
482019/01/18maha rahatun wedimaga osse (රුවන්වැලිසැය අබියස )05:12:41
492019/01/18දුවන මිනිසුන් අතර ඔබ, නැවතුන සුන්දර මිනිසෙක් ‌‌ව‌ෙන්න... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:04
502019/01/18අවබෝධය පිණිස ගිහි ජීවිතය ගත කරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 77000:04:17
512019/01/18රූපයේ අනිත්‍ය භාවය දකින්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:46
522019/01/18Bana edited/දන් දීමේ අානිශංස...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:52:48
532019/01/17සම්මා දිට්ටියෙන් පරිපූර්ණ කෙනෙක් සතර සතිපට්ටානය වඩන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:33
542019/01/17පටිච්ච සමුප්පාදය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 76800:06:53
552019/01/17අවබෝදය Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:19
562019/01/17දුස්සීල භාවයෙන් පිරුණු ලෝකය ආර්යන්වහන්සේලාට වැඩසිටීමට සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:00:48
572019/01/17අරූපය තුල රුපයක් නොමැතිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 76700:07:50
582019/01/17ඔබ ඔය ‌‌හ‌ෙළන හුස්ම නිත්‍ය වේවිද?... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:49
592019/01/17ඔබ සෝවාන් පලයට පත්වුණා කියා දැනගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:12
602019/01/16සමහර රටවල නීතිරීති තුලින් මිනිසුන්ගේ අකුසල් සංස්කාර යටපත් වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:23
612019/01/16කුසලයට ඇලී අකුසලයට ගැටී අවබ‌ෝධය ලැබිය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:47
622019/01/16අවසාන මෙහෙයුම Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:04
632019/01/16අනිවාර්යයෙන්ම සුගතියට යාහැකි කුසල කර්මයක් තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:16
642019/01/16රූපයම විදර්ශනාවට ලක්කරන්න කිවේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 76600:09:01
652019/01/16භාවනා කරන විට ඇතිවෙන ආලෝක සංඥ්ඥ පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:14
662019/01/15ආනාපානසති භාවනාව නිවැරදිව වඩන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:33
672019/01/15ද‌ෙමාපියන්ව ධර්මයට ය‌ොමු කිරීම පිළිබඳව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:06
682019/01/15අප භාවනාවට යොමු වීමට පෙර කුමක්ද කල යුත්තේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:33
692019/01/15අපේ රටට වඩා ධනවත් විනයගරුක බටහිර රටක සිට ධර්මය වැඩීම පහසුද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:29
702019/01/15ධර්ම දානයේ අයෝමා ශක්ෂියක් ලෙස මතුවීමට ඔබ කලයුතු දේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:17:52
712019/01/15අප දකින අනිත්‍ය තාවය සැබෑ අනිත්‍ය තාවයද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 76900:09:24
722019/01/15භාවනාවට අරමුණක් අවශ්‍යමද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:08
732019/01/15අරියඥාන හිමි ජීවිතය මරණයට දැම්මේ කුමක් අවබෝධය සදහාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 76500:04:58
742019/01/15ප‌්‍රේත ල‌ෝකය‌ේ සිටින ‌ඇමතිවරයා පිළිබදව.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:18
752019/01/14ධර්මය මෝහය නොවැඩෙන ආකාරයෙන් ගලපා ගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:22
762019/01/14සමාධිමත් සිතට රුප දර්ශනය වන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 76300:03:20
772019/01/14ගිහි පින්වතුන් ස්වාමින්වහන්සේලාගේ වැරදි සෙවීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:19:31
782019/01/14සමාදිමත් සිතක් ඇතිකරගැනීම පිණිස වැඩියයුතු භාවනාව කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:23
792019/01/14එක සිතකින් සොවහන් එලයට පත්වන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 76400:02:57
802019/01/14නිවන් මෙහෙයුමේ අවසාන මාරධර්මය බවට පත්වෙන්නේ කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 76200:11:08
812019/01/14භික්ෂුව සමාදියෙන් දුටු ප්‍රේත ලෝකයේ මනමාලියMaha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:01
822019/01/14රූපයේ අනිත්‍ය බව දකිමින් ජීවත්වෙන්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:02:20
832019/01/13මෝහය නොවැඩෙන ලෙස ධර්මය දකින්නේ කෙසේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:19
842019/01/13ස්වාමින්වහන්සේලා ගිහියන් සමග පිංකම් කිරීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:36
852019/01/13අරියඥාන හිමිට තම මව කුඩා කාලයේදී පැවසුවේ කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 76100:12:13
862019/01/13උතුම් සද්ධර්ම සාකච්ඡා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..02:09:35
872019/01/13අපේ සිත විසිරෙන්නේ කුමක් නිසාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:06
882019/01/13භාවනා කරන්න යොමුවන කෙනකුට මුණගැහෙන ප්‍රධාන භාදකය කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:06
892019/01/12දෙවියන් රෝගී බාවයට පත්වෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:59
902019/01/12ඔබ සිදුකරන කුසල් නිවන පිණිස ‌‌හ‌ේතු කරගන්නේ ‌ක‌ෙස‌ේද ?..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:02:49
912019/01/12මාන්නය​,තෘෂ්නාව භව නිරෝදය උදෙසා ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ කෙසේද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:53
922019/01/12සෝවාන් පලයට පත්වූ මවක් තුල ලොභ, ද්වේශ, මෝහ ඇත්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:43
932019/01/12රහතන්වහන්සේ නිවන අත්විදින්නේ පිරිනිවන්පෑමෙන් පසුවද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:34:34
942019/01/12pansil maluwa 2801:09:11
952019/01/12වෛද්‍ය උපදෙස් මත සත්වයෙක් වද භාවයට පත්කිරීම අකුසලයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:07
962019/01/12සෝවාන් වීමට සමාධිය අවශ්‍යද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:06:36
972019/01/11බ්‍රහ්මයන් රෝගී බාවයට පත්වෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:02
982019/01/11මේ සුන්දර රටට වඩා වෙනත් රටවල් හොඳයි කියා ඔබත් සිතනවාද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:10:29
992019/01/11ආර්ය උපවධයේ බරපතල බාවය Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:20:44
1002019/01/11සෑම දෙයක්ම අන්තගාමි ලෙස දැකීම පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:26
1012019/01/11ස්වාමීන්වහන්සේලා අධිගමයන් ප්‍රකාශ කිරීම විනයට පටහැනිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:28
1022019/01/10සතිය සිහියෙන් යුතුව අප එදිනෙද ජීවත්වන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:50
1032019/01/10විදේශ රටවල මිනිසුන්ගේ සශ්‍රීක භාවයට හේතුව? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:01:55
1042019/01/10භවයෙන් මිදෙන දිශාවට හිත කළමනාකරණය කරගන්නේ කෙසේද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:58
1052019/01/10ඔබත් මෙවැනි දක්ෂ කාන්තාවක්ද ? Maharahathun Wadimaga Osse00:13:31
1062019/01/10බටහිර රටවල මිනිසුන් සශ්‍රීක භාවයෙන් වැඩි ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:55
1072019/01/10රහතන් වහන්සේ දකින සෑම රුපයකම අනිත්‍ය දකිමින් සිටීද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 76000:06:50
1082019/01/10කප්රුක් පූජාව‌ෙන් ලැබ‌ෙන සුන්දර අනිසංශ..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:02
1092019/01/10අපි දානය දිය යුත්තේ සංඝයාට පමණක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:45
1102019/01/10ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කිරීම තුළින්..Maha Rahathun Wadi Maga Osse.00:03:08
1112019/01/10අප සැවොම අත්විදින සුන්දර මානසික රෝගය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 59500:03:41
1122019/01/09මාන්නය​,තෘෂ්නාව භව නිරෝදය උදෙසා කෙසෙද ප්‍රයෝජනයට ග00:08:58
1132019/01/09ඔබේ දරුවාව කමටහනක් කරගෙන සසර දුකින් මිදෙන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:06
1142019/01/09කාන්තාවක් වීමට හේතුව කුමක්ද ? Maharahathun Wadimaga Osse00:20:17
1152019/01/09සතර අපායෙන් මිදීමට නම් භාවනා කිරීමට අවශ්‍යමද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:36
1162019/01/09සතියෙන් සිහියෙන් යුතුව ස්වභාව ධර්මය දෙස දකිමින් ධර්මය දැකීම...00:07:19
1172019/01/09ගිහි ජීවිතය තුළ සතියෙන් සිහියෙන් ස්වභාව ධර්මය දෙස දකිමින් ධර්මය දැකීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:19
1182019/01/09පිළිකාවක් සෑදී ඇති කෙනෙකුට ධර්මානුකූලව කල හැකිදේ කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:29
1192019/01/09අමනුෂ්‍යයන් විසින් මිනිසුන්ට බාධා කල හැකිද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:26
1202019/01/08කප්රුක් පූජාවේ ආනිසංස මොනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:02
1212019/01/08දරුවා කමටහනක් කරගෙන ඔබ මේකෙන් ගැලවිලා යන්න Maha Rahathun Wadi Maga Osse 75800:08:06
1222019/01/08පිළිකාවක් සැදී ඇති අයෙකුට ධර්මනුකුල කළහැකි දෙය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 75900:06:29
1232019/01/08ලෝභ,ද්වේෂ,මෝහ වැඩුවොත් අනාගතයේදී ඔබට සිදුවන දේ..Maha Rahathun Wedi Maga Osse.00:08:53
1242019/01/08සමාධිය සකස් නොවේනම් සොවහන් විය නොහැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 75700:06:36
1252019/01/08සුන්දර දිව්‍ය ආදරය Maharahathun Wadimaga Osse00:22:01
1262019/01/08නිවන සොයා යන දිරිය දියණියන් උදෙසා...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:37
1272019/01/08අපි පින්කම් කළත් ලෝභ ද්වේශ මෝහ වලටම සිත ඇදී යන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:53
1282019/01/08නිවන සොයා යන දිරිය දියණියන් උදෙසා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:37
1292019/01/08කප්රුක් පුජාවේ ආනිසංස කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 75600:05:02
1302019/01/08නිවන් දැකීමට නම් දානය දිය යුත්තේ සංඝයාට පමණක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 75500:04:45
1312019/01/08නිවන සොයා යන දිරිය දියණියන් උදෙසා Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:38
1322019/01/08pansil maluwa 27|maha rahathun wadi maga osse01:03:35
1332019/01/08pansil maluwa 26| maha rahathun wadi maga osse00:51:19
1342019/01/08පින්වන්ත දරුවෙකු ලැබීමට නම්..Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:59
1352019/01/08athi durlaba darma sakachchaavak04:17:46
1362019/01/08අපේ රටට වඩා වෙනත් රටවල මිනිසුන් සශ්‍රික මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 75300:01:55
1372019/01/07අපේ රටට වඩා විනයගරුක මිනිසුන් සිටින පිටරටක සිට ධර්මය වඩන්නට පහසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:29
1382019/01/07නිවන සොයා යන දියණියනේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse 754_144p00:03:38
1392019/01/07නිවන සොයා යන දියණියනේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse 75400:03:37
1402019/01/07නිවන සොයා යන දිරිය දියණියන් උදෙසා..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:03:37
1412019/01/07අපේ රටට වඩා වෙනත් රටවල් විනය ගරුක නිසා ධර්මය වඩන්න පහසුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 75200:10:29
1422019/01/07බුදුන්ගේ කාලයේ රජවරු අන්තප්පුර පරිහරණය කිරීම කාමයේ වරදවා හැසිරීමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:38
1432019/01/07කෙතරම් පිංකම් කලත් ලෝභ දේශ මෝහ අඩුනොවන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 75100:08:53
1442019/01/07ධර්මය අද බලලන්නේ නැත්තේ කුමක් නිසාද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 61600:13:58
1452019/01/07මාරාවේශය යනු කුමක් ද? Maha Rahathun Wadi Mag Osse00:08:24
1462019/01/07බෞද්ධයන් විවිධ ස්වාමින්වහන්සේලා විශේෂ කොටගෙන සැළකීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:37
1472019/01/07මේ ලෝක ධාතුවේ සුන්දරම මනුෂ්‍යයා ‌‌වෙන්න ඔබත් කැමතිද_..Maha Rahathun Wedi Maga Os_144p01:13:17
1482019/01/06රෝගියෙක් වෙනුවෙන් කරන්නාවූ පින්කම් ඔවුන්ට අනුමෝදන් කරන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:41
1492019/01/062018.12.30 දින ස්වාමින්වහන්සේ සමග පැවති කෙටි ධර්ම සකච්චාව දෙවන කොටස...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:09
1502019/01/06මේ ලෝක ධාතුවේ සුන්දරම මනුෂ්‍යයා ‌‌වෙන්න ඔබත් කැමතිද?..Maha Rahathun Wedi Maga Osse01:13:17
1512019/01/06බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිධර්මය දෙවියන්ට පමණක් දේශනා කරේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:44
1522019/01/06රෝගිභාවයට පත්වූ කෙනෙක් වෙනුවෙන් ධර්මානුකූලව කලහැක්කේ කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:38
1532019/01/05බුදුන් බුද්ධත්වයට පත්වන විට බ්‍රහ්ම ලෝක වල අනාගාමී බ්‍රහ්මයන් සිටියාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:01
1542019/01/05මව් පදවිය තුල ලොභ, ද්වේශ, මෝහ යන කාරණා සැඟවී ඇත්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:36
1552019/01/05මම කියා කෙනෙක් නැත්නම් අප රැස්කරන කුසල් අකුසල් රැඳී පවතින්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:58
1562019/01/05භාවනාවේ ඇති වටිනාකම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:19
1572019/01/05නිවැරදිව මිය ගිය ඥාතීන්ට පිං අනුමෝදන් කිරීම පිළිබදව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:18:01
1582019/01/05තම කල්‍යාණ මිත්‍රයා වශයෙන් ආර්යන් වහන්සේ නමක්ම සොයාගත යුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 65900:01:18
1592019/01/04ස්ත්‍රීත්වය හා මව් පදවිය පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:12
1602019/01/04අනියම් සබඳතා පිළිබඳව ධර්මානුකූල විග්‍රහය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:03:15
1612019/01/04කොන්ද පන නැති පාලකයා කිවේ කාටද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 66100:15:19
1622019/01/04කෙනෙක් සිහි මුලාවී මිය යෑමට හේතුව කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:34
1632019/01/04සෝමාවතිය අබියස මතුවූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුරුව සත්‍යක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:28
1642019/01/04අද ලෝකය මාරයා නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 66200:02:47
1652019/01/03භික්ෂුව පිණ්ඩපාත දානය වළදන්නට පෙර කුමක්ද සිතන්නේ. සාදු ...සාදු ...සාදු Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:26
1662019/01/03ධර්ම දානයේ අනිසංශ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse_144p00:06:58
1672019/01/03ධර්ම දානයේ අය‌ෝමය ශක්තිය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:58
1682019/01/03චේතනාවක් රහිතව කුඩා දරුවන් ධාර්මික දේට භාදා කරයිනම් දරුවාට අකුසලයක්වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:48
1692019/01/03රජය අත්තනෝ මතික ලෙස ක්‍රියා කරයි නම් භික්ෂුන් වහන්සේලා කුමක් කල යුතුද? 66300:08:14
1702019/01/03කුසල් කරන්නට යනවා යයි සිතා නොදැනුවත්ව අකුසල් කරගන්නවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:50
1712019/01/03නව වසර සුභ නව වසරක් කරගැනීමට.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse_144p00:05:31
1722019/01/032018.12.30 දින ස්වාමින්වහන්සේ සමග පැවති කෙටි ධර්ම සකච්චාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:15:40
1732019/01/02මුර්ග සංඥාවේ නිමිති අද සමාජයේ තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:07
1742019/01/02නව වසර සුභ නව වසරක් කරගැනීමට.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:31
1752019/01/02සමාජයේ වෙනස්කම් වලට ඔබත් ගැටෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:23
1762019/01/02භාවනා කරන කෙනෙකුට අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් කරදර ඇතිවීමට හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:03
1772019/01/02භික්ෂුවට චෝදන්වක් කලොත් අවුරුද්දක් ඇතුලත එය නිශේදය වන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 66400:06:36
1782019/01/01මරණාසන්න මොහොතේ ද්වේශ සහගත සිතිවිල්ලක් විදර්ශනා සිතින් දැකීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:57
1792019/01/01මේ ‌ල‌ෝකය‌ේ උතුම්ම මාර්ගය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse_144p00:26:46
1802019/01/01සරිපුත්‍රය ඔබට බුදුරදුන් වර්ණා කල නොහැකියි වදාරන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 66500:25:58
1812019/01/01අට්ටික සංඥාව වැඩීම පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:31
1822019/01/01MAHA RAHATUN WEDI MAGA OSSE04:59:31
1832019/01/01අප අර්ථවත්ව පිංකම් කරන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:21:00
1842018/12/31රහතන් වහන්සේලා දෙනමක් අතර සිදුවූ සුන්දර ධර්ම සාකච්චාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse 66000:35:37
1852018/12/31මේ ‌ල‌ෝකය‌ේ උතුම්ම මාර්ගය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:26:46
1862018/12/31අප සසරේ පුරුදුකර වාසනා ගුණයන් හා හැකියාවන් මතුකරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:19
1872018/12/31මාරයා පින තුල අපව කොටුකර තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:11
1882018/12/31ඔබ යන්නේ විශාකාව, අනේපිඩු සිටුතුමා ගිය පාරේද00:55:29
1892018/12/31සුන්දර එකවිහාරී භික්ෂුව පිළිබඳව.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:14:51
1902018/12/31ලැබුවාවූ නව වසර සුභ නව වසරක් කරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:31
1912018/12/31අදකාලේ සිංහල දෙමවුපියන්ට දරවන් අඩු වන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 66700:12:04
1922018/12/30සෝවාන් පලයට පත්වූ පුද්ගලයෙක් තුල කාම,රාග, තරහා සිතුවිලි ඇතිවිය හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:13
1932018/12/30මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ00:11:37
1942018/12/30අවංකම ධර්මයේ හැසිරේනම් ඔහුට නිසැකවම ධර්මබෝධය වේද_ Maha Rahathun Wadi Maga Osse 6_144p00:03:40
1952018/12/30නේපාලයේ භූමිකම්පාව දේවකොපයකින් සිදිවුවක්ද00:04:27
1962018/12/30නව වසර ව‌ෙනුව‌ෙන් උතුම් සදහම් පණිවිඩයක්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse.00:05:13
1972018/12/30නව වසර ව‌ෙනුව‌ෙන් උතුම් සදහම් පණිවිඩයක්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:05:13
1982018/12/30නව වසරක් ලබනවිට අප කරනදේ ධර්මානුකූලව සිද්ධ කරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:25
1992018/12/30පින් නැවත නැවත වැඩෙන්නටනම් අප කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:25
2002018/12/30අවබ‌ෝධය කර‌ා යන ගමනේදී.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:49
2012018/12/30පුද්ගලයෙකුට මරණාසන්න මොහොතේ පහල වන ගති නිමිති පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:01
2022018/12/2930 December 201800:07:22
2032018/12/29භික්ෂුව බුදුරදුන් වෙනුවෙන් කල ශේෂ්ඨ පුජාව කුමක්ද_ Maha Rahathun Wadi Maga Osse 6_144p00:05:47
2042018/12/29ඔබ නවතින්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:22
2052018/12/29භාවනාව වඩන අයෙකුගේ මනස විකුර්ති භාවයට පත්වෙන්න පුලුවන්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:02
2062018/12/29සීලය00:15:50
2072018/12/29බුදුපිළිම කැඩී බිඳී ගියපසු අප කුමක් කළයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:01
2082018/12/29අවංකම ධර්මයේ හැසිරේනම් ඔහුට නිසැකවම ධර්මබෝධය වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 67100:03:40
2092018/12/29අමනුෂ්‍යයින් බුදුගුණ බලයෙන් බෝධීන් වහන්සේනමකට බාර කිරීම අකුසලයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:34
2102018/12/29සැබවින්ම ඔබ සුරක්ෂිතද ?...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:56:05
2112018/12/29භික්ෂුව බුදුරදුන් වෙනුවෙන් කල ශේෂ්ඨ පුජාව කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 67000:05:47
2122018/12/28ජාති සෝතාපන්න භාවය යනු කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:00:46
2132018/12/28මනුෂ්‍ය කාන්තාවකට හිමි දුක දිව්‍යන්ගනාවකටත් තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:37
2142018/12/28සුන්දර සම්මා සංකප්ප... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:41
2152018/12/28පිළිකා රෝගය වැනි දරුණු රෝගාබාධ වලින් මිදීමට...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:12
2162018/12/28සම්මා දිට්ඨිය00:17:02
2172018/12/28නිවැරදිව ඉරියවු පවත්වන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 75000:05:46
2182018/12/28pansil maluwa 25| maha rahathun wadi maga osse00:57:09
2192018/12/28සිතා ගන්න බැරි ‌ද‌ේවල් සිදුවන තැන.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:21
2202018/12/28සාක්‍ය වංශිකයෝ අදත් සිටීද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 66800:09:36
2212018/12/28පුරුෂභාවය කන්තභාවයට වඩා ශ්‍රේෂ්ටයිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:00:44
2222018/12/27ලෝබ ද්වේශ මෝහ වලින් තොරව අප පිංකම් කරන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:34
2232018/12/27මේ ‌ල‌ෝකය සැපයි කියා ඔබ සිතනවා නම්?..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:09:52
2242018/12/27ලොව උතුම් දානය (ධර්ම දානය)00:03:26
2252018/12/27ඔබ කරන පිංකම් පිළිබඳ ඔබට ආඩම්බරයක් ඇතිවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:00:58
2262018/12/27මිච්චා ආජීවය කරන්නෙකුට සෝවාන් විය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 74900:05:46
2272018/12/27pansil maluwa 24| maha rahathun wadi maga osse00:55:52
2282018/12/27pansil maluwa 23| maha rahathun wadi maga osse00:57:46
2292018/12/27pansil maluwa 22| maha rahathun wadi maga osse00:49:48
2302018/12/27pansil maluwa 21 | maha rahathun wadi maga osse01:07:16
2312018/12/27සෝවාන්වීම සදහා අප කලයුත්තේ කුමක්ද අති දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාව01:00:11
2322018/12/27ද ේශපාලනයේදී ල ෝභ,ද්වෙිෂ,ම ෝහ වැඩුවොත් ඔබට සිදුවන භායනක ද ේ Maha Rahathun Wadi Maga Ossevia torc00:10:26
2332018/12/27දිව් යතල වල සිටින දිව් ය සතුන් පිළිබඳව Maha Rahathun Wadi Maga Ossevia torchbrowser com00:08:44
2342018/12/27ගිහි ජීවිතය තුළින් භව නිර ෝධයට Maha Rahathun Wadi Maga Ossevia torchbrowser com00:13:50
2352018/12/27කළාකරුවන් මිය ගිය පසුව ඔවුන්ගේ ඊළඟ භවය කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Ossevia torchbrowser com00:08:12
2362018/12/27ඔබත් සැබෑම සිංහල බ ෞද්ධය ෙක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Ossevia torchbrowser com00:05:14
2372018/12/27බුදුදහමේ අප්‍රමාදිබව යනු කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:07
2382018/12/27ඔබත් ධර්මය අන්තවාදීව ජීවිතයට එකතුකරගත් අයෙක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Ossevia torchbrowser com00:10:11
2392018/12/27ඔබ ම ෙත ෙක් ස ෝවාන් ඵලයට පත්න ොවීමට හ ේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Ossevia torchbrowser com00:39:58
2402018/12/27අපාය යනු සංකල්පයක් පමණද?..Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:28:17
2412018/12/27ඔබටත් කාම සිත් සකස් ව ෙනවා වැඩිද Maha Rahathun Wadi Maga Ossevia torchbrowser com00:01:13
2422018/12/26ලස්සනවී ඉපදීම තව දුරටත් අකුසල් කරගන්න දිශාවටද අපව යොමුකරන්නේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:30
2432018/12/26අප පන්සල් යන්නේ බයටද_ Maha Rahathun Wadi Maga Osse 741_144p00:06:26
2442018/12/26ධාතු මනසිකාරය වඩන්නේ කෙසේද_(කායානුපස්සනාව ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse 679_144p00:35:09
2452018/12/26බලයට අධිපති කවුද_ Maha Rahathun Wedi Maga Osse 745_144p00:07:33
2462018/12/26බුදුරදුන් ප්‍රථමයෙන් කයානුපස්සන්ව වවඩන්න කිවේ මන්ද_ Maha Rahathun Wadi Maga Oss_144p00:07:14
2472018/12/26ල‌ෝකය යනු ඔබම බව, ඔබ දැනසිටියාද_.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse_144p00:03:22
2482018/12/26වර්තමාන ලෝකයේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති එකම රට Maha Rahathun Wedi Maga Osse746_144p00:03:02
2492018/12/26(කාමය වරදවා හැසිරීමේ ආදීනව) ඉසිදාසි රහත් තෙරණියගේ කථාව Maha Rahathun Wadi Maga O_144p00:05:24
2502018/12/26කාමයේ වරදවා හැසිරීමෙන් කාන්තා උපතක් ලැබේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:39
2512018/12/26කාර්ය බහුල ජිවිත සමග සතර අපායෙන් මිදෙන්නේ කෙසේද ?00:07:50
2522018/12/26පස්සයේ අනිත්‍ය භාවය සොවහන් නොවූ පුද්ගලයෙක් දකින්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse74800:08:14
2532018/12/26(කාමය වරදවා හැසිරීමේ ආදීනව) ඉසිදාසි රහත් තෙරණියගේ කථාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:05:24
2542018/12/26pansil maluwa 20 | maha rahathun wadi maga osse01:02:23
2552018/12/26pansil maluwa 19| maha rahathun wadi maga osse00:50:41
2562018/12/26ධර්මය දේශනා කරන අවස්ථාවක කුඩා දරුවෙක් කෑගසයි නම් දරුවාට අකුසලයක් වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:29
2572018/12/26කෝටිපති පවුල්වලත් මන්දබුද්ධික ළමයි උපදින්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 74700:08:25
2582018/12/26ඔබටත් කවදා හ ෝ දිවි තොර කර ගන්න සිතුනාද Maha Rahathun Wedi Maga Ossevia torchbrowser com00:17:04
2592018/12/25ල‌ෝකය යනු ඔබම බව, ඔබ දැනසිටියාද?.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:22
2602018/12/25ව්‍යසන සඳහා අමනුෂ්‍යයන්ගේ බලපෑම් තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:46
2612018/12/25නිවැරදි කල්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුර තුලින් ආර්‍යඅෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:18:28
2622018/12/25අකුසල් කර්ම00:04:49
2632018/12/25බුදුදහමට අනුව අපට කරදරයක්වූ අවස්ථාවක එයට මුහුණ දිය යුත්තේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:17
2642018/12/25වර්තමාන ලෝකයේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති එකම රට Maha Rahathun Wedi Maga Osse74600:03:02
2652018/12/25බලයට අධිපති කවුද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse 74500:07:33
2662018/12/25සංඝයා බබළන්නේ නැති වීමට හේතු සතර Maha Rahathun Wedi Maga Osse 74300:01:37
2672018/12/25භාවනාවට යොමුවන විට ඔබේ සිත විසිරෙයි කියා ඔබට සිතෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:09
2682018/12/24අව්රුද්දක් උදාවීම හෝ ජීවිතේ අපට ඇතිවන සතුට ධර්මානුකූලව දකින්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:32:07
2692018/12/24ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලින් ඥාණ දර්ශන මතු කොට ගැනීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse YouTube01:08:48
2702018/12/24අවසාන චුතිසිත ප්‍රතිසන්දී චිත්ත දකීද00:09:44
2712018/12/24ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලින් ඥාණ දර්ශන මතු කොට ගැනීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:08:48
2722018/12/24නිවැරදිව මිය ගිය ඥාතීන්ට පිං අනුමෝදන් කිරීම පිළිබදව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:18:01
2732018/12/24මස් මාංශ අනුභවයෙන් පාපයක් සිදුවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:12:31
2742018/12/24නිවන් මග වඩන උතුමන්ට අදටත් දෙවියන්ගේ රැකවරණය තිබේද00:07:27
2752018/12/24දෙමාපියන් ධර්මයට පටහැනිව කටයුතු කරනවා නම්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:06
2762018/12/24දෙවියන් මනුලොව උපත ලබා අඩු වයසින් මියගොස් යලිත් දෙවියන් අතරට යනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:54
2772018/12/24අන්තිමයාවීම වැදගත් වන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse 74400:05:46
2782018/12/24ධර්ම දානයේ අනිත්‍ය භාවය.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:02
2792018/12/24මදුරුවන් මර්දනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලවල් තුලින් අකුසලයක් සිදුවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:24
2802018/12/24ඔබ මේ සාරා සංඛ කල්ප ලක්ෂ ගණනක් පුරාවට ඉපදුනත් නොලැබුවා වූ එකම සැපය කුමක්ද? 67200:09:05
2812018/12/23ඔබත් ධර්මය අන්තවාදීව ජීවිතයට එකතුකරගත් අයෙක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:11
2822018/12/23බුදුරජාණන් වහන්සේව අප අවබෝද කරගත යුත්තේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:41
2832018/12/23මෙතරම් වැසි වසින්නේ කාගේ වරදින්ද00:14:34
2842018/12/23මිනිසුන්ට කරදර විපත් ඇතිකරවන නියාම ධර්මයන් පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:31
2852018/12/23චීවරයට නොගැලපෙන ආකාරයෙන් කටයුතු කරනාවූ භික්ෂුවට සැලකිය යුත්තේ Maha Rahathun Wedi Maga Osse 74200:04:08
2862018/12/23භවය‌ෙන් එත‌ෙර වීම පිණිස...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:20:27
2872018/12/23බුදු සසුන අවසානයේදී කාසායකන්ටකට දෙන දානය සංඝයාට දෙන දානයට සමකල හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:49
2882018/12/23කෙලෙස් තුනිවන ආකාරයෙන් රුපය දෙස නොබැලුවොත් කුමක් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 67300:08:47
2892018/12/22අප පන්සල් යන්නේ බයටද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 74100:06:26
2902018/12/22මේ ලෝකයේ තිබෙන්නව්වූ උතුම් බිම්කඩ00:04:03
2912018/12/22පිංකමක පින අප සාදු කියා අනුමෝදන් වන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:02
2922018/12/22බිඳුණු සිල්පදය විදර්ශනාවෙන් දකින අයුරු00:03:14
2932018/12/22උතුම් සමාධියට අරමුණුවූ ප්‍රේත භික්ෂුන් වහන්සේලා... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:20
2942018/12/22දෙවියන්ගේ රැකවරණය ලබන්න‌ේ ක‌ෙස‌ේද?...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:35:24
2952018/12/22කෙලෙස් තුනිවන ආකාරයෙන් රුපය දෙස නොබැලුවොත් කුමක් සිදුවේද? රුපය විදර්ශනා කිරීම 67400:30:06
2962018/12/22ධර්ම දේශනාව අසන්නට ආ ප්‍රේත පවුල Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:03
2972018/12/21ධර්මය ගැඹුරුයි හෝ සරලයි කියා ඔබට සිතෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:36
2982018/12/21ඔබටත් කාම සිත් සකස් ව‌ෙනවා වැඩිද.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:13
2992018/12/21බුදුරදුන් දේශනා කල මාර්ගය පැහැදිලිව තිබෙද්දී වෙනත් මාර්ගවල ගමන් කරන්නේ මන්ද? 67500:09:23
3002018/12/21සුක වේදනාව අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ කෙසේද ?00:34:02
3012018/12/21මාරයා ධර්මය සමාජගත වීම වලක්වනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:45
3022018/12/21ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය අතහැරීම යනු කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 67600:02:00
3032018/12/21රූපයේ අනිත්‍යභාවය දැකීම- Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:04:12
3042018/12/21සංඝයාට දෙන දාන අතර ශ්‍රේෂ්ටතම දානය කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:20
3052018/12/21බුද්ධ වන්දනාව සහ ධර්ම දේශනාව..(පූජනීය කරඩුලෙන ධම්ම විජය හිමි)01:20:39
3062018/12/20තුන්සිත පහදවාගෙන දන් දීම යනු කුමක්දMaha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:40
3072018/12/20බුදුරදුන් ප්‍රථමයෙන් කයානුපස්සන්ව වවඩන්න කිවේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 67700:07:14
3082018/12/20වර්තමාන සුකොපබෝගී ජිවිතයට අතීතයේ වින්දාවූ වෙහෙස01:23:48
3092018/12/20කෙනෙකුට ඇස් පෙනීම ලබාදීමෙන් ලැබෙන කුසලය කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:27
3102018/12/20අප සතර අපායෙන් මිදීමට උත්සහ නොගන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:16
3112018/12/20පෙර භවයේ කුසල් හා දක්ෂතාවයන් අප මතුකරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:29
3122018/12/20Pansil Maluwa 18| maha rahathun wadi mahga osse00:51:46
3132018/12/20pansil maluwa 17| maha rahathun wadi maga osse01:00:40
3142018/12/20ගිහි ජීවිතය තුළින් භව නිර‌ෝධයට... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:50
3152018/12/20අපගේ අතීත කුසල් මතුකරගැනීමට තවතවත් කුසල් කරයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:30
3162018/12/20ධාතු මනසිකාරය වඩන්නේ කෙසේද?(කායානුපස්සනාව ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse 67900:35:09
3172018/12/19බුදු දහමට අනුව සොරකමේ ආදීනව කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:34
3182018/12/19ඔබ නැවතුන ක‌ෙන‌ෙක්ද?.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:34
3192018/12/19Rajagiriye Ariyagnana Thero සත්වයා කුමකින් වැසි තිබෙිද ( Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:08:54
3202018/12/19Rajagiriye Ariyagnana Thero අානාපානසතිය නිවැරදිව වඩමු ( Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:51:59
3212018/12/19Rajagiriye Ariyagnana Thero -මාරයා නිවැරදිව හඳුනාගමුු ( Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:14:09
3222018/12/19ධර්මය විවේචනය කිරීම අකුසලයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:37
3232018/12/19රාගය00:15:13
3242018/12/19ලාංකීය සමාජයේ ඇති නැති පන්ති පරතරය නැතිකල හැකිද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:05
3252018/12/19ලෝකයේ දක්‍ෂම ඇදුම් මසන්නිය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 74000:05:25
3262018/12/19pansil maluwa 15| maha rahathun wadi maga osse00:51:09
3272018/12/19pansil maluwa 16| maha rahathun wadi maga osse00:39:24
3282018/12/19ප්‍රේත ලෝකයේ ප්‍රේත භික්ෂුන් වහන්සේලා සිටිනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:20
3292018/12/19කායානුපස්සනාව වඩන විට ඔබට ලැබෙන දෙය (කායානුපස්සනාව වඩන ආකාරය) 68000:04:15
3302018/12/19ලද ‌ද‌ෙයින් සතුටුු න‌ොවීම‌ෙන් ඔබට සිදුවන හානිය.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:00
3312018/12/18අව්ද්‍යාව පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:51
3322018/12/18සතිය සහ සිහිය ආයාසයෙන් ඇතිකර ගත යුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 68100:02:21
3332018/12/18ස්වාමින්වහන්සේලා දුරකථන භාවිතා කිරීම සුදුසුද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:28
3342018/12/18ඔබත් පිංවත් දරුවකු බලාපොරොත්තු වෙනවද ?00:09:32
3352018/12/18අප සතර අපායෙන් මිදීමට උත්සහ නොගන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:16
3362018/12/18pansil maluwa 13| maha rahathun wadi maga osse00:52:00
3372018/12/18pansil maluwa 11| maha rahathun wadi maga osse01:01:15
3382018/12/18pansil maluwa 14| maha rahathun wadi maga osse00:48:46
3392018/12/18pansil maluwa 12| maha rahathun wadi maga osse01:02:02
3402018/12/18pansil maluwa 10| maha rahathun wadi maga osse00:43:47
3412018/12/18pansil maluwa 09| maha rahathun wadi maga osse00:55:12
3422018/12/18pansil maluwa 07| maha rahathun wadi maga osse01:03:05
3432018/12/18pansil maluwa 08| maha rahathun wadi maga osse01:01:17
3442018/12/18pansil maluwa 06| maha rhathun wadi maga osse00:54:45
3452018/12/18pansil maluwa 05| maha rahathun wadi maga osse00:57:37
3462018/12/18pansil maluwa 04| maha rahathun wadi maga osse00:51:55
3472018/12/18pansil maluwa 03| maha rahathun wadi maga osse00:59:43
3482018/12/18pansil maluwa 01| maha rahathun wadi maga osse01:09:08
3492018/12/18pansil maluwa 02| maha rahathun wadi maga osse00:54:50
3502018/12/18ධර්මය පිළිබඳව ඇති දැනුම තුළින් අවබ‌ෝධය ලැබිය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:25
3512018/12/18රුපයේ අනිත්‍ය භාවය දකිද්දී අප්‍රසන්නතාවයක් ඇතිවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 68200:07:35
3522018/12/18පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඤාණ හිමි.00:01:14
3532018/12/18සත්වයා කුමකින්ද වැසි ඇත්තේ ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:58
3542018/12/18PANSIL MALUWA 6601:09:13
3552018/12/17මරණය මංගල්යයක් කරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:51
3562018/12/17ස‌ෝවාන් ඵලය ඔබ‌ෙන් දුරස් කරන කරුණු... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:51
3572018/12/17ඔබේ විවාහය ප්‍රමදද00:04:41
3582018/12/17ස්වාමින්වහන්සේලාට mobile දුරකථන භාවිතා කිරීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:28
3592018/12/17කේන්දර සහ නැකැත් බැලීම බුදුදහමට පටහැනිද ?00:02:34
3602018/12/17උතුම් සමාධියට අරමුණුවූ පායාස නිරයේ දර්ශනය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:48
3612018/12/17ලංකාවේ චේ ගුවේරා කෙනෙක් පිදෙල් කස්ත්‍රෝ කෙනෙක් පහල නොවනේ මන්ද? 73900:03:03
3622018/12/17පන්සිල් මළුව 66 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 73701:08:54
3632018/12/17චීවරයට නොසුදුසු ආකාරයෙන් ස්වාමින්වහන්සේලා හැසිරෙයි නම්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:28:03
3642018/12/16අද දින විකාශය වූ පන්සිල් මළුව-66 Maha Rahathun Wedi Maga Osse01:08:54
3652018/12/16සෝවාන් වූ ආර්ය ශ්‍රාවකයාද උතුම් පෙරුම්පුරනා බෝසතුන් වහන්සේද ?00:27:46
3662018/12/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6601:08:54
3672018/12/16Sirasa පන්සිල් මලුව 66 කොටස, 16.12.18 Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:08:54
3682018/12/16සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වැඩීමට හුදකලා විය යුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 68300:04:51
3692018/12/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6601:08:54
3702018/12/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2018-12-1601:25:12
3712018/12/16වැඩිහිටියන් විසින් පුංචි දරුවන් දූෂණය වෙන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:18
3722018/12/15Maha rahathun wadi maga osse00:10:16
3732018/12/15නිවන් මාර්ගයේ පළමු පියගැට ‌ප‌ෙළ.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:59
3742018/12/15වේදනානුපස්සනාව වඩන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 68400:12:38
3752018/12/15කාන්තාව විවාහය හා කාම අපචාර00:11:33
3762018/12/15කුසල් වලින් අපේ අකුසල් යටපත් කළහැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:16
3772018/12/15ගිහියන් සාමනේර ස්වාමීන්වහන්සේලා කෙරෙහි අසතුටු සිත් ඇතිකරගැනීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:08
3782018/12/14ඔබේ හිත විසිරෙනවා වැඩිද _.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse_144p00:04:38
3792018/12/14බුදුරදුන් අධිෂ්ඨානයන් සිදු කෙරේද_ Maha Rahathun Wadi Maga Osse 693_144p00:07:36
3802018/12/14සමාධි සිතකින් දුටුව යක්ෂයකුගේ ඕපපාතික උපත Maha Rahathun Wadi Maga Osse 736_144p00:10:16
3812018/12/14සිතා ගන්න බැරි ‌ද‌ේවල් සිදුවන තැන ල‌ෝකයයි.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse_144p00:07:23
3822018/12/14ඔබ ම‌ෙත‌ෙක් ‌ස‌ෝවාන් ඵලයට පත්න‌ොවීමට හ‌ේතුව.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:39:57
3832018/12/14දිව්‍ය තිරිසන්ලෝකය00:07:47
3842018/12/14බුදුන්ගේ කාලයේ රහත් පලයට පත්වු ගිහියන් පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:46
3852018/12/14දෙවතානුස්සතිය වැඩීම ගිහියන්ට සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:12:27
3862018/12/14බුදුරදුන් අධිෂ්ඨානයන් සිදු කෙරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 69300:07:36
3872018/12/14සිතා ගන්න බැරි ‌ද‌ේවල් සිදුවන තැන ල‌ෝකයයි.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:23
3882018/12/13තමා සතර අපායෙන් මිදී ඇත්දැයි දැන ගන්නා අයුරු.....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!_144p00:03:40
3892018/12/13මාරයා සිටින්නේ කොහේද, මාරයා යනු බවයක්ද _Maha Rahathun Wedi Maga Osse_144p00:03:53
3902018/12/13විදර්ශනා භාවනාව සිදු කරන අයුරු....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!_144p00:11:47
3912018/12/13ධානය00:16:37
3922018/12/13අපට තරහ ඇතිවන තැන්, ඇතැම් පුද්ගලයින් මගහැර යෑම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:11
3932018/12/13සමාධි සිතකින් දුටුව යක්ෂයකුගේ ඕපපාතික උපත Maha Rahathun Wadi Maga Osse 73600:10:16
3942018/12/13ලෝක ධාතුවේ තිබෙන්නාවූ දුර්ලභ කරනා තුන Maha Rahathun Wadi Maga Osse 69400:16:39
3952018/12/13මරනානුස්සතියට බය නම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 69500:07:58
3962018/12/13බුද්ධත්වය සඳහා විවරණ ලැබූ කෙනෙකුට සෝවාන් වියහැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:19
3972018/12/12ඔබ පින් රැස් කරගන්න ගිහිල්ලා අකුසල් රැස් කරගන්නවාදMaha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:57
3982018/12/12ද‌ේශපාලනයේදී ‌ල‌ෝභ,ද්වෙිෂ,ම‌ෝහ වැඩුවොත් ඔබට සිදුවන භායනක ‌ද‌ේ.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:26
3992018/12/12වසර 5000කට පසු ධාතු පරිනිර්වාණය සිදුවේද ?00:16:48
4002018/12/12සංඝයා ඉදිරියේ කාන්තාවන් හැසිරිය යුත්තේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:17:10
4012018/12/12බුදු දහමට අනුව දිව්‍ය තිරිසන් ලෝකයක් තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:45
4022018/12/12දිර්ගායුෂ ලබිමටනම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse69600:07:10
4032018/12/12නුතන පරම්පරාව සිය දිවි හානි කරගැනීමට හේතුව කුමක් විය හැකි ද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:27:26
4042018/12/12බොරුවෙන් මිඳී ඇත්ත දැකීමට නම්... Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:04:22
4052018/12/11බුදුහිමියන් පුද්ගලයන්ට ධර්මය අවබෝදකරවීමට ගත් වෑයම කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:06
4062018/12/11බුදුරදුන් කේශිට දුන් සුන්දර පිළිතුර කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 69800:10:57
4072018/12/11බහිරවයෝ සහ මලගිය ඇත්තෝ00:09:47
4082018/12/11පෙර භවයේ කුසල් හා දක්ෂතාවයන් අප මතුකරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:29
4092018/12/11රජය බුදුදහමට ප්‍රමුකෂ්ඨානය නොදේනම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 69900:12:23
4102018/12/11ඔබේ හිත විසිරෙනවා වැඩිද ?.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:38
4112018/12/11අමනුෂ්‍යයින් මින්සුන්ව දුසිල්වත් භාවයට පත්කරනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:14
4122018/12/10ඔබ කෘතවේදී නොවේනම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 700_144p00:21:34
4132018/12/10කළල රූපයට වින්ඥානය බැසගන්නේ මොන මොහොතේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse_144p00:13:09
4142018/12/10කාන්තාවන්ට සිවුරු ‌‌ස‌ේදීම කල හැකිද_.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse_144p00:07:23
4152018/12/10නිවන් මග වඩන අපි දන් දීම, බෝධි පූජා පැවැත්වීම පමණක් ප්‍රමාණවත්ද? Maha Rahathun wadi Maga Osse00:05:47
4162018/12/10සිය දිවි නසා ගත් අයෙකුට පින් අනුමෝදන් කිරීමෙන් ඵලක් තිබේද?.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:03
4172018/12/10රූපී භව සහ අරුපි භව උපුටා ගැනීම00:07:01
4182018/12/10මානසික රෝග පීඩාවලින් මිදීමට කුමක් කල යුතුද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:41
4192018/12/10සිංහල බෞද්ධයාගේ සබැ අර්ථය කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:16
4202018/12/10ඔබ කෘතවේදී නොවේනම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 70000:21:34
4212018/12/10පංචඋපාදානස්කන්දය යනු කුමක්ද? එහි අනිත්‍ය දකින්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:46
4222018/12/10චීවර මාසයේ ධර්මනුකුල වැදගත්කම කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 70900:10:25
4232018/12/10කාන්තාවන්ට සිවුරු ‌‌ස‌ේදීම කල හැකිද?.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:23
4242018/12/09කාශ්‍යප මහ රහතන්වහන්සේ ආදාහනය කරන්නේ මෛත්‍රි බුදුරදුන් නම් අද ධාතු පවතින්නේ කෙසේද? 70300:06:00
4252018/12/09දිව්‍යතල වල සිටින දිව්‍ය සතුන් පිළිබඳව.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:44
4262018/12/09සෝවාන් ඵලය පිළිබද ඇතිවූ ගැටළු00:30:28
4272018/12/09මනස සහ සිත යනු එකම දෙයද?00:06:20
4282018/12/09බුද්ධ විෂය හිතන්න එපා කිවේ මන්ද_ Maha Rahathun Wadi Maga Osse 706_144p00:07:33
4292018/12/09බුද්ධ විෂය හිතන්න එපා කිවේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 70600:07:33
4302018/12/09අවසන් සටනට සහභාගිවූ යුධ සෙබලන්ට භික්ෂුව පැවසුවේ කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:26
4312018/12/09ලිංගික සැප වේදනාව පිළිබඳව ධර්මානුකූල විග්‍රහය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:22:42
4322018/12/09බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇකයේ උපන් සුන්දර දරුවෙක් වීමේ මාර්ගය.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse03:00:55
4332018/12/09සම්‍යක්දෘෂ්ටිය හා මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය අතර වෙනස කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:59
4342018/12/08Pansil Maluwa Full Part 27 - Rajagiriye Ariyagnana Thero01:05:31
4352018/12/08Pansil Maluwa Full Part 26 - Rajagiriye Ariyagnana Thero01:00:06
4362018/12/08Pansil Maluwa Full Part 25 - Rajagiriye Ariyagnana Thero00:57:01
4372018/12/08Pansil Maluwa Full Part 23 - Rajagiriye Ariyagnana Thero (Bana) Dharma Deshana00:59:16
4382018/12/08Pansil Maluwa Full Part 21 - Rajagiriye Ariyagnana Thero01:07:51
4392018/12/08Pansil Maluwa Full Part 20 - Rajagiriye Ariyagnana Thero01:02:36
4402018/12/08Pansil Maluwa Full Part 19 - Rajagiriye Ariyagnana Thero00:51:16
4412018/12/08Pansil Maluwa Full Part 17- Rajagiriye Ariyagnana Thero01:00:01
4422018/12/08Pansil Maluwa Full Part 15 - Rajagiriye Ariyagnana Thero00:54:16
4432018/12/08Pansil Maluwa Full Part 13 - Rajagiriye Ariyagnana Thero00:54:26
4442018/12/08Pansil Maluwa Full Part 12 - Rajagiriye Ariyagnana Thero (Bana)01:00:51
4452018/12/08Pansil Maluwa Full Part 11 - Rajagiriye Ariyagnana Thero (Bana)01:00:01
4462018/12/08Pansil Maluwa Full Part 9 - Rajagiriye Ariyagnana Thero00:49:16
4472018/12/08Pansil Maluwa Full Part 8 - Rajagiriye Ariyagnana Thero00:58:51
4482018/12/08Pansil Maluwa Full Part 7 - Rajagiriye Ariyagnana Thero01:04:21
4492018/12/08හඳහන් බැලීම සහ බුදුදහම අතර අැති සම්බන්ධය Maha Rahathun Wadi Maga Osse !!_144p00:06:31
4502018/12/08හිසෙකේ දන් දීමේ ආනිසංස මොනවද_ Maha Rahathun Wadi Maga Osse 708_144p00:06:45
4512018/12/08හිසෙකේ දන් දීමේ ආනිසංස මොනවද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 70800:06:45
4522018/12/08මෙත් වැඩීමේ අනිශංස.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:25:41
4532018/12/08අසුන්දර ‌ල‌ෝකය‌ේ සුන්දරම තැනට ඔබත් එන්න.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:33:27
4542018/12/08සෝවාන් ආර්ය උතුමන්ට ඇතිවන්නාවූ ද්වේශය00:15:38
4552018/12/08අප දන් දෙන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse 72900:39:42
4562018/12/08බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ ලංකාවේද Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:06:21
4572018/12/08arya ashtangika margaya00:26:47
4582018/12/08සිය දිවිනසාගත් කෙනෙකුට අපට පිං අනුමෝදන් කළහැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:03
4592018/12/08ලුතිනන් කර්නල් ලලිත් ජයසිංහ රණවිරුවාගේ දසවස් පූූූූර්ණ පිංකම වෙනුවෙන් පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය.05:16:16
4602018/12/07මාරයා අප කොටු කරනා ආකාරය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 72800:06:47
4612018/12/07Maha rahathun wadi maga osse00:03:17
4622018/12/07සිනහවකින් හ‌ෝ තව කෙනෙකු සතුටු කරන්න.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:44
4632018/12/07ගිහි බැඳීම් සමග ශක්තිමත් ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ කෙසේද00:45:06
4642018/12/07පරිසරය වෙනස්වනවිට රටේ පාලකයිනුත් දුසිල්වත්වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:56
4652018/12/07ප්‍රබල අකුසලයක් ශක්තිමත් කුසලයකින් යටපත් කල හැකිද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:00
4662018/12/07සතිය සිහිය ඇතිකරගන්න‌ේ ක‌ෙස‌ේද?.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:27
4672018/12/07භවයට යන්නාවූ ආශ්‍රවයන් ශ්‍රය කිරීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse 72700:06:11
4682018/12/07කාන්තාවන්ට සංඝයාගේ සිවුරු අදනකඩ පිරිසිදු කිරීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:24
4692018/12/07Pansil Maluwa Full Part 6 - Rajagiriye Ariyagnana Thero00:56:01
4702018/12/06උපතින් ලැබුණු රූපයට ඔබ ගැටෙනවද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:21
4712018/12/06දිව්‍යතල වල දෙවියන් සංගීතය රස විදිනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:53
4722018/12/06කලකිරීම00:04:30
4732018/12/06බුදු දහමට අනුව සංඝයාට අකැපදේ මොනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:19
4742018/12/06අතීත අකුසල් හේතුවෙන් හටගන්නා රෝග වලින් මිදීමට නම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:23
4752018/12/06කෙලෙස් වැස්සට තෙමුනොත් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 72600:13:37
4762018/12/06අද සමාජයේ මෛත්‍රිය වැඩීම ඔබට අපහසුයිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:41
4772018/12/06ඔබග‌ේ පෙර පින මතුකරගන්න‌ේ ක‌ෙස‌ේද?.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:59
4782018/12/06මොහොතක් නැවතී මෙනෙහි කරමින් ධර්මය දකින්න Maha Rahathun Wadi Magaosse00:14:59
4792018/12/05තෘෂ්ණාව කියන එකම කාරයනය ගැන සිතුවොත් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 72500:11:16
4802018/12/05අනිවාර්යෙන් සුගතියට යාහැකි කුසල් කර්මයක් තිබේද ?00:07:13
4812018/12/05මෑතකදී සමාජයේ දූෂණයවී මියගිය කුඩා දැරිය පිළිබද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:13
4822018/12/05සතර සතිපට්ඨානය තුල ජීවත්නොවන පුද්ගලයකුගේ ස්වභාවය කුමක්ද ?00:16:44
4832018/12/05මෛත්‍රී භාවනාව වඩන අාකාරය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:13
4842018/12/05මහා පරිමානයේ සත්ව ඝාතන හා දරුණු කාළගුණ වෙනස්වීම් අතර සම්බන්දයක් තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:46
4852018/12/05දිව්‍යතල වලින් ඇසුණූ දිව්‍ය සංගීතය.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:54
4862018/12/05ලෝකය අප හිතන තරම් සුන්දරද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 72400:10:31
4872018/12/05ධර්මයේ හැසිරෙන ඔබට ධර්මයෙන් ලැබෙන රැකවරණය කෙබඳුද ? Maha Rahathun Wadi Mags Osse00:21:29
4882018/12/05Pansil Maluwa Full Part 5 - Rajagiriye Ariyagnana Thero00:54:31
4892018/12/05Pansil Maluwa Full Part 4 - Rajagiriye Ariyagnana Thero01:01:06
4902018/12/04Pansil Maluwa Full Part 3 - Rajagiriye Ariyagnana Thero00:56:21
4912018/12/04හොදින්ම යුතුකම් ඉටුකරන පුද්ගලයා Maha Rahathun Wadi Maga Osse 72100:05:41
4922018/12/04ඔබත් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් කරනවද ?00:39:43
4932018/12/04කළල රූපයට වින්ඥානය බැසගන්නේ මොන මොහොතේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:09
4942018/12/04අප සිත් තුල තරහා ද්වේශය ඇතිවෙන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:05
4952018/12/04සුන්දර ධර්ම රත්නයේ ගුණයන් ඔබ දන්නවාද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:42:50
4962018/12/03බෞද්ධයෙකු ලෙස කල හැකි ශ්‍රේෂ්ඨතම පූජාව කුමක්ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:28
4972018/12/03ඔබත් සැබෑම සිංහල ‌‌බ‌ෞද්ධය‌ෙක්ද?.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:14
4982018/12/03ඔබත් පැමිණියේ දිව්‍යය ලෝකයෙන් ද ?00:08:16
4992018/12/03රූපයේ අනිත්‍යභාවය දැකීම- Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:04:12
5002018/12/03Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-11-18 | Rajagiriye Ariyagnana Thero01:07:09
5012018/12/03ධනය නැති කෙනෙක් දානය දිය යුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:32
5022018/12/03මෙම සාසනයේ අවසාන මාර්ග එල ලාභීන් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 720_144p00:08:16
5032018/12/03Pansil Maluwa Full Part 2 - rajagiriye ariyagnana thero00:57:16
5042018/12/03පෙර ජීවිතේ තිරිසන් අපායේ සිට මිනිසුන් වූ අය පිළිබඳව.. Maha Rahathun Wadi Maga Os_144p00:05:42
5052018/12/03ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අද වැඩ සිටින්නේ කොහෙද Maha Rahathun Wadi Maga Osse_144p00:09:11
5062018/12/03ශක්තිමත් පාලකයෙකු ‌‌‌තෝරා ගන්නේ ‌ක‌ෙස‌ේද_ Maha Rahathun Wadi Maga Osse_144p00:21:35
5072018/12/02ද්වේශය නිතරම ඇතිවෙන කෙනෙකුට අත්වන ඉරණම කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:11
5082018/12/02ඔබේ ස්වාමිපුරුෂයා හෝ භාර්යාව ඔබේ ධර්ම මාර්ගයට සහය නොදෙනවා නම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:02
5092018/12/02ශක්තිමත් පාලකයෙකු ‌‌‌තෝරා ගන්නේ ‌ක‌ෙස‌ේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:21:35
5102018/12/02මෙම සාසනයේ අවසාන මාර්ග එල ලාභීන් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 72000:08:16
5112018/12/02නිවීම00:20:22
5122018/12/02ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අද වැඩ සිටින්නේ කොහෙද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:11
5132018/12/02දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාව .. Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:56:09
5142018/12/02බෞද්ධයකු විසින් වන්දනා කලයුතු ස්ථාන සතර Maha Rahathun Wadi Maga Osse 71801:15:31
5152018/12/02ඔබේ විවාහය ප්‍රමාද වීමට හේතුව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:41
5162018/12/02බුදුදහම තුල තම පවු කමා කරගත හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:11
5172018/12/01බුදුරදුන්ට අවසාන දානය පුජාකල චුන්දකර්මාරගේ දානයත් මහත්පල මහත්ආනිසංසද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:03
5182018/12/01පන්සිල් රැකීමේ ආනිසංස - rajagiriye ariyagnana thero - Pansil maluwa00:15:26
5192018/12/01පෙර ජීවිතේ තිරිසන් අපායේ සිට මිනිසුන් වූ අය පිළිබඳව.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:42
5202018/12/01මෙල්ලකර නොහැකි අමනුෂ්‍යයෝ....Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:33
5212018/12/01ගිහියන් සතරමහා දාතුව දැකිය යුත්තේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:55
5222018/12/01පූජ්ය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය ධර්ම දේශනාව03:59:53
5232018/12/01භික්ෂුවකගේ අතහැරීම00:05:03
5242018/12/01ගබ්සාව සහ ප්‍රාණඝාතය .. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:12
5252018/12/01ශාසනය අවසාන වන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 71700:20:24
5262018/12/01කෙනෙකුගේ අකුසල් ශක්තිය තව කෙනෙකුට බලපානවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:19:50
5272018/11/30ලුතිනන් කර්නල් ලලිත් ජයසිංහ රණවිරුවාගේ දස වසරක පිරිම වෙනුවෙන් පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාව05:16:16
5282018/11/30වර්තමාන සමාජයේ මිනිසුන් ආවේගශීලී වීමට හේතුව?..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:12
5292018/11/30සමාධි සිතක ඇති පියකරුභාවය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 73100:08:11
5302018/11/30වද්‍යතුමන්ලා අතින් සිදුකරන්නාවූ ගබ්සාව අකුසල කර්මයක් වේද ?00:13:54
5312018/11/30බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පමණක් උරුමවූ ආශ්චර්යන් මොනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:06
5322018/11/30මම නිවන් අවබෝධ කරයිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 73200:11:34
5332018/11/30මෛත්‍රී බුදුන් අරමුණු කොට ගෙන පින් කිරීම සුදුසුද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:02:22
5342018/11/30ගිහි ජීවිතය තුල අතහැරීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:40:10
5352018/11/30රහතන් වහන්සේත් සාමාන්‍ය පුද්ගයෙකුයි වෙනස් වන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 71500:12:52
5362018/11/30අකුසල් සංස්කාර ක්‍රියාත්මක වන විට අප පරාජයවී පසුබට වියයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:59
5372018/11/29ලුතිනන් කර්නල් ලලිත් ජයසිංහ රණවිරුවාගේ දස වසරක පිරිම වෙනුවෙන් පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාවෙන් බිදක්00:18:58
5382018/11/29සම්‍යක් දෘෂ්ටික ජීවිතයක් ලබන්නේ කෙසේද?.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:27
5392018/11/29සමාධිය සකස් නොවීමට හේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse 73300:26:08
5402018/11/29අම්මා තාත්තාට සැලකීම00:06:56
5412018/11/29මොහොතක් මෛත්‍රිය/අනිත්‍ය වැඩීමෙන් සුගතිගාමි වියහැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:46
5422018/11/29නව තාක්ෂණය තුළින් දරුවන් නොමග යාම පිළිබඳව Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:11:53
5432018/11/29නිරයේ යම පල්ලන්ටත් දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අකුසල් සිදුවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:59
5442018/11/29කෙනෙක්ට පවු කිරීමේදී සතුටක් ඇතිවේනම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:23
5452018/11/29සිතේ වේගය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 73400:02:27
5462018/11/28අන්‍යාගමික කෙනෙකුට සුගතිගාමී විය හැකිද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:35
5472018/11/28අන්‍යාගමික කෙනෙකුට සුගතිගාමී විය හැකිද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:35
5482018/11/28ඔබටත් කවදා ‌හ‌ෝ දිවි තොර කර ගන්න සිතුනාද?.Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:17:04
5492018/11/28අපායෙ උපන් සියා00:04:59
5502018/11/28සංසාරේ නතර කර තැනින් පටන්ගන්න Maha Rahathun Wadi Maga Osse 73500:07:49
5512018/11/28දුක සකස්වන්නේ ඇයි ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 73000:40:35
5522018/11/28සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබ‌ෝධ කිිිිරීමට ප‌ෙර මාර්ගඵල ලාභීන් සිටියාද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:15:45
5532018/11/28බුදු දහමට අනුව අප දන් දිය යුත්තේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:40
5542018/11/28තෙරුවන් සරණ යෑම යනු...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:15:45
5552018/11/27දෙවියන්ට පුද පූජා පැවැත්වීම් බෞද්ධ අපට සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:42
5562018/11/27ඔබ බැදුනොත් බැදෙන්නේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse 72200:11:14
5572018/11/27ඔය ඇස්දෙකමයි මට ඕනේ00:03:46
5582018/11/27කල්ප විනාසය විදර්ශනා ඇසින් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 71900:09:36
5592018/11/27සෝවාන් පලයට පත්වීම ශනිකව සිදුවිය හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:21
5602018/11/27නිවනට ඔබ පාරමිතා සම්පුර්ණ කර තිබේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 71400:06:53
5612018/11/27සමථ භාවනාව වැඩීමේදී ඇතිවෙන බාධක මැඩපවත්වා ගන්නේ කෙසේද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:14
5622018/11/27සූත්‍ර දේශනා වලට මෙල්ලකර නොහැකි අමනුෂ්‍යයෝ සිටිනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:32
5632018/11/27නිවැරදි ක‌ෙන‌ෙක් ව‌ෙන්න සිතුවත් ඔබට එය නොහැකි වුණ‌ේ ඇයි?.Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:23
5642018/11/26තමන් අධිගමයක් ලැබූ බවට ඇතිවන චිත්තය - Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:10:27
5652018/11/26භික්ෂුවකට ගැහැණු සතෙකු අතගෑ හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 70700:04:49
5662018/11/26අපායේ උපතලැබූ අවුරුදු 15 ගැනු ළමයා00:10:33
5672018/11/26කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය සජ්ජායනා කිරීම තුළින් දෙවියන් දැකිය හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:45
5682018/11/26කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ නිධාන කතාව කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:26:40
5692018/11/26කේන්තිය පාලනය කරගන්නේ කෙසේද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:39
5702018/11/26සතර සතිපට්ටානය වඩනවා යනු ආර්ය භූමියට පිවිසීමද00:09:48
5712018/11/26ශ්‍රද්ධාව දුර්වල වුණොත් ධර්ම මාර්ගයම ඇහිරේවි.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:05
5722018/11/25රුපය කියන්නේ මාරයා නම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 71200:44:43
5732018/11/25maha rahatun wedimaga osse00:01:17
5742018/11/25ප්‍රේත ලෝකේ මනමාලිය ඔබ වගේද බලන්න00:03:01
5752018/11/25බුදුරාජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 80දී පිරිණිවන් පාන්නේ ඇයි? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:10
5762018/11/25මෝහය බලවත්වන තැන් මොනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:37
5772018/11/25කෙනෙක් මාර්ග එල ප්‍රකාශ කිරීමට හේතු Maha Rahathun Wadi Maga Osse 71600:06:00
5782018/11/24සක්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇසූ ප්‍රශ්න.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:13
5792018/11/24විකෘති කාම ආශෘවන් තුළින් අත්වන ඉරණම.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:39
5802018/11/24ශක්තිමත් උප්පත්තියක් ලබාගත් කෙනෙකුටත් කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය වැදගත්වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:54
5812018/11/24සංතිස්ස ඇමැති තුමා වාගේ අරිහත්වය ලැබීමට නම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 71300:53:12
5822018/11/24ලෝකයේ තිබෙන්නාවූ ශ්‍රේෂ්ඨම ධානය (ධර්ම ධානයයි)00:07:38
5832018/11/24Sirasa Pansil Maluwa 6401:11:10
5842018/11/24Sirasa Pansil Maluwa 6500:57:15
5852018/11/24මේ කාලය සම්බුද්ධ සාසනයේ අවසන් බැබලීමද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:48
5862018/11/24නව තාක්ෂණය තුළින් දරුවන් නොමග යාම පිළිබඳව.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:11:53
5872018/11/24සත්වයින් මහා නිරයට වැටෙන්නේ කුමන කාරණා නිසාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:41
5882018/11/23බුදුරදුන් කෙරෙහි සද්ධාව ඇති කර ගැනීමට මෙයට සවන් දෙන්න Maha Rahathun Wadi Maga Osse 71100:35:03
5892018/11/23මියගිය ඥාතීන් සදහා පිංකමක් සංවිදානය කළයුත්තේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:15:25
5902018/11/23සෝවාන් ඵලයට පත්වූ තැනැත්තෙක්ගේ ලක්ෂණ කවරේද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:25
5912018/11/23අපාය දිව්‍යය ලෝකයේ තිබේද ?00:05:24
5922018/11/23දස දිසාවට මෛත්‍රිය පතුරවන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:46
5932018/11/23සැබෑම නිර‌ෝගී භාවය ලබන්න‌ේ ‌ක‌ෙස‌ේද?..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:06:57
5942018/11/23සිහියෙන් මිය යෑමටනම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 71000:22:35
5952018/11/22ධර්මයේ අරටුව අප හඳුනාගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:03
5962018/11/22භාවනාව Part 0700:14:01
5972018/11/22සමාජ පරිහානියට හ‌ේතුව.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:22
5982018/11/22බුදුදහමට ප්‍රමුකස්ථානය දෙන පාලකයා පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:24
5992018/11/22අප, භික්ෂුව බොරුවක්ද කරන්නේ කියා බලාගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 70500:18:20
6002018/11/22සක්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇසූ ප්‍රශ්න.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:13
6012018/11/22අපේ භව ගමන දීර්ග වීමට හේතුව කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:26:27
6022018/11/21ධර්මය විකුර්ති කිරීම, බුදු හිමියන්ට අගෞරව වන ආකාරයෙන් ග්‍රන්ථ පළකිරීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:46
6032018/11/21ඔබත් නිදහසට කරුණු කියමින් සුරතලයට සතුන් ඇති කරන්නෙක්ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:14
6042018/11/21සත්වයා දුක් විඳිමින් මේ සසර සැරිසරන්නේ කුමකින් සම්පූර්ණ නොවීම නිසාද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:33:54
6052018/11/21අවුරුදු 5000 කදී රුවන්මැලි මහා සෑ රදුන් ඉදිරිපිට ධාතු පරිනිර්වාණය සිදුවේද_ 481_144p00:07:15
6062018/11/21පාර්ථනා ‌ක‌ොට මෛත්‍රී බුදු සසුනේ අග්‍ර දායිකාව විය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:17
6072018/11/21භාවනාව Part 0600:13:10
6082018/11/21අප කෙනෙකුට උදව් කිරීම හා නොකිරීම පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:24
6092018/11/21වස් වසමින් භාවනා යෝගීව ඉන්නා ස්වාමීන්වහන්සේලාට භාදා කිරීම අකුසලයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:51
6102018/11/21මිහිදු මහ රහතන්වන්සේගේ කාලයෙන් පසුව රහතන්වන්සේලා පහල නොවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 70400:02:31
6112018/11/20චුති සිත සහ ප්‍රතිසන්ධි සිත යනු කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:00:52
6122018/11/20විශාඛා උපාසිකාව නිවන් දකින්න‌ේ ම‌ෛත්‍රී බුදු සසුන‌ේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:47
6132018/11/20බුදු දහමට ප්‍රමුඛස්ථානය දිය යුතුව තිබියදීත් පාලකයා එසේ නොකරයි නම්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:24
6142018/11/20රජවරුන්ට අන්තඃපුර භාවිතයේ ආදීනව දේශනා නොකළේ ඇයි Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:08:39
6152018/11/20භාවනාව Part 0500:13:48
6162018/11/20ඔබත් නිරයේ සිටද පැමිණියේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:46
6172018/11/20අප ගමන් කර යුත්තේ බුරුම හෝ තායිලන්ත මාර්ගයේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 70200:14:13
6182018/11/20බුදුදහමට නිගරැකිරීම ගැන ධර්මාණුකුලව විග්රහයක්.............. Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero00:57:14
6192018/11/20ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අප නිවැරදිව යොමු වන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:53
6202018/11/19සිත පමණක් ඇති එහෙත් කයක් නැති ලෝක තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:40
6212018/11/19බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරමින් පොත් පත් ප්‍රකාශ කිරීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:58
6222018/11/19ජයශ්‍රී මහා බෝධිය, සෝමාවතී චෛත්‍ය ශක්තිය අප කෙසේද අවබෝද කරගත යුත්තේ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:30
6232018/11/19භාවනාව Part 0400:14:01
6242018/11/19චතුරාර්‍ය සත්‍ය ධර්මයන් ධම්මනුපස්සනාවෙන් දකින්නේ කෙසේද ?00:02:08
6252018/11/19භික්ෂුව වැඩියෙම මෛත්‍රී කරන්නේ කාහටද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse70100:11:56
6262018/11/19අභිධර්මය ඉග‌ෙනීම‌ෙිදී ම‌ෙි අනතුරින් මිද‌ෙන්න. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:13:57
6272018/11/19සීල්වත්, ධර්ම මාර්ගයේ ගමන්කරන කෙනෙකුට පිළිකාවක් වැළදෙන්න පුලුවන්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:48
6282018/11/19රුපය තමාට අයිතිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 69000:16:23
6292018/11/18Sirasa පන්සිල් මලුව 65 කොටස, 18.11.18 Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa00:57:14
6302018/11/18අද දින විකාශය වූ පන්සිල් මළුව-65 Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:57:14
6312018/11/18අද දින විකාශය වූ පන්සිල් මළුව-65 Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:57:13
6322018/11/18පන්සිල් මළුව 65 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 69700:57:14
6332018/11/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6500:57:14
6342018/11/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6500:57:13
6352018/11/18භාවනාව Part 0300:13:22
6362018/11/18ශ්‍රී පාදස්ථානය අප වන්දනා කල යුත්තේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:00:49
6372018/11/18ස්වාමීන්වහන්සේලා ගිහි ගෙවල් වල නවාතැන් ගැනීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:24
6382018/11/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2018-11-1801:07:28
6392018/11/18තමා තමාට ආදරය කරන පාලකයෙක් පත්කර ගැනීමට කිවේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 69100:10:36
6402018/11/18මාර්ගඵල ප්‍රකාශකල න‌ොහැකිද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:01:30
6412018/11/17ධර්මයට අනුව නිරය පිළිබඳ විග්‍රහය Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:28:16
6422018/11/17දිව්‍යතල වල සැප තිබේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 69200:13:14
6432018/11/17වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ පැවැත්වූ ධර්ම සාකච්චාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:59:29
6442018/11/17නිර‌ෝගී භාවය ලැබ‌ෙන ආකාරය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:08:38
6452018/11/17භාවනාව Part 0200:14:01
6462018/11/17අප මිය යන මොහොතේ අප මිය යනවා කියා අපට දැනෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:27
6472018/11/17වස් තුන්මාසය තුල බුදුරදුන් ගිහියන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වූ දෙය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 68900:09:45
6482018/11/17උපේක්ෂාව අනිත්‍ය වශයෙන් දැකිය යුතුද? (චිත්තානුපස්සනාව) Maha Rahathun Wadi Maga Osse 68800:25:14
6492018/11/17ව්‍යායාම කරන ඔබ උද‌ෙසාමයි..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:21
6502018/11/17කුසට ආපු දරුවා ගබ්සා වන්නට හේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:33
6512018/11/17රහතන් වහන්සේට විදීම සකස්වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 68500:05:45
6522018/11/16රටක කාලගුණික විපර්යාස වලට හේතුව කුමක්ද,එයින් දුක් විදින මිනිසුන් පිළිබඳ MahaRahathun Wadi Maga Osse00:10:11
6532018/11/16නිර‌ෝගී භාවය ලැබ‌ෙන ආකාරය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:14
6542018/11/16ඔබ උපයන මුදලින් සිදුකල හැකි සැබෑම ආයෝජනය කුමක්ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:55
6552018/11/16භාවනාව Part 0100:13:58
6562018/11/16අතීතයේ අපි අතින් සිදුවන්නාවූ අකුසල්වල විපාක දුර්වල කරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:55
6572018/11/16මස් මාංශ අනුභවය නිසා සිල්පද බිදෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:35
6582018/11/15බියකරු සසරෙන් ගැළවෙන්න පංචශීල ප්‍රතිපදාව පිරිය යුතුද Maha Rahathun wedi maga oss_144p00:03:01
6592018/11/15දෙවියන් යනු කවුරුන්ද_ .Maha Rahathun Wedi Maga Osse..._144p00:11:12
6602018/11/15අපේ ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:09
6612018/11/15දෙවියන් යනු කවුරුන්ද? .Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:11:12
6622018/11/15නිරන්තරයෙන් රාග සිත් සකස්වෙන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 68700:05:26
6632018/11/15රංගනය උදෙසා චීවරය පැලදීම අකුසලයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:25
6642018/11/15අපේ ජීවිතේ සෑම ක්‍රියාවකින්ම අකුසලයක් හෝ කුසලයක් රැස්වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:25
6652018/11/15බුද්ධානුස්සති භාවනාව වැඩිම තුලින් නිවන් දැකිය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 65800:02:12
6662018/11/15සමාජයේ පිළිකාව බහුල වීමට හේතුව කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 65200:02:14
6672018/11/14සෝවාන් පලයට පත්වූ කෙනාගේ ලක්ෂණ මොනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:23
6682018/11/14බියකරු සසරෙන් ගැළවෙන්න පංචශීල ප්‍රතිපදාව පිරිය යුතුද Maha Rahathun wedi maga osse00:03:01
6692018/11/14විනාඩි දෙකක් අහන්න, ඔබ අප්‍රමාදී වේවි...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:00
6702018/11/14දුකක් වේදනාවක් ඇතිවන විට එය සංසාරයේ අප කලාවූ අකුසලයක් ලෙස දැකීමෙන් අනතුරුව අප කුමක් කලයුතුද00:25:18
6712018/11/14පෘතග්ජන මිනිසාට මාරයා බලපෑම් කරනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:51
6722018/11/14කාම ලෝකය තුළ ඇතිවන්නාවූ ස්ත්‍රී පුරුෂ සම්බන්දතා අවසානයේ දුකක් වන්නේ මන්ද? 68600:18:50
6732018/11/14සෝතාපන්න වීම සදහා භාවනාව අත්‍යාවශ්‍යද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 65700:03:36
6742018/11/14දයාබර මෑණිවරුන්ට දුන් වටිනා ඔවදන කුමක්ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:54
6752018/11/14සෝතාපන්න වීම සදහා අනාපානාසති භාවනාව වැඩිය යුතුමද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 65600:04:45
6762018/11/14ධර්ම දානය තුලින් නිවන් මාර්ගය සාක්ෂාත් කරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:33
6772018/11/13ඔබව ආරක්‍ෂා කරන යක්‍ෂයා00:05:24
6782018/11/13ස්වාමීන්වහන්සේලා විවේචනය කිරීම අකුසලයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:37
6792018/11/13චතුරාර්ය්‍ය සත්‍ය පිළිබඳ ධර්ම සාකච්ඡා...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..02:03:26
6802018/11/13Maha Rahathun Wadi Maga Osse - සිත් රිදවීම්_144p00:05:24
6812018/11/13පිළිකා රෝගය වැඩිවීමට ධර්මානුකූල හේතුව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse_144p00:08:11
6822018/11/13බුදු දහමට අනුව දෙමව්පියන්ට සැළකීම පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:12
6832018/11/13සෑම භාවනාවක් වඩන විටදීම යෝනිසෝ මනසිකාරය වැඩේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 65500:01:56
6842018/11/12කටින චීවර පූජාව මහත්පල මහා ආනිසංස වන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:58
6852018/11/12පිළිකා රෝගය වැඩිවීමට ධර්මානුකූල හේතුව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:08:11
6862018/11/12ඔබට මෙතෙක් සෝවාන් වීමට නොහැකි වු හේතුව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:28:26
6872018/11/12උපන් බිමට තම මවට මෙන් සලකන්න කිවේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 66600:04:47
6882018/11/12පින සහ කුසලය යනු කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:22
6892018/11/12සෝතාපන්න වීමට අවශ්‍ය යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇතිකර ගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 65400:03:32
6902018/11/12සමාජයේ ඇති නැති පරතරය බුදු දහම විග්‍රහ කර ඇත්තේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:18
6912018/11/11ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නිවැරදිව වඩන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:20:36
6922018/11/11ළමා සහ තරුණ ඔබ උද‌ෙසාමයි..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:18:18
6932018/11/11කෘමිනාශක වගාවට යොදාගැනීම සත්ව ඝාතනයකට හේතුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 65300:01:03
6942018/11/11දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ලෙඩුන් ගැන වෛද්‍යවරිය ස්වාමින්වහන්සේගෙන් ඇසු ප්‍රශ්ණය Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:26
6952018/11/11කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ සැඟවුණ සැබෑම ශක්තිය කුමක්ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:45:15
6962018/11/11සුන්දර පින්කම් කරන අයත් පිලිකා රෝගයට ගොදුරු වන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 65100:05:09
6972018/11/11යමෙකු ලැබූ අධිගමයක් පිළිබඳ ප්‍රකාශ කළ හැක්කේ කාටද ? - Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:42
6982018/11/11ඔබ ඔබට ‌ම‌ෛත්‍රී කරගත් අය‌ෙක්ද?..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:13:50
6992018/11/11ඔබ කොපමන වෙහෙසුනත් ඇයි,ඔබට ධර්මාබෝදය කල නොහැකි00:14:14
7002018/11/10බුදු දහමට අනුව මලගිය ඥාතීන්ට පින් දීමට කාල වකවාණු වෙන්කර ඇත්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:48
7012018/11/10කෙතරම් අසුභය වැඩුවත් මරණානුස්සතිය වැඩුවත් රාග සිත්වල අඩුවීමක් නැත්නම් කුමක් කලයුතුද ?00:05:26
7022018/11/10ළමා ගණිකාවකගෙන් ඔබත් කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමේ බියකරු බව දකින්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:58
7032018/11/10රට ජාතිය වෙනුවෙන් සටන් කරන පුද්ගලයෙකුගේ ඊළඟ උපත කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:00
7042018/11/10මාර්ගඵල ලාභීන් තමන් ලැබූ මාර්ගඵලය ප්‍රකාශ කරනවාද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:11:50
7052018/11/10මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට පහරදුන් සොරුන්ට ආනන්තර්ය පාපකර්මයක් සිදුවුනාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:48
7062018/11/10අප පෝෂණය කරන විසකුරු සර්පයෝ සතර දෙනා කවුරුන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 66900:32:07
7072018/11/10රහතන්වහන්සේලාට මහ තෙරුන්වහන්සේ කියනවාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 64900:05:47
7082018/11/09Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 6100:56:24
7092018/11/09ගබ්සාවකින් ඉවත්වයන කළලය තම මව සමග වෛරයක් ඇතිකර ගන්නවාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:40
7102018/11/09Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 6001:03:53
7112018/11/09Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5900:57:46
7122018/11/09ඔබත් අන්තවාදීව සිතන අය‌ෙක්ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:04:28
7132018/11/09ධර්මය විකුර්ති කරන්නන්ට අත්වන විපාක කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 65000:03:21
7142018/11/09කර්ම රෝග වලින් මිදෙන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:03
7152018/11/09භික්ෂුව සමාදියෙන් දුටු අප රටේ ප්‍රේත දේශපාලඥයා හා ප්‍රේත දේශපාලන ලෝකය Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:41
7162018/11/09ධර්ම මාර්ගයට දෙමාපියන්ගේ ආශිර්වාදය න‌ොලැබීම..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:56
7172018/11/09ස්වාම්න්වහන්සේලා දේශනා කරන දෙය අපි පිළිගත යුත්තේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 64700:06:52
7182018/11/08අද සමාජයේ මිනිසුන් මේතරම් ආවේගශීලී ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:08
7192018/11/08නිරතුරුවම බුදිමින් සිටින අාහාර 4 නිසා ඔබට සිදුවන හානිය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:16:08
7202018/11/08දෙවියන්ට වූ පොරොන්දු ඉෂ්ට නොකළහොත් කුමක් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 64600:01:27
7212018/11/08සම්‍යක්දෘෂ්ටික මව් කුසක් අපට මේ ජීවිතයේ ලැබුණේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:48
7222018/11/08ඔබේ ව්‍යාපාරයත් අසාර්ථකද එයට හේතුව කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 64400:06:39
7232018/11/07පෙර ජීවිතයේ අලියෙක්වී ඉපදුණ මනුෂ්‍යයා ගැන Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:28
7242018/11/07පීඩාවකට පත්ව සිටින අයෙකුට බුදුදහමින් ලබාගත හැකි සැනසීම..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:19:00
7252018/11/07යෝනිසෝ මනසිකාරය සඳහා සමාධිය අත්‍යාවශ්‍යද ?00:08:55
7262018/11/07Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 3001:06:32
7272018/11/07වෙනත් ලෝකවල බුදුවරු තවමත් වැඩ සිටිනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:41
7282018/11/07දේවතාවිය බුදුරදුන්ට ඉදිරිපත් කරන ගැටළුව කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 64300:06:40
7292018/11/07පංචසීලය රකින කෙනෙකුටත් අමනුෂ්‍ය බලවේග වලින් කරදර ඇතිවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:27
7302018/11/07ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබටත් මානසික රෝගයක් තිබේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 64200:07:08
7312018/11/06පින්කම්වලදී ගන්නා චායාරූප වල දකින ආලෝක එළි යනු දෙවිවරුද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:16
7322018/11/06තම අරමුණු කරා ළඟාවීමට ඔබට නොහැකිනම් ඔබ කුමක් කල යුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:59
7332018/11/06Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5800:58:52
7342018/11/06Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5700:59:10
7352018/11/06ගිහි ජීවිත ගතකරමින් ධර්මය මතුකරගන්නේ ක‌ෙස‌ේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:44
7362018/11/06පිළිකාව කියන්නේ කාර්ම රෝගයක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 65000:02:46
7372018/11/06භික්ෂුව සමාදියෙන් දුටු විහාර මහා දේවිය හා දුටුගැමුණු රජතුමා Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:56
7382018/11/06අසාර්ථක ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කරගැනීමට කලයුතු දෙය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 64500:01:52
7392018/11/06සමාජය තුල කළහ විවාද වැඩි වන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 64100:05:06
7402018/11/05රටක පාලකයෙකුගේ සිල්වත්භාවයෙන් රටක් ආරක්ෂා විය හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:53
7412018/11/05කිරි වෙහෙර කොත් වහන්සේගෙන් කිරි ඉතිරීම පිලිබඳ ධර්මානුකූල විග්‍රහය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:59
7422018/11/05විවාහ නොවී ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් කිරීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:45
7432018/11/05කාන්තාව ආරක්ෂා නොකලොත් කුමක් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 64000:01:18
7442018/11/05පින ගින්දරක් නම් එය අපි කෙසේ පරිහරණය කල යුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 63800:05:11
7452018/11/05සිල්වත් නොවන පුද්ගලයෙක් කටින පිංකමකට සහභාගිවීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:06
7462018/11/04කටින පිංකමක් සිදුකල යුතු නිවැරදි පිළිවෙල කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:38
7472018/11/04ගව ඝාතනය වැඩි අකුසල් ගෙනදෙනවාද ?00:05:09
7482018/11/04තාක්ෂණික දියුණුව සහ ෆේස් බුක් ,ස්කයිප් භාවිතය පිළිබඳව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:15
7492018/11/04තමා තමාට කල්‍යාණ මිත්‍රයෙක් වන්නේ කෙසේද ?Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:03
7502018/11/04අපගේ කාර්යබහුල ජීවිතයේ දහම වෙනුවෙන් කාලය වෙන්කරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:56
7512018/11/03ගිහියකු රැකිය යුත්තේ ආජීව අෂ්ටමක සීලයද පංච සීලයද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:50
7522018/11/03තිරිසන් සතුන් නිවෙස්වල ඇතිකිරීම බුදු දහමට අනුව සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:54
7532018/11/03ප්‍රේත ලොව මනමාලි...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:02
7542018/11/03ඉගෙනීමට සමහරෙක් දක්ෂ හා අදක්ෂ වන හේතුව කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:00
7552018/11/03සෝවාන් ඵලයට ප්‍රවේශය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse.00:09:46
7562018/11/02සමස්ථ සමාජයේ විනාශයේ ආරම්භය කුමකින් පටන්ගනිවිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 63900:05:14
7572018/11/02ඇස් ඇති පුරුෂයා ආර්යෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුළ ගමන් කරන ආකාරය - Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:30:09
7582018/11/02Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5601:04:33
7592018/11/02Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5501:02:07
7602018/11/02පිණ්ඩපාත දානය පූජා කරන දුලභ දසුනක්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:36
7612018/11/02ගබ්සාවක් කිරීමෙන් ප්‍රාණගාත අකුසලයක් සිදුවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:08
7622018/11/021977 න් පසුව ලංකාවට සිදුවූ දෙය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 63700:05:16
7632018/11/02බුද්ධ පූජාව අවසානයේ එම පූජාවට කුමක්කල යුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:17
7642018/11/02පිණ්ඩපාත මඩුවේදී සිදුකල ‌ක‌ෙටි ධර්ම ද‌ේශනාව සහ වන්දනාව ..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:20:14
7652018/11/02ඔබේ සිත පිහිටා තිබෙන්නේ කොහේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:06:10
7662018/11/01සෝවාන් පලයට පත්වීමට අපහසුයි කියා ඔබට සිතෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:01
7672018/11/01කාමයේ ආශ්වාදයක් තිබේනම් ඇයි බුදුරදුන් කාමය අතහරින්න කිවේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 63500:06:09
7682018/11/01අනාගතේ තරුණ ගැහැණු ළමයින් විවාහ වන වැඩිහිටි පිරිමින් වැඩිවන්නේ මන්ද? 63600:07:53
7692018/11/01මතු බුදුවන මෛත්‍රී බෝසතානන් වහන්සේ දැකීමට ඔබත් ප්‍රර්ථනා කරනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:27
7702018/11/01චිත්ත විසුද්ධිය කියන්නේ කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 61200:11:25
7712018/11/01යමෙක් තුල සක්කායදිට්ඨිය නැතිවීමේදී ලෝභ ද්වේශ මෝහ නැතිවීයාමක් සිදුවෙනවාද ?00:01:26
7722018/11/01මාර ධර්ම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:47
7732018/11/01මහ සංඝරත්නයට මුදල් පිරිකර ලෙස පුජා කිරීම වරදක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 61100:06:18
7742018/10/31සශ්‍රීක දිව්‍යතල වල දෙවියන් හා මනුෂ්‍යයින් අතර සභදතාවයක් තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:30
7752018/10/31උපතින් ලැබුණු රූපය වෙනස්කර ගැනීමට වෙහෙසෙනවාද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:22
7762018/10/31රතින්ඥ පත්තුකිරීමෙන් අමනුෂ්‍යයින් දුකට පත්වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:05
7772018/10/31ඔබට ලැබුණු රුව තව කෙනෙකුගේ සිතේ රාගය උපදවන ආකාරයෙන් භාවිතා කෙරේනම්?Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:17
7782018/10/30වයස් බේදයකින් තොරව ජිවිතේ දුකයි කිවේ මන්ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse 63400:17:40
7792018/10/30විවාහ වීමේදී නැකැත් බැලීම පිළිබඳව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:18
7802018/10/30භික්ෂුවකට සිහියෙන් අහාර වැළදීමත් සිලයක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 60900:01:29
7812018/10/30තරුණ පරපුරේ අධිවේගී භාවයට හේතුව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:20
7822018/10/30මෙත් සිත වැඩීමේ අනිශංස..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:25:41
7832018/10/30බලය ලබන්නටනම් අප කුමක් පුජා කලයුතුද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse 63300:08:10
7842018/10/30ලබන්නාවූ වසරේ අප ජිවිතයට එකතුකළ ගතයුතු ශේෂ්ඨතම දෙය කුමක්ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse63200:06:31
7852018/10/30ගිහිජීවිත ගතකරන අපට දේවතානුස්සතිය වැඩීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:15
7862018/10/30පින් දහම් කරන කෙනෙක්ගේ චුතිසිතට අකුසල් චේතනාවක් මතුවුනොත් කුමක්වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:24
7872018/10/30ඔබට ලැබුණ දේ සතුටින් පිළිගන්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:08:21
7882018/10/29අපේ අනාගතය සැලසුම් කිරීම ධර්මානුකූලව සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:44
7892018/10/29අති පුජ්‍ය අරියඥාන හිමි නැවත පන්සිල් මළුවට බණ නොකියනවා කිවේ කුමක් නිසාද?63100:10:27
7902018/10/29සංඝයා කෙතරම් ජනප්‍රිය උවත් තරුවක් නොවන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 63000:08:21
7912018/10/29භික්ෂුවට බිය නොදැනෙන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 62900:06:48
7922018/10/29ඔබටත් නැවත නැවතත් අකුසල් සිතක් සකස්වෙනවා නම්...00:01:52
7932018/10/29නිරයේ උපන් ගැහැණු ළමයාගේ පෙර බවය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:33
7942018/10/29භික්ෂුව සමාදියෙන් දුටු ඉන්දියානු සමාජයේ සුරූපී නාට්‍යංගනාවියගේ පෙර භවය Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:07
7952018/10/29බුදුරජන්වහන්සේ භික්ෂුන්වහන්සේලාට ආදීනවය දේශනා කරන්න කිවේ මන්ද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 62800:08:08
7962018/10/29ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:16
7972018/10/29දිව්‍යලෝක වල දිව්‍ය සත්වයෙක්වී උපදින්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:29
7982018/10/29දිව්‍ය තලයෙන් ඇසුන අපේ රටේ ජාතික ගීය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:35:24
7992018/10/28අනුශාසනාව සහ පුණ්‍යානුම‌ෝදනාව.Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:44:31
8002018/10/28සතර මහ ධාතුවේ වෙනස්වීමෙන් අපේ ශරීරයට වන හානිය දැකිය යුතේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 62700:04:01
8012018/10/28බුදුදහමට අනුව වසංගත රෝග වලින් මිදෙන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:32
8022018/10/28දෙවිවරු ඔවුන්ගේ වාහනය විදිහට අලි ඇතුන් භාවිතා කෙරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 62600:02:54
8032018/10/28අලියෙකු ඇතෙකු මැරීම දේව කෝපයට ලක්වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 62500:10:24
8042018/10/28ඔබත් කාර්‍යබහුල කෙනෙක්ද...මේ ඔබ වෙනුවෙන්මයි00:04:37
8052018/10/28වසර ගනනාවකට පෙර මහවන මැද සිදුකලාවූ අති දුර්ලභ ධර්ම සාකච්චාවක්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:15:31
8062018/10/27වස් කාලය‌ේ මහා වන මැදින් ඇස‌ෙන උතුම් සද්ධර්මය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:47:06
8072018/10/27සමාදිමත් සිතක් ඇතිකරගන්න උත්සාහ ගන්න කෙනෙකුට අමනුෂ්‍ය භාදක ඇතිවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:51
8082018/10/27හිස හත්කඩ පැළුන පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණ කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 62100:07:17
8092018/10/27සුනීත, සෝපාක වැනි කුඩා දරුවන් අරිහත්වයට පත්වුයේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 62000:07:33
8102018/10/27දිට්ඨි විසුද්ධිය කියන්නේ කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 62400:10:34
8112018/10/27අප මිය යන මොහොතේ යම් කිසි වේදනාවක් දැනුනුවිට සිහියෙන් මැරෙන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:30:07
8122018/10/27බුදුදහම අනුව අපේ ජීවිතයේ වැදගත්ම මොහොත කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:51
8132018/10/27දූෂණයට ලක් වූ සුන්දර රහත් උත්තමාවිය... Maha Rahathun Wedi Maga Osse..!00:07:42
8142018/10/27වස් තුන්මසයේ කල පිංකම් මහත් එල මහාආනිසංස කරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 62300:10:25
8152018/10/27කඨින පිංකම සිදුකලයුතු නිවැරදි පිළිව‌ෙල.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:43
8162018/10/26රටක පාලකයා ගැන බුදු දහමේ විග්‍රහකර ඇත්තේ කුමන ආකාරයටද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:53
8172018/10/26පිළිකා රෝගීනට තම කෙස්කලඹ දන්දීමෙන් පිනක් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 62200:05:51
8182018/10/26රාජා භවතු ධම්මිකෝ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:16
8192018/10/26ඥාති ප්‍රේත කණ්ඩායම් ඔබට පීඩා කරනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:19
8202018/10/26මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේගෙන් පසුව රහතන්වහන්සේලා පහල නොවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 61900:02:31
8212018/10/26භික්ෂුවකගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දුරුවල නම් ධර්මය දේශනා කරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 61700:03:50
8222018/10/26ස්වාමින්වහන්සේලා වස් සමාදන්වීමෙන් පසුව ඇති චීවර මාසයේ වැදගත්කම00:10:25
8232018/10/26සෝවාන් වූ අයෙකු මරණින් පසු මනුලොව උත්පත්තියක් ලබයිද ? - Maha rahathun Wadi Maga Osse00:01:00
8242018/10/26කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනය තෙක් පවතීද? 61800:02:35
8252018/10/26මහ රහතුන් වැඩි මග00:06:30
8262018/10/26ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ශක්තිමත්ව සිටිමෙන් කරදර බාදක අඩුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 60100:12:42
8272018/10/26ඒහි පස්සිකෝ ගුණය යනු කුමක්ද / භික්ෂුවගේ ජනප්‍රියභාවයට ධර්මානුකූල හේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:18:21
8282018/10/26බලන්න ම‌ෙතරම් අසිරියක්...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:48
8292018/10/25ධර්මය දකින්න‌ේ ක‌ෙස‌ේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:20:29
8302018/10/25ලොව ශ්‍රේෂ්ඨතම දානය ධර්ම දානය වන්නේ ඇයි ?00:07:39
8312018/10/25පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:18:24
8322018/10/25දුලභ දසුනක් (ම‌ෙම උතුම් පින ඔබත් අනුම‌ෝදන් ‌වෙිවා)Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:02:36
8332018/10/25පින්වන්ත දරුවෙක් ලබාගැනීමටනම් ඔබ කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:59
8342018/10/25නැවත සිංහල ජාතියක් පහල වෙන්නේ කවදාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 60400:10:25
8352018/10/25සෝවාන් වීමට ශීලය අවශ්‍ය නම් සුනීත සෝපාක වැනි අය රහත් වූයේ කෙසේද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:35
8362018/10/25ධර්මාවභෝදයට පාරමිතා අවශ්‍යද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:11
8372018/10/24සිංහල බෞද්ධයාගේ පැවැත්ම තුල සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය රදා පවතීද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 60300:04:46
8382018/10/24කඨින පිංකමේ ආනිශංස හරියාකාරව ලබන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:20
8392018/10/24කඨින පිංකමේ ආනිශංස හරියාකාරව ලබන්නේ කෙසේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:20
8402018/10/24ස්වාමින්වහන්සේලා වස් සමාදන්වීමෙන් පසුව ඇති චීවර මාසයේ වැදගත්කම කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:25
8412018/10/24අකාලික ධර්මයේ පවතින්නාවූ සන්දිට්ඨික ගුණය වර්තමානයේ ආවරණය වෙලාද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:14:54
8422018/10/24ධර්මයේ පවතින්නාවූ යතාර්ථය මේ කාලයේ ආවරණය වෙලාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:14:54
8432018/10/24සිංහනාද කරන ආර්ය මහා සංඝරත්නය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:18:19
8442018/10/24Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:20:14
8452018/10/24උතුම් සද්ධර්ම ද‌ේශනය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..01:50:01
8462018/10/24කාන්තාවන්ගේ කෙස් කළබ පිළිකා රෝගියෙකුට පරිත්‍යාග කිරීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:52
8472018/10/24මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම_ද‌ේශනාව00:20:14
8482018/10/24ගිහි පිංවතුන්ට භික්ෂුන්වහන්සේලා යහළුවන්සේ ඇසුරු කල හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 59400:04:32
8492018/10/24කාන්තාවන්ගේ කෙස් කළබ පිළිකා රෝගියෙකුට පරිත්‍යාග කිරීමෙන් කුසලයක් අත්වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:52
8502018/10/23සුනීත සෝපාක වැනි කුඩා දරුවන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝද කරගත්තේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:33
8512018/10/23පිණ්ඩපාත මඩුවේදී සිදුකල ‌ක‌ෙටි ධර්ම ද‌ේශනාව සහ වන්දනාව ..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:20:14
8522018/10/23උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ජා - Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:22:36
8532018/10/23භික්ෂුවකට මුදල් පරිහරණය කැපද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 61000:06:31
8542018/10/23කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ දේහය තවමත් තැන්පත්ව තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:40
8552018/10/22සිංහනාද කරන ආර්ය මහා සංඝරත්නය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:18:19
8562018/10/22මහාකාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ දේහය,මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහල වන තෙක් සුරක්ෂිතව තිබෙනවාද ?00:02:10
8572018/10/22දුලභ දසුනක් Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:00:47
8582018/10/22ස්වාමින්වහන්සේලාට කාන්තාවන්ගේ කේශකලාප මතින් වැඩවවීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:44
8592018/10/22භික්ෂුවක් කාන්තාවකගේ හිසකෙස් මතින් වැඩිම සංගාධිශේෂ ඇවතක්ද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 61500:05:43
8602018/10/22බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන පුජාවන් අප දක්ෂ ආකාරයෙන් පූජාකරන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:46
8612018/10/22භික්ෂුුුුන් වහන්ස‌ේලා‌ට මුදල් පරිහරණය කිරීම කැපද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:12:26
8622018/10/22උතුම් බුද්ධ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ සිරස පන්සිල් මළුවේදී සිදුකල සිංහනාදය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:18:20
8632018/10/22උතුම් බුද්ධ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ සිරස පන්සිල් මළුවේදී සිදුකල සිංහනාදය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:18:20
8642018/10/22භික්ෂූන්වහන්සේලා කාන්තාවන්ගේ හිසකෙස් මතින් වැඩම කිරීම සුදුසුද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:44
8652018/10/21වසවර්ති දිව්‍ය මාරයා භික්ෂුන්වහන්සේලාට පීඩා කරනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:01
8662018/10/21අති පුජ්‍ය අරියඥාන හිමි සිරස පන්සිල් මළුවේදී සිදු කල සිංහ නාදය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 61500:18:23
8672018/10/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6401:11:09
8682018/10/21අද දින විකාශය වූ පන්සිල් මළුව 64. Maha Rahathun Wedi Maga Osse01:11:09
8692018/10/21උන්වහන්සේගේ උතුම් සීලයේ ශක්තියේ සිංහනාදය සියලුදෙනා අසත්වා Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:28
8702018/10/21පන්සිල් මළුව 64 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 61301:11:09
8712018/10/21Sirasa Pansil Maluwa 64 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 21.10.1801:11:09
8722018/10/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6401:11:09
8732018/10/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2018-10-2101:25:04
8742018/10/21රටක් පාලනය කල පමණින් පාලකයෙක් අපායට යනවාද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:26:26
8752018/10/21විවාහක බිරිඳ/ස්වාමිපුරුෂයා ගැන ඇතිවෙන රාගයත් අකුසලයක්ද00:02:41
8762018/10/21මුවින් පිටවන එක වචනයකින් කෙනෙකු සතර අපායට වැටීමට පුලුවන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 59300:02:29
8772018/10/21මියගිය කෙනෙක්ට පින්දීමට 7 දවස 3 මාස වැනි කාල වකවානුවක් අවශ්‍යද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:24
8782018/10/20මාරයා යනු ජීවමාන චරිතයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:25
8792018/10/20ගෘහජීවිත ගතකරන අපට කුඩා සතුන්ගෙන් වන හානීන් වලට ධර්මානුකූල විසදුමක් Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:26
8802018/10/20අප නොදැනුවත්වම ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරයිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 59900:07:12
8812018/10/20සුන්දර ධර්ම සාකච්ඡාවක්..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:52:16
8822018/10/20කුසල් වලින් පිරිපුන් දරුවෙක් කුසලයෙන් අඩු පවුලක ඉපදුනොත් කුමක්වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:49
8832018/10/19ස්නායු රෝග වැනි රෝගාභාද වලට හේතුව කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:34
8842018/10/19දුලභ දසුනක් (ම‌ෙම උතුම් පින ඔබත් අනුම‌ෝදන් ‌වෙිවා)Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:02:36
8852018/10/19බුදුදහම ආගමක්ද? සියළුම ආගම් සමානද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 60800:01:53
8862018/10/19ඔබ අතින් සිල්පද බිදේනම් කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:29
8872018/10/19බුද්ධානුස්සතිය මෛත්‍රිය තුලින් මාර්ගඵල ලැබිය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:06:16
8882018/10/19කල්‍යාණ මිත්‍ර ස්වාමින්වහන්සේලා අද සමාජයේ දුර්ලභද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 60700:18:47
8892018/10/19ඔබත් ඔබට කෘතවේදී කෙනෙක්ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:50
8902018/10/19ඔබ සිල්වත් නම් අන් අයට ඔබ නිසා අකුසල් රැස් වීමට ඉඩ නොතබන්න...00:04:17
8912018/10/19ළමාකාලය කුසල් නිදියක් වන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:36
8922018/10/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2901:01:37
8932018/10/18කල්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුර කියන්නේ කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 60600:03:23
8942018/10/18සොවහන් එලයයට පත්විය හැක්කේ ආනා පානා සති භාවනාව වැඩීමෙන් පමණක්ද? 60500:06:11
8952018/10/18නිරය තිිිිබ‌ෙන්න‌ේ ක‌ොහ‌ේද? (සම්බුදු වදනින් නිරය විග්‍රහ කළ ආකාරය) Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:28:17
8962018/10/18අප මියයන මොහොතේ අපගේ මළගිය ඥාතීන් අපිට පෙනිසිටිනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:47
8972018/10/18සංඝ සමාජයේ අනාගත භය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 59700:12:38
8982018/10/18තමන්ගේ පැටවුන් කන මවු සතුන් පිලිබඳ ධර්මානුකූල විග්‍රහය ..Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:41
8992018/10/18පිංකමක් කරනවිට අප සුදුවතින් සැරසිය යුතුමද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:59
9002018/10/18සෝවාන් ඵලයට පත්වීමට ධ්‍යානගත සම්මා සමාධියක් තිබිය යුතුද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:48
9012018/10/18දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse02:03:30
9022018/10/18භික්ෂුන්වහන්සේ නමකට අප අතින් වරදක් සිදුවුවහොත් කුමක් කලයුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 59600:03:24
9032018/10/17සතරසතිපට්ටාන ධර්මයේ කායානුපස්සනාව මුල්වන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:14
9042018/10/17පන්සිල් මළුව 02 කොටස..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:54:50
9052018/10/17ආර්ය භූමියට පිවිස‌ෙන්න‌ේ ක‌ෙස‌ේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:26:24
9062018/10/17මග හැර යාමෙන් දුරු කළ යුතු ආශ්‍රවයන්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:48
9072018/10/17මළගිය ඥාතීන් අපේ පින් අනුමොදන් වන්නේ සිතුවිලි තරංග හරහාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:13
9082018/10/17ගුණවතුන්ට කරදර කිරීමේ විපාක...00:03:00
9092018/10/17ලැබිය යුතු උතුම්ම සම්පත් සතර...Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:38:51
9102018/10/17ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:00
9112018/10/17සතෙකු තම දෙමවුපියෝ ඝාතනය ආනන්තරිය පාපකර්මයක් වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 59100:01:00
9122018/10/16මේ ජීවිතයේදීම සෝවාන් ඵලය ලබන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:44:06
9132018/10/16මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - වස් කාලීන ධර්ම දේශනා00:47:06
9142018/10/16සීඝ්‍රයෙන් පැතිරනෙ ධර්මය විකුර්ති කිරීම් හමුවේ ඔබත් ගැටෙනවාද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:24
9152018/10/16වේදනානුපස්සනාව නිවැරදිව වඩන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:37:11
9162018/10/16සියළු භික්ෂුන් වහන්සේලා විනය ආරක්ෂාකර සිටියේනම් ශාසනයට කුමක් සිදුවේද? 60200:02:41
9172018/10/16මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - වස් කාලීන ධර්ම දේශනා - 2018/10/1400:47:05
9182018/10/16සම්මා දිට්ඨියෙන් නිවන් මගට - මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ වස් කාලීන ධර්ම දේශනා - 14/10/201800:47:05
9192018/10/16අද සමාජයේ කාන්තාවන්ගේ ජනගහණය වැඩි ඇයි ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:05
9202018/10/16ජේසුස් වහන්සේ අදත් දිව්‍ය තලයේ වැඩ සිටීද... Maha Rahathun Wadi Maga Osse !!!00:00:39
9212018/10/16සතුන් තම පැටවුන් ආහාරයට ගැනීමට හේතුව? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 59200:01:00
9222018/10/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2801:09:07
9232018/10/15ලෝභ ද්වේශ මොහයන්ගෙන් අපට ලැබෙන්නේ කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:04
9242018/10/15සැමදා පින් වැඩෙන ක්‍රියාවන් මොනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:00:53
9252018/10/15අනාගාමී උතුම්වහන්සේ නමක් ඝාතනය කළහොත් විපාක කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 58900:01:42
9262018/10/15දානය මහත්පල මහා ආනිසංස වීමටනම් අප කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:47
9272018/10/14කළ්‍යාන මිත්‍ර ආශ්‍රය‌ේ ඇති වටිනාකම..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:57
9282018/10/14අද අපේ රටේ ගුණාත්මක ළමා පරපුර විනාස කරන්නේ කවුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 59800:07:12
9292018/10/14ඔබ මොනතරම් උත්සාහ ගත්තත් ආර්ථික අතින් ශක්තිමත් නොවන්නේ ඇයි?Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:08
9302018/10/14HD Vedio - සිරි නිකේතනාරාමයේ පැවති ධර්ම දේශනාව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse06:20:23
9312018/10/14සිල් සමාදන්වීමේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල කාරණා හතර කුමක්ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:48
9322018/10/14සංඝයාගේ සිල්වත්බව සොයා දානය පූජා කිරීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:45
9332018/10/14Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 50 - ( 2017 09 17 )00:52:29
9342018/10/14Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 49 - ( 2017 08 20 )00:53:54
9352018/10/14Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 48 - ( 2017 07 16 )00:58:29
9362018/10/14Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 47 - ( 2017 06 11 )01:07:51
9372018/10/14අනාගතය ගැන සැලසුම් කිරීම බුදුදහමට පටහැනිද00:05:44
9382018/10/14Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 46 - ( 2017 05 14 )01:03:38
9392018/10/14Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 45 - ( 2017 04 16 )01:14:02
9402018/10/14Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 44 - ( 2017 03 19 )01:08:34
9412018/10/14Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 43 - ( 2017 02 19 )01:10:17
9422018/10/14අපිට වරදක් කරද්දී අප කුමක් කලයුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 58800:07:06
9432018/10/13ව්‍යාපාරික කාන්තාව පිටුපස පැමිණි අමනුෂ්‍යයා පිළිබඳව.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:19:14
9442018/10/13රූපවාහිනී නාලිකාවල වැඩි වැඩියෙන් ධර්මය ප්‍රචාරය කිරීම සුදුසුද...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:10:35
9452018/10/13බුදුන්ට/සංඝයාට අපහාස කරන පුද්ගලයින්ට මරණින් පසු අත්වන් ඉරණම කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:56
9462018/10/13ආර්ය උපවාදයෙන් මිදෙන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 58600:04:18
9472018/10/13Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2701:03:34
9482018/10/13අවංකව ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාට ධර්මය අවබෝදවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:40
9492018/10/13දානය‌ේ අනිසංශ විවිධ ආකාරය‌ෙන් ලැබ‌ෙන ආකාරය.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:08:16
9502018/10/12නිරෝගී මනසක් නිරෝගී කයක් ලබන්න අප කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:21
9512018/10/12ඔබ කරන පිංකම් වල ඵලය හරියාකාරව ලබා ගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:13
9522018/10/12මාර්ගඑල ලාබි ගිහි පින්වෙතෙකුට දෝෂාරෝපණය කිරීම ආර්ය උපවාදයක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 58300:04:38
9532018/10/12මරණය සහ මතු ප්‍රතිසන්ධිය- Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:59:32
9542018/10/12බුද්ධ පූජාව පූජා කිරීමෙන් පසුව ගිහියෙකු ආහාරයට ගැනීම සුදුසුද...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:02:25
9552018/10/12පෙර භවයේ අප රැස්කරගත්තාවූ ශක්තිමත් කුසල් මතුකරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:55
9562018/10/12ඔබත් රූප මාරුකරමින් ආශ්වාදය ස‌ොයනවාද ? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:08:57
9572018/10/12ඇසට නොපෙනෙන ලෝකයේ සිටින භූත සතුන් පිළිබඳව...00:04:27
9582018/10/122013/07/19 දින පැවැත්වූ දුර්ලභ ධර්ම සාකච්චාව ...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:48:05
9592018/10/12භික්ෂුව පැවිද්දට යනවිට දෙමාපියන් සතුටුවුයේ ඇයි ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 57800:05:42
9602018/10/12රටක පාලකයෙකුගේ පෞර්ෂත්වය යනු කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:14
9612018/10/11රහතන් වහන්සේ අවබෝධ කරන්නාවූ අනිත්‍ය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:12:40
9622018/10/11බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතන්න කියූ ‌‌ද‌ේ ඔබ හිතනවාද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:05
9632018/10/11ආර්ය උපවාදය වූ පුද්ගයාගේ ලක්ෂණ කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 58700:09:20
9642018/10/11ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනෙකුට රැකවරණයක් තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:47
9652018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 42 - ( 2017 01 15 )01:11:52
9662018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 41 - ( 2016 12 18 )01:08:31
9672018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 40 - ( 2016 11 20 )01:02:03
9682018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 39 - ( 2016 10 16 )01:00:42
9692018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 38 - ( 2016 09 18 )01:06:52
9702018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa -37 - ( 2016 08 21 )01:04:24
9712018/10/11රණවිරුවන් ආර්ය මහ සංඝරත්නය උදෙසා කරන්නාවූ උපහාරය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 58500:07:48
9722018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 36 - ( 2016 07 17 )01:07:48
9732018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 35 - ( 2016 06 12 )01:15:50
9742018/10/11තරුණ සමාජය ස්ද්ධර්මයට යොමු නොවන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 57700:02:06
9752018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 34 - ( 2016 05 15 )01:05:43
9762018/10/11මේ ජීවිතයේ සියදිවි නසාගත් ළාබාල දැරියට අත්වූ ඉරණම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:17:08
9772018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 33 - ( 2016 04 17 )01:01:49
9782018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 32 - ( 2016 03 20 )01:13:57
9792018/10/11දිව්‍ය ශෝත ඔස්සේ ඇසුණු දිව්‍ය ඇතෙකුගේ හඩ පිළිබඳවය. Maha Rahathun Wedi Maga Osse.00:04:06
9802018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 31 - ( 2016 02 31 )01:01:36
9812018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 30 - ( 2016 01 17 )01:06:29
9822018/10/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 29 - ( 2015 12 20 )01:01:36
9832018/10/10ඒ උතුම් බුද්ධ පුත්‍රයාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:20:14
9842018/10/10රාහුල කුමරුට ‌ශේෂ්ඨම දායාදය දුන්න‌ේ ඇයි? Maha Rahathun Wedi Maga Osse01:11:12
9852018/10/10භික්ෂුව අත්විදිමින් අත්දකිකිමින් අවබෝධය කරා ගියේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 58100:04:32
9862018/10/10ප්‍රේතයින් අප විසින් අනුමෝදන් කරන පින් අනුමෝදන් වන්නේ මොන ආකාරයටද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:39
9872018/10/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 28 - ( 2015 11 15 )01:09:09
9882018/10/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 27 - ( 2015 10 18 )01:03:35
9892018/10/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 26 - ( 2015 09 20 )00:51:16
9902018/10/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 25 2015 08 1600:57:09
9912018/10/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 24 2015 07 0100:55:52
9922018/10/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 23 2015 06 2000:57:46
9932018/10/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 22 - ( 2015 06 01 )00:49:48
9942018/10/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 21 - ( 2015 05 24 )01:07:15
9952018/10/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 20 - ( 2015 05 03 )01:02:23
9962018/10/10භාවනා කරනවිට ඇතිවන සිත,දැනීම්,රූප අනිත්‍ය වශයෙන් දැකිය යුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:49
9972018/10/10රට තුල පවතින අර්බුධයට හ‌ේතුව? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:09:45
9982018/10/10මහ වන මැද සිදුකල ධර්ම සාකච්ඡාවක්.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:11:51
9992018/10/10එකම අකුසලය දෙදෙනෙක් කලොත් දෙදෙනාගේම විපාක එක සමානද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 58000:04:46
10002018/10/09ආනාපානසතිය වැඩීමෙන් පමණක් සෝවාන්විය හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:45
10012018/10/09සිත හඳුනාගන්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:05:18
10022018/10/09භික්ෂුන්වහන්සේ නමක් අතින් ආර්ය උපවාදය සිදුවිය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 58400:05:02
10032018/10/09බුදු දහමට අනුව රජය කාන්තාවගේ ආත්මගරුත්වය රැකෙන පරිදි ක්‍රියාකරේ නැත්නම්?Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:18
10042018/10/09ධර්මාවබෝධය ලැබූ උතුමන්වහන්සේලාට විනය අවශ්‍ය නැද්ද ?00:01:37
10052018/10/09ල‌ෝකය‌ේ හට ගැනීම පිළිබඳව ඔබ සිතනවාද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:53
10062018/10/09පෙර සංසාරයේ තමාගේ ස්වාමියා හෝ භාර්යාව හෝ අමනුෂ්‍ය බලවේගයක් ඔබට මේ ආත්මයේදී කරදර කල හැකිද ?00:11:12
10072018/10/09සාසනයට දරුවෙකු පුජා කරන අම්මා සහ වර්තමාන ලිංගික අධ්‍යාපනය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 57600:07:26
10082018/10/08ඔබට ලැබුණ ස්වාමිපුරුෂයා හෝ භාර්යාව ඔබට දුක්පීඩා ගෙනේනම් කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:00
10092018/10/08ධ්‍යාන ලාභීන්ග‌ේ ධ්‍යාන සම්පත් ගැන ඔබ සිතනවාද?. Maha Rahathun Wedi Maga Osse.00:09:12
10102018/10/08සොවහන් එළය කන්නද කියූ අම්මට දුන් සුන්දර පිළිතුර කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 57500:12:18
10112018/10/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa -19 - ( 2015 04 11 )00:50:39
10122018/10/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa -18 - ( 2015 04 02 )00:51:46
10132018/10/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa -17 - ( 2015 03 15 )01:00:40
10142018/10/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 16 2015 03 0400:39:23
10152018/10/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa -15 - ( 2015 02 14 )00:51:09
10162018/10/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa -14 - 2015 02 0200:48:45
10172018/10/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2600:51:19
10182018/10/08අනිත්‍ය සංඥාව පුරුදුකල කෙනෙකුට අවසාන චුතිසිත සාර්ථකව පිහිටගත හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:57
10192018/10/08යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් කිරීමේ රඟ...ඔබත් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් කරනවද ?00:08:48
10202018/10/08උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා - Maha Rahathun Wadi Maga Osse.01:56:16
10212018/10/08සෝවාන් පලයට පත්වූ කෙනෙක් යලිත් මනුෂ්‍ය ලෝකයේ උපදිනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:09
10222018/10/08කර්මය විපාක ‌ද‌ෙන ආකාරය ගැන ඔබ හිතනවාද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse.00:03:30
10232018/10/08අවලස්සනවී උපදින්නේ කුමක් නිසාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 57400:04:21
10242018/10/07සෝවාන් වීමට අවශ්‍ය අංගයක් වන "යෝනිසෝ මනසිකාරය" අපි තුල ඇතිකරගන්නේ කෙසේද ?00:10:12
10252018/10/07බුද්ධ විෂය ගැන ඔබත් හිතනවාද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:13:36
10262018/10/07බුදුදහමට අනුව සැබෑම සැපය යනු කුමක්ද?දිව්‍යලෝකවල දිව්‍ය සතුන් පිලිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:44
10272018/10/07ඔබත් අමනුෂ්‍ය බලබෑම් වලට බියද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:22:50
10282018/10/07"උපාදාන පච්චයා භවෝ " උපාදානයේ බියකරු බාවය...00:39:43
10292018/10/07පුද්ගලයෙක් නිරතුරුවම සිතිය යුත්තේ කුමක්ගැනද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:02
10302018/10/07කෙනෙකු සිහිමුලා වී මිය යෑමට හේතුව ආර්ය උපවාදය නිසාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 58200:06:30
10312018/10/07මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 57200:12:26
10322018/10/06ගිහියෙකුගේ උපේක්ෂාසහගත සිතත් රහතන්වහන්සේගේ උපේක්ෂාසහගත සිතත් එක සමානද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:11
10332018/10/06සමාජය තුල විනය දුර්වල වීමට හ‌ේතුව.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:04:57
10342018/10/06ගිහි සමාජයට සංඝයා උදෙසා විනය පැනවිය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 57900:19:29
10352018/10/06ඉන්දියාවේ ශාක්‍යවන්ශිකයෝ තවමත් ජීවත්වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:36
10362018/10/06කර්ම රෝගයක් වලදී ඇති පුද්ගලයෙකුට ධර්මනුකුලව කළහැකි දෙය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 57100:06:42
10372018/10/06රූප තෘෂ්ණාව‌ෙන් මිදීම පිණිස..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:10:05
10382018/10/05තිරිසන් සතුන්ට දහම පිලිබඳ ප්‍රසාදයක් ඇතිකරගැනීමට පුලුවන්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:37
10392018/10/05බුද්ධානුස්සතිය වැඩීමෙන් හෝ මෛත්‍රී භාවනාවෙන් මාර්ගපල කරා යෑමට හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:03
10402018/10/05ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 57300:01:09
10412018/10/04විශ්ව පාරමී පදනම ධර්ම සාකච්ඡාව 26.02.16 Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:55:57
10422018/10/04අපේ ශරීරයට වන හානියන් අප කෙසේද දැකිය යුත්තේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:01
10432018/10/04Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2500:56:43
10442018/10/04Pansil Maluwa 09 16 Rajagiriye Ariyagnana Himi01:17:23
10452018/10/04කුසලය අත්හැරිය යුතුද..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:52
10462018/10/04Pansil Maluwa 08 19 Rajagiriye Ariyagnana Himi01:07:22
10472018/10/04ඊලග භවයට බලපාන්නේ චුතිසිත නම් අප කර කුසල් විපාක දෙන්නේ කුමන අවස්ථාවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:33
10482018/10/04ධර්මාවබෝධය ලබාගැනීමට ධර්මය ශ්‍රවණය කලයුත්තේ අභිධර්මය උගත් ස්වාමින්වහන්සේ නමකගෙන් පමණක්මද00:02:17
10492018/10/04කවි බණ කීම සුදුසුද ? ඔබත් මහාසංඝරත්නය ගින්දරක් ලෙස දකින්න00:06:48
10502018/10/04උතුම් සමාධියෙන් දුටු "දුටුගැමුණු රජතුමාගේ" ඊළග උපත...00:03:34
10512018/10/04පුද්ගලයෙකුට අසත්පුරුෂ අශ්‍රයම ලැබෙන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 56900:01:56
10522018/10/03ඔබ සමාජයෙන් ‌ක‌ොන්වුණ ක‌ෙන‌ෙක්ද?..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:06:57
10532018/10/03මේ මොහොතේ ඔබ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලද සිටින්නේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:12
10542018/10/03ස්වාමින්වහන්සේලට පිරිකර වශයෙන් මුදල් පූජාකිරීම අකුසලයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:53
10552018/10/03දුන්නාවූ පොරොන්දු ඉෂ්ඨ නොකිරීමේ විපාක මොනවාද ?00:06:39
10562018/10/03රහතන් වහන්සේ නමකට වුවත් ධර්මය දේශනා කිරීමේදී යම් පැටලලි සහගත බවක් ඇතිවිය හැකිද00:07:36
10572018/10/02නිවන් අවබෝධයට පාරමී මදී කියා ඔබට සිතෙනවාද Maha Rahathun wedi maga osse00:03:13
10582018/10/02චීවර දහසක් පුජකිරීමට වඩා එක් කටින චීවරයක් පුජ කිරීම ආනිසංස වන්නේ මන්ද? 57900:13:19
10592018/10/02සෝවාන් වීම සඳහා අප කළ යුත්තේ කුමක්ද? (දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාව) Maha Rahathun Wedi Maga Osse01:00:11
10602018/10/022014 වර්ෂයේදී පැවැත්වූ දුර්ලභ ධර්ම සාකච්චාවක්00:20:36
10612018/10/02මොනදේ කරන්න ගියත් ඔබට බාධක පැමිණෙනවාද Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:14:47
10622018/10/02Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2400:55:42
10632018/10/02නිවනට ,මාර්ග එලයන්ට ඇලීමෙන් අකුසලයක් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 56800:04:55
10642018/10/01අලි ඇතුන් මැරීමෙන් අප රටේ කාලගුණික වෙනස්වීම්, දේව කෝපයට ලක්විය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:18:01
10652018/10/01බලන්න ම‌ෙතරම් අසිරියක්...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:48
10662018/10/01සොවහන් එලය අනිත්‍ය වීම දුකක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 56700:02:10
10672018/10/01අවුරුදු අනූවක් පමණ ජීවත්ව ඉන්පසුව අපායේ උපන් පුද්ගලයෙක්...00:05:00
10682018/10/01ආගමික ගුණාත්මකබාවය ඇතිකිරීමට රජයෙන් වියයුත්තේ කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:13
10692018/10/01දානය මහත්පල මහා ආනිසංස වීමටනම් අප කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:47
10702018/10/01Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2300:57:36
10712018/10/01සිත තුළින් ධර්මයම දකින්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:39
10722018/10/01මස් මාලු අනුභවයෙන් අකුසල් සිදුවේද ?00:12:32
10732018/10/01බිදුණු සිල්පදය තුලින් කුසල් මතුකරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 56600:06:39
10742018/09/30පැවිදි වීමට දෙමාපිය අවසර නොලැබීම / භික්ෂුණි සාසනයක් නොමැතිවීම සම්බන්ධව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:36
10752018/09/30ඝාතනය කල කෙනෙකු ඝාතකයාගෙන් යක්කෙකු යක්ෂණියක් වී පළිගත හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 56500:04:20
10762018/09/30ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන්කිරීමෙන් සමාජයේ ප්‍රශ්න විසදේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:31
10772018/09/30බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරය විග්‍රහ කළ ආකාරය00:28:18
10782018/09/29ස්බාවික විවසනයකදී අප අකුසල් රැස්කරන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 56300:02:45
10792018/09/29සප්ත විශුද්ධි ධර්මයන් ආර්‍යඅෂ්ටාංගික මාර්ගයට ගලපා ගන්නේ කෙසේද ?00:52:14
10802018/09/29අපගේ සැබෑම කල්‍යාණ මිත්‍රයා කවරෙක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:22
10812018/09/29ධර්මය‌ේ ශක්තිය‌ෙන් කරදර අනතුරු බිය යටපත් කරන්න‌ේ ක‌ෙස‌ේදMaha Rahathun Wedi Maga Oss00:26:51
10822018/09/29ඇතැම් අය වයසට ගොස් ලෙඩවී දුක්විදින්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:10
10832018/09/29දුක නිවන මඟ..Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:26:45
10842018/09/29දුකට හේතුව කුමක්ද? ඒසදහා බුදුරදුන් දුන් සුන්දර කමටහන. Maha Rahathun Wadi Maga Osse 56200:08:01
10852018/09/28නිරයට වැටුනුපසු යම රජ්ජුරුවෝ නිරිසතාගෙන් ප්‍රශ්ණ කරනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:12
10862018/09/28තිරිසන් සතෙකු මියගියවිට පිං අනුමෝදන් කිරීම සුදුසුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 56400:06:07
10872018/09/28ඔබට කල්‍යාණ මිත්‍රයෙක් සොයාගන්නට බැරි නම් (රථවිනීත සුත්‍රය) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:17:53
10882018/09/28ලිංගික සැප වේදනාව පිළිබඳව ධර්මානුකූල විග්‍රහය මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ00:22:42
10892018/09/28සැබෑ අතහැරීම යනු කුමක්ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:02:20
10902018/09/28යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් පසුපස යෑම බෞද්ධයන්ට සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:38
10912018/09/28සුරතල් සතුන් නිවසේ ඇතිකිරීම සුදුසුද ?00:06:57
10922018/09/28මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 801:13:18
10932018/09/27අමෘතය ද‌ෙන්න‌ේ ක‌ෙස‌ේද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:16
10942018/09/27කාන්තාවක් ලෙසින් උපත ලැබීමට හේතුව...00:04:50
10952018/09/27මරණය අභියසදී මුණුබුරන් මිනිබිරියන්ගේ ඇඩුම් චුති සිතට බලපානවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:45
10962018/09/27දිර්ගායුෂ ලැබීමේ පහසුම මග? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 56100:07:11
10972018/09/27පන්සිල් සුරකින කෙනෙකුට දෙවියන්ගේ හඩ ඇසිය හැකිද ?00:01:23
10982018/09/27ලිංගික සැප වේදනාව පිලිබදව ධර්මනුකුල විග්‍රය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 56000:22:42
10992018/09/27සෝවාන්වීමට භාවනාව අත්‍යාවශ්‍යද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:37
11002018/09/26සතරසතිපට්ටානය තුල අප ජීවත්වන්නේ නැත්නම් අපට කුමක්වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:42
11012018/09/26ඔබ සතර අපායෙන් මිදී ඇත්නම් ඉන්පසුව කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:39
11022018/09/26සියලුම ආගම් එක සමානද ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..!00:01:53
11032018/09/26අකුසලයක් හේතුවෙන් ඔබේ ව්‍යාපාරය අසාර්ථක නම් එයින් මිදීමට කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:19
11042018/09/26රාග සිත් බහුලව ඇති කෙනෙක් එයින් මිදීමට කුමක්කල යුතුද... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:26
11052018/09/26සතෙක් මියගිය පසුව ඇසෙන් හා ලිංගික ප්‍රදේශයෙන් පනුවන් මතුවන්නේ ඇයි.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:58
11062018/09/26අපේ රටේ දේශපාලකයා විකුර්ති භාවයට පත්වන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 55900:06:23
11072018/09/26පෙර සංසාරයේ තමාගේ ස්වාමියා හෝ භාර්යාව ඔබට මේ ආත්මයේදී කරදර කරනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:13
11082018/09/26දිව්‍ය තලවල දෙවියන්ටත් බිය හා සැක දැනෙනවාද ?00:13:14
11092018/09/26භාවනා කරන විට විසිරෙන ඔබේ සිත එකග කර ගන්න.Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:22:15
11102018/09/26සතෙක් මියගිය පසුව ඇසෙන් හා ලිංගික ප්‍රදේශයෙන් පනුවන් මතුවන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:58
11112018/09/26අපේ රටේ මිනිසෙකුට පිඩාකිරීමද ඇමරිකාවේ මිනිසෙකුට පීඩා කිරීමද වඩාත් බලවත් අකුසලය වන්නේ? 55800:13:36
11122018/09/26මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - අනුශාසනාව ...................00:44:31
11132018/09/25සතරසතිපට්ටානය වැඩීම තුලින් අන්තවාදී කලකිරීමක් ඔබට ඇතිවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:39
11142018/09/25උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා - Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:15:04
11152018/09/25මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 701:07:11
11162018/09/25මෛත්‍රිය‌ේ ශක්තිය‌ෙන් පිළිකාව‌ෙන් මිද‌ෙන්න. Maha Rahathun Wadi Maga Osse.00:03:12
11172018/09/25මරනානුස්සතිය වැඩීමෙන් අපට ලැබෙන්නේ කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:11
11182018/09/25සියදිවි නසාගත් කුඩා ගෑනු ළමයා උපත ලැබුවේ කොහෙද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 55700:10:33
11192018/09/25මරණානුස්සතිය වැඩීමෙන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද ?00:07:10
11202018/09/24වස් තුන්මාසය තුල ගිහියන් හා ස්වාමින්වහන්සේලා කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:45
11212018/09/24දූර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡා ශ්‍රවණය කරන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse.02:26:06
11222018/09/24අපේ ජීවිතේ අකුසලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවානම් අප කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:25:15
11232018/09/24දිව්‍යාංගනාවක්ව වැඩ වසනා විහාර මහා දේවිය...00:01:38
11242018/09/24සත්වයෙක් මියගිය පසු ඇසෙන් සහ ලිංගික ප්‍රදේශයෙන් මුලින්ම පනුවන් මතුවන්නේ ඇයි ?00:07:58
11252018/09/24"බුද්ධ අදිෂ්ඨාන" යනු මොනවාද...බුදුරජාණන් වහන්සේලා බුද්ධ අදිෂ්ඨාන සිදුකරනවාද ?00:09:04
11262018/09/24වෙනත් සක්වල තව බුදුවරු වැඩ සිටීද ?00:02:35
11272018/09/24මැර‌ෙන්න ම‌ොහ‌ොතකට හ‌ෝ කලින් ධර්මය දකින්න. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:43:55
11282018/09/23ඔබට ‌සිටින ල‌ොකුම හතුරා හදුනාගන්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:11
11292018/09/23මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 601:27:20
11302018/09/23බුදුරජාණන් වහන්සේලා බුද්ධ අධිෂ්ටානයන් සිද්දකරනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:37
11312018/09/23ඔබග‌ේ සතිය සිහිය දුර්වලද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:28
11322018/09/23දිව්‍ය තලවල දෙවියන්ටත් බිය හා සැක දැනෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:14
11332018/09/23බුදුරජාණන්වහන්සේ අරමුණු කරගෙන රුවන්වැලි මහසෑ සමිදුන්ට රැගෙන යන දානය00:04:17
11342018/09/23සතර සතිපට්ටානය වැඩීමේදී ඇතිවෙන "අන්තවාදී කලකිරීම" කුමක්ද ?00:16:40
11352018/09/22අතහැරීමේ ශක්තිය යනු කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 55600:05:12
11362018/09/22දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාවක්(සංස්කරණය නොකරන ලද). Maha Rahathun Wadi Maga Osse 55102:15:01
11372018/09/22Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2101:07:06
11382018/09/22භික්ෂුව බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා සිදුකල ශේෂ්ඨ පුජාව කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 55500:05:53
11392018/09/22රාග සිත් බහුලව ඇති කෙනෙක් එයින් මිදීමට කුමක්කල යුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:26
11402018/09/22නීච බලවේග වලින් ආරක්ෂා වන්නේ කෙසේද... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:49
11412018/09/22සතිය සහ සිහිය ගිහිපින්වතුන්ට අදාල නොවද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 55000:32:46
11422018/09/21ද‌ෙවියන්ට වූ ‌ප‌ොර‌ොන්දු ඉටු න‌ොකල‌ොත් සිදු වන ද‌ේ ? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:01:30
11432018/09/21සතරසතිපට්ටානය වැඩීම සඳහා හුදකලා වියයුතුමද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:51
11442018/09/21තම කය කායානුපස්සනාවෙන් දැකීම හරහා අප්‍රසන්නතාවයක් දැනෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:36
11452018/09/21කායානුපස්සනාව නිවැරදිව වඩන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:34
11462018/09/21පාලකය‌ෙකුග‌ේ පෞරුෂත්වය පිළිබඳව.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:14
11472018/09/21බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ ලංකාවේද ?00:06:21
11482018/09/21ලොකය තුල සැප විදිනා මිනිසුන් පිලිබදව Maha Rahathun Wadi Maga Osse 54900:21:25
11492018/09/21අප රටේ මේ තරම් සශ්‍රීක පින්කම් සිදුවෙද්දීත් සමාජයේ උද්ගත වන ගැටළුකාරී තත්ත්වයන්ගේ අඩුවක් නැත්තේ ඇයි00:10:38
11502018/09/20සොවාන්වීමට අවශ්‍ය යෝනිසෝමනසිකාරය ඇතිකරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:28
11512018/09/20බුදුදහම අනුව අප නොසිතිය යුතු කාරනා හතර කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 55300:25:57
11522018/09/20තමන්ගේ පැටවුන් කන මවු සතුන් පිලිබඳ ධර්මානුකූල විග්‍රහය Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:41
11532018/09/20ස්වාමින්වහන්සේලා මල් මතින් වැඩම කිරීම සුදුසුද00:03:19
11542018/09/20තමා තමාට ආදරය කරන පාලකයෙක් යනු කවරෙක්ද ? එවැනි පාලකයෙක් රටට අත්‍යාවශ්‍ය මන්ද ?00:03:25
11552018/09/20ශාසනයක වටිනාකම දැක ධර්මය ආරක්ෂා කරගන්න.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:15:59
11562018/09/19අපේ ජිවිතයට එකතු කරගත යුතු ශේෂ්ඨතම ධර්මය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 54800:08:32
11572018/09/19පින ගින්දරක් නම් පිනක් කුසලයක් කරනවිට අප සිතිය යුතු චේතනාව කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:25
11582018/09/19මෛත්‍රී භාවනාව...00:24:34
11592018/09/19තම මව හෝ පියා මැරීම ආනන්තරිය පාපකර්මයක් වන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 55200:02:41
11602018/09/19බෞද්ධයන් වන අප බෝධි පූජා, මල් පූජා කිරීම, දන් දීම පමණක් ප්‍රමාණවත්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:48
11612018/09/19ඕකාස වන්දාමි භන්තේ.......00:00:53
11622018/09/19ඔබේ ව්‍යාපාරයේ දියුණුව දුර්වලද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:08:31
11632018/09/19ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයා දැකිය යුතු දෙවැනි සිහිනය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 54600:12:17
11642018/09/19Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero........(Roopaya nuwanin dakinna)00:30:28
11652018/09/19Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero....(මවුබිමේ රැකවරණය උදෙසා ශීලයේ.......)00:14:49
11662018/09/18අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව - Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:07
11672018/09/18දුර්ලබ ධර්ම සාකච්චාවක් (සංස්කරණය නොකරන ලද) Maha Rahathun Wadi Maga Osse 55102:15:01
11682018/09/18අධ්‍යාපනය නිසා දරුවන් මානසික අසහනයන්ට වැටෙන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:40
11692018/09/18ඔබත් ‌ශ‌්‍රේෂ්ඨ බිරිදක්ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:02:01
11702018/09/18භාවනාව ලෝභ ද්වේශ මෝහයන් නොවැඩෙන ආකාරයෙන් කරන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:30:07
11712018/09/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6301:03:27
11722018/09/18ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයා දැකිය යුතු සිහිනය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 54500:08:35
11732018/09/17රූපය විදර්ශනාවෙන් දැක්කට පසු කෙනෙක්ව ඇටසැකිල්ලක් වශයෙන් පෙනෙන්න පුලුවන්දMaha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:13
11742018/09/17මළගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම - Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:20
11752018/09/17පන්සිල් මළුව 63 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 54701:03:27
11762018/09/17මතට ඇබ්බැහි වුවන් සදහා දහම් ඔසුවක්..Maha Rahathun Wedi Mag02:30:00
11772018/09/17ඔබත් තනිවූ පිරිස් බලය අඩු කෙනෙක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:26
11782018/09/17තමාගේ ඇසුරට සුදුසු කල්‍යාණ මිත්‍රයෙක් සොයාගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 54400:09:41
11792018/09/16බෝජ්ජංග පිරිතෙන් ලෙඩ සුවකළ හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 54300:13:49
11802018/09/16සදහටම සතර අපායෙන් මිදීමට (සෝවාන් වීමට) කුමක් කල යුතුද01:07:50
11812018/09/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2018-09-1601:18:39
11822018/09/16පන්සිල් මළුව 63...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:03:27
11832018/09/16Sirasa පන්සිල් මලුව 63, 16.09.18 Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:03:27
11842018/09/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6301:03:27
11852018/09/16සත්වයා මැර‌ෙමින් ඉපද‌ෙමෙින් භවය‌ේ සැරිසැරීමට ‌හ‌ේතුව? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:11:37
11862018/09/16වයසට ගිය පසු අමතක වීමේ රෝග හටගන්න හේතුව? එය ගැන අප කුමක් කලයුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:38
11872018/09/15ගැටුම්කාරී සමාජයක ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ග‌යේ ගමන් කරන පුද්ගලයාට රැකවරණයක් ‌න‌ොමැතිද?00:02:48
11882018/09/15උතුම් වු ධර්ම මාර්ගයට ය‌ොමුවන්න‌ේ ‌ක‌ෙස‌ේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:18:43
11892018/09/15මරණය අබියස අප කුමක් මතක් කරගත යුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:29
11902018/09/15ශාසනයේ අවසාන දීප්තිමත් මොහොතේ ඔබත් මාර්ගඵල ලාභී දෙවියන් අතරට පැමිණෙන්න00:08:17
11912018/09/15නීච බලවේග වලින් ආරක්ෂා වන්නේ කෙසේද - Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:48
11922018/09/15අමනුෂ්‍යයන්ට මින්සුන්ගේ ශරීරයට ඇතුළුවීය හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:26
11932018/09/15ස්වාභාවික විපත් සඳහා අමනුෂ්‍ය බලවේග වල බලපෑම් තිබෙනවාද ?00:01:46
11942018/09/15මරණ මංචකයේ වේදනාවෙන් සිටිනා අයෙකුට පිරිත් සච්ජායනා කිරීම - Maha Rahathun Wadi Maga Osse''00:02:32
11952018/09/15ස්වභාවික විපත් වලදී යහපත කරන මිනිසුන් සම්‍යක්දෘෂ්ටික දෙවියන් ආරක්ෂා කරනවාද ?00:00:45
11962018/09/15පෙර ජිවිතයේ ස්වාමියා මෙම ජිවිතයේ කරදර කර හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 54100:11:19
11972018/09/15බුදු දහම තුල "පව් කමාකරගැනීම" කියන කාරණය තිබෙනවාද ?00:07:11
11982018/09/15සත්ව ඝාතන හා බිලි පූජා නිසා භූමිකම්පා සිදුවිය හැකිද ?00:07:04
11992018/09/14බුදුරජාණන් වහන්ස‌ේ හිතන්න එපා කියපු ද‌ේ ඔබත් හිතනවාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:26:06
12002018/09/14තම මව හෝ පියා මැරීම ආනන්තර්ය පාපකර්මයක් වන්නේ ඇයි? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:41
12012018/09/14ගබ්සා වන දරුවකුගේ චුති සිත පිළිබඳව... Maha Rahathun Wedi Maga Osse.00:01:59
12022018/09/14කාම හැගීම් උද්දීපනය කරන කලාරුවෙකුගේ ඊලග උපත කුමක්වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 54000:02:47
12032018/09/14සංස්කාරයන්ට අකුසලයන්ට යටවී සිටීමට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කලාද?00:07:00
12042018/09/13භාවනාවෙන් රෝගීවූ කෙනෙක්ගේ රෝග තත්වය යටපත් කර සුවපත් කරගගැනීමට හැකිදMaha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:09
12052018/09/13maha rahatun wedimaga osse new00:31:52
12062018/09/13maha rahatun wedimaga osse 100:08:48
12072018/09/13අද සමාජයට බොහෝසේ වැදගත් පැනයක් - රහතන්වහන්සේනමක් යනු කවරෙක්ද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:12
12082018/09/13සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන් තුල ශක්තිමත් වීම - Maha Rahathun Wadi Maga Osse''00:06:54
12092018/09/13ඔබත් විදර්ශනා නුවණ වැඩෙන ආකාරයට සංසාර ගැඹුර, සංසාර බිය දකිමින් දානය දෙන්න00:06:47
12102018/09/13දේශියත්වය අගයන කලාකරුවෙකුගේ ඊලග උපත කුමක් වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 53900:05:24
12112018/09/13බ්‍රහ්මචාරීව දිවිගෙවන පුද්ගලයෙක් තුල සුපටිපන්න ගුණය තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:38
12122018/09/12Maha Rahathun Wadi Maga Osse- විචිත්‍ර වූ පින්කම් භව නිරෝධය උදෙසා සිදු කිරීම..00:09:00
12132018/09/12බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශක්තිය අප මතුකරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:27
12142018/09/12ඔබ තුළ, සමාජය තුළ දුක වැඩිවීමට හ‌ේතුව... Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:15:31
12152018/09/12දුක් කරදර වලට ධර්මානුකූලව මුහුණ දීම..Maha Rahathun Wedi Maga osse00:10:20
12162018/09/12මට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:44
12172018/09/12මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 501:25:51
12182018/09/12සක්මන් භාවනාව කරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 53800:19:38
12192018/09/12ඔබත් සැබෑම දක්ෂයෙක් වන්න00:02:44
12202018/09/12කෙනෙකුගේ අකුසල් ශක්තිය තව කෙනෙකුට බලපානවාද ?00:13:06
12212018/09/11pansil maluwa - පන්සිල් මළුව මහරහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ 1Maha Rahathun wedi Maga Osse...01:09:08
12222018/09/11මවුබිමේ රැකවරණය උද‌ෙසා ශීලය‌ේ යාගය ඔබත් අදම අරඹන්න.Maha Rahathun Wedi Maga Osse.00:14:49
12232018/09/11මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ00:08:25
12242018/09/11මිනිසුන් අතර ගැටීම් වාද විවාද බැනීම් සිදුවන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:06
12252018/09/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse- තමන් අධිගමයක් ලැබූ බවට ඇතිවන චිත්තය..00:10:27
12262018/09/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse- පංචස්කන්ධය හා පංචඋපාධානස්කන්ධය00:01:53
12272018/09/11ඇතැම් ස්වාමින්වහන්සේලා බුදුන් දෙසු ධර්මය විකුර්තිකර දේශනා කරන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:23
12282018/09/11මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 401:23:23
12292018/09/11ඔබත් භාවනා කරනවිට නින්ද යනවද? එසේනම් කුමක් කලයුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 53700:05:42
12302018/09/10බුද්ධ පුත්‍රයෙකුගේ අතහැරීමේ ශක්තිය00:05:13
12312018/09/10මිනිසුන්ට කරදර විපත් ඇතිකරවන නියාම ධර්මයන් දහමට අනුව...00:03:30
12322018/09/10දරුවෙක් පිනට දහමට ආකර්ෂණය කරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:58
12332018/09/10ක‌ෙල‌ෙස් තුනීවෙන ආකාරයෙන් කාය,චිත්ත,ධම්ම,‌ ‌ව‌ෙිදනා දකින්න.Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:08:49
12342018/09/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse - විතර්ක සිත් විදර්ශනාවට ලක් කිරීම..00:04:39
12352018/09/10වෘක්ෂ වලට අරක්ගත් දේවතාවරු ගස් කැපීම නිසා මිනිසුන් සමග උරණ වෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:20
12362018/09/10භාවනාවේදී සිදුවනදේ පිළිබද ඔබට අවබෝධයක් තිබිය යුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 53600:02:06
12372018/09/10රහතන් වහන්සේටත් "විදීම නැතහොත් වේදනාව" සකස්වෙනවාද ?00:12:22
12382018/09/09මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 301:58:13
12392018/09/09විනාඩි 5 ක් කැපකර ‌‌මෙම උතුම් කුසලය ඔබත් අනුමෝදම් වන්න00:05:52
12402018/09/09සතර සතිපට්ඨානය වැඩීමට අප හුදකලා විය යුතුද ?00:04:58
12412018/09/09භාවනාවේ ඇති වටිනාකම පැහැදිලි කරගන්නේ කෙසේද ?00:06:18
12422018/09/09මේ මොහොතේ ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනාවක්.... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:37
12432018/09/09සැබෑම හුදකලාව තිබ‌ෙන්න‌ේ ක‌ොහ‌ේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:45
12442018/09/09දූෂණයට ලක් වූ සුන්දර රහත් උත්තමාවිය Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:42
12452018/09/09භාවනාවේදී ඔබටත් මෙවැනි ගැටළු තිබේද? එසේනම් කුමක් කලයුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 53500:04:59
12462018/09/09මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 203:49:53
12472018/09/08Hambanthota Dharma Sakachchawa 0401:23:23
12482018/09/08Hambanthota Dharma Sakachchawa 0301:58:13
12492018/09/08ඔබත් මානසිකව පීඩා විදිනවාද...ධර්මයෙන් ගතයුතු සැබෑම අර්ථය00:10:23
12502018/09/08නිවන් මග වඩන උතුමන්ට අදටත් දෙවියන්ගේ රැකවරණය තිබේද ?00:07:27
12512018/09/08බුදුදහම අනුව අප නොසිතිය යුතු කාරණා 4 කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:25:57
12522018/09/08වනරතන ආරණ්‍ය ස‌ේනාසනය‌ේදී පැවැතිි ධර්ම ‌ද‌ේශනය.Maha Rahathun Wedi Maga Osse05:32:16
12532018/09/08අකුසල් වලින් පිරුණු පවුලේ සාමාජිකයන් සමග අපට ජීවත්වීමට සිදුවන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:04
12542018/09/08මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 102:12:09
12552018/09/08යම‌ෙක් පටිච්ඡසමුප්පාදය දකීද ඔහු ධර්මය දකී..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:12:47
12562018/09/07භික්ෂුවකට චෝදනා එල්ල වෙද්දී කුමක් කලයුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 54200:08:17
12572018/09/07මේ ‌ල‌ෝක ධාතුව තුල ඔබ ම‌ෙත‌ෙක් ‌‌න‌ොවින්දා වූ එකම සැපය.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:09:05
12582018/09/07Maha Rahathun Wadi Maga Osse - ධ්‍යාන වැඩීම අත්‍යවශ්‍යද ?00:02:30
12592018/09/07බුදුරජාණන් වහන්සේ දුෂ්කරක්‍රියා කරනවිට දෙවියෝ දිව්‍ය ඕජාව නොදුන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:21
12602018/09/07සෑම වෘක්ෂයකටම අරක්ගත් දෙවි කෙනෙක් සිටිනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:42
12612018/09/07සෝවාන් ඵලයට පත්වන්නේ එක ක්ෂණයකින්ද00:02:16
12622018/09/07වස්සාන සමයේ ගිහියන් වන අපි කටයුතු කල යුත්තේ කෙසේද?00:21:00
12632018/09/06ඔබත් භාවනා කරනවිට රූප පෙනේද ? එසේනම් කුමක් කලයුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 53400:10:29
12642018/09/06රූපය සිහිනුවණින් දකින්න.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:30:28
12652018/09/06Maha Rahathun Wadi Maga Osse - ගෙවා ආ අනන්ත සසරේ අප තවමත් දුකින් මිදී නැත්තේ ඇයි..00:13:51
12662018/09/06ස්වාමින්වහන්සේලා බුද්ධ සාසනයේ ආරක්ෂාව උදෙසා කටයුතු කිරීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:53
12672018/09/06Maha Rahathun Wadi Maga Osse- සංස්කාරයන්හි අනිත්‍යබාවය දැකීම..00:03:12
12682018/09/06බිඳුණු සිල්පදය විදර්ශනාවෙන් දකින අයුරු00:03:14
12692018/09/06ධර්මය ශ්‍රවණය කලයුත්තේ මාර්ගඵල ලාභී ස්වාමින්වහන්සේ නමකගෙන්මද00:04:08
12702018/09/06නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින රහතන්වහන්සේගේ වින්ඥානයට කුමක් වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 53300:05:16
12712018/09/06කේන්දර සහ නැකැත් බැලීම බුදුදහමට පටහැනිද ?00:02:34
12722018/09/05සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම ආරම්භ කරන්න‌ේ ‌ක‌ෙස‌ේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..01:04:10
12732018/09/05කෝමා (coma) තත්වයෙන් මියියන කෙනෙකුටත් චුති සිතක් සකස්වෙනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:30
12742018/09/05Maha Rahathun Wedi Maga Osse- සංස්කාර වලට අදාලව දැනීම සකස්වීම..00:04:23
12752018/09/05රුවන්වැලි මහසෑ සමිදුන් අභියස (2014.02.08) Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:08:42
12762018/09/05මනස සහ සිත යනු එකම දෙයද?00:06:20
12772018/09/05සංඝයා කියන අර්ථය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:20
12782018/09/05දිව්‍ය ලෝකය සහ අපාය අතර වෙනස...සංස්කාරයන්ගේ විෂමතාවය00:05:25
12792018/09/05සතර සතිපට්ඨානය තුල ජීවත්නොවන පුද්ගලයකුගේ ස්වභාවය කුමක්ද ?00:16:44
12802018/09/04සැත්කමක් කරන විට ඉහල සිට බලාගෙන සිටීයායැයි කීමේ සත්‍යක් තිබේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 53200:09:07
12812018/09/04මැර‌ෙ‌න ම‌ොහ‌ොත‌ේ සුගතිය‌ේ හිත පිහිටන්න‌ේ ක‌ෙස‌ේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:44
12822018/09/04නිවන් දුටු හිමි ....(Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:04:14
12832018/09/04අකුසලයක් හේතුවෙන් ඔබේ ව්‍යාපාරය අසාර්ථක නම් එයින් මිදීමට කුමක් කලයුතුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:19
12842018/09/04Pansil Maluwa 2001:02:13
12852018/09/04පංචනීවරන යටපත්කර භාවනා කමටහන තුල සිත ශක්තිමත් කරගන්නේ කෙසේද00:31:17
12862018/09/04බුදු දහම පවතින අප රට තුල ධර්මයට පටහැනිදේ සිදුවනවිට කුමක්වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:16
12872018/09/042018 වර්ෂයේ පැවැත්වූ අවසාන ධර්ම දේශනාව - කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානය05:48:06
12882018/09/04ඔබත් භාවනා කරනවිට නොදැනියනවද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 53100:07:55
12892018/09/04ශාසනය අතුරුදහන් වීමට බලපාන ප්‍රධාන කරුණු හතර.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:37
12902018/09/03ශ්‍රද්ධාවෙන් දන් දීම කියලා කියන්නෙ මොකක්ද.?00:08:27
12912018/09/03මරණය කළමනාකරණය00:03:50
12922018/09/03පිංකළ පමණින් නිවන් දැකිය හැකිද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:40
12932018/09/03රහතන් වහන්සේ නමක් වන්දනා කරගැනීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස මොනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:42
12942018/09/02ධ්‍යාන මට්ටම් වලින් පහලට බසින්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 53000:03:37
12952018/09/02විනාඩි 5 ක් කැපකර ‌‌මෙම උතුම් කුසලය ඔබත් අනුමෝදන් ව‌ෙන්න.....Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:05:52
12962018/09/02මාදින්නාගොඩ ශ්‍රී සුරම්‍යරාම විහාරස්ථානයේදී පැවති ධර්ම ද‌ේශනය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..05:41:29
12972018/09/02අලුතින් පටන්ගත් ව්‍යාපාරයක් හෝ ජීවන උපයන මාර්ගයක් අසාර්ථක වන්නේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:30
12982018/09/02ධර්මය විකුර්ති කරන්නන්ට අත්වන ඉරණම කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:09
12992018/09/02ල‌ෝකය‌ යනු අසාධාරණයක්ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:10:22
13002018/09/02ඔබේ සැබෑම සතුරා කවුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 52700:06:33
13012018/09/02අණවින කොඩිවින...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:02:27
13022018/09/02සතර සතිපට්ටානය වඩනවා යනු ආර්ය භූමියට පිවිසීමද ?00:09:48
13032018/09/02ආර්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල නිවැරදිව ශක්තිමත් නොවී සතර සතිපට්ටානය වැඩීමෙන් කුමක් සිදුවේද00:10:13
13042018/09/01චතුරාර්‍ය සත්‍ය ධර්මයන් ධම්මනුපස්සනාවෙන් දකින්නේ කෙසේද ?00:02:08
13052018/09/01විනාඩි 5 ක් කැපකර ‌‌මෙම උතුම් කුසලය ඔබත් අනුමෝදන් ව‌ෙන්න.....Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:05:52
13062018/09/01MP4 360p Dhamma Discussion Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:19
13072018/09/01Maha Rahathun Wadi Maga osse- මාර්ග ඵල ලබාගැනීම පිනිස භාවනාව අත්‍යවශ්‍යද ?00:14:01
13082018/09/01ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන අයෙක් විදේශ රැකියාවකට යාම පිළිබඳව..00:01:40
13092018/09/01බුද්ධ සාසනයේ පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ සිංහල ජාතියේ පැවැත්මත් සමගද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:46
13102018/09/01දුකක් වේදනාවක් ඇතිවන විට එය සංසාරයේ අප කලාවූ අකුසලයක් ලෙස දැකීමෙන් අනතුරුව අප කුමක් කලයුතුද00:25:18
13112018/09/01අනුන් කරන පූජාවලින් අකුසල කර්ම රැස්කරගන්නා හැටි01:07:55
13122018/09/01භාවනාවට උපද‌ෙස්...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:04:40
13132018/09/01ක්ලෙශයන් හා උප්‍රක්ලෙශන් යනු කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 52800:06:49
13142018/08/31ශ්‍රේෂ්ඨ උපත ශ්‍රේෂ්ඨ මරණයක් කරා රැගෙන යන්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:29:13
13152018/08/31Maha Rahathun Wadi Maga Osse- ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය..00:28:01
13162018/08/31‌‌ස‌ේනාසහිත මාරයා‌ග‌ෙන් ‌බේර‌ෙන්න‌ේ ක‌ෙස‌ේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:21:30
13172018/08/31ධර්මරත්නය ඔබේ ආරක්ෂකයා බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:50
13182018/08/31පන්චනිවරන තුලින් විදර්ශනා නුවන මතුකරගන්නෙ කෙසෙද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 52600:05:00
13192018/08/30මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය05:48:06
13202018/08/30ආනා පානා සති භාවනාව නිවරදිව වඩන්නෙ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 52900:34:52
13212018/08/30කරදර අනතුරු වලින්මිදී දීර්ඝායුෂ ලැබීමට ඔබත් කැමතිද ? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:03:04
13222018/08/30අප මියයන අවස්ථාවක මලගිය ඥාතීන් අපව ඔවුන් අතරට ගෙන්වාගන්න හදනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:29
13232018/08/30අනිත්‍ය සංඥාව වඩන විට සිත වික්ෂිප්ත බාවයට පත්වෙන්නේ ඇයි ?00:09:06
13242018/08/30සතර අපායෙන් මිදීම සඳහා වැඩිය යුතු කාරණා තුන..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:35:07
13252018/08/30බුදුරජාණන් වහන්සේ එකම සරණ කරගන්න...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:49
13262018/08/30කය‌ේ සංසිදීම උද‌ෙසා..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:19:02
13272018/08/30ප්‍රත්‍යවෙක්ෂාව යනු කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 52500:01:06
13282018/08/29Hambanthota Dharma Sakachchawa 0203:49:53
13292018/08/29Hambanthota Dharma Sakachchawa 0102:12:09
13302018/08/29නිවන් මාර්ගයේදී වැඩිය හැකි සුන්දර ධර්මය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:18:04
13312018/08/29ඇලීම්,ගැටීම්,උපේක්‍ෂාවන්ග‌ේ අනිත්‍යභාවය දකින්න‌ේ ක‌ෙස‌ේද..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:37:09
13322018/08/29බෝධිසත්ව අවදියේදී විවිද තිරිසන් ආත්මබාවයන් ලැබීමට හේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:14
13332018/08/29මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හලාවත, කොක්කවිල වනරතන භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත් වූ දේශනය05:32:16
13342018/08/29කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:20
13352018/08/29කුමාර කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේට උත්තර දීමට නොහැකිවූ ප්‍රශ්නය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 52400:09:08
13362018/08/28නිවන් මාර්ගයේදී වැඩිය හැකි සුන්දර ධර්මය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:18:04
13372018/08/28සමධිය පිළිබද සැකය - Maha Rahathun wadi maga osse00:03:36
13382018/08/28ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන අවස්ථාවකදී ඔබ මිය ගියහොත්? - Maha Rahathun wadi maga osse00:04:28
13392018/08/28Maha Rahathun Wedi Maga Osse- සෝවාන් ඵලයට ප්‍රවේශය..00:09:46
13402018/08/28කෙතරම් අසුභය වැඩුවත් මරණානුස්සතිය වැඩුවත් රාග සිත්වල අඩුවීමක් නැත්නම් කුමක් කලයුතුද ?00:05:26
13412018/08/28නොදැනුවත්ව කුඩා සතුන් තමා අතින් මිය යෑම අකුසලයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:53
13422018/08/28මෛත්‍රීයේ ඇති බලගතු ස්වභාවය ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:08:17
13432018/08/28තමාට උපතින් ලැබුන රූපයේ අඩුපාඩුකම් වෙනස් කිරීම සම්භන්දයෙන්.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:22
13442018/08/28පෙර සංසාරයේ තමාගේ ස්වාමියා හෝ භාර්යාව ඔබට මේ ආත්මයේදී කරදර කරනවාද..Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:11:13
13452018/08/28සතර සතිපට්ඨානය තුලින් සප්ත බොජ්ඣංග මතුකරගැනීම. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:09:54
13462018/08/27භාවනා කරන පුද්ගලයෙකුට ඇති ප්‍රධාන බාධකය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 52300:05:05
13472018/08/27රහතන් වහන්ස‌ේට විඳීම් සකස් ‌ව‌ෙනවාද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:10:59
13482018/08/27උතුම් වස් කාලයේ සිදු කල හැකි සැබෑම ආයෝජනය...?00:09:13
13492018/08/27විභාග වලින් ජය ලැබීමට හේතුව ....??00:02:46
13502018/08/27බුදුන් වැඳ නිවන් ප්‍රාර්ථනා කිරීම සත්‍යාවබෝධයට හේතු වේද...?00:02:45
13512018/08/27අවබ‌ෝධය‌ෙන් වස් මාසයේ පිංකම් කරන්නේ ක‌ෙස‌ේද? - Maha Rahathun wadi maga osse00:12:12
13522018/08/27යෝනිසෝ මනසිකාරය සඳහා සමාධිය අත්‍යාවශ්‍යද ?00:08:55
13532018/08/27සතර සතිපට්ඨානය වඩන අයුරු 04 - ධම්මානුපස්සනාව00:04:00
13542018/08/27සතර සතිපට්ඨානය වඩන අයුරු 03 - චිත්තානුපස්සනාව00:04:11
13552018/08/27ගව ඝාතනය වැඩි අකුසල් ගෙනදෙනවාද ?00:05:09
13562018/08/27මට කෙනෙක් කොඩිවිනයක් කලා කියා සිතීම අකුසලයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:41
13572018/08/27මම මෛත්‍රී කරමි...මම නවතිමි...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:04:23
13582018/08/27ඔබත් වියායාම කිරීමට ලෝල්බවක් දක්වනවද එසේනම් ඊලග උපත ?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 52100:06:57
13592018/08/27රාජගිරිය‌ේ අයුර්වේද ‌ර‌ෝහල ධර්ම දේශනාව - පස්වන කොටස Maha Rahathun Wedi Maga Osse01:27:34
13602018/08/26අද සමාජයේ අඩනිරුවත් ඇදුම් හා සතර අපාය අතර සම්බන්දයක් තිබේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:41
13612018/08/26රාජගිරිය‌ේ අයුර්වේද ‌ර‌ෝහල ධර්ම දේශනාව - සිව්වන කොටස Maha Rahathun Wedi Maga Osse01:04:20
13622018/08/25දෙවියන්ට මනුෂ්‍යන්ට වඩා භ්‍රමයන්ට තිබෙන්නාවූ වාසිය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 52000:02:02
13632018/08/25ධර්ම දේශනාව - ත‌ෙවන කොටස (රාජගිරිය‌ේ අයුර්වේද ‌ර‌ෝහල) Maha Rahathun Wedi Maga Osse01:01:56
13642018/08/25නිවනට, මාර්ග පලයන්ට පත්වීම කෙරෙහි ඇතිවන කැමැත්ත, ඇලීම අකුසලයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:56
13652018/08/25භ්‍රමයන් රෝගී වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 51900:01:01
13662018/08/25ධර්ම දේශනාව ‌ද‌ෙවන කොටස (රාජගිරිය‌ේ අයුර්වේද ‌ර‌ෝහල) Maha Rahathun Wedi Maga Osse01:04:17
13672018/08/25සතර සතිපට්ඨානය වඩන අයුරු 02 - "වේදනානුපස්සනාව"00:02:47
13682018/08/24ධර්ම දේශනාව පළමු කොටස (රාජගිරිය‌ේ අයුර්වේද ‌ර‌ෝහල) Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:58:02
13692018/08/24ලෝකයේ පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ අප මව්බිමේ බුද්ධ සාසනයේ ආරක්ෂාව මතද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:27
13702018/08/24මිහිපිට පහළවන ශ්‍රේෂ්ඨ සත්වයින් සතර දෙනා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..!00:02:39
13712018/08/24යමෙක් තුල සක්කායදිට්ඨිය නැතිවීමේදී ලෝභ ද්වේශ මෝහ නැතිවීයාමක් සිදුවෙනවාද ?00:01:26
13722018/08/24ඔබටත් නැවත නැවතත් අකුසල් සිතක් සකස්වෙනවා නම්...00:01:52
13732018/08/24රෝගී බවට හා නිරෝගී බවට හේතුව කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 51800:02:14
13742018/08/24සතර සතිපට්ඨානය වඩන අයුරු 0100:23:15
13752018/08/24ශාන්ත අමා නිවනින් සැනසීම උදෙසා..Maha Rahathun Wedi Maga Osse ...00:29:20
13762018/08/24ඔබත් කාර්‍යබහුල කෙනෙක්ද...මේ ඔබ වෙනුවෙන්මයි00:04:37
13772018/08/23අද සමජයේ පිලිකාව බහුල විමට හෙතුව කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 52200:08:04
13782018/08/23බුදුන් වැඳ නිවන් ප්‍රාර්ථනා කිරීම සත්‍යාවබෝධයට හේතු වේද...?මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේපන්සිල් මළුව00:02:45
13792018/08/23සතර සතිපට්ඨානය වඩන අයුරු 04 - ධම්මානුපස්සනාව00:03:54
13802018/08/23කය මනුෂ්‍ය ලෝකයේ තිබුනත් සිත සතර අපායේ හෝ දිව්‍යලෝකයේ පිහිටිය හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:00
13812018/08/23අවබ‌ෝධය‌ෙන් වස් පිංකම් කරන්නේ ක‌ෙස‌ේද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:12:12
13822018/08/23මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රාජගිරිය මාදින්නාගොඩ ශ්‍රී සුරම්‍යරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් දේශනාව05:41:29
13832018/08/23භාවනා කිරීමට හුදකලාව අවශ්‍යමද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:54
13842018/08/22ඔබත් අසාමාන්‍ය විදිහට දකින කෙනෙක්ද? Rahathun Wadi Maga Osse 51700:04:25
13852018/08/22මේ මල් මතින් වඩිද්දී මට දසමයක කිසි බියක් සකස් නොවේ- -Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:18
13862018/08/22සතර සතිපට්ඨානය වඩන අයුරු 03 - චිත්තානුපස්සනාව00:04:11
13872018/08/22අවබ‌ෝධය‌ෙන් වස් පිංකම් කරන්නේ ක‌ෙස‌ේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:12:12
13882018/08/22මහා සංඝරත්නයට නිවසට ආරාදනා කර දෙන දානයද පිණ්ඩපාත දානයද වඩාත් ශ්‍රේෂ්ට Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:28
13892018/08/22මාරයා සිටින්නේ කොහේද, මාරයා යනු බවයක්ද ?00:03:53
13902018/08/22මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - වාද්දුව, තල්දූව, බෝධිරාජ විහාරස්ථානයේදී පැවැත් ධර්ම දේශනය05:09:42
13912018/08/21සතර සතිපට්ඨානය වඩන අයුරු 02 - වේදනානුපස්සනාව00:02:47
13922018/08/21සතර සතිපට්ඨානය වඩන අයුරු 01 කායානුපස්සනාව00:23:15
13932018/08/21අධිගමයකට පත්වූවෙකුගේ කුසලයේ ශක්තිය වැඩිද? Rahathun Wadi Maga Osse 51600:01:17
13942018/08/21රුවන්වැලි සෑරදුන් අභියස පැවැත්වූ පඤ්ච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව සඳහා වැඩම කල රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි..00:03:37
13952018/08/21මහා සංඝරත්නය විසින් සුරැකිය යුතු සීලයන් මොනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:01
13962018/08/21ගිංතොට, ථූපාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැතිි ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse05:26:23
13972018/08/21ලොව ශ්‍රේෂ්ඨතම දානය ධර්ම දානය වන්නේ ඇයි ?00:07:39
13982018/08/21අධිගමයකට පත්වූවෙක් එය ප්‍රකාශ නොකරන්නේ මන්ද? Rahathun Wadi Maga Osse 51500:01:58
13992018/08/20සෝවාන් ඵලය Maha Rahathun Wadi Maga Osse !00:05:48
14002018/08/20ධර්ම සාකච්ඡාව (2016.02.26) විශ්ව පාරමී පදනම..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:55:57
14012018/08/20මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - ගිංතොට ථුපාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනයෙන් බිදක් ..............00:16:07
14022018/08/20සියදිවි නසාගැනීමත් ධර්මාවබෝධය පිණිස ජීවිතය මරණයට දැමීමත් සමානද?00:02:07
14032018/08/20විවාහක බිරිඳ/ස්වාමිපුරුෂයා ගැන ඇතිවෙන රාගයත් අකුසලයක්ද?00:02:41
14042018/08/20පින්වත,ඔබ නවතින්න...!!! ||| Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:23
14052018/08/20අසභ්‍ය දේ නරඹන ඔබට සිදුවන විනාශය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!00:01:59
14062018/08/20එක් භික්ෂුවක් සරණ යාම සුදුසුද ? Rahathun Wadi Maga Osse 51400:04:36
14072018/08/19සියලුම ආගම් එක සමානද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:53
14082018/08/19PANSIL MALUWA 62 (2018.08.19)00:57:54
14092018/08/19පන්සිල් මළුව 62...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:58:05
14102018/08/19පන්සිල් මළුව 62 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 51300:58:05
14112018/08/1919.08.18 Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 6200:58:05
14122018/08/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6200:58:05
14132018/08/19තමා තමාට කල්‍යාණ මිත්‍රයෙක් වන්නේ කෙසේද ?00:03:03
14142018/08/19තමා තමාට කල්‍යාණ මිත්‍රයෙක් වන්නේ කෙසේද ?00:03:03
14152018/08/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6200:58:05
14162018/08/18ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන සංඝයා වහන්සේනමකට කෙනෙක් අතින් වරදක් සිදුවුවහොත් Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:25
14172018/08/18සතර සතිපට්ඨාන ධර්මය...Dana Ganna00:37:11
14182018/08/18කෙනෙකුගේ අධිගමයක් තව කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කලහැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 51200:11:49
14192018/08/18ලිංගික සැප වේදනාව පිළිබඳව ධර්මානුකූල විග්_රහය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:22:47
14202018/08/18ජීවිතය මරණයට දමා ලබාගත් අවබ‌ෝධය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:01
14212018/08/18අානාපානසති භාවනාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:36:10
14222018/08/18ඔබ සිල්වත් නම් අන් අයට ඔබ නිසා අකුසල් රැස් වීමට ඉඩ නොතබන්න00:04:17
14232018/08/18සංඝ සමාජය තුල සිදුවන සිදුවීම් නිසා ගිහිපිරිස සංඝයා විවේචනය කිරීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:11
14242018/08/18Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero 13.08.1800:20:14
14252018/08/18මහරහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ - හිගුරක්ගොඩ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනයෙන් බිදක්....00:26:18
14262018/08/18අති පූජ්‍ය අරියඥාන හිමියන් කුසලයත් අතහරින්න කීවේ මන්ද?00:03:33
14272018/08/17පැවිදි පක්ෂය ආයු වර්ණ සැප බල වැඩිකර ගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 51000:08:36
14282018/08/17චෝදනා, අපහාස, සිත් රිදවීම් වලින් ඇතිවන දුක් වේදනාවෙන් මිදෙන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:24
14292018/08/17ගිහියන් ස්වාමින්වහසේලාව තම මිතුරන් වශයෙන් ආශ්‍රය කිරීම සුදුසුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:32
14302018/08/17අති පූජ්‍ය අරියඥාන හිමියන් කුසලයත් අතහරින්න කීවේ මන්ද?00:03:33
14312018/08/17භාවනා කරන විට බාහිර බලපෑම් ඇතිවීම පිළිබඳව00:07:48
14322018/08/17රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි‌යන්ග‌ේ උතුම් ජීවන ගමන..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:19:16
14332018/08/17ගුණවතුන්ට කරදර කිරීමේ විපාක00:03:00
14342018/08/17අති පුජ්‍ය අරියඥාන හිමි කුසල අතහරින්න කිවේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 51100:03:33
14352018/08/17Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero - ලෝකස්වභාවය ගැන......00:14:00
14362018/08/17Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero - (pansil maluwa) "sirasa"04:43:16
14372018/08/17ළමයින් මුලිම ජිවිතයට එකතුකර ගත යුත්තේ කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 50900:18:09
14382018/08/16මා ඔබට ‌ම‌ෛත්‍රී කරමි..මම නවතිමි..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:04:23
14392018/08/16මාර්ග පලයන් අනිත්‍ය භාවයට පත්වීමත් දුකකද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:06
14402018/08/16One Sri Lanka | භාවනාව | Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:39:25
14412018/08/16Meth Tv | අති පූජනීය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවපස්වන කොටස01:27:34
14422018/08/16Meth Tv | අති පූජනීය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව දෙවන කොටස01:04:17
14432018/08/16Meth Tv | අති පූජනීය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව (පළමු කොටස)00:58:02
14442018/08/16Meth Tv | අති පූජනීය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව සිව්වන කොටස01:04:20
14452018/08/16Meth Tv | අති පූජනීය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව තෙවන කොටස01:01:56
14462018/08/16අනාගතය ගැන සැලසුම් කිරීම බුදු දහමට පටහැනිද?00:05:44
14472018/08/16සෝවාන් ඵලයට පත්වූ අයෙක් තුල සක්කාය දිට්ඨිය සිදෙන්නේ, විචිකිච්චාව සහ සීලබ්බත පරාමාස නැතිවන්නේ කෙසේද ?00:06:46
14482018/08/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 1900:50:36
14492018/08/16ඇසට නොපෙනෙන ලෝකයේ සිටින භූත සතුන් පිළිබඳව...00:04:27
14502018/08/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 1701:00:40
14512018/08/16මම නැවතිලා ඉන්නේ.........! Maha Rahathun Wadi Maga Osse 50800:14:00
14522018/08/15ඔබ ලෝක‌ය නිවැරදි කරන්න යන්න එපා! Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:14:00
14532018/08/15බුදු රජාණන් වහන්සේ සුබා ථෙරණියගෙන් අැසූ ප්‍රශ්නය​00:07:48
14542018/08/15සැප (සුක) වේදනාව අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ කෙසේද ?00:02:54
14552018/08/15වසවර්ති දිව්‍යපුත්‍රයා (මාරයා) ගැන...00:05:35
14562018/08/15අද ලෝකය තුල රහතන් වහන්සේ නමක් පහල වුවහොත්...මාරධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකලාපය !!!00:00:50
14572018/08/15ගැටෙන සිත විදර්ශනා නුවණින් දකින්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:46
14582018/08/15අද ලෝකය තුල රහතන් වහන්සේ නමක් පහල වුවහොත්...මාරධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකලාපය !!!00:00:50
14592018/08/15අද සමාජයේ ජීවිත විනාශවීම් වැනි විපත් බහුල වීමට හේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:20
14602018/08/14අැලීම්,ගැටීම්,උපෙක්‍ෂා, වේඳණානු පස්සනාව​MAHA RAHATHUN WEDIMAGA OSSE00:06:45
14612018/08/14අසබ්‍ය දේ ප්‍රියකරන අමුනුශයෝ සිටිනවද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 50400:05:32
14622018/08/14මම මේ බණ කියන්නේ දක්ෂයාට මේකෙන් ගැලවිලා යන්න Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:14:00
14632018/08/14කෙනෙක් සිහිමුලාවට පත්වී මියයන්නේ ඇයි? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:26
14642018/08/14vlc record 2018 08 14 21h50m09s Elahera Sangha Sakachchawa Maha Rahathun Wadimaga Osse mp400:02:07
14652018/08/14vlc record 2018 08 14 20h35m12s Elahera Sangha Sakachchawa Maha Rahathun Wadimaga Osse mp400:03:54
14662018/08/14පෙර ජීවිතයේදී රැස්කරගත්තාවූ කර්ම මතුවෙන්නේ කෙසේද ?00:07:43
14672018/08/14ධර්මාවබෝධය ලැබූ උතුමන්වහන්සේලාට විනය අවශ්‍ය නැද්ද ?00:01:37
14682018/08/14රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි අරිහත්වය ප්‍රකාශ කර තිබේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 50700:03:38
14692018/08/14ස්වාමින්වහන්සේලා මල් මතින් වැඩම කිරීම සුදුසුද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 50600:03:19
14702018/08/14Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 1500:51:02
14712018/08/14මම මේ බණ කියන්නේ දක්ෂයාට මේකෙන් ගැලවිලා යන්න. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:14:00
14722018/08/14Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 1300:51:54
14732018/08/14අසබ්‍ය දේ නරබන තරුණ පරපුර පිරිහේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 50300:01:59
14742018/08/14සම්මා සම්බුද්ධ සාසනයේ දක්ෂයා හා වඩාත් දක්ෂයා කවුද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:07
14752018/08/13ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ වැරදි සොයන්න යන්න එපා..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:51
14762018/08/13ස්වාමින් වහන්සේලාගේ වැරදි සෙවීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:06:51
14772018/08/13පුජනීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේ ගැන, පුජනිය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමින්වහන්සේ දැක්වූ අදහස්00:23:23
14782018/08/13පුජනීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේ ගැන, පුජනිය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමින්වහන්සේ දැක්වූ අදහස්00:23:23
14792018/08/13භික්ෂුන් වහන්සේලා අතින් ආර්ය උපවාදය සිදුවිය හැකිද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 50500:04:18
14802018/08/13කටින් පිටවන වචනයක් හේතුවෙන් සතර අපායේ උපදින්න හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:31
14812018/08/13රජවරුන් අන්තඃපුර පරිහරණය කිරීම කාමයේ වරදවා හැසිරිමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse.!00:08:38
14822018/08/13ආර්ය උපවාදය ගිහියකු අතින් මෙන්ම භික්ෂූන්වහන්සේනමකගේ අතින් වුවත් සිදුවිය හැකිද00:04:18
14832018/08/13ආර්ය උපවාදය ගිහියකු අතින් මෙන්ම භික්ෂූන්වහන්සේනමකගේ අතින් වුවත් සිදුවිය හැකිද00:04:18
14842018/08/13ඔබ වහන්සේ නිවුණ කෙනෙක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:38
14852018/08/13ඔබත් සැබෑම දක්ෂයෙක් වන්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:02:44
14862018/08/13බුදුරදුන් කාන්තාවන් ආරක්ෂා කිරීමට යයි පැවසුවේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 50200:04:56
14872018/08/12නිවන් මාර්ගය (උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාව) Maha Rahathun Wedi Maga Osse.01:22:52
14882018/08/12තරුණ පරපුර අසබ්‍යදේ නැරබීමට හේතුව කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 50100:13:18
14892018/08/12මෛත්‍රිය වැඩිය යුතු නිවැරිදි ක්‍රමය Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:26
14902018/08/12Maha Rahathun Wadi Maga Osse - භාවනාවේදී හමුවන ප්‍රධාන බාධකය..00:05:05
14912018/08/12දූෂණයට ලක් වූ සුන්දර රහත් උත්තමාවිය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:42
14922018/08/11ඔබත් සතර සති පඨ්ඨානය වඩන විට හුදකලාවෙද සිටින්නේMAHA RAHATHUN WEDI MAGA OSSE00:04:53
14932018/08/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 13 ( 2015 01 04 )00:52:00
14942018/08/11ඔබ වහන්ස‌ේ නිවුණ ‌ක‌ෙන‌ෙක්ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:03:38
14952018/08/11අනාගතය ගැන සැලසුම් කිරීම බුදුදහමට පටහැනිද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:05:44
14962018/08/11මතට ඇබ්බැහි වුවන් සදහා විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse02:30:18
14972018/08/11සුපුන් සඳ...සසුන බබලවනා...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:03:09
14982018/08/11පුද්ගලයෙක් දිව්‍ය චක්කු දිව්‍ය සෝත සකස් කරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:00:52
14992018/08/11මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - වල්පොල ශ්‍රී විමලරත්නරම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය හතර වන කොටස00:47:52
15002018/08/11මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - වල්පොල ශ්‍රී විමලරත්නරම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය තුන්වන කොටස01:31:55
15012018/08/11මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රාගම වල්පොල ශ්‍රී විමලරත්නරම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය දෙවන කොටස01:45:17
15022018/08/10මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රාගම වල්පොල ශ්‍රී විමලරත්නරම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය පළමු කොටස01:41:31
15032018/08/10මෛත්‍රී බුද්ධ සාසනයේ අග්‍ර දායිකාව වන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 50000:01:15
15042018/08/10අසුබය වඩත්දි ඔබටත් පිලිකුලක්,අපුලක් දැනෙනවාද MAHA RAHATHUN WEDI MAGA OSSE00:07:35
15052018/08/10මියගිය පුද්ගලයින් දෙවිවරුන්ගේ ආවතේවකරුවන් ලෙස උප්පත්තිය ලබනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:21
15062018/08/10අනිත්‍ය සංඥාව වඩන විට සිත වික්ෂිප්තභාවයට පත් වන්නේ ඇයි? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:09:06
15072018/08/10රජවරුන් අන්තප්පුර පරිහරණය කිරීම කාමයේ වරදවා හැසිරිමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 49900:08:38
15082018/08/10දානයන් අතරින් ‍ශ්‍රේෂ්ඨම දානය...Maha Rahathun Wedi Osse..00:07:38
15092018/08/09Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 12 ( 2014 12 21)01:01:56
15102018/08/09Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa - 11 ( 2014 11 22 )01:01:15
15112018/08/09ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලින් ඥාණ දර්ශන මතු කොට ගැනීම01:08:48
15122018/08/09ධර්මාවබෝධය ලබාගැනීමට ධර්මය ශ්‍රවණය කලයුත්තේ අභිධර්මය උගත් ස්වාමින්වහන්සේ නමකගෙන් පමණක්මද00:02:17
15132018/08/09තමාට උපතින් ලැබුන රූපයේ අඩුපාඩුකම් වෙනස් කිරීම සම්භන්දයෙන් Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:22
15142018/08/09කාය සංස්ඛාරයන් හැටියට දකින්න ආනාපානා සතිය කොතෙක්..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:03:54
15152018/08/09දානයේ සැබෑම අර්ථය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:07:13
15162018/08/09බුදුරදුන් අභිධර්මය දෙවියන්ට දේශනාකල හේතුව කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 49800:11:44
15172018/08/08Tissa Raja Maha Viharaya Session 4 තිස්ස රජමහා විහාරය හතරවන කොටස00:45:56
15182018/08/08Tissa Raja Maha Viharaya Session 3 තිස්ස රජමහා විහාරය තුන්වන කොටස01:32:36
15192018/08/08Tissa Raja Maha Viharaya Session 2 තිස්ස රජමහා විහාරය දෙවන කොටස01:56:03
15202018/08/08රහතන් වහන්සේ නමකට වුවත් ධර්මය දේශනා කිරීමේදී යම් පැටලලි සහගත බවක් ඇතිවිය හැකිද00:07:36
15212018/08/08Tissa Raja Maha Viharaya Session 1 - තිස්ස රජමහා විහාරය පළමු කොටස01:38:50
15222018/08/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa -10 ( 2014 .11.06 )00:43:45
15232018/08/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 9 - ( 2014 10 21 )00:55:07
15242018/08/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 8 - ( 2014 .09.28 )01:01:16
15252018/08/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 7 ( 2014 08 16 )01:03:03
15262018/08/08සමාධිය වඩන අන්‍යාගමික මිත්‍යාදෘශ්ටික පින්වතුන්ටත් මගඵල ලැබිය හැකිද ? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:03
15272018/08/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 6 ( 2014.07.20 )00:54:44
15282018/08/08මහරහතුන් වැඩි මග මග ඔස්සේ - මාදින්නාගොඩ ශ්‍රී සුරම්‍යරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ00:11:14
15292018/08/08බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ ලංකාවේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:21
15302018/08/08ආදරය යනු සුන්දර මානසික රෝගයක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:41
15312018/08/08මස් මාලු අනුභවයෙන් අකුසල් සිදුවේද ?00:12:32
15322018/08/08විශාකා සිටුදෙවිය නිවන් අවබෝධ කර ගන්නේ මෛත්‍රී බුද්ධ සාසනයේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 49700:04:58
15332018/08/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 5 ( 2014 06 15 )00:56:49
15342018/08/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 4 ( 2014 05 12 )00:51:12
15352018/08/07මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - දෙකටන බවුන්සේත් භාවනා ස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාවෙන් බිදක්00:13:43
15362018/08/07Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 3 ( 2014 04 19 )00:59:30
15372018/08/07Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - 2 (2014 03 09 )00:54:48
15382018/08/07Maha RahathuMn Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa -1 ( 2014 02 18 )01:09:06
15392018/08/07Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 200:54:56
15402018/08/07Maha Rahathun Wadi Maga Osse 100:54:51
15412018/08/07අනියම් සබඳතාවකින් මිදීමට අවශ්‍ය වන්නේ වීර්‍යයද ? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:04:40
15422018/08/07බිත්තර අනුභවයෙන් අකුසලයක් සිදුවෙනවාද ?00:03:01
15432018/08/07මෛත්‍රී චිත්තය වඩමින් සිටිද්දීත් අභියෝග හමුවේ නැවත ද්වේශය මතුවන්නේ පෙර අකුසලයක් නිසාද00:05:15
15442018/08/07Ven rajagiriye Ariyagnana thero - Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:22:42
15452018/08/07ආර්යඋපවාදයන්ට අයත්වන්නේ කුමක්ද? එවැනි පුද්ගලයන්ගේ ලක්ෂණ කවරේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:26
15462018/08/07හුදෙකලාව සහ ගුප්ත භාවය....Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:32
15472018/08/07මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාවෙන් බිදක්...00:13:59
15482018/08/07ආශාවේ යථාර්ථය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:46
15492018/08/07බුදුරදුන් පහලවනවිට මාර්ගඑල ලාබින් සිටිබව දහම් පොත්වල සදහන් වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 49600:15:35
15502018/08/06සුරතල් සතුන් නිවසේ ඇතිකිරීම සුදුසුද ?00:06:57
15512018/08/06පන්සිල් සුරකින කෙනෙකුට දෙවියන්ගේ හඩ ඇසිය හැකිද ?00:01:23
15522018/08/06දිව්‍යාංගනාවක්ව වැඩ වසනා විහාර මහා දේවිය...00:01:38
15532018/08/06මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - ගිංතොට, ථූපාරාම රජමහා විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය05:26:23
15542018/08/06මාරයාග‌ේ ‌ල‌ෝකය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:05:53
15552018/08/06ආර්යඋපවාදයන් කරන පුද්ගලයන්ගේ ඊළඟ භවය කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:03
15562018/08/06බුද්ධ සාසනයට වැඩිම හානිය කරන්නේ බෞධයෝද අබෞධයෝද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 49500:06:02
15572018/08/05Maharahathun Wedi Maga Osse කහතුඩුව වෙනිවැල්කොල සම්බෝධි යෝගශ්‍රමයේදී පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය05:11:46
15582018/08/05ආර්යඋපවාදයන් භික්ෂූන්වහන්සේලා අතින් පවා විය හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:18
15592018/08/05Maharahathun Wedi Maga Osse අම්බලන්ගොඩ සිරි නිකේතනාරාමයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය05:35:50
15602018/08/05වෙනිවැල්කොල සම්බෝධි යෝගශ්‍රමයේදී පැවැති ධර්ම ද‌ේශනය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..05:11:46
15612018/08/05සිල්වත් කෙනෙකුට දෙවියන්ගේ හඬ අහන්න හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:26
15622018/08/05මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - කහතුඩුව වෙනිවැල්කොල සම්බෝධි යෝගශ්‍රමයේදී පැවැත් ධර්ම දේශනය05:11:46
15632018/08/05මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - අම්බලන්ගොඩ සිරි නිකේතනාරාමයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය05:35:50
15642018/08/05මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - කහතුඩුව වෙනිවැල්කොල සම්බෝධි යෝගශ්‍රමයේදී පැවැත් ධර්ම දේශනය05:11:46
15652018/08/05රෝගී අයෙක් වෙනුවෙන් ධර්මනුකුලව කලහැකි දෙය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 49400:06:38
15662018/08/04නිතර දන් පැන් පූජාකරන බෞද්ධ රටවලට සාපේක්ෂව අන්‍යාගමික රටවල් මිල මුදල් වලින් සශ්‍රික වීමට හේතුව...00:06:18
15672018/08/04බුදුරජාණන්වහන්සේ අරමුණු කරගෙන රුවන්වැලි මහසෑ සමිදුන්ට රැගෙන යන දානය00:04:17
15682018/08/04විභාග වලින් ජය ලැබීමට හේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:37
15692018/08/04අප කරන්නාවූ සෑම ක්‍රියාවන් තුලින් සතරසතිපට්ටානය මතු කර ගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:47
15702018/08/04අන්‍ය ආගමිකයන් ඉදිරියේ ඔබත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් සගවනවාද..Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!00:05:49
15712018/08/04ල‌ෝකයම අතහැර බුදුරජාණන් වහන්ස‌ේ එකම සරණ ගරගන්න...Maha Rahathun Wedi Maga Osse!!!00:04:49
15722018/08/04රෝගියෙකු වෙනුවෙන් කරන්නාවූ බෝධි පුජාව ඔහුට අනුමෝදන් වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 49300:04:40
15732018/08/04මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - අම්බලන්ගොඩ සිරි නිකේතනාරාමයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය05:35:50
15742018/08/04සැබෑ ධර්මාවබෝධය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:16
15752018/08/04කුසලය සහ භවය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:55
15762018/08/03මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - නිට්ටඹුව විද්‍යානන්ද පිරිවෙන් පරිශ්‍රයේදී .....................00:12:19
15772018/08/03Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-07-15 | Rajagiriye Ariyagnana Himi01:08:36
15782018/08/03Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-06-17 | Rajagiriye Ariyagnana Himi01:10:27
15792018/08/03මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රුවන්වැලි මහ සෑ සමිදුන් අභියස පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාවෙන් බිදක් ....00:12:19
15802018/08/03ඔබ මුහුණ දී සිටින බියජනක අනතුර‌ෙන් මිද‌ෙන්න‌ේ ‌ක‌ෙස‌ේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:31:33
15812018/08/03ලිංගික සැප වේදනාව පිළිබඳව ධර්මානුකූල විග්‍රහය Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:22:42
15822018/08/03කටින පිංකම විදර්ශන නුවණින් දකින්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 49200:12:11
15832018/08/02මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හලාවත කොක්කවිල පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාවෙන් බිදක් .............00:12:39
15842018/08/02ඔබත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් සගවනවාද.00:05:49
15852018/08/02අණවින කොඩිවින වලින් කුසල් වඩන කෙනෙක්ට කරදර ඇතිවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:27
15862018/08/02බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ ලංකාවේද ?00:06:21
15872018/08/02සමාධිය වඩන අන්‍යාගමික මිත්‍යාදෘශ්ටික පින්වතුන්ටත් මගඵල ලැබිය හැකිද ?00:04:03
15882018/08/02කටින චීවර පුජාවක් කරපු පින්වතුන්ට ලැබියහැකි මාර්ගපලයන් කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:11
15892018/08/02ධර්මානුකූලව ජීවිතය ගලපා ගන්නා ආකාරය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:44
15902018/08/02Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero04:25:17
15912018/08/02මම කියා කෙනෙකු නොමැතිනම් කුසල් අකුසල් බැදී පවතින්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 49100:03:58
15922018/08/02දස දිශාවට මෙත් වඩන පුද්ගලයෙකු වටා පවතින පරිසරය සහ දස දිසාවට මෙත් වැඩීම පිලිබඳ ...00:09:48
15932018/08/02පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි - මැරෙන මොහොතේ ධර්මය දකින්න00:33:06
15942018/08/02පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි - පන්සිල් මළුව (ළමා කාලය කුසල් නිධියක් )01:01:17
15952018/08/02අති පුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේගේ ජිවන ගමන Maha Rahathun Wadi Maga Osse 45900:17:31
15962018/08/01මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - කහතුඩුව - සම්බෝධි යෝගාශ්‍රමයේදී පැවැත් ධර්ම දේශනාවෙන් බිදක්......00:11:59
15972018/08/01මැර‌ෙන මා‌ෙහ‌ොත‌ේ බියට පත්වුන‌ොත් සිදුවන ‌ද‌ේ..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:26
15982018/08/01තිරිසන් සත්වයෙක් මිය ගිය පසු දානයක් දී පින් අනුමෝදන් කළ හැකිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:09
15992018/08/01හිත නැමැති මාරයා...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:18
16002018/08/01සෝවාන් පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණ..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:45
16012018/08/01සංස්කාර යනු කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 49000:02:47
16022018/07/31මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රාගම වල්පොළ පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාවෙන් බිදක්......00:19:11
16032018/07/31ස්වාමින්වහන්සේලා මල් මතින් වැඩම කිරීම සුදුසුද ?00:03:19
16042018/07/31සදහටම සතර අපායෙන් මිදීමට (සෝවාන් වීමට) කුමක් කල යුතුද01:07:50
16052018/07/31දරුවන්ග‌ේ දුර්වලතා ව‌ෙනුව‌ෙන් ද‌ෙමාපියන්ට කලහැකි ‌ද‌ේ..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:53:51
16062018/07/31මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - තිස්ස රජ මහා විහාරයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාවෙන් බිදක්.................00:21:20
16072018/07/31ඔබටත් නපුරැ සිත් අැතිවනවාද? - Maha Rahathun wedi maga osse!00:02:10
16082018/07/31ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් ගන්නා ඔබට ලෝකයාගෙන් සහය නොලැබේද? - Maha Rahathun wedi maga osse!00:06:00
16092018/07/31ලෝකයම සතර මහා ධාතුන් ලෙස දකින්නේ කොහාෙමද? - Maha Rahathun wedi maga osse!00:05:54
16102018/07/31අකුසල් සංස්කාර හමුවේ පරාජිතයෙක් ලෙස සිටිය යුතුද? - Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!00:06:59
16112018/07/31ශාසනයේ අවසාන දීප්තිමත් මොහොතේ ඔබත් මාර්ගඵල ලාභී දෙවියන් අතරට පැමිණෙන්න00:08:17
16122018/07/31ඇස් රෝග හා ඇස් අන්ධ භාවයට හේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:53
16132018/07/31වර්තමාන සංඝ සමාජය අත් විදින්නේ බුදුරදුන්ගේ භාග්‍යසම්පන්න ගුණයද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 48900:05:51
16142018/07/31මැර‌ෙන මා‌ෙහ‌ොත‌ේ ඇති වන ‌ව‌ෙිදනාව පිළිබඳව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:02:56
16152018/07/31පන්සිල් මළුව 01 ... Maha Rahathun Wedi Maga Osse..01:08:34
16162018/07/30මැර‌ෙන ම‌ොහ‌ොත‌ේ ‌හ‌ෝ සතර අපාය‌ෙන් මිදෙනවා යන චිත්තය ඇති කරගන්න.Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:16:41
16172018/07/30ධර්මය මෝහය නොවැඩෙන ආකාරයට ගලපන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 48700:10:21
16182018/07/30ඔබත් සැබෑම දක්ෂයෙක් වන්න00:02:44
16192018/07/30බුද්ධ පුත්‍රයෙකුගේ අතහැරීමේ ශක්තිය00:05:13
16202018/07/30කටින වස්ත්‍රයක් පුජා කිරීමේ ආනිසංස කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:11
16212018/07/30සුජාත බුද්ධ පුත‍්‍රයන්ගෙන් මේ සාසනය අදට ද හිස් නොවෙයි... (Maharahatun Wedimaga Osse)00:02:33
16222018/07/30නාග ලෝකය පිළිබඳව... Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:05:20
16232018/07/30පිළිකා වැනි දරුණු රෝගාබාධ වලින් මිදීමට...Maha Rahathun Wedi Maga Osse!!!00:03:12
16242018/07/29ඔබ ‌ල‌ෝකය සමග ගැටෙන්න‌ෙක්ද?..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:10:31
16252018/07/29රහතන් වහන්සේටත් "විදීම නැතහොත් වේදනාව" සකස්වෙනවාද ?00:12:22
16262018/07/29ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයා දැකිය යුතු සිහිනයන් මොනවාද ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:45
16272018/07/29සතර සතිපට්ඨානය වැඩීමට අප හුදකලා විය යුතුද ?00:04:51
16282018/07/29බවුන්සෙත් මානසික සුව සෙවනේ දී පැවැති ධර්ම ද‌ේශනාව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..05:15:23
16292018/07/29පෙර භවයේ මතකයන්, ගතිගුණ පිහිටනවාද? කුඩා දරුවන් බියවී හඩන්නේ ඇයි? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:04
16302018/07/29‌‌ල‌ෝකයම අතහැර බුදුරජාණන් වහන්ස‌ේ එකම සරණ ගරගන්න...Maha Rahathun Wedi Maga Osse!!!00:04:49
16312018/07/29පංචකල්‍යාණියකගෙන් භවයෙන් මිදෙන්නට ඔබටත් සොදුරු කමටහනක්..Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:03:42
16322018/07/29ශ්‍රේෂ්ඨතම දානයේ ඇති අයෝමය ශක්තිය.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..!!!00:07:02
16332018/07/28උතුම් දම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර ද‌ේශනාව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..01:57:17
16342018/07/28පුණ්‍යානුමෝදනාව...මහරහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ...00:05:37
16352018/07/28පිංවතුන්ලාට කෙරෙන පුණ්‍යානුමෝදනාවයි...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:05:37
16362018/07/28යක්ෂණියකට මනුෂ්‍යයෙකුගේ ගෙළ සිර කරන්න හැකි ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:20
16372018/07/28මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - පුණ්‍යානුමෝදනාව00:05:37
16382018/07/27ඔබත් මානසිකව පීඩා විදිනවාද...ධර්මයෙන් ගතයුතු සැබෑම අර්ථය00:10:23
16392018/07/27සෝවාන් ඵලයට පත්වන්නේ එක ක්ෂණයකින්ද ?00:02:16
16402018/07/27ධර්මය ශ්‍රවණය කලයුත්තේ මාර්ගඵල ලාභී ස්වාමින්වහන්සේ නමකගෙන්මද00:04:08
16412018/07/27Maha Rahathun Wadi Maga Osse- බුද්ධානුස්සති, මෛත්‍රි, අනිත්‍ය භාවනා..00:32:03
16422018/07/27මෛත්‍රීයේ ඇති බලගතු ස්වභාවය ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:17
16432018/07/27හුදෙකලාව සහ ගුප්ත භාවය....Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:05
16442018/07/26රෝගීභාවය හා නිරෝගිභාවය ධර්මයට අනුව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:14
16452018/07/25Theruwan sarana yama00:08:38
16462018/07/25සජීවී විකාශය - කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයේ සිට...04:58:59
16472018/07/25කෙනෙක් මාර්ග පලයක් ලැබුවොත් එය ප්‍රකාශ කරනවද ..Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:51
16482018/07/24අර්‍ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය​00:38:40
16492018/07/24පෙර සංසාරයේ තමාගේ ස්වාමියා හෝ භාර්යාව ඔබට මේ ආත්මයේදී කරදර කරනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:13
16502018/07/23Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 1201:02:02
16512018/07/23Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 1101:01:15
16522018/07/23කෙනෙකු සිහිසන්වී මිය යන්නේ කුමක් නිසාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 48600:02:47
16532018/07/23සිල්වත් පුද්ගලයෙකු සිහිසුන් වී මියයාමෙන් දුගතියකට වැටෙද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 48600:01:31
16542018/07/23සිහිමුලා වී මරණයත් සිහිසුන් වී මරණයත් අතර වෙනස කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 48500:04:18
16552018/07/23දිව්‍ය ලෝකය සහ අපාය අතර වෙනස...සංස්කාරයන්ගේ විෂමතාවය00:05:25
16562018/07/23ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලින් ඥාණ දර්ශන මතු කොට ගැනීම01:08:48
16572018/07/23භාවනා කරන විටදී ඔබේ සිත විසිරෙනවා ද? 1 — අතිපූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේ00:09:49
16582018/07/23පසේ බුදුවරයෙකු ධර්මය දේශනා නොකරන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 48400:12:42
16592018/07/23බුදුකෙනෙකු පහලවුවිට සුවිසි අසංකයක පිරිසක් නිවන් අවබෝධ කරන්නේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 48300:07:27
16602018/07/23කළාකරුවන් මිය ගිය පසුව ඔවුන්ගේ ඊළඟ භවය කුමක්ද ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:12
16612018/07/23අශ්‍රද්ධාවේ ලක්‍ෂණ...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:31
16622018/07/23Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 1000:43:46
16632018/07/23Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 0900:55:12
16642018/07/22.""බුදුහිමි වැඩිමඟ වැඩි හිමිපාණෝ රහතුන් වැඩිමඟ වැඩි හිමිපාණෝ"00:05:34
16652018/07/22Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 0801:01:15
16662018/07/22පංචනීවරන යටපත්කර භාවනා කමටහන තුල සිත ශක්තිමත් කරගන්නේ කෙසේද ?00:31:17
16672018/07/22ආර්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල නිවැරදිව ශක්තිමත් නොවී සතර සතිපට්ටානය වැඩීමෙන් කුමක් සිදුවේද ?00:10:13
16682018/07/22අපේ තරුණ පරපුර සමාජයේ විකුර්තීන් වලින් බේරාගන්නේ කෙසේද ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:17:44
16692018/07/22Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 0701:03:05
16702018/07/21මාග‌ේ මරණය තුලින්වත් ඔබ ‌ම‌ෝහයක් ගන්න එපා..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:18:56
16712018/07/21සෝමාවතිය සෑ සමිදුන් අසල දකින බුදුරුව කෙසේ ඇතිවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 48200:05:27
16722018/07/21ඔබටත් මතකය අමතක ව‌ෙනවාද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:40
16732018/07/20කුසල් අකුසල් අප පිටුපස පැමිණ‌ෙන්නේ ක‌ෙස‌ේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:03:59
16742018/07/20අවුරුදු 5000 කදී රුවන්මැලි මහා සෑ රදුන් ඉදිරිපිට ධාතු පරිනිර්වාණය සිදුවේද? 48100:07:15
16752018/07/20බුදුරදුන් පහලවනවිට ඝටිකාර මහා භ්‍රමයන් අනාගාමී වී සිටියේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 48000:02:39
16762018/07/20රූපයේ අනිත්‍යභාවය දැකීම...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:04:12
16772018/07/20ශ්‍රේෂ්ඨතම දානයේ ඇති අයෝමය ශක්තිය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:02
16782018/07/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 0600:54:41
16792018/07/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 0500:57:37
16802018/07/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 0400:51:55
16812018/07/19මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ...00:15:54
16822018/07/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 0300:59:43
16832018/07/19අසනීපව සිටින ඥාති‌ය‌ෙක් ව‌ෙනුවෙන් ධර්මානුකූලව කලහැකි ‌ද‌ේ.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:11:20
16842018/07/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 0200:54:49
16852018/07/18Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero 2018 07 10 Sumudura Dharma desanawa Colombo TV part 0201:34:01
16862018/07/18ඔබ ඉදිරියේ ඇති බලවත්ම අභිය‌ෝගය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:10:17
16872018/07/18ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන අයෙක් විදේශ රැකියාවකට යාම පිළිබඳව...00:01:40
16882018/07/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 0101:09:07
16892018/07/17අසබ්‍ය දේ නැරබීමේ අනතුර කුමක්ද ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:19
16902018/07/17Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero 2018 07 11 sumudura dharma desanawa Colombo TV part 0103:37:22
16912018/07/17කෙනෙකුට පුළුවන් තමන්ගේ ලිංගික ජීවිතයත් විදර්ශනා නුවණින් දැකල ප්‍රඥාව මතු කර ගන්න 15-07-201801:03:57
16922018/07/17ලිංගික සැප වේදනාව පිළිබඳව ධර්මාවනුකූල විග්‍රහය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:22:42
16932018/07/17සතර සතිපට්ටානයේදී මූලිකවම කායානුපස්සනාව දේශනා කරන්නේ ඇයි ?00:07:14
16942018/07/17ලේවැල්ල ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse05:16:40
16952018/07/16PANSIL MALUWA 6100:56:30
16962018/07/16කළුබෝවිල රෝහලේදී පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව05:14:14
16972018/07/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2018-07-1501:07:54
16982018/07/15මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ 201805:21:14
16992018/07/15MAHA RAHATUN WEDI MAGAOSSE 2018.05:26:23
17002018/07/15මෛත්‍රී බුදුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ අග්‍ර ශ්‍රාවිකාවක්/ශ්‍රාවකයෙක් වීමට සිතෙනවද? Maha Rahathun Wadi Maga00:01:15
17012018/07/15බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවියන්ට පමණක් අභිධර්මය දේශනා කළ හේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:45
17022018/07/15පන්සිල් මළුව 61 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 47900:56:40
17032018/07/15බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වය ලැබීමට පෙර මාර්ග පල ලාබීන් සිටියාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:15:38
17042018/07/15පන්සිල් මලුව 15.07.18 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:56:39
17052018/07/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6100:56:39
17062018/07/15පන්සිල් මළුව 61...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:56:39
17072018/07/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6100:56:39
17082018/07/15බුරජාණන් වහන්සේ පහලවන්විට මාර්ගඑල ලැබූ දෙවියන් භ්‍රමයන් සිටීද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 47800:05:01
17092018/07/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse- රූපයේ අනිත්‍යභාවය දැකීම.00:04:12
17102018/07/15අංගවිකල දරුවෙක් ගබ්සාවක් කළහොත් අකුසලයක් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 47700:04:01
17112018/07/14මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රාජගිරිය ආයුර්වේද රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය 28-06-201805:40:53
17122018/07/14මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - ලේවැල්ල ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාව 26-06-201805:16:40
17132018/07/14වෛද්‍ය හේතු මත ගබ්සාවක් කලොත් එයින් අකුසලයක් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 47600:06:07
17142018/07/14ඔබ‌ෙි සිතත් නිතරම විසිර‌ෙනවාද? ...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:10:08
17152018/07/14තිරස්චීන ධර්මයන් බුදුරදුන් විවේචනය කලේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 47500:01:38
17162018/07/13කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ හා භද්ද කාපිලානා රහත් තෙරණින් වහන්සේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:20
17172018/07/13දැවෙන තැවෙන සිත් ඇති සැම වෙත...Maha Rahathun Wedi Maga Osse!!!00:03:57
17182018/07/12යුද්ධ කළ දුටු ගැමුණු රජතුමා දිව්‍ය තලයක උපත ලැබීමට හේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:58
17192018/07/12ඔබත් පැමිණියේ දිව්‍ය ලෝකයෙන්ද… Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:16
17202018/07/12ද්වේශ සහගත සිතුවිල්ල විදර්ශනාවෙන් යටපත් කල හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 47400:01:57
17212018/07/12මහාසංඝරත්නය සමග ඇලහැරදී පැවැත්වූ සංඝ සාකච්චාව04:18:35
17222018/07/12තමන් මිය යන බව ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ මොහොතේදී දැනෙනවාද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:28
17232018/07/11සාමනේර භික්ෂුන්වහන්සේලට දුන් අවවාදය00:05:51
17242018/07/11අනිත්‍ය සංඥාව වඩන විට සිත වික්ෂිප්ත බාවයට පත්වෙන්නේ ඇයි ?00:09:06
17252018/07/11මහරහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ - හිගුරක්ගොඩ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය 16-06-201805:10:04
17262018/07/11ධර්මය‌ේ ශක්තිය‌ෙන්, කරදර, අනතුරු බිය යටපත් කරන්න‌ේ ක‌ෙස‌ේද?Maha Rahathun Wedi Maga Oss00:26:51
17272018/07/10මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ00:15:54
17282018/07/10බුදුහිමි වැඩි මග වැඩි හිමිපාණෝ...00:17:59
17292018/07/10මෛත්‍රී චිත්තය වඩමින් සිටිද්දීත් අභියෝග හමුවේ නැවත ද්වේශය මතුවන්නේ පෙර අකුසලයක් නිසාද ?00:05:15
17302018/07/10උතුම් මහ සඟරුවනේ නිහතමානිත්වය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:01:14
17312018/07/10සාමනේර භික්ෂුන්වහන්සේලට දුන් අවවාදය Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:51
17322018/07/09Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6001:04:10
17332018/07/09සාමනේර භික්ෂුන්වහන්සේලට දුන් අවවාදය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 47300:05:51
17342018/07/09සියදිවි නසාගැනීමත් ධර්මාවබෝධය පිණිස ජීවිතය මරණයට දැමීමත් සමානද ?00:02:07
17352018/07/09එක් චිත්තයක වෙනස්වීම සහ අවබෝධය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:07:32
17362018/07/08දිව්‍ය ශ්‍රෝත ....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:35:24
17372018/07/08සමාධිය තුලදි දේව රූප අමනුෂ්‍ය රූප ආදිය පෙනීම පිළිබඳ....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:03:12
17382018/07/08අෂ්ට පරිෂ්කාර පූජා කිරීමේ ආනිසංශ ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:01:10
17392018/07/08නාලාගිරි අදත් වඩියි...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:06:32
17402018/07/08භාවනා කරන විට බාහිර බලපෑම් ඇතිවීම පිළිබඳව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:07:48
17412018/07/08තිස්සමහාරාම රජමහා විහාරයේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ01:53:21
17422018/07/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse- මත් වතුර බීමේ ආදීනව..00:33:50
17432018/07/07මාරයා සිටින්නේ කොහේද, මාරයා යනු බවයක්ද ?00:03:53
17442018/07/07සෝවාන් ඵලයට පත්වූ අයෙක් තුල සක්කාය දිට්ඨිය සිදෙන්නේ, විචිකිච්චාව සහ සීලබ්බත පරාමාස නැතිවන්නේ කෙසේද ?00:06:46
17452018/07/07සත්වයා කර්මය දායාද ‌ ක‌ොටග‌ෙන ඉපදීම..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:20:36
17462018/07/06සැප (සුක) වේදනාව අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ කෙසේද ?00:02:54
17472018/07/06භව නිරෝධය...නිවීම !!!00:20:24
17482018/07/06Maha Rahathun Wedi Maga Osse- චුති චිත්තය සහ ඊළග ප්‍රතිසන්ධිය.00:08:30
17492018/07/06Maha Rahathun Wedi Maga Osse- ගැටෙන සිත විදර්ශනාවට ලක් කිරීම..00:06:46
17502018/07/06Maha Rahathun Wedi Maga Osse- ද්වේෂය මැඩපැවැත්වීම..00:04:37
17512018/07/06උතුම් මහ සඟරුවනේ නිහතමානිත්වය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:01:14
17522018/07/06NiwandutuHimi00:04:14
17532018/07/06ඔබ තුලිනුත් නිහතමානීබාවය වැඩෙනවාද00:03:54
17542018/07/06දානයේ සැබෑ අර්තය නිවැරදිව දානය දෙන්නේ කෙසේද00:07:13
17552018/07/06භාවනා කරන විට බාහිර බලපෑම් ඇතිවීම පිළිබඳව00:07:48
17562018/07/05විශාකාව,යසෝදරාව මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී දෙවි ස්ත්‍රීයක් වීමට හේතුවl කුමක්ද Maha Rahathun Wedi Maga00:11:27
17572018/07/05පිළිකා වැනි කර්ම රෝග වලට බොහෝ දෙනෙක් ගොදුරු වීමට හේතුව Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:11:14
17582018/07/05ඔබටත් විවාහක බිරිද හැර තවත් බිරින්දෑවරු ඉන්නවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!00:04:16
17592018/07/05ගති නිමිති තුලින් සොවහන්එළයට පත්වන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 47200:03:01
17602018/07/05පාන්සකුල පිංකමක් මිත්‍යා දුෂ්ටික ආකාරයෙන් කිරීමට හේතුව ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 47100:01:04
17612018/07/05දම්රිවි පදනම - ධර්ම සකච්ඡාව...Maha Rahathun Wedi Maga Osse02:20:26
17622018/07/04අනියම් සබඳතාවකින් මිදීමට අවශ්‍ය වන්නේ වීර්‍යයද ?00:04:40
17632018/07/04පෙර ජීවිතයේදී රැස්කරගත්තාවූ කර්ම මතුවෙන්නේ කෙසේද ?00:07:43
17642018/07/04Maha Rahathun Wedi Maga Osse - ගැටෙන සිත විදර්ශනාවට ලක් කිරීම..00:06:46
17652018/07/04Pansil Maluwa 01 rajagiriye ariyagnana thero01:08:29
17662018/07/04Maha Rahathun Wedi Maga Osse - ද්වේෂය මැඩ පවත්වන ආකාරය..00:04:37
17672018/07/04නිරයගාමී පුද්ගලයාගෙන් යම රජු විමසන ප්‍රශ්න මොනවාද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:12
17682018/07/04Maha Rahathun Wedi Maga Osse - රූපයේ අනිත්‍යභාවය දැකීම..00:04:12
17692018/07/04Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero - Maha Rahathun Wadi Maga Osse Deshana Part 0200:48:24
17702018/07/04Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero - Maha Rahathun Wadi Maga Osse Deshana Part 0100:38:29
17712018/07/03සිතුවිලි වල ඇති වීම නැතිවීම පිළිබඳව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:15:55
17722018/07/03ඔබත් මිය ගිය අය ගැන සිතමින් දුක්වෙනවාද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:05:21
17732018/07/03නිවැරදිව මිය ගිය ඥාතීන්ට පිං අනුමෝදන් කිරීම පිළිබදව.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:18:01
17742018/07/03අති පූජනීය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව (පළමු කොටස)00:58:02
17752018/07/03ඔබත් මිය ගිය ඥාතීන් ගැන සිතමින් දුක්වෙන අය‌ෙක්ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse.00:05:21
17762018/07/03භාවනා කරන විටදී ඔබේ සිත විසිරෙනවා ද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:09:49
17772018/07/03සිත එක්තැන් කරගන්නේ කොහොමද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:02
17782018/07/03සෝවාන් පුද්ගලයාගේ ද්වේශය - Maha Rahathun wedi maga osse00:06:02
17792018/07/02ඔබත් පෙර ජීවිතය දකින්න - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:44
17802018/07/02පෙර භවයන් ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධව - Maha Rahathun wedi maga osse00:01:06
17812018/07/02සුඛ වේදනාව අනිත්‍ය ලෙස දකිමු - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:49
17822018/07/02මනසින් දන් දීම - Maha Rahathun wedi maga osse00:00:49
17832018/07/02ද්වේශය සිත, අප කල පින් අහෝසි කරන හැටි - Maha Rahathun wedi maga osse00:04:09
17842018/07/02කඨින පිංකමක් කළ යුතු නිවැරදි පිළිවෙල - Maha Rahathun wedi maga osse00:05:36
17852018/07/02ඔබත් විවාහයට පෙර සූදානම් වන්නේ ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:49
17862018/07/02භාවනා කමටහන් Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:10:47
17872018/07/02භූතයන් බෝතල් වල දැමීම පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:35
17882018/07/02ඇස්වහ කටවහ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:40
17892018/07/02බිත්තර ආහාරයට ගැනීමෙන් පාපයක් සිදුවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:03:01
17902018/07/02භාවනා කරන විටදී ඔබේ සිත විසිරෙනවා ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:49
17912018/07/02රහතන් වහන්සේලා පිළිබද.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse!!!00:05:03
17922018/07/02භික්ෂුණින් වහන්සේලාට පාන්සකුල පින්කමක් කල හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 47000:05:27
17932018/07/02භාවනා කරන අයෙකුට අමුනුෂ්‍ය කොටස්වල බලපෑම් එල්ල විය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 46900:02:03
17942018/07/02අනුරාධපුර පැවති ධර්ම ද‌ේශනාව...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..02:49:25
17952018/07/01දීර්ගායුෂ ලැබීමට අවශ්‍ය නම් ඔබත් සතර සෘද්ධිිපාද වඩන්න.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:06:12
17962018/07/01බොරැල්ල ආයුර්වේද පරිශ්‍රයේ මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනා101:50:52
17972018/07/01මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රාජගිරිය ආයුර්වේද රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය 28-06-201805:40:53
17982018/06/30ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරම විහාරස්‌ථානයේ දී පැවති ධර්ම ද‌ේශනය. Maha Rahathun Wedi Maga Osse05:04:47
17992018/06/30මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - ලේවැල්ල ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාව 26-06-201805:16:40
18002018/06/29ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කිරීමටනම් අපි සිතීම අඩුකළ යුතුද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:24
18012018/06/29ඔබ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා, සක්විති රජතුමා වෙලා සිටිය සියළු දේවල් අනිත්‍ය වුනා-Poson Pohoya 27-06-201801:29:41
18022018/06/29මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හැලුම්මහර බවුන්සෙත් මානසික සුව සෙවනේ දී පැවැත් ධර්ම දේශනාව - 23-06-201805:15:23
18032018/06/29මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - අකුරැස්ස ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරම විහාරස්‌ථානයේ දී 20-06-201805:04:47
18042018/06/28videoplayback 1505:10:04
18052018/06/28Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa Poson Poya 201801:35:35
18062018/06/28මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හිට්ලර් භීතිය සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලතාවයක්00:02:34
18072018/06/27මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනා01:14:20
18082018/06/27දෙවිවරැ සෑම ධර්ම සාකච්චාවක්ම ශ්‍රවණය කරනවාද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:07:02
18092018/06/27මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - හැලුම්මහර බවුන්සෙත් මානසික සුව සෙවනේ දී පැවැත් ධර්ම දේශනාව - 23-06-201805:15:23
18102018/06/27බුදුරජාණන් වහන්ස‌ේ ‌ද‌ේශනා කල ලෝකය පිළිබඳව.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:15:00
18112018/06/26භාවනාව තුලින් කෙනෙකුගේ මනස විකුර්ති විය හැකිද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 46800:01:01
18122018/06/26ස්වාමීන් වහණ්සේලා මල් මතින් වැඩම කිරීම සුදුසු ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:03:16
18132018/06/25අප සංසාරේ පුරුදුකල වාසනා ගුණයන් නැවත මතුකරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 46700:04:19
18142018/06/24අන්සතු දේ සොරකම් කිරීම යන්නේ සැබැ අරුත කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 46600:14:10
18152018/06/24හිගුරක්ගොඩ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය.Maha Rahathun Wedi Maga Osse05:10:04
18162018/06/24නිවසේ ඉබේ පළවූ බෝගස ඉවත් කලොත් පාපයක් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 46500:00:37
18172018/06/24මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනා...හැලුම්මහර බවුන්සෙත් මානසික සුවසෙවන මධ්‍යස්ථානයේ සිට...04:00:05
18182018/06/24කැඩුණු බිදුණු බුදුපිළිම වහන්සේලාට කුමක් කලයුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 46400:03:25
18192018/06/24අට මහ අකුසල් බුදුරදුන් දේශනා කර තිබේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 46300:03:46
18202018/06/24චතුරාර්ය සත්‍යය අවබ‌ෝධ කිිිිරීමට අවශ්‍ය කරුණු 03..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:46:07
18212018/06/23මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - අකුරැස්ස ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරම විහාරස්‌ථානයේ දී 20-06-201805:04:47
18222018/06/23අට මහ කුසල් මෙන්ම අට මහ අකුසලුත් තිබේද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 46200:10:23
18232018/06/22ගිහි ජීවිතය‌ේ යුතුකම් ඉටුකරමින් භවය‌ෙන් මිදීම පිණිස. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:41
18242018/06/22සක්ඛාය දිඨ්ඨිය​00:28:28
18252018/06/21MAHA RAHATUN WEDI MAGA OSSE (SRI SUBHUTHI COLLEGE-2018)03:26:15
18262018/06/21තෙරුවන් කෙරෙහි අවබෝධයෙන් සරණ යෑම00:08:16
18272018/06/21අටමහ කුසල් නිරන්තර පිං වැඩෙන පින්කමක් බවට පත්කර ගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 46100:03:16
18282018/06/20මහරහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ - හිගුරක්ගොඩ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය 16-06-201805:10:04
18292018/06/20මැරැනාට පස්සේ මට මොකක්ද වෙන්නේ? - Maha Rahathun wedi maga osse00:14:01
18302018/06/20හඳහන් බැලීම පිලිබදව - Maha Rahathun wedi maga osse00:06:31
18312018/06/20සෝවන් වෙලාද දැන ගන්නේ කෙසේද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:07:49
18322018/06/20ඔබත් ල‌ෝකය හදන්න යන අයෙක්ද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:08:30
18332018/06/20ඔබත් ල‌ෝකය හදන්න යන අයෙක්ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:08:30
18342018/06/20ඔබේ සිතත් නිරන්තර දුකින් පෙලේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse 21800:04:26
18352018/06/19මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ(නිට්ටඹුව.2018.6.5)04:27:24
18362018/06/19මිය යන ම‌ොහ‌ොත දක්වාම විදර්ශනාව වැඩීම‌ෙන් මාර්ගඵල ලැබිය හැකිද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:40
18372018/06/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse Dharma Sakachchawa00:40:47
18382018/06/18මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - කළුබෝවිල රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය05:14:14
18392018/06/18කරදර, බාධක ඉදිරියේ සත්‍යක් ක්‍රියාකිරීම පිළිබඳව. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:09:40
18402018/06/18pansil maluwa 6001:03:56
18412018/06/17සතර සතිපට්ඨානයට අනුව අපේ ශරීරයේ යතාර්ථය - Maha Rahathun wedi maga osse01:09:32
18422018/06/17අපේ ජීවිතයේ අවසානය පිළිබඳව යථාර්තය,මරණය නුවණින් දකිමින් ජීවත් වෙන්න 17-06-201801:09:32
18432018/06/17පන්සිල් මළුව 60...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:04:09
18442018/06/17Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero 17.06.18 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse) Pansil Maluwa01:04:10
18452018/06/17පන්සිල් මළුව 60 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 46001:04:09
18462018/06/17Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 6001:04:09
18472018/06/17Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2018-06-1701:12:38
18482018/06/17කළුබෝවිල රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය.Maha Rahathun Wedi Maga Osse..05:14:14
18492018/06/16සෝවාන් පුද්ගලයාග‌ේ ලක්‍ෂණ..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:56:54
18502018/06/16ධර්මය‌ේ ඇති ශක්තිය පිළිබඳව මහාසංඝරත්නය සිදුකල සිංහනාදය. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:26:52
18512018/06/15මෛත්‍රිය වැඩුවත් සමාජයෙන් ඔබට ද්වේෂය එල්ල වෙන්නේ ඇයි? - Maha Rahathun wedi maga osse00:07:42
18522018/06/15ක්ෂණික මරණ ගැන - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:20
18532018/06/15අහන ධර්මය මතක හිටින්නැත්තේ ඇයි? - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:29
18542018/06/15නාග ලෝකය තිබෙන්නේ කොහෙද? - Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:05:20
18552018/06/15මස් මාංශ අනුභවයෙන් පාපයක් සිදුවේද? - Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:31
18562018/06/15දෙමව්පියන් තම දරුවන් වෙත ඉටුකළ යුතු යුතුකම් වල සීමාව - Maha Rahathun Wadi Maga Osse !00:14:48
18572018/06/15එළියක් නොව දෙවියෙක් වන්න - Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:16
18582018/06/15බොහෝ කුසල් රැස්කල කෙනෙක් දුගතිගාමි වුනොත්, ඉන් මිදීමට කුමක් කල යුතුද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:22
18592018/06/15Maha Rahathun Wedi Maga Osse- චුති චිත්තය සහ ඊළග ප්‍රතිසන්ධිය..00:08:30
18602018/06/15රත්නපුර සිරි විසුද්ධාරාම මහා පිරිවෙන් විහාරස්ථානයෙදී පැවති ධර්ම ද‌ේශනය.Maha04:43:28
18612018/06/15මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - කළුබෝවිල රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය05:14:14
18622018/06/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Rajagiriye Ariyagnana Thero02:14:03
18632018/06/15අති පුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේගේ ජිවන ගමන Maha Rahathun Wadi Maga Osse 45900:17:31
18642018/06/15ස්වාමීන් වහණ්සේලා මල් මතින් වැඩම කිරීම සුදුසු ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 45800:03:16
18652018/06/15ඔබත් ගැට‌ෙනවාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:44:44
18662018/06/15මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රත්නපුර සිරි විසුද්ධාරාම මහා පිරිවෙන් විහාරස්ථානයෙදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:43:28
18672018/06/15මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - නිට්ටඹුව විද්‍යනන්ද පිරිවෙනේ දී පැවැත් ධර්ම දේශනාව04:38:11
18682018/06/14මිය ගිය ඤාතියා ගැන සිතමින් දුක්වෙනවාද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:18:30
18692018/06/14විවාහ නොවී සිටීමෙන් මාර්ගය ඉක්මන් වනවාද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:01:45
18702018/06/14දුස්සීල මිනිසුන් වැඩි වන්න හේතුව - Maha Rahathun wedi maga osse00:06:00
18712018/06/14නිතරම දුකින් ඉන්නවා නම් කොහොමද සැනසීම ලබාගන්නේ? - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:21
18722018/06/14DAHAM GETALU (PART 1) සුවාමින් වහන්සේලා මල් මතින් වැඩම වීම සුදුසුද ?00:03:16
18732018/06/14අනුනගේ අකුසලයක් තවත් කෙනෙක්ට බලපානවද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:07:43
18742018/06/14සිතින් මවාගත් රෑපයකට නොබැඳී ඉනේ කෙසේද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:07:36
18752018/06/14නිවන් අවබෝධයට පාරමී මදී කියලා සිතෙනවාද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:03:13
18762018/06/14සංසාර පුරැදු - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:02
18772018/06/14කුඩා ළමයි මිය යාමෙන් දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදේද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 45700:04:54
18782018/06/14ශ්‍රේෂ්ඨතම දානයේ ඇති අයෝමය ශක්තිය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:02
18792018/06/13පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය ලෙස දකිමු - Maha Rahathun wedi maga osse00:18:40
18802018/06/13දෙවියන් ඇදහීම පිලිබදව - Maha Rahathun wedi maga osse00:04:00
18812018/06/13රෑපය තුලින් තමාගේ සිත දෙස දකින්න - Maha Rahathun wedi maga osse00:07:18
18822018/06/13සූත්‍ර සජ්ජායනා කල යුත්තේ ඇයි? - Maha Rahathun wedi maga osse00:04:47
18832018/06/13කොඩිවින වලින් ආරක්ෂා වන්නේ කෙසේද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:05:07
18842018/06/13මහා සංඝයාට මුදල් පූජා කිරීම සුදුසුද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:11:26
18852018/06/13දානයක් මහත්පල මහානිසංස ලබන්නට නම් - Maha Rahathun wedi maga osse00:10:24
18862018/06/13අමනුෂ්‍ය ග්‍රහනයට ලක්වන්නේ කවුද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:03:00
18872018/06/13මුදල් නැති අය පින් කරගන්නේ කෙසේද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:05:47
18882018/06/13සප්ත බොජ්ජංග ජීවිතයට එකතු කර ගනිමු - Maha Rahathun wedi maga osse00:06:32
18892018/06/13අප්‍රියයන් හා එක්වීමේ දුක - Maha Rahathun wedi maga osse00:03:15
18902018/06/13ගිහියන් භික්ෂුවක් ආශ්‍රය කල යුත්තේ කෙසේද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:10:47
18912018/06/13මාරයාගෙන් මිදීම - Maha Rahathun wedi maga osse00:16:02
18922018/06/13ලෝකය නිවැරදි කරන්න යෑම - Maha Rahathun wedi maga osse00:13:58
18932018/06/12ධර්ම මාර්ගයේ යන්න වීර්ය වඩවා ගන්නේ කෙසේද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:05:37
18942018/06/12වියදමක් නැතිව ධර්ම දානය කරන්නේ කෙසේද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:37
18952018/06/12ඔබත් බිඳුනු සිල්පදයක් ගැන සිතමින් තැවෙනවාද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:08:02
18962018/06/12කාර්ය බහුල ඔබ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වඩවා ගන්නේ කෙසේද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:03:48
18972018/06/12ස්ත්‍රීයක් වීමට හේතුව කුමක්ද.... Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:20:17
18982018/06/12එළියක් නොව දෙවියෙක් වන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:16
18992018/06/12දානය මහත්ඵල වීමට නම් ... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:34
19002018/06/12බිදුණු සිල්පද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse ...00:03:14
19012018/06/12නිට්ටඹුව විද්‍යනන්ද පිරිවෙනේ දී පැවැති ධර්ම දේශනාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:38:11
19022018/06/12පරමාදර්ශී චරිත...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:24
19032018/06/12මානසික රෝග වලින් මිදීමට ... Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:41
19042018/06/12Prétha Jeewitha ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:26
19052018/06/12සක්ඛාය දිට්ඨිය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:45
19062018/06/12සංසාර බිය .....Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:52
19072018/06/12ගබ්සාව ගැන Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:44
19082018/06/12උපාසක උපාසිකා කියන්නේ කාහටද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 45600:12:22
19092018/06/12මෛත්‍රී භාවනාව00:01:52
19102018/06/12මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රත්නපුර සිරි විසුද්ධාරාම මහා පිරිවෙන් විහාරස්ථානයෙදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:43:28
19112018/06/11ධර්මයේ හැසිරෙන විට දෙවියන්ගේ රැකවරනය ලබන අයුරැ - Maha Rahathun wedi maga osse00:07:40
19122018/06/11මහා සංඝයාට පිරිකර ලෙස මුදල් පූජා කිරීම පිළිබඳ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:11:26
19132018/06/11නිහතමානී බව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse ....00:06:33
19142018/06/11අම්මා වෙනුවෙන්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:17
19152018/06/11රෝගීන්ට උපස්ථාන කිරීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:07:10
19162018/06/11ධර්ම දානයේ ආනිසංස Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:19
19172018/06/11ඔබට දරුවන් නොමැතිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:04
19182018/06/11සැම ධර්ම දේශනාවක්ම දෙවිවරු අසනවද Maha Rahathun Wadi Maga Osse ...00:07:02
19192018/06/11භික්ෂුව සමාධියෙන් දුටු ජීවමාන බුදුරදුන්ගේ රුපය Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:24
19202018/06/11සිය දිවි නසා ගැනීම පිළිබඳ.....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:06:41
19212018/06/11අනියම් සම්බන්දතා ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:41
19222018/06/11දෙමව්පියන් තම දරුවන් වෙත ඉටුකළ යුතු යුතුකම් වල සීමාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse !00:14:48
19232018/06/11ඔබේ මගුල් සාරියට සැබෑම වටිනාකම දෙන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse !00:02:38
19242018/06/10සොවහන් එළයට පත්වූ පුද්ගලයා තුල කාමුක හැගීම් රාගික හැගීම් ඇතිවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 45500:04:12
19252018/06/10වර්තමානයේ අප කල්‍යාණ මිත්‍රයා කරගත යුත්තේ කවුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 45400:01:00
19262018/06/10අමනුෂ්‍ය උවදුරු වලින් අාරක්ෂා වන අාකාරය Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:58
19272018/06/10බුදුරජාණන් වහන්සේ ‌ම‌ෙල‌ොවට පහල ‌වීමේ අර්ථය ..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:10:11
19282018/06/10දෙවියන්ගේ රැකවරණය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:59
19292018/06/09මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - නිට්ටඹුව විද්‍යනන්ද පිරිවෙනේ දී පැවැත් ධර්ම දේශනාව..04:38:11
19302018/06/09කෙනෙකු සෝවාන් එළයට පත්වූ බව දැනගන්නේ කෙසේද.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse..!00:04:13
19312018/06/08පෙර අකුසල් පිළිබඳ පසුතැවීමකින් තොරව ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කිරීම පිළිබඳ. මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ00:08:34
19322018/06/08වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව - Maha Rahathun wedi maga osse00:59:29
19332018/06/08සිය දිවි නසාගැනීමේ විපාක - Maha Rahathun wedi maga osse00:17:07
19342018/06/08අති භයානක ද්වේශ සිත - Maha Rahathun wedi maga osse00:13:09
19352018/06/08මිය පරලොව ගිය දෙමව්පියන් ගැන සිතිය යුතු ආකාරය - Maha Rahathun wedi maga osse00:13:31
19362018/06/08අකුසල් කුසල් වලින් යටපත් කල හැකිද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:10:16
19372018/06/08සෝවාන් වෙන්න උත්සාහ නොකරන්නේ ඇයි? - Maha Rahathun wedi maga osse00:10:17
19382018/06/08මොනදේ කරන්න ගියත් බාධක එනවද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:14:47
19392018/06/08අප්‍රමාදී වන්න - Maha Rahathun wedi maga osse00:05:24
19402018/06/08පංච නීවරණ කමටහනක් කර ගනිමු - Maha Rahathun wedi maga osse00:09:33
19412018/06/08ප්‍රාණගාතයෙන් වැලකීම - Maha Rahathun wedi maga osse00:34:55
19422018/06/08සංසාර භය නොදකින්න හේතුව - Maha Rahathun wedi maga osse00:47:18
19432018/06/08සෝවාන් වුන විට ශාරීරික වෙනසක් සිදුවෙයි ද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:41:42
19442018/06/08යෝනිසෝමනසිකාරය ඇති කරගන්නා ආකාරය - Maha Rahathun wedi maga osse00:10:13
19452018/06/08ගිහිගෙයින් නිවන් මගට - Maha Rahathun wedi maga osse00:37:46
19462018/06/08සෝවාන් වුන විට ශාරීරික වෙනසක් සිදුවෙයි ද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:07:17
19472018/06/08දුක් වේදනා ඉවසීම - Maha Rahathun wedi maga osse00:05:25
19482018/06/08ලෝකයාට යන්න හැර ඔබ නවතින්න - Maha Rahathun wedi maga osse01:10:03
19492018/06/08කෙනෙකු සෝවාන් එළයට පත්වූ බව දැනගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 45300:04:13
19502018/06/08සෝවාන් එළයට පත්වූ උතුමන්ගේ සිතේ ස්බාවය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 45200:00:55
19512018/06/08සංසාර භය දැකීම - Maha Rahathun wedi maga osse00:31:38
19522018/06/08පටිච්ච සමුප්පාදය00:04:24
19532018/06/08රහතන් වහන්ස‌ේලා පිළිබඳව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:05:40
19542018/06/07ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය - Maha Rahathun wedi maga osse00:26:47
19552018/06/07සැනසීමෙන් යුග ජීවිත ගත කරන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:06:01
19562018/06/07ඔබටත් පුණ්‍යවන්ත දරුවෙකු අවශ්‍යද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:06:51
19572018/06/07මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රුවන්වැලි මහා සෑ සමිදුන් අභියසදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:33:20
19582018/06/07යම් පුද්ගලයෙකු සොවහන් එළයට පත්වනවිට ශාරීරික වෙනසක් වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 45100:07:17
19592018/06/07මේ ජීවිතය‌ේදී සතර අපායෙන් ‌‌න‌ොමිදුනොත්?..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:11:53
19602018/06/06පෙර අකුසල විපාක වලින් ආරක්ෂා වන ආකාරය Maha Rahathun Wadi Maga Osse ...00:13:22
19612018/06/06භව දුකින් නිදහස් වීම පිණිස - Maha Rahathun wedi maga osse00:51:59
19622018/06/06අභියෝගය හමුවේම මෙත් සිතින් මුහුණ දෙන්න - Maha Rahathun wedi maga osse00:29:00
19632018/06/06දේව රැකවරනය ලැබීමට නම් - Maha Rahathun wedi maga osse00:35:24
19642018/06/06කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය තුල සැඟවුණ උතුම් කමටහන - Maha Rahathun wedi maga osse00:45:15
19652018/06/06මානසික රෝග වලින් මිදීමට - Maha Rahathun wedi maga osse00:09:41
19662018/06/06සංසාරගත බැඳීම් - Maha Rahathun wedi maga osse00:04:56
19672018/06/06අතීත කුසල් මතු කර ගන්න - Maha Rahathun wedi maga osse00:05:34
19682018/06/06සෝවාන් වෙන්න භාවනා කල යුතුද?- Maha Rahathun wedi maga osse00:07:05
19692018/06/06ජාති සෝතාපන්න භාවය ලැබුවන් අදත් සිටීද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 45000:00:45
19702018/06/06mahara hatun wedi maga osse ( රුවන්වැලි මහා සෑ සමිදුන් අබියස 2018.6.2)04:35:23
19712018/06/06රුවන්වැලි මහා සෑ සමිදුන් අභියසදී පැවැති ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..04:33:20
19722018/06/05ඇලීම් ගැටීම් වලින් මිදෙමු - Maha Rahathun wedi maga osse00:24:41
19732018/06/05අති පූජනීය රාජගිරියේ අරියඤාන හිමියන්ගේ ජීවන ගමන - Maha Rahathun wedi maga osse00:17:31
19742018/06/05ආනාපාන සති භාවනාව - Maha Rahathun wedi maga osse00:51:59
19752018/06/05ධාතුමනසිකාර භාවනාව - Maha Rahathun wedi maga osse00:17:55
19762018/06/05මස් මාංශ අනුභවයෙන් පවක් සිදුවේද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:12:31
19772018/06/05අනිත්‍යය සංඥාව වඩමු - Maha Rahathun wedi maga osse00:09:28
19782018/06/05ධර්මයේ හැසිරෙන විට එන බාධා වලට මුහුණ දීම - Maha Rahathun wedi maga osse00:15:05
19792018/06/05මාන්නයෙන් මිදෙමු - Maha Rahathun wedi maga osse00:08:44
19802018/06/05මාරයාගේ සිරගෙයින් නිදහස් වීම - Maha Rahathun wedi maga osse00:16:02
19812018/06/05අතීත අකුසල් නිසා හටගන්නා රෝග වලින් මිදීම - Maha Rahathun wedi maga osse00:08:23
19822018/06/05අපල උපද්‍රව වලින් නිදහස් වීම - Maha Rahathun wedi maga osse00:08:15
19832018/06/05පූර්වේනිවාසානුස්සති ඥානයෙන් බුදුන් දැකීම - Maha Rahathun wedi maga osse00:07:24
19842018/06/05ලෝකය කමටහනක් කරගෙන ඉන් මිදෙන හැටි - Maha Rahathun wedi maga osse00:12:20
19852018/06/05මස් මාංශ අනුභවයෙන් පාපයක් සිදුවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:12:31
19862018/06/05දුර්වල පාලකයන් හමුවේ බෞද්ධයන් ලෙස අප ක්‍රියා කලයුත්තේ කෙසේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:07
19872018/06/05කෙටි ආශ්වාදය නිසා විඳින්නාවු දීර්ඝ ආදීනවය - Maha Rahathun wedi maga osse00:05:06
19882018/06/05විසිරෙන සිත එකඟ කර ගනිමු - Maha Rahathun wedi maga osse00:22:15
19892018/06/05විදෙස්ගත වූ බෞද්ධයන් සදහා - Maha Rahathun wedi maga osse00:10:14
19902018/06/05ආවේගය පාලනය කරන අයුරැ - Maha Rahathun wedi maga osse00:10:27
19912018/06/05මහා සංඝයාට මුදල් පූජා කිරීම සුදුසුද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:11:26
19922018/06/05ඔබත් ගැටෙනවාද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:19:45
19932018/06/05සෑම රැයකම ස්වයං පරීක්ෂනයක යෙදෙන්න - Maha Rahathun wedi maga osse00:05:20
19942018/06/05කල කුසල් නැවත සිහි කිරීමෙන් කුසල් රැස්වෙනවාද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:12:20
19952018/06/05නින්දෙන් සිහින දකිනවාද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:06:31
19962018/06/05දානයක් මහත්පල මහානිසංස ලබන්නට නම් - Maha Rahathun wedi maga osse00:10:24
19972018/06/05දරැවා ඉගෙනීමට දුර්වලද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:58
19982018/06/05ධර්මය විවේචනය කිරීම අකුසලයක්ද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:02:36
19992018/06/05මැරැනාට පස්සේ පිං අවශ්‍ය කාටද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:10:49
20002018/06/05මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රුවන්වැලි මහා සෑ සමිදුන් අභියසදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:33:20
20012018/06/05අම්පාර D.S සේනානායක විදුහලේදී පැවැති ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse04:48:57
20022018/06/04සොවහන් ඵලය පත්වූ තැනැත්තාගේ ලක්ෂණ කවරේද? - Maha Rahathun wedi maga osse00:11:25
20032018/06/04අපල උපද්‍රව ආදී උවදුරු වලින් මිදීමට Maha Rahathun Wadi Maga Osse !00:08:15
20042018/06/04හඳහන් බැලීම සහ බුදුදහම අතර අැති සම්බන්ධය Maha Rahathun Wadi Maga Osse !!00:06:31
20052018/06/04භාවනාවේදී ඇති වන සිතිිවිලි වල අනිත්‍යභාවය දකින ආකාරය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:32
20062018/06/04ඔබ තුල සිටිනා ජුරි සභිකයන් කවුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 44900:04:40
20072018/06/03අම්පාර ඩි එස් සේනානායක මහා විදුහලේ පවතී ධර්ම දේශනය Maha Rahathun Wadimaga osse04:48:57
20082018/06/03බුදුරජාණන් වහන්ස‌ේ පිරුවා වූ දසපාරමී ධර්මයන්ග‌ේ ශක්තිය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:08:39
20092018/06/03ඔබටත් නින්දේ දී සිහින පෙනෙනවා ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:06:31
20102018/06/03ධර්මානුකූලව දුක් වේදනා ඉසිලීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:25
20112018/06/03ඔබටත් කවුරුන් හෝ අණවිණ කොඩිවින කර ඇතැයි සිතෙනවා ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:02:41
20122018/06/03ඔබත් විදෙස්ගත වූ බෞද්ධයෙක් ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse !!!00:10:14
20132018/06/03සෝවාන් ඵලය පත්වූ තැනැත්තාගේ ලක්ෂණ කවරේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse !00:11:25
20142018/06/03සෝවාන් වූ පුද්ගලයා තුලින් අකුසල් සිදුවිය හැකිද Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:01:35
20152018/06/03Ven. Rajagiriye Ariyagnana Thero - 2018.04.3004:44:56
20162018/06/02Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa - Poson Poya 201804:21:47
20172018/06/02කොතලාවල ආරක්‍ෂක පීඨයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..04:01:28
20182018/06/02Maharahathun Wedi Maga Osse - Ampara D S Senanayaka Collage04:48:57
20192018/06/01මනුෂ්‍ය කාන්තාවකට හිමි දුක දිව්‍යාංගනාවන්ටත් හිමිවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:37
20202018/06/01දානය සීලය මෛත්‍රීය මාර ධර්මයක් බවට පත්වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 44800:06:11
20212018/06/01ස්ත්‍රීයට වඩා පුරුෂයා ශේෂ්ඨද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 44700:00:44
20222018/06/01මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්වරු සමග කල ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:11:16
20232018/05/31maha rahatun wedi maga osse (ampara-2018.5.27)03:59:46
20242018/05/31මහ රහතුන් වදිමග ඔස්සේ - රාජා භවතු ධම්මිකෝ00:11:16
20252018/05/31මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්වරු සමග කල ධර්ම සාකච්ඡාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:16
20262018/05/31මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්වරු සමග කල ධර්ම සාකච්ඡාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse 44600:11:16
20272018/05/31මනුෂ්‍ය කාන්තාවකට හිමි දුක දිව්‍යාංගනාවන්ටත් හිමිවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 44500:04:36
20282018/05/31සංස්කාර යනු කුමක්ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:02:49
20292018/05/30ජනපද කල්‍යානි‌ග‌ේ නැටුම පිළිබඳ සුන්දර උපමාව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:03:42
20302018/05/30මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රත්මලාන, කොතලාවල ආරක්‍ෂක පීඨයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:01:28
20312018/05/29මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - රත්මලාන, කොතලාවල ආරක්‍ෂක පීඨයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:01:28
20322018/05/29Sirasanamami Pansil Maluwa 30.04.18 අතිගෞරවණීය රාජගිරියේ අරියඤාණ ස්වාමින්වහන්සේ04:44:22
20332018/05/29උතුම් වූ ස‌ෝවාන් ඵලය පිළිබඳ ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse01:10:03
20342018/05/29ස්ත්‍රීයක් නැවත පුරුෂ ආත්මයක් ලබන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 44400:10:28
20352018/05/29ලස්සන රුපයක් ලැබීම අකුසල් වැඩීමට හේතුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 44300:03:01
20362018/05/29ඔබට ලැබුණු රුපය ධර්මතාවයක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 44200:02:39
20372018/05/29ධාතු මනසිකාරය වඩන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 44100:17:47
20382018/05/29වක්කලී මහරහතන් වහන්ස‌ේ පිළිබඳව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:04:10
20392018/05/28මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී සුභූති විදුහලේ දී 2018 මැයි මස 18 දින04:25:17
20402018/05/28සක්ඛාය දිට්ධිය- Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:18
20412018/05/28බත්තරමුල්ල ශ්‍රී සුභූති විදුහලේදී පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය.Maha Rahathun Wedi Maga Osse..04:25:17
20422018/05/27Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2018-05-2001:10:02
20432018/05/27සසර බිය දකිමින් භව දුකින් නිදහස් වීම පිණිස Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:31:38
20442018/05/27මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී සුභූති විදුහලේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය.04:25:17
20452018/05/26අතීත අකුසල් යටපත් කර ගන්නා ආකාරය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:04:57
20462018/05/26Maha Rahathun Wedi Maga osse- මත් වතුර බීමේ ආදීනව00:33:50
20472018/05/26විශාකාව,යසෝදරාව මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී දෙවි ස්ත්‍රීයක් වීමට හේතුවl කුමක්ද ?00:11:27
20482018/05/25මහ රහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ - රත්මලාන00:12:19
20492018/05/25වර්තමාන භික්ෂුව කාමබෝගිව ජීවත්වීම වැරදිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 44000:18:18
20502018/05/25අනාගත පංචඋපාදානස්කන්දය ක‌ෙර‌ෙහි බිය ඇති කරගන්න..Maha Rahathun wedi Maga Osse..00:05:20
20512018/05/24රැකියාව ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වීමට හේතුව සහ එය ජයගත හැක්කේ කෙසේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:21:18
20522018/05/23සම්මා සතිය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:29
20532018/05/23දෙමවුපියෝ අපට කියාදෙන අවසාන සුන්දර පාඩම කුමක්ද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:21
20542018/05/22ස්වාභාවික විපත් තුලින් ධර්මයක් මතුකරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:10:17
20552018/05/21වැස්ස පිළිබඳ ධර්මානුකූල විග්‍රහය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:31
20562018/05/21වැස්ස පිළිබඳ ධර්මානුකූල විග්‍රහය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:31
20572018/05/20PANSIL MALUWA 59 (2018.5.20)00:57:47
20582018/05/20දුර්වල පාලකයන් හමුවේ බෞද්ධයන් ලෙස අප ක්‍රියා කලයුත්තේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 43900:13:07
20592018/05/20රැකියාව ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වීමට හේතුව සහ එය ජයගත හැක්කේ කෙසේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 43800:21:18
20602018/05/20විශාකාව,යසෝදරාව මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී දෙවි ස්ත්‍රීයක් වීමට හේතුව කුමක්ද ? 43700:11:27
20612018/05/20පන්සිල් මළුව 59 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 43600:58:02
20622018/05/20පන්සිල් මළුව 59...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:58:02
20632018/05/20ඇස් ඇති පුරුෂයා ආර්යෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුළ ගමන් කරන ආකාරය Maha rahathun wdi maga osse sathara apayen00:30:09
20642018/05/20දෙමවුපියෝ අපට කියාදෙන අවසාන සුන්දර පාඩම කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 43500:07:21
20652018/05/20Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 20.05.18 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:58:02
20662018/05/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 5900:58:02
20672018/05/20අතීතයේ සිදුකල අකුසල් පිළිබදව බියවිය යුතුද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse.00:03:51
20682018/05/19පින් කුසල් වලින් සමාජය දිනෙන් දින පිරිහෙන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 43400:07:47
20692018/05/19MAHA RAHATUN WEDI MAGA OSSE (2018. 5. 18)03:26:15
20702018/05/19වස්සාන සමයේ ගිහියන් වන අපි කටයුතු කල යුත්තේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 43300:21:00
20712018/05/19මහ නාහිමි වන්දනා බෝධි පුජා පිංකම Maha Rahathun Wadi Maga Osse 43201:23:36
20722018/05/19මහ නාහිමි වන්දනා බෝධිපූජාමය පිංකම..Maha Rahathun Wedi Maga OSse01:23:35
20732018/05/19පිං කළ අයෙකුට චුති සිතේදි අනිත්‍ය දැකිය හැකිද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:02:42
20742018/05/19සක්ඛාය දිට්ධිය - Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:18
20752018/05/19මහරහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ - "මහා නාහිමි වන්දනාව"01:23:35
20762018/05/18සතර සතිපට්ඨානය ගිහි ජීවිතයේ සෑම ක්‍රියාවකටම ගලපා ගන්නා අාකාරය Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:13:41
20772018/05/18සසරේ බියකරු බව - rajagiriye ariyagnana thero - Pansil maluwa00:02:58
20782018/05/17මිත්‍යාදෘශ්ටිකයින් සහ අන්‍යාගමිකයින් සුගතිගාමී වේද? - rajagiriye ariyagnana thero - Pansil maluwa00:04:52
20792018/05/17කාමයේ වරදවා හැසිරීම - rajagiriye ariyagnana thero - Pansil maluwa00:02:46
20802018/05/17තෙරුවන් සරණ යන්නේ කෙසේද? - rajagiriye ariyagnana thero - Pansil maluwa00:10:01
20812018/05/17ඔබත් අකුසල් චිත්තයනට බයද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 43100:03:39
20822018/05/17සැබෑ දඹදිව වන්දනාව යනු කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 43000:02:05
20832018/05/17ගිහි ජීවිතය ගතකරමින් සතර සතිපට්ඨානය වඩන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 42900:36:14
20842018/05/16සත්ත බෝජ්ජංග ධර්ම මාරධර්මයක් බවට පත්වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 42800:03:00
20852018/05/16ඔබත් ගණ දෙවියන් වන්දනා කරනවාද | Venerable Rajagiriye Ariyagnana thero00:03:33
20862018/05/16Pansil Maluwa 15 | Venerable Rajagiriye Ariyagnana thero01:03:50
20872018/05/16Pansil Maluwa 14 | Venerable Rajagiriye Ariyagnana thero00:48:42
20882018/05/15ස්වාභාවික විපත් තුලින් ධර්මයක් මතුකරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 42700:10:17
20892018/05/15මදුරුවන් මර්දනයේදී එම නිලධාරීන්ට අකුසල් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 42600:10:23
20902018/05/14Sirasa FM Pansil Maluwa Sirasa Wesak Kalapaya 2018-04-30 | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero04:45:29
20912018/05/14සැම ධර්ම දේශනාවක්ම දෙවිවරු අසනවද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 42500:07:02
20922018/05/12කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය නොමැති විට ඔබ පංචනීවරණවල ගොදුරක් බවට පත්වන්නේ කෙසේද?00:05:33
20932018/05/11කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය නොමැති විට ඔබ පංචනීවරණවල ගොදුරක් බවට පත්වන්නේ කෙසේද? 42400:05:33
20942018/05/11ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කිරීමටනම් අපි සිතීම අඩුකළ යුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 42300:03:24
20952018/05/11සතර සතිපට්ඨානය ගිහි ජීවිතයේ සෑම ක්‍රියාවකටම ගලපා ගන්නා අාකාරය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:13:41
20962018/05/10සතර සතිපට්ථානය සැම අවස්තාවකම වැඩිය යුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 42200:13:41
20972018/05/10චේතන්වක් නොමැති නිසා කුඩා ළමයෙකු පින්කමකදී කරන්නාවූ දග වැඩ නිසා ඔහුට අකුසලයක් සිදුනොවේද? 42100:08:03
20982018/05/10පංච නීවරණ කමටහනක් කර ගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:09:33
20992018/05/09Maha Rahathun Wedi Maga Osse- දානය තුලින් විදර්ශනා නුවණ සකස් කර ගැනීම.00:04:14
21002018/05/09හරකෙක් මරනවාට වඩා බලවත් ඔබ කරන අකුසලය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 42000:03:47
21012018/05/09ධර්ම දේශනයකදී දරුවෙක් කෑ ගැසුවොත් එම දරුවාට අකුසල් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 41900:02:43
21022018/05/08ඔබේ චිත්තපිඩාව යටපත්කරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 41800:10:24
21032018/05/08ඔබේ නිහතමානිත්වය ඇත්තේ භික්ෂුව ඉදිරිපිට පමනිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 41700:03:32
21042018/05/08සෝවාන් මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා පුද්ගලයා තුල තිබිය යුතු නිහතමානීත්වය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:07:27
21052018/05/08Maha Rahathun Wedi Maga osse- සෝවාන්වූ අයෙකු පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින ආකාරය.00:03:27
21062018/05/08Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-04-15 | Rajagiriye Ariyagnana Himi01:10:21
21072018/05/08Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-03-18 | Rajagiriye Ariyagnana Himi01:12:45
21082018/05/08Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-01-01 | Rajagiriye Ariyagnana Himi00:51:05
21092018/05/08Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-02-18 | Rajagiriye Ariyagnana Himi01:18:06
21102018/05/08Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-01-21| Rajagiriye Ariyagnana Himi01:14:45
21112018/05/07ලෝකය ඇත්තේ අප තුල ද ?00:02:46
21122018/05/06ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩිය යුතු අයුරු....00:53:50
21132018/05/06සෝවාන් වූ පුද්ගලයා තුලින් අකුසල් සිදුවිය හැකිද.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:01:34
21142018/05/06සෝවාන් ඵලය පත්වූ තැනැත්තාගේ ලක්ෂණ කවරේද.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse..!00:11:25
21152018/05/06නාම රූප වෙන් වෙන්ව පවතී ද ?00:13:24
21162018/05/06චිත්ත පීඩාවන්ගෙන් මිදෙන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:10:23
21172018/05/05රහතන් වහන්සේ රූපය දකින අයුරු....00:02:07
21182018/05/05Maha Rahathun wedi maga osse - Bhawanawa (Satara apayen mideema udesa)00:27:33
21192018/05/05ධර්මය විවේචනය කිරීම අකුසලයක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse..!!!00:02:36
21202018/05/05සිරසානමාමි - වෙසක් ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..04:43:53
21212018/05/04සත්ව ඝාතනයෙන් වැලකීම යන සික්ෂා පදයේ දෙවන බලවත් අකුසලය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 41600:34:55
21222018/05/04බෞද්ධයකු හට නැටුම් ගැයුම් වැයුම් බැලීම සුදුසු නොවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 41500:04:14
21232018/05/04ධර්මය විවේචනය කිරීම අකුසලයක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 41400:02:36
21242018/05/04පොරොන්දු කඩකිරීමේ විපාක මොනවද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse..!!!00:06:39
21252018/05/03සත්ව ඝාතනයෙන් වැලකීම යන සික්ෂා පදයේ සැබැ අරුත කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 41300:05:49
21262018/05/03පන්සිල් මළුව විශේෂ ධර්ම දේශනය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 41204:44:23
21272018/05/02ධර්මය ගැබුරුද? ධර්මය සරලද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 41100:04:36
21282018/05/02වෙසක් මංගල්‍ය අවබෝධයෙන් තොරව සමරුවොත් අකුසල් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 41000:12:18
21292018/05/02පිනෙන් පිරිපුන් ජිවිතයක් ලැබුවත් කල්‍යාණමිත්‍ර ආශ්‍රය නොමැතිනම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:10:55
21302018/05/02ඔබ නොකළා වූ පින්කමක් සාදු කියා අනුමෝදන් වීමෙන් පින් රුස්වේද..?Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:01:59
21312018/05/01Pansil Maluwa 2018.04.30 - Sirasanamami04:44:22
21322018/05/01MAHA RAHATHUN WADI MAGA OSSE00:02:37
21332018/05/01MAHA RAHATHUN WADI MAGA OSSE00:05:06
21342018/05/01PANSIL MALUWA 59 (2018 .4.30)04:54:04
21352018/05/01Ven Rajagiriye Ariyaghana Thero - Sirasa FM Pansil Maluwa Daham Discussion04:43:16
21362018/05/01Maha Rahathun Wadi Maga Osse කාමයේ අාදීනව YouTube 360p00:02:06
21372018/05/01බෞද්ධයකු විසින් නොකළයුතු ප්‍රාර්ථනාව... Maha Rahathun Wadi Maga Osse ..!00:01:00
21382018/04/30ස්වාමීන්  වහන්සේලා පංච උපාදානස්කන්ධ මාරයාට හසු වන අයුරු..Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:44
21392018/04/30ඇස්වල පෙනීම ලබාදීමේ ආනිසංස මොනවාද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 40900:04:27
21402018/04/30පංච නීවරණ කමටහනක් කර ගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 40800:09:33
21412018/04/29මනස සහ විඤ්ඤානය පිළිබඳව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse.._low00:06:20
21422018/04/29භාවනාව තුළින් රෝගාබාධ සුවපත්කල හැකිද_.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:08
21432018/04/29ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය විදර්ශනා නුවනින් දක්කිනේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 40700:07:32
21442018/04/29සංඝයාට මාර බලපෑම වැඩිද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 40600:04:44
21452018/04/29බෞද්ධයකු විසින් නොකළයුතු පාර්ථනය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 40500:00:59
21462018/04/29සසර බිය දකිමින් භව දුකින් නිදහස් වීම පිණිස..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:31:38
21472018/04/28ත්‍යාගානුස්සතිය වඩනා අයුරු....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:01:38
21482018/04/28සංග්‍රාමජී මහරහතන් වහන්සේ පිළිබඳව...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:02:49
21492018/04/27මැදපෙරදිග රටවල සංස්කාර නිතිය මගින් යටපත් කිරීම නිසා කුමක් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 40400:04:23
21502018/04/27භික්ෂුව සමාජයට නොයෙන්නේ කුමක් නිසාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 40300:03:23
21512018/04/26පන්සිල් මළුව සදහම් දේශණය.අප්‍රේල් මස 30 වනදා සිරස වෙසක් කලාපයේදී පැවැත්වේ..00:00:16
21522018/04/26මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero04:19:25
21532018/04/26වෙසක් පෝය නිමිතෙන් පවතී ධර්ම සාකච්චාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse 40200:31:38
21542018/04/26ලෝකය මෙතරම් දුස්සිලවන්නේ ඇයි ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 40100:03:54
21552018/04/25අප සාදු සාදු කියා පිනක් අනුමෝදන් වීමෙන් අත්වන ලාභය කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 40000:01:59
21562018/04/25අට්ඨික සංඥාව වැඩිම නිසා කලකිරුණු එපා වුණු සිතක් ඔබට හිමිවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 39900:06:32
21572018/04/25මැරෙන මොහොතේ ධර්මය දැකීමට නම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:33:06
21582018/04/25යෝනිසෝ මනසිකාරය පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:08:47
21592018/04/24ඔබේ මගුල් සාරියට සැබෑම වටිනාකම දෙන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse...!00:02:38
21602018/04/24වෙසක් සතිය තුල දැකිය යුතු ශේෂ්ඨම ධර්මය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:33:19
21612018/04/24කෙනෙකු සොවහන් වීමට උත්සහ නොකරන්නේ ඇයි? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 39800:10:17
21622018/04/23වෙසක් පොහොය දින සැබෑම උපහාරයන් දක්වන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:31:44
21632018/04/23සැගවුණු කුසල් මතුකර ගන්න...Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:05:34
21642018/04/23අප්‍රමාදීභාවය යන්නේනෙන් හදුන්වන්නේ කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 39700:04:25
21652018/04/23සශ්‍රික දෙවිකෙනෙකු වන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 39600:09:50
21662018/04/21ගෙවී ගිය අලුත් අවුරුද්ද තුලින් විදර්ශනා නුවණ සකස්කර ගන්නා අාකාරය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:26:46
21672018/04/20මනස සහ විඤ්ඤානය පිළිබඳව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:20
21682018/04/20ත්‍යාගනුස්සතිය වඩන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 39500:01:38
21692018/04/19භික්ෂුව සමාධියෙන් දුටු ජීවමාන බුදුරදුන්ගේ රුපය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 39400:07:24
21702018/04/19ඔබේ මගුල් සාරියට සැබෑම වටිනාකම දෙන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 39300:02:38
21712018/04/19නිරතුරුවම දුකට පත්ව පීඩාවෙන් සිටීම පිළිබඳව ධර්මානුකූල විග්‍රහය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:10:13
21722018/04/18සෝවාන් පුද්ගලයාගේ අතහැරීම..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:03:37
21732018/04/18සිලානුසතිය වඩන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 39200:03:14
21742018/04/18කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ සුපටිපන්න ගුණය කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 39100:08:20
21752018/04/18සංගරත්නයේ ගුණයන් මෙනෙහි කරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 39000:23:37
21762018/04/17ධර්මරත්නයේ ගුණයන් දකින්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 38900:22:37
21772018/04/17බුදුරදුන්ගේ ගුණයන් සජ්ගායනා කරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 38800:08:01
21782018/04/17පන්සිල් මළුව 58...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:59:07
21792018/04/16pansil maluwa 5800:58:47
21802018/04/16පන්සිල් මළුව 58 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 38700:59:07
21812018/04/16සෝවාන් වූ පුද්ගලයා තුලින් අකුසල් සිදුවිය හැකිද..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:01:34
21822018/04/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2018-04-1501:10:10
21832018/04/15Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 15.04.18 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:59:07
21842018/04/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 5800:59:07
21852018/04/11රාජකාරී ජීවිතය තුල ඔබත් සම්මා සංකප්පයන් වඩන්න....Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:10
21862018/04/10ඔබේ සතුට අනුන් උදෙසා කැප කර ඔබ ධර්මය තුල ශක්තිමත් වෙන්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:09:15
21872018/04/08ගිහි ජිවිත ගතකරමින් දේවතානුස්සතිය වැඩිම සුදුසුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 38600:03:35
21882018/04/07ඕනෙම අවස්ථාවක අපිව අමුනුෂ්‍ය ග්‍රහණයට ලක්වන්න පුලුවන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 38500:01:16
21892018/04/07බුදුරජාණන්වහන්සේට අවනත නොවන යක්ෂයෝ සිටීද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 38400:03:18
21902018/04/07සෝවාන් වූ පුද්ගලයාට ඇති වන දුක කවර ආකාරදැයි දකින්න...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:04:00
21912018/04/07රහතන්වහන්සේලා බුද්ධ වන්දනාව කරන්නේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 38300:04:45
21922018/04/07මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 38200:09:46
21932018/04/07කරණිය මෙත්ත සුත්‍රයේ නිදන් කතාව කවරේද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 38100:26:40
21942018/04/06මියගිය ඥාතින්ට නිවැරදිව පින් අනුමෝදන් කරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 38000:06:23
21952018/04/06කුසලය තුලින් අකුසල් යටපත්කල හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 37900:10:16
21962018/04/06තමා සතර අපායෙන් මිදී ඇත්දැයි දැන ගන්නා අයුරු..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:49
21972018/04/05කෙනෙකු නිරයට වැටෙන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 37800:04:40
21982018/04/05සෑම කෙනෙක්ම නිරයට වැටි තිබේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 37700:01:45
21992018/04/05සෝවාන් වු පුද්ගලයා තුල ඇති වන ද්වේශ සිත පිළිබඳව.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:02
22002018/04/05නිහතමානි භාවය පිළිබඳව...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:03:54
22012018/04/04නිරය සැබෑවටම පවතීද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 37600:28:16
22022018/04/03පෞර්ෂ්‍යවත් ඉදිරි දැක්මක් ඇති සෝවාන් මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා පුද්ගලයා පිළිබඳ.Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:13
22032018/04/03චුති සිත සහ ප්‍රතිසන්දී චිතය යන දෙකම එකක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 37500:00:52
22042018/04/03මරනාසන්න මොහෙතේ පෙනෙන දර්ශන මොනවද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 37400:04:27
22052018/04/03දෙමාපියන් දරුවන් වෙනුවෙන් කරන යුතුකම්වල සිමාව කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 37300:14:45
22062018/04/03අද සමාජයේ මෝහය වැඩිවීමට හේතුව කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 37200:04:37
22072018/04/03Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:06:34
22082018/04/03ඉන්ද්‍රීය ධර්මයන් වැඩෙන අාකාරය.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse.00:04:18
22092018/04/02'සිංහල අවුරුද්ද වෙනුවෙන් පැවැත් වූ විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව' Maha Rahathun Wedi Maga Osse..01:10:00
22102018/04/02Maha Rahathun Wadi Maga Osse Maarayagé Lòkaya00:05:53
22112018/04/02වර්තමාන සමාජයේ බලවත්ම බෝවන රෝගය පිළිබඳව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:04:53
22122018/04/01දරුවන් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල දේ.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:39
22132018/04/01ශාසනයක් විනාශ වීමට බලපාන ප්‍රධාන කරුණූ හතර..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:06:56
22142018/03/31නිරතුරුවම රාජ්‍යයක පාලකයාට හොඳ පෞරුෂත්වයක් තිබිය යුතුය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 2018-03-1801:06:59
22152018/03/31ධර්මය විකෘති කිරීමේ විපාක..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:09:15
22162018/03/30දුක ඇතිවීමට හේතුව? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 37100:08:48
22172018/03/30ආනන්ද හිමියන් ආරාධනා කලානම් බුදුරදුන් ආයුෂ් කල්පය වැඩසිටිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 37000:12:33
22182018/03/30බුදුරදුන් රහතන්වහන්සේලා අධිෂ්ඨානකොට පිරිනිවෙන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 36900:03:38
22192018/03/29භාවනාව තුළින් රෝගාබාධ සුවපත්කල හැකිද?.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:08
22202018/03/29සාමනේර ස්වාමින්වහන්සේලාට දන් පිලිගැන්වීම මහත්පල මහානිසංස නොවේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 36800:10:08
22212018/03/29අප තුල සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් නොවැඩීමට හේතුව...Maha Rahathun Wedi Maga Osse!00:02:06
22222018/03/28මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ධර්ම සාකච්චා 2018-03-1000:31:17
22232018/03/27Pansil Maluwa 57 - (2018 .3 .18)00:59:27
22242018/03/27ස්වාමිවහ්න්සේලා විවෙච්ච්නය කිරීමෙන් ඔබට අකුසල් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 36700:06:39
22252018/03/27සංඝයා ගිහි නිවෙස්වල නතරකරගනිමෙන් ඔබට අකුසල් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 36600:07:03
22262018/03/27සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වැඩෙනා අයුරු...Maha Rahathun Wedi Maga Osse!!!00:03:12
22272018/03/26භික්‍ෂුවකට තම මෑණියන්ගේ හිස අතගැ හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 36500:01:23
22282018/03/26ඔබත් සංගරත්නයට නිවෙසේ වැඩසිටින්න ආරාධනා කලේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 36400:05:51
22292018/03/26Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5700:59:25
22302018/03/26ධර්ම සාකච්චාව - 2018.03.10. Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:31:17
22312018/03/24මහරහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ ධර්ම සාකච්චාව00:31:17
22322018/03/24දැක්කා ඇසුනා දැනුනා කියන තැන ඔබත් නතර වෙන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!00:04:11
22332018/03/23අවිදු අඳුර දුරලන භාවනා සහ පිරිත් සජ්ඣායනය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:43:58
22342018/03/23මෙත්සිත පෙරදැරිව අාරක්ෂක රාජකාරි ඉටුකරමින් ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන අාකාරයමහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්ස්‍ෙ00:36:26
22352018/03/23අනෙකාගේ අකුසල් විපාක අපට බලපායිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse 28300:19:51
22362018/03/23සිවුරු දහසක් පුජා කිරීමට වඩා එක් කටින සිවුරක් පූජා කිරීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse 36300:01:59
22372018/03/23බුද්ධත්වය සදහා පෙරුම්පුරන කෙනෙකුට සොවහන් විය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 36200:01:19
22382018/03/23සක්කායදිෂ්ටිය යනු කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 36100:00:26
22392018/03/21කේන්තිය පාලනය කරගන්නේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:09:53
22402018/03/21පිළිකා වැනි කර්ම රෝග වලට බොහෝ දෙනෙක් ගොදුරු වීමට හේතුව?...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:11:14
22412018/03/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5601:04:48
22422018/03/19පන්සිල් මළුව 57 (Sirasa Pansil Maluwa 57) 2018.03.18 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 36000:59:26
22432018/03/19පන්සිල් මළුව 57...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:59:25
22442018/03/19කෙනෙකුගේ හිත සතුටු කිරීමට හැකි අවස්ථාවක එය නොකිරීමෙන් ..Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:45
22452018/03/18Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 18.03.18 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:59:25
22462018/03/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2018-03-1801:09:52
22472018/03/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 5700:59:25
22482018/03/18සම්මා සම්බුද්ධ සාසනයේ සැබෑම දක්ෂයා කවුද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:04:06
22492018/03/17බියකරු සසරෙන් ගැළවෙන්න පංචශීල ප්‍රතිපදාව පිරිය යුතුද Maha rahathun wedi maga osse sathara apayen00:03:01
22502018/03/17සෝතාපන්න වීමට අවශ්‍ය අංගයක් වන යෝනිසෝමනසිකාරය...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:10:13
22512018/03/16වර්තමානේ මෛත්‍රී සිතුවිලි ඇතිකර ගැනීම අපහසුද ? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:01:41
22522018/03/16හාමුදුරුවන් රට ජාතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම වරදක්ද...?00:22:01
22532018/03/16සොවහන්ඵලයට පත්වීම ෂණිකව විය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 35900:00:59
22542018/03/16කෙනෙකුට පව් කරමින් සතුටු විය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 35800:01:13
22552018/03/16අම්මාට තාත්තාට සැලකීමේ ආනිසංස Maha Rahathun Wadi Maga Osse 35700:13:07
22562018/03/15එදිනෙදා කටයුතු සිදුකිරීමේදී ලෝභ සිත දුරු කරන්නේ කෙසේද?Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:45
22572018/03/15නිර්මාංස වීම සිලයක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 35600:07:36
22582018/03/15භික්ෂුව ගමන්ගත් වාහනය පදවපු රියදුරාට දුන් උපදෙස කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 35500:02:42
22592018/03/15කෙනෙකුගේ හිත සතුටු කිරීමට හැකි අවස්ථාවක එය නොකිරීමෙන් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 35400:03:45
22602018/03/15අප දන්දිය යුත්තේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 35300:08:41
22612018/03/14සොවහන් ඵලය පත්වූ තැනැත්තාගේ ලක්ෂණ කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 35200:11:25
22622018/03/14පිනෙන් පිරිපුන් ජිවිතයක් ලැබුවත් කල්‍යාණමිත්‍ර ආශ්‍රය නොමැතිනම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 35100:10:55
22632018/03/14පින යනු කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 35000:03:18
22642018/03/13පිං රැස්කිරීමට ගොස් අකුසල් රැස්වෙන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 34900:03:44
22652018/03/13පින සහ කුසලය අතර වෙනස සහ නකුල පියාට උන පාඩුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse 34800:11:22
22662018/03/12කාන්තා විමුක්තිය උදෙසා පුරුෂධිපත්තියට එරෙහිව සටන්කළ යුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 34700:09:12
22672018/03/12රහත්ඵලය ලැබුවත් චිවරය දැරීමට පින නොතිබිමට හේතුව Maha Rahathun Wadi Maga Osse 34600:01:46
22682018/03/12ධර්ම දානයේ ආනිසංස කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 34500:01:08
22692018/03/11අවසන් සටනට මුනදුන් සෙබළුන්ගේ මානසිකත්වය නගා සිටුවන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:09:27
22702018/03/09පෙර ජීවිතයේ සතර අපායේ සිටියේනම් දැකිය හැකි ලක්ෂණ..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:03:29
22712018/03/09ඔබ කල්‍යාණ මිත්‍රයා වශයෙන් තොරා ගතයුත්තේ කවුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 34400:15:26
22722018/03/09අනාගත ලෝකයේ ආදරයේ නාමයෙන් ටජ්මහල් ඉදි නොවන්නේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 34300:03:40
22732018/03/09අනාගත ලෝකය මාරයා නිර්මාණය කරන ආකාරය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 34200:03:15
22742018/03/08මිතයාදෘෂ්ඨික අයට සුගතිගාමී විය හැකිද? Maha rahathun wedi maga osse..00:04:50
22752018/03/08ඔබ කරන සැම ක්‍රියාවකින්ම කුසලයක් හෝ අකුසලයක් රැස්වේද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 34100:06:25
22762018/03/08එදිනෙදා කටයුතු සිදුකිරීමේදී ලොබ සිත දුරු කරන්නේ කෙසේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 34000:04:45
22772018/03/08සමාජය මෙතරම් දුෂිතවන්නේ අමුනුෂ්‍ය බලපෑම් නිසාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 33900:04:31
22782018/03/07දුස්සීල පාලකයෙක් බිහිවන්නේ සමාජය දුස්සීල වන නිසාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 33800:03:57
22792018/03/07කුඩා ළමයි දුෂණයට ලක්වන්නේ කුමන හේතුවෙන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 33700:08:24
22802018/03/06සැබෑම තෙරුවන් සරණ යාම Maha rahathun wedi maga osse sathara apayen mideema udesa p 0100:10:02
22812018/03/06භික්ෂුවට දේශපාලනය කැපද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 33600:03:15
22822018/03/06ප්‍රේත ලෝකෙත් අපේ ලෝකේ වාගේමද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 33500:04:22
22832018/03/06සොරකමේ අදිනව කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 33400:06:33
22842018/03/06බුදුහාමුදුරුවෝ කොහෙවත් කියල නෑ මස් මාළු කන්න එපා කියලා කන්න කියලා එය ඔබලා -රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ00:08:40
22852018/03/06සෝවාන් ඵලයට පත්වීමට භාවනාව අවශ්‍යමද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:07:05
22862018/03/05සංඝරත්නයට දෙන දාන අතුරින් ශේෂ්ඨතම දානය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 33300:03:21
22872018/03/05තුන්සිත පහදවා දන්දෙන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 33200:07:36
22882018/03/04දෙවියන්ගේ සැබෑ පෙනුම ඇත්තටම මෙහෙමයි00:04:05
22892018/03/02සබ්බ පාපස්ස අකරණං ගාථාවේ සැබෑ තේරුම Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:33
22902018/03/02පිං බලාපොරොත්තුවෙන් මිය යාමට සිතනවානම්...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:10:49
22912018/03/02Ven.Rajagiriye Ariyagnana Thero-රථ විනීත සූත්‍රය ඇසුරෙන් වටිනා පැහැදිළි කිරීමක්00:35:54
22922018/03/02මැෂින් එකේ සිටින ලෙඩෙක්ව එයින් ගලෙව්වුත් ඔබට අකුසල් සිදුවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 33100:04:33
22932018/03/02අවසන් සටනට මුනදුන් සෙබළුන්ගේ මානසිකත්වය නගා සිටුවන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 33000:09:27
22942018/03/02ගණදෙවියන් කියා දෙවිකෙනෙක් සිටීද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 32900:02:10
22952018/03/02ගණදෙවි වන්දනාව බෞද්ධයාට සුදුසුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 32800:03:34
22962018/03/02බුදුවරු වෙනත් ලෝකවල පහල වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 32700:02:41
22972018/03/02NIWAN DUTU HIMI00:00:21
22982018/03/01අානාපානසති භාවනාව...Maha Rahathun Wadi Maga OsseH00:36:02
22992018/03/012018 01 01 දින TV දෙරණ විශේෂ ධර්ම දේශනය Maha Rahathun Wadi Maga Osse YouTube01:36:31
23002018/03/01Pansil Maluwa 01 rajagiriye ariyagnana thero01:08:29
23012018/03/01Pansil Maluwa 02 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:03:59
23022018/02/28සියදිවි නසාගත් කෙනෙකුට පිං අනුමෝදන් කල හැකිද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 32600:04:03
23032018/02/28උතුම් සොවහන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකි වුයේ Maha Rahathun Wadi Maga Osse 32500:00:59
23042018/02/27මෙත්සිත පෙරදැරිව අාරක්ෂක රාජකාරි ඉටුකරමින් ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන අාකාරය(මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්ස්‍ෙ)00:36:26
23052018/02/27ධර්ම මාර්ගයේ ගමනාන්තය.....! Maha Rahathun Wadi Maga Osse 32400:14:47
23062018/02/27සම්මා සම්බුද්ධ සාසනයේ සැබෑම දක්ෂයා කවුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 32300:04:06
23072018/02/27කාන්තාවනට භික්ෂුන්වහන්සේගේ සිවුරු සේදීම කැපද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 32200:03:22
23082018/02/26කටින පිංකම ආනිසංස වැඩිවන ආකාරයෙන් සිදුකරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 32100:02:06
23092018/02/26කටින පිංකම නිවැරදිව සිදුකරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 32000:05:38
23102018/02/25රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි - Ven.Rajagiriye Ariyaghana Thero - Dharma Praba03:11:50
23112018/02/25රහතන් වහන්සේලා දෙනමක් අතර පැවති සුන්දර ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..01:27:46
23122018/02/23රාජගිරියේ අරිඥ්ඥාණ හිමි - Ven.Rajagiriye Ariyaghana Thero02:26:10
23132018/02/23දිව්‍යතලවල දෙවිවරු ශ්‍රී ලාංකීය සංගීතය රස විදීද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 31900:05:53
23142018/02/23බුදු රජාණන් වහන්සේ දිව්‍ය තිරිසන් සතුන් පිළිබඳ දේශනා කර තිබේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 31800:08:45
23152018/02/23නැකැත් බැලීම පිළිබඳව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:03:31
23162018/02/22තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයේ ආරම්භය කෙසේ වෙයිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 31700:05:16
23172018/02/22ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නිරන්තරයෙන් මෙනෙහි කල යුත්තේ අැයි? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:06:01
23182018/02/21භික්ෂුව සමාධියෙන් දුටු ප්‍රේත දේශපාලකයා Maha Rahathun Wadi Maga Osse 31600:10:42
23192018/02/21සම්මා සම්බුද්ධ සාසනයේ ජිවත්වන දක්ෂයා කවුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 31500:04:46
23202018/02/21ඔබේ සිතත් චරණ චිත්‍රය මෙන් විචිත්‍රද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 31400:01:57
23212018/02/21මාර්ගඵල ලාභීන් ලැබු ඵලයන් පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරයිද?Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:11:52
23222018/02/20පින්කම් සිදුකොට දුගතියට යන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 31300:06:21
23232018/02/20රටක පාලකයා ධර්මනුකුල වේනම් රට සුරක්ෂිත රටක් බවට පත්වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 31200:10:54
23242018/02/20දුප්පත් මිනිසුන් දන් නොදිය යුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 31100:05:32
23252018/02/20Pansil Maluwa 5601:04:34
23262018/02/20Pansil Maluwa 5501:02:07
23272018/02/20ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට නිවරදි දොරටුවෙන් අතුල්වෙන්නේ කෙසේද?Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:10:49
23282018/02/19පන්සිල් මළුව 56 (Sirasa Pansil Maluwa 56) 2018.02.18 Maha Rahathun Wadi Maga Osse 31001:04:49
23292018/02/19පන්සිල් මළුව 56...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:04:48
23302018/02/18Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 18.02.18 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:04:48
23312018/02/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 5601:04:48
23322018/02/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2018-02-1801:15:13
23332018/02/16මොනදේ කරන්න ගියත් ඔබට බාධක පැමිණෙනවාද?..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:14:47
23342018/02/16සෝවාන් ඵල ලාභියාගේ ඊලඟ උපත - Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero00:00:59
23352018/02/16විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සමග කල විශේෂ සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:15:54
23362018/02/16ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනෙකුට බිරිද හෝ ස්වාමියාගේ සහය නොලැබීම Maha Rahathun Wadi Maga Osse 30900:06:02
23372018/02/16දහම උදෙසා කාලය වෙන්කරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 30800:04:57
23382018/02/16ළමා ගණිකාවක් වන්නට හේතුව ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 30700:06:54
23392018/02/16භික්ෂුවක් ඉදිරියේ කාන්තාවක් හැසිරිය යුතු ආකාරය...........!Maha Rahathun Wadi Maga Osse 30600:10:17
23402018/02/16දේශය පුරුදුකරන සිතකට උරුම උපත කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 30500:02:11
23412018/02/15වර්තමානේ මෛත්‍රී සිතුවිලි ඇතිකර ගැනීම අපහසුද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 30400:01:41
23422018/02/15නිතරම හිත තුල දේශය සකස්වෙන්නේ ඇයි ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 30300:01:05
23432018/02/14අප කරන කුසල් කර්ම නැවත නැවත සිහිකිරීම - Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero00:12:20
23442018/02/14මරණ මොහොත දක්ෂ ආකාරයෙන් කලමණාකරනය කිරීම - Ven. Rajagiriye Ariyagnana Thero00:04:17
23452018/02/14ඔබත් රෑට හීනෙන් බයවෙනවද එයට හේතුව ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 30200:06:30
23462018/02/14පංච උපදන්ස්කන්දය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ කෙසේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 30100:11:46
23472018/02/13බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයාට ධර්මය අවබෝධ කරවීමට ගත් වෑයම කවරේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:06:05
23482018/02/13ආර්ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නිරන්තරයෙන් මෙනෙහි කල යුත්තේ මන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 30000:06:01
23492018/02/13දිව්‍ය තලයක දිව්‍ය සතෙකු වීමට දිව්‍යලෝක අරමුණුකොට භාවනා කලයුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 29900:01:29
23502018/02/12බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබටත් මටත් ධර්මය කියාදීමට වින්දාවූ දුක් කන්දරාව.Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:42
23512018/02/12රහතන් වහන්සේලා දෙනමක් අතර සිදු වූ සුන්දර ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..01:02:46
23522018/02/12බුදුරජන්වහන්සේ පෙන්නන සැපය කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 29800:06:44
23532018/02/12වසංගත රෝග වලින් මිදෙන්නේ කෙසේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 29700:04:33
23542018/02/11මියගිය ඥාතීන් ගැන සිතමින් ඔබත් දුක්වෙනවාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:13:33
23552018/02/11කෙතරම් කුසල් කරත් දුර්වල චිත්යකින් දුරුවල උපතක් ලැබිය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 29600:01:50
23562018/02/11සමාධිමත් සිතක් ඇතිකර ගන්නෙකුට ඇතිවන බාහිර බලපෑම් කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 29500:01:50
23572018/02/10සැමදා පිං වැඩෙන ක්‍රියා මොනවද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 29400:00:50
23582018/02/10පුද්ගලයෙකුගේ ජිවිතේ වැදගත්ම අවස්ථාව කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 29300:03:51
23592018/02/10ලක්හඩ ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:56:40
23602018/02/09තිරිසන්සතුන්ට ධර්මය අවබෝධ කළහැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 29200:04:13
23612018/02/09ඔබට අයිති නැති අනිත්‍ය වූ කාරණා පහක් නිත්‍ය වශයෙන් ගෙන භවය සකස්කර ගැනීම.Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:14:28
23622018/02/09දෙවිවරු සතර අපායට වැටෙද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 29100:08:33
23632018/02/09මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ( 2018.01.01)01:35:37
23642018/02/08ජේසුස් වහන්සේ අදත් දිව්‍ය තලයේ වැඩ සිටීද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 29000:00:40
23652018/02/08සම්මා දිට්ඨිය යන අරුත සෑම ආගමකම එකම අර්ථයක් වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 28900:08:58
23662018/02/07අානිශංස පක්ෂය වැඩිම දානය පිළිබඳව...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..01:01:28
23672018/02/07පවු කමාකිරීම කියා දෙයක් බුදුදහම තුල පවතීද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 28800:07:11
23682018/02/07ස්වභාවික විපත් සදහා අමුනුෂ්‍ය බලපෑම් තිබේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 28700:01:46
23692018/02/07විපත්වලදී හොද මිනිසුන් දෙවිවරු බේරාගනිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 28600:00:44
23702018/02/07භූමිකම්පා සිද්දවෙන්නේ සත්ව ඝාතන නිසාද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 28500:07:04
23712018/02/07අකුසල් සංස්කාර ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඔබ කුමක් කලයුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 28400:07:00
23722018/02/06දේවතානුස්සතිය වැඩිම....!Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:15
23732018/02/06අනෙකාගේ අකුසල් විපාක අපට බලපායිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 28300:19:51
23742018/02/06සෑම දේම සිදුවන්නේ කර්මය නිසාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 28200:03:30
23752018/02/05චුන්දකර්මාන බුදුරදුන්ට පිරිනැමූ අවසාන දානය මහත්ඵල මහානිසනසද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 28100:02:02
23762018/02/05අප දානය දෙනුයේ විශාකාව අනේපිඩු සිටුතුමා දුන් ආකාරයෙන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 28000:01:54
23772018/02/05සම්මා සම්බුද්ධ සාසනය අතුරුදහන්වන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 27900:06:48
23782018/02/05ලෞකික අර්ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය යනු කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 27800:09:49
23792018/02/04වර්තමාන කාල කොලාහල පිලිපදව00:05:05
23802018/02/04පින ගින්දරක් නමි00:05:04
23812018/02/04ධර්මයට පටහැනි දේ සිදු වන විට00:05:13
23822018/02/04Pansil Maluwa 5400:41:48
23832018/02/04Pansil Maluwa 5301:02:34
23842018/02/03Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5400:41:33
23852018/02/03Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5301:02:18
23862018/02/02ආර්ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට නිවරදි දොරටුවෙන් අතුල්වෙන්නේ කෙසේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 27700:10:49
23872018/02/02බුදුරජානන්වහන්සේ ලෝකයාට ධර්මය අවබෝධ කරවීමට ගත් වැයම කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 27600:06:05
23882018/02/01සප්ත බොජ්ඣංග අනිත්‍ය ලෙස දැකීම...Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:06:32
23892018/02/01බුදුරජාණන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් ධර්මය කියාදීමට වින්දාවූ දුක් කන්දරාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse 27500:08:42
23902018/02/01ලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්සේට පමණක් උරුම වූ අශ්චර්යන් කවරේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 27400:09:06
23912018/01/31කෙනෙකුට වැදීම තුලින් බ්‍රමයෙකුට අදාල ගුණ මතුකරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 27300:03:09
23922018/01/31ඔබත් සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන් ලෝකයාට පෙන්වීමට දක්ෂවෙන්න Maha Rahathun Wadi Maga Osse 27200:12:16
23932018/01/31අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර බෞද්ධයාට අකැපද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 27100:09:52
23942018/01/31දේශයේ සැබෑ ස්බාවය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 27100:04:53
23952018/01/31භාවනාව කරන්න යන කෙනෙකුට එන ප්‍රධානම බාධාවන් මොනවාද -නවම් පොහොය දින විශේෂ ධර්ම දේශනා 31-01-201800:22:16
23962018/01/31අතීත කුසල් මතුකරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 27000:06:55
23972018/01/31සම්‍යක් දුෂ්ටික මවුකුසක් ලබන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 26900:04:48
23982018/01/31වර්තමාන මිනිසුන්ට මාරාවේශ වෙලාද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 26800:06:47
23992018/01/31සමමා සම්බුද්ධ සාසනයේ චිරස්චිතිය උදෙසා රටේ පාලනය කෙසේ විය යුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 26700:03:54
24002018/01/31කාමච්චන්ද වීදින දෙවිවරු මිනිසුන්ට පිඩාකර අකුසල් රැස්කර ගනීද ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 26600:02:22
24012018/01/31කෙනෙකුගේ අරමුණුවලට ලගා නොවන්නේ කුසල ශක්තිය නොමැති නිසාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 26500:05:00
24022018/01/31කාලගුණික විපර්යාසවලට හේතුව සම්‍යක් දුෂ්ටික බලවේගවල කිපිමද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 26400:07:39
24032018/01/31ඔබට ලස්සන සුරූපී ජිවිතයක් ලැබීමට හේතුව ? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:04:08
24042018/01/31Pansil Maluwa 5201:04:29
24052018/01/31Pansil Maluwa 5101:01:38
24062018/01/31Pansil Maluwa 5000:52:33
24072018/01/30ආර්ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 26300:08:52
24082018/01/30සමාජවාදය බුදුදහමින් ප්‍රතික්ෂේප වේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 26200:03:18
24092018/01/30අනාගතයගැන සැලසුම් කිරීම බුදුදහමට පටහැනිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 26100:05:44
24102018/01/30නව වසරට ධර්මනුකුලව සුබ පතන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 26000:05:36
24112018/01/30අධිගමයක් ලැබූ කෙනෙක් අධිගමයක් ලැබූ බව ප්‍රකාශ කරයිද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse 25900:11:52
24122018/01/29Pansil Maluwa 4900:53:58
24132018/01/29පින්කමක් සිදුකරනවිට සුදුවතින් සැරසෙන්නේ කුමක් නිසාද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 25800:02:00
24142018/01/29කාමයේ ආශ්වාදය නිසා ඔබ විදිනා දුක ...! Maha Rahathun Wadi Maga Osse 25700:05:09
24152018/01/29පවු නොකරන නිසා පින් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 25600:04:48
24162018/01/28ධර්මය විකුර්ති කිරීම යනු කුමක්ද? එහි විපාක කවරේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:03:22
24172018/01/27ව්‍යාපාරය බංකොලොත්විමට හේතුව සහ එය නැවත නගා සිටුවන්නේ කෙසේද ?.Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:08:31
24182018/01/26Pansil Maluwa 4801:08:52
24192018/01/26Pansil Maluwa 4701:14:38
24202018/01/26සුන්දර පවුල් ජිවිතයක් ගතකරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse ..00:06:00
24212018/01/26සිල්වත් කෙනෙකුට උවත් අමුණුස්ස බලපෑම් ඇතිවිය හැකිද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 25500:04:26
24222018/01/26ගිහිජිවිතයක් ගතකරන්නෙකුට සොවහන්ඵලයට පත්වීම අපහසුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 25400:01:00
24232018/01/26බිදුණු ශික්ෂාපදය උදෙසා කුමක් කලයුතුද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 25300:02:29
24242018/01/25ගිහියාගේ නිත්‍ය සීලය කුමක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 25200:01:49
24252018/01/25සුන්දර පවුල් ජිවිතයක් ගතකරන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 25100:06:00
24262018/01/24දේවතානුස්සතිය වැඩිම....!Maha Rahathun Wadi Maga Osse 25000:03:15
24272018/01/24ඔබේ රුපය උපයෝගී කගෙන ලෝකයා තුල කාම ආශ්වාදය සකස්කරයිනම්....! Maha Rahathun Wadi Maga Osse 24900:05:17
24282018/01/24ඔබට ලස්සන සුරූපී ජිවිතයක් ලැබීමට හේතුව ? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 24800:04:08
24292018/01/24නිරෝගීභාවය ආරක්ෂා කරගැනීම උදෙසා වැඩියයුතු කුසල කර්ම......! Maha Rahathun Wadi Maga Osse 24700:03:45
24302018/01/23රහතන්වහන්සේට මහ තෙරුන්වහන්සේ කියන්නේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 24600:05:49
24312018/01/23ධර්මය විකුර්ති කිරීම යනු කුමක්ද? එහි විපාක කවරේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 24500:03:22
24322018/01/23රහතන්වහන්සේ වැදීමේ ආනිසංස මොනවද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 24400:06:42
24332018/01/22Pansil Maluwa 4601:11:50
24342018/01/22Pansil Maluwa 4501:14:03
24352018/01/22Pansil Maluwa 4401:08:35
24362018/01/22Pansil Maluwa 4301:10:17
24372018/01/22Pansil Maluwa 4201:11:51
24382018/01/22Pansil Maluwa 4101:08:31
24392018/01/22Pansil Maluwa 4001:02:03
24402018/01/22දෙවියන්ට පොරොන්දුවක්වී එය මග හැරියේනම් ඔබට අත්වන විපාක ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse 24300:01:28
24412018/01/22ඔබේ ව්‍යාපාරය බන්කොලොත්විමට හේතුව සහ එය නැවත නගා සිටුවන්නේ කෙසේද ?.Maha Rahathun Wadi Maga Osse 24200:08:31
24422018/01/22මිහිපිට පහළවන ශ්‍රේෂ්ඨ සත්වයින් සතර දෙනා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse 24100:02:39
24432018/01/22පොරොන්දු කඩකිරීමේ විපාක මොනවද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse / Gihigeyin Niwan Magata Part 24000:06:39
24442018/01/22අවජාත දරුවා යනු කවරෙක්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse / Gihigeyin Niwan Magata Part 23900:04:04
24452018/01/22Pansil Maluwa 3901:00:43
24462018/01/22Pansil Maluwa 3801:06:53
24472018/01/22Pansil Maluwa 3701:04:25
24482018/01/22Pansil Maluwa 3601:07:49
24492018/01/22Pansil Maluwa 3501:15:51
24502018/01/22Pansil Maluwa 3401:05:43
24512018/01/22Pansil Maluwa 3301:01:50
24522018/01/21පන්සිල් මළුව 55...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:02:22
24532018/01/21Gihigeyin Niwan Magata Part 238 (Manasika Roga ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:52
24542018/01/21Gihigeyin Niwan Magata Part 237 (Pina ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:25
24552018/01/21Gihigeyin Niwan Magata Part 236 (Pin Bima ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:14
24562018/01/21Gihigeyin Niwan Magata Part 235 (Sirasa Pansil Maluwa 55) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:02:22
24572018/01/21Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 21.01.18 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:02:22
24582018/01/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 5501:02:22
24592018/01/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2018-01-2101:13:55
24602018/01/21Pansil Maluwa 3201:18:38
24612018/01/20Pansil Maluwa 3101:01:37
24622018/01/20Pansil Maluwa 3001:06:32
24632018/01/20Pansil Maluwa 2901:01:37
24642018/01/20Pansil Maluwa 2801:09:11
24652018/01/20Pansil Maluwa 2701:03:35
24662018/01/20Pansil Maluwa 2600:51:19
24672018/01/20Pansil Maluwa 2500:57:09
24682018/01/20රහතන් වහන්සේලා දෙනමක් අතර සිදු වූ සුන්දර ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..01:02:46
24692018/01/19Gihigeyin Niwan Magata Part 234 (Mahathpala Mahanisansa ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:42
24702018/01/19Gihigeyin Niwan Magata Part 233 (Danaya ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:30
24712018/01/19Gihigeyin Niwan Magata Part 232 (wadagath awashthawa ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:51
24722018/01/18Gihigeyin Niwan Magata Part 231 (Rogi Upasthanaya ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:09
24732018/01/18Gihigeyin Niwan Magata Part 230 (Amunushyo ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:26
24742018/01/18Gihigeyin Niwan Magata Part 229 (Chuthi Sitha ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:31
24752018/01/18Gihigeyin Niwan Magata Part 228 (Akusal Nidi ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:39
24762018/01/18Gihigeyin Niwan Magata Part 227 (Susana Bumi) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:11
24772018/01/18Gihigeyin Niwan Magata Part 226 (Mas mansa) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:06
24782018/01/17Pansil Maluwa 2400:55:52
24792018/01/17Pansil Maluwa 2300:57:46
24802018/01/17Pansil Maluwa 2200:49:49
24812018/01/17Pansil Maluwa 2101:07:16
24822018/01/17Pansil Maluwa 2001:14:40
24832018/01/17Pansil Maluwa 1901:08:27
24842018/01/17Pansil Maluwa 1800:51:46
24852018/01/17Pansil Maluwa 1701:10:16
24862018/01/16Gihigeyin Niwan Magata Part 225 (Mara Ugula) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:50
24872018/01/16Gihigeyin Niwan Magata Part 224 (Ahara ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:01
24882018/01/15Gihigeyin Niwan Magata Part 223 (Deviwaru ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:00
24892018/01/15Gihigeyin Niwan Magata Part 222 (Mahameruwa) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:30
24902018/01/15Gihigeyin Niwan Magata Part 221 (Nirmansawima) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:36
24912018/01/14Gihigeyin Niwan Magata Part 220 (sabba papassa akaranan) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:33
24922018/01/14Gihigeyin Niwan Magata Part 219 (Ginikeli ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:06
24932018/01/13Buddha wandana-බුද්ධ වන්දනාව - මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ00:39:47
24942018/01/13Gihigeyin Niwan Magata Part 218 (Duk Wedana ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:26
24952018/01/13Gihigeyin Niwan Magata Part 217 (Ngathi Prethayo ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:45
24962018/01/13Gihigeyin Niwan Magata Part 216 (Karma Roga ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:02:56
24972018/01/13Gihigeyin Niwan Magata Part 215 ( bauddhayek weema ketharam durlabada ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:06:06
24982018/01/13Gihigeyin Niwan Magata Part 214 (Saba bauddhaya ) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:09:11
24992018/01/13උපාදාන පච්චයා බව .. Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:58:46
25002018/01/12Pansil Maluwa 1600:39:24
25012018/01/12Gihigeyin Niwan Magata Part 213 (Thirisan sathun) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:50
25022018/01/12Gihigeyin Niwan Magata Part 212 (Gabsawa) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:26
25032018/01/12Gihigeyin Niwan Magata Part 211 (Gabsawa) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:41
25042018/01/12Pansil Maluwa 1501:05:40
25052018/01/12Pansil Maluwa 1400:48:46
25062018/01/12Pansil Maluwa 1301:04:55
25072018/01/12Pansil Maluwa 1201:02:03
25082018/01/12Pansil Maluwa 1101:08:59
25092018/01/11Pansil Maluwa 1000:44:40
25102018/01/11Pansil Maluwa 900:59:20
25112018/01/11Gihigeyin Niwan Magata Part 210 (Sirasa Pansil Maluwa 24) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:55:52
25122018/01/11Gihigeyin Niwan Magata Part 209 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:11:45
25132018/01/11Gihigeyin Niwan Magata Part 208 (Sirasa Pansil Maluwa 23) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:57:46
25142018/01/11Gihigeyin Niwan Magata Part 207 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:01:22
25152018/01/11Gihigeyin Niwan Magata Part 206 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:29
25162018/01/11Gihigeyin Niwan Magata Part 205 (Sirasa Pansil Maluwa 22) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:49:48
25172018/01/11Gihigeyin Niwan Magata Part 204 (Sirasa Pansil Maluwa 21) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:07:16
25182018/01/11Gihigeyin Niwan Magata Part 203 (Sirasa Pansil Maluwa 20) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:02:23
25192018/01/11Gihigeyin Niwan Magata Part 202 (Sirasa Pansil Maluwa 19) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:50:41
25202018/01/11Gihigeyin Niwan Magata Part 201 (Sirasa Pansil Maluwa 18) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:51:46
25212018/01/11Pansil Maluwa 800:59:08
25222018/01/11Pansil Maluwa 701:15:23
25232018/01/11Pansil Maluwa 601:10:19
25242018/01/11Pansil Maluwa 501:00:39
25252018/01/11Pansil Maluwa 401:10:19
25262018/01/11Pansil Maluwa 301:01:11
25272018/01/11Pansil Maluwa 201:05:27
25282018/01/10Pansil Maluwa 101:09:58
25292018/01/10Gihigeyin Niwan Magata Part 200 (Sirasa Pansil Maluwa 17) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:09:23
25302018/01/10Gihigeyin Niwan Magata Part 199 (Sirasa Pansil Maluwa 16) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:39:24
25312018/01/10Gihigeyin Niwan Magata Part 198 (Sirasa Pansil Maluwa 11) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:07:30
25322018/01/10Gihigeyin Niwan Magata Part 197 (Sirasa Pansil Maluwa 12) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:01:59
25332018/01/10Gihigeyin Niwan Magata Part 196 (Sirasa Pansil Maluwa 10) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:43:47
25342018/01/09Gihigeyin Niwan Magata Part 195 (Ratha winitha suthraya) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:51:36
25352018/01/07ස්වාභාවික විපත් සඳහා හේතු - අතිපූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:19
25362018/01/05Gihigeyin Niwan Magata Part 194 (Darmadeshana) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:31:35
25372018/01/042018.01.01 දින TV දෙරණ විශේෂ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..01:36:31
25382018/01/03Poya Bana | අතිපූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ ( 01st January 2018 )01:34:41
25392018/01/02පන්සිල් මළුව 54...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:41:48
25402018/01/02NIWNU UTHUMO 110 DERRANA DARMA SAKACHCHAWA 01 01 201801:35:43
25412018/01/02Gihigeyin Niwan Magata Part 193 (Sirasa Pansil Maluwa 54) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:41:48
25422018/01/02මහරහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ TV දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය වූ ධර්ම දේශනය 2018 01 0101:36:31
25432018/01/02දෙරණ රූපවාහිනී නාලිකාව මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනා/ Maha Rahathun wedi maga osse01:35:43
25442018/01/02මහරහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ TV දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය වූ ධර්ම දේශනය 2018 01 0101:36:31
25452018/01/01ජයශේඛරාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:05:03
25462018/01/01Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 01.01.18 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:41:48
25472018/01/01Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 5400:41:48
25482018/01/01maha rahathun wadi maga osse clip 4503:32:43
25492018/01/01maha rahathun wadi maga osse clip 4403:04:40
25502018/01/01maha rahathun wadi maga osse clip 4203:51:59
25512018/01/01maha rahathun wadi maga osse clip 4004:03:26
25522017/12/31maha rahathun wadi maga osse clip 3804:20:27
25532017/12/31maha rahathun wadi maga osse clip 3705:02:21
25542017/12/31maha rahathun wadi maga osse clip 3604:04:02
25552017/12/31අනිත්‍ය සංඥාව පිළිබද ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:51:41
25562017/12/31maha rahathun wadi maga osse clip 3504:08:42
25572017/12/31maha rahathun wadi maga osse clip 3405:12:26
25582017/12/30maha rahathun wadi maga osse clip 3302:37:38
25592017/12/30maha rahathun wadi maga osse clip 3202:37:28
25602017/12/30maha rahathun wadi maga osse clip 3104:40:55
25612017/12/30maha rahathun wadi maga osse clip 2904:25:25
25622017/12/30ධර්ම දානයේ අයෝමය ශක්තිය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:53:14
25632017/12/30maha rahathun wadi maga osse clip 2804:16:36
25642017/12/30maha rahathun wadi maga osse clip 2703:48:52
25652017/12/30maha rahathun wadi maga osse clip 2604:56:30
25662017/12/29maha rahathun wadi maga osse clip 2505:01:24
25672017/12/29maha rahathun wadi maga osse clip 2304:24:48
25682017/12/29maha rahathun wadi maga osse clip 1902:46:13
25692017/12/29maha rahathun wadi maga osse clip 1504:40:10
25702017/12/29maha rahathun wadi maga osse clip 1403:37:44
25712017/12/29maha rahathun wadi maga osse clip 1203:23:29
25722017/12/29maha rahathun wadi maga osse clip 1003:45:48
25732017/12/29maha rahathun wadi maga osse clip 904:44:00
25742017/12/29maha rahathun wadi maga osse clip 804:17:25
25752017/12/29maha rahathun wadi maga osse clip 1102:25:02
25762017/12/29maha rahathun wadi maga osse clip 604:29:06
25772017/12/28maha rahathun wadi maga osse clip 503:28:18
25782017/12/28maha rahathun wadi maga osse clip 405:52:42
25792017/12/26Gihigeyin Niwan Magata Part 192 (Awasana meheyuma) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:04
25802017/12/26Gihigeyin Niwan Magata Part 191 (Vignanaya) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:24
25812017/12/26පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..04:45:17
25822017/12/25නව වසරට ධර්මානුකූල ප්‍රවේශයක්..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..01:08:46
25832017/12/24සතර සතිපට්ඨානය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:17:53
25842017/12/23maha rahathun wadi maga osse clip 1304:50:53
25852017/12/22maha rahathun wadi maga osse clip 1803:14:26
25862017/12/22කහතුඩුවේ දී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..02:45:48
25872017/12/21Gihigeyin Niwan Magata Part 190 (darma sakachcha) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:53:14
25882017/12/20maha rahathun wadi maga osse clip 4604:21:30
25892017/12/20කටුනායක බෝධිරතනාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:17:45
25902017/12/18අලියෙක් මරනවා කියන්නේ බලවත් අකුසලයක් ඇතෙකු මරනවා කියන්නේ ඊටත් වඩා බලවත් අකුසලයක්17-12-201701:06:12
25912017/12/18maha rahathun wadi maga osse clip 704:08:18
25922017/12/18maha rahathun wadi maga osse clip 2003:50:02
25932017/12/17maha rahathun wadi maga osse clip 1605:19:04
25942017/12/17පන්සිල් මළුව 53...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:02:33
25952017/12/17Gihigeyin Niwan Magata Part 189 (Sirasa Pansil Maluwa 53) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:02:33
25962017/12/17Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2017-12-1701:14:36
25972017/12/17Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 17.12.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:02:33
25982017/12/17Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 5301:02:33
25992017/12/16maha rahathun wadi maga osse clip 4103:30:22
26002017/12/15මහා රහතුන් වැඩිමග මග ඔස්සේ කහතුඩුවේ දී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව02:45:48
26012017/12/14Gihigeyin Niwan Magata Part 188 Maha Rahathun Wadi Maga Ossee00:17:53
26022017/12/14Gihigeyin Niwan Magata Part 187 Maha Rahathun Wadi Maga Ossee00:04:37
26032017/12/13maha rahathun wadi maga osse clip 3901:58:27
26042017/12/13maha rahathun wadi maga osse clip 4303:06:31
26052017/12/12මහා රහතුන් වැඩිමග මග ඔස්සේ - කහතුඩුවේ දී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව02:45:48
26062017/12/11අතුරුගිරිය ඔරුවල දී පැවැති ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..02:42:36
26072017/12/10ඒ උතුම් මාර්ගය ඔබේ ජීවිතයට එකතු කොටගන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:18:08
26082017/12/09සුන්දර දිව්‍යාංගනාවකගේ අාදරය ලබන්නේ කෙසේද..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:31:52
26092017/12/08maha rahathun wadi maga osse clip 1705:08:04
26102017/12/08රිදීගම, රිදී විහාරයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:31:11
26112017/12/07maha rahathun wadi maga osse clip 2203:40:37
26122017/12/07Maha rahathun wadi maga osse Palali Army camp 201700:07:48
26132017/12/04maha rahathun wadi maga osse clip 2104:30:24
26142017/12/04maha rahathun wadi maga osse clip 2404:15:13
26152017/12/02maha rahathun wadi maga osse clip 303:54:22
26162017/12/01සෝවාන් වීමට හෝ රහත් වෙන්න පුළුවන් අනාපනා සති භාවනාවෙන් පමණක්ද 19-11-201701:05:28
26172017/11/30කාලගුණ විපර්යාසයන් වීමේ අප නොදන්නා හේතුවක්......00:10:11
26182017/11/30මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ අතුරුගිරිය ඔරුවල දී පැවැත් ධර්ම දේශනය02:42:36
26192017/11/30මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ අතුරුගිරිය ඔරුවල දී පැවැත් ධර්ම දේශනය02:42:36
26202017/11/30maha rahathun wadi maga osse clip 203:34:55
26212017/11/29maha rahathun wadi maga osse clip 103:48:31
26222017/11/29බඔරැල්ල, ශ්‍රී සුමේධ ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී පැවති ධර්ම දේශනාව..04:19:25
26232017/11/26සක්විති රජකමට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශ්‍රද්ධාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:56:07
26242017/11/23Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5201:04:14
26252017/11/21Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 19.11.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:04:29
26262017/11/21Pansil Maluwa - Rajagiriye Ariyagnana Thero - 2017-11-1901:13:40
26272017/11/19පන්සිල් මළුව 52...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:04:29
26282017/11/19Gihigeyin Niwan Magata Part 186 (Sirasa Pansil Maluwa 52) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:13:37
26292017/11/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 5201:04:29
26302017/11/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2017-11-1901:13:37
26312017/11/18Pansil maluwa 600:55:40
26322017/11/18මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ මාලබේ රාහුල බාලිකා විදුහලේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:38:47
26332017/11/18මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ යාපනය, පලාලි ආරක්ෂක මුලස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය සහ ධර්ම සාකච්ඡාව04:32:05
26342017/11/17Pansil maluwa 500:54:11
26352017/11/16බලපිටිය, මහා කප්පින වලව්ව සීමාමාලක විහාරස්ථානයේ පැවති ධර්ම දේශනාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:04:46
26362017/11/15Pansil maluwa 401:00:14
26372017/11/11ඔබත් මෙවැනි දක්ෂ කාන්තාවක්ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:13:31
26382017/11/11බද්දේගම දුටුගැමුණු විහාරස්ථානයේ පැවති ධර්ම දේශනාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:13:33
26392017/11/11මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ බඔරැල්ල, ශ්‍රී සුමේධ ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:19:25
26402017/11/11ජීවිතයේ වැඳගත්ම අවස්ථාව00:02:01
26412017/11/11Gihigeyin Niwan Magata Part 185 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:19:30
26422017/11/10මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ජයශේඛරාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:05:03
26432017/11/08මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:45:17
26442017/11/08Gihigeyin Niwan Magata Part 184 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:31
26452017/11/07නිවන යනු කුමක්ද..(උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා) Maha Rahathun Wadi Mage Osse..00:34:55
26462017/11/07Gihigeyin Niwan Magata Part 183 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:34:34
26472017/11/06Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5100:49:26
26482017/11/05බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:04:45
26492017/11/04මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ කටුනායක බෝධිරතනාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:17:45
26502017/11/04මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ රිදීගම, රිදී විහාරයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:31:11
26512017/11/03pansil maluwa 200:56:52
26522017/11/02ධර්මය අවබෝධ කිරීමට අභිධර්මය අවශ්‍යමද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:53:26
26532017/11/02මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ රිදීගම, රිදී විහාරයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:31:11
26542017/11/02යාපනය, පලාලි ආරක්ෂක මුලස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:32:05
26552017/10/31Pansil Maluwa 2017-10-15 - Rajagiriye Ariyagnana thero01:10:55
26562017/10/30දෙමාපියන් තුලින් ධර්මය මතුකර ගන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:08:17
26572017/10/30මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - බඔරැල්ල, ශ්‍රී සුමේධ ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:19:25
26582017/10/30මාලබේ රාහුල බාලිකා විදුහලේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:38:47
26592017/10/29pansil maluwa 101:01:51
26602017/10/28Gihigeyin Niwan Magata Part 182 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:08:30
26612017/10/28භාවනාව අවශ්‍යමද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:45:28
26622017/10/27මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ වැලිතර, බලපිටිය, මහා කප්පින වලව්ව සීමාමාලක විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ04:04:46
26632017/10/24පොල්පිතිගම, අරලිය මළුව, තපෝවන සේනාසනයේදී පැවැති ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:26:10
26642017/10/24මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:04:45
26652017/10/22සතර අපායෙන් මිදෙන මඟට Maha Rahathun Wadi Maga Osse 103:17:35
26662017/10/22දන් දීමේ අානිශංස Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:07:55
26672017/10/22මෙම කුසල් නිධිය මඟ නොහරින්න Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:13:08
26682017/10/22විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාවමතට ඇබ්බැහි වුවන් සදහා දහම් ඔසුවක් Maha Rahathun Wadi Maga Osse02:30:18
26692017/10/22Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 5000:52:17
26702017/10/22Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 4900:53:42
26712017/10/22මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ යාපනය, පලාලි ආරක්ෂක මුලස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය සහ ධර්ම සාකච්ඡාව04:32:05
26722017/10/21උතුම් පැවිද්දක් උදෙසා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:02:11
26732017/10/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse University of Ruhuna03:10:51
26742017/10/19සතර පාරාජිකා පිළිබඳ 1 — අතිපූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේ00:02:44
26752017/10/19මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ මාලබේ රාහුල බාලිකා විදුහලේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:38:47
26762017/10/19හෙම්මාතගම, අම්බරේගොඩ විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:07:27
26772017/10/18ඒ උතුම් මාර්ගය ඔබේ ජීවිතයට එකතු කොටගන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:18:08
26782017/10/16මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:22:09
26792017/10/15Pansil Maluwa 2017 Maha Rahathun Wedi Maga Osse | Rajagiriye Ariyagnana Thero01:01:37
26802017/10/15පන්සිල් මළුව 51...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:01:37
26812017/10/15Gihigeyin Niwan Magata Part 181 (Sirasa Pansil Maluwa 51) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:01:37
26822017/10/15Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 15.10.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:01:37
26832017/10/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 5101:01:37
26842017/10/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2017-10-1501:10:37
26852017/10/15මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - කුරුණෑගල, පොල්පිතිගම අරලිය මළුව තපෝවන සේනාසනයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:26:10
26862017/10/15මාතලේ අලුවිහාර රජමහා විහාරස්ථානයේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය Maha Rahathun Wadi Maga Osse 360p03:53:49
26872017/10/15මහ රහතුන් වැඩි ඔස්සේ මාවනැල්ල හෙම්මාතගම, අම්බරේගොඩ විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:07:27
26882017/10/14මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ පිං බිමක අසිරිය රැක ගනිමු00:11:26
26892017/10/14Maha Rahathun Wedi Maga Osse (මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ)04:13:33
26902017/10/11මහ රහතුන් වැඩි ඔස්සේ - මාවනැල්ල හෙම්මාතගම, අම්බරේගොඩ විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:07:27
26912017/10/11Maha Rahathun Wedi Maga Osse 01 (මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ 01)02:00:18
26922017/10/11Maha Rahathun Wedi Maga Osse 02 (මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ 02)02:13:16
26932017/10/10සංකීර්ණ භාවයෙන් මිදීම උදෙසා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:14:59
26942017/10/07VTS 06 rahathunwedimagaosse polpithigama desanawa 6.00:22:31
26952017/10/06Gihigeyin Niwan Magata Part 01 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:14:01
26962017/10/06VTS 05 rahathunwedimagaosse polpithigama desanawa 5.00:22:31
26972017/10/06VTS 04 rahathuwedimagaosse polpithigama desanawa 4.00:11:02
26982017/10/06VTS 03 rahathunwedimagaosse polpithigama desanawa 3.00:22:33
26992017/10/05Dharmayi Obai00:06:01
27002017/10/05කොළඹ වරාය බුද්ධ ජයන්ති පරිශ්‍රයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:18:09
27012017/10/05Pansil Maluwa - Maha Rahathun Wedi Maga Osse 2017-10-05 වප් පොහොය දින00:39:56
27022017/10/04VTS 02 rahathunwedimagaosse polpithigama desanawa 2.00:22:33
27032017/10/03අාර්ය උපවාදයේ බරපතල භාවය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:20:44
27042017/10/01මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ කොළඹ වරාය බුද්ධ ජයන්ති පරිශ්‍රයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:18:09
27052017/09/28VTS 01 rahathunwedimagaosse polpithigama desanawa 1.00:22:35
27062017/09/28Maha rahathun wedi maga osse(On The Trail Of Arahath)00:21:57
27072017/09/28Maha rahathun wedi maga osse(On The Trail Of Arahath)00:21:56
27082017/09/28Maha rahathun wedi maga osse(On The Trail Of Arahath)00:21:48
27092017/09/28Maha rahathun wedi maga osse(On The Trail Of Arahath)00:21:54
27102017/09/27නාකුළුගමුව,මොරකැටියාර,සෝමගිරි විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:19:01
27112017/09/21Pansil Maluwa - Maha Rahathun Wedi Maga Osse 2017-09-1701:03:08
27122017/09/21මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "තංගල්ල නාකුළුගමුව මොරකැටියාර "සෝමගිරි විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:19:01
27132017/09/18Gihigeyin Niwan Magata Part 180 (Arya Upawadaya) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:20:44
27142017/09/18Gihigeyin Niwan Magata Part 179 ( Pansil Maluwa 50) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:52:32
27152017/09/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2017-09-1701:02:00
27162017/09/17පන්සිල් මළුව 50...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:52:32
27172017/09/17Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 17.09.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:52:32
27182017/09/17Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 5000:52:32
27192017/09/16රත්මලාන මල්ලිකාරාම විහාරස්‌ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga osse..04:13:35
27202017/09/15මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ රත්මලාන මල්ලිකාරාම විහාරස්‌ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය04:13:35
27212017/09/14ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලින් ඥාණ දර්ශන මතු කොට ගැනීම01:08:48
27222017/09/14ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලින් ඥාණ දර්ශන මතු කොට ගැනීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..01:08:48
27232017/09/12මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලින් ඥාණ දර්ශන මතු කොට ගැනීම01:08:48
27242017/09/10මාතලේ අලුවිහාර රජමහා විහාරස්ථානයේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..03:53:49
27252017/09/07Maha rahathun wedi maga osse - Ridi Viharaya 2017 07 0504:21:08
27262017/09/06ලෝකයම අත්හැර ඔබ ධර්ම මාර්ගය තුලට එන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:06:53
27272017/09/05මනෝ කර්ම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:11:16
27282017/09/05Pansil Maluwa Maha Rahathun Wadi Maga Osse 2017-09-05 බිනර පොහොය දින00:58:20
27292017/09/04Rajagiriye Ariyagnana Thero - Sirasa FM Pansil Maluwa 2017/08/2001:01:00
27302017/09/03මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ මාතලේ අලුවිහාර රජමහා විහාරස්ථානයේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය03:53:49
27312017/09/02උතුම් සද්ධර්ම දේශනා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...02:37:12
27322017/09/01දෙමාපියන් උදෙසා කළ හැකි ශ්‍රේෂ්ඨ උපස්ථානය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:10:32
27332017/08/31දුර්ලභ දහම් සාකච්ඡා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..02:56:22
27342017/08/30අධ්‍යාපනය ලබන සිසුවෙකු අනිත්‍ය වැඩීම සුදුසුද?..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:12:15
27352017/08/29පන්සිල් මළුව 49 Maha Rahathun Wedi Maga Osse 2017 | Rajagiriye Ariyagnagna Thero00:53:57
27362017/08/20Gihigeyin Niwan Magata Part 178 ( Pansil Maluwa 49) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:53:57
27372017/08/20ගිහි පින්වතුන් ස්වාමින්වහන්සේලාගේ වැරදි සෙවීම (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:19:30
27382017/08/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2017-08-2001:00:35
27392017/08/20පන්සිල් මළුව 49...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:53:57
27402017/08/20Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 20.08.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:53:57
27412017/08/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 4900:53:57
27422017/08/19අනිත්‍ය සංඥාව පිළිබද ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:51:41
27432017/08/19Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero - Kuliyapitiya Dhelana Viharaya bana.. July.4. ?2017 (episode 03)00:52:02
27442017/08/18Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero - Kuliyapitiya Dhelana Viharaya bana.. July.4. ?2017 (episode 02)01:06:59
27452017/08/16Sadaham sawana - දහම් සාකච්ඡාව .-අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:06
27462017/08/15Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero - Kuliyapitiya Dhelana Viharaya bana.. July.4. ?2017 (episode 01)01:11:33
27472017/08/15Brandix කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..03:15:13
27482017/08/14කේන්තිය පාලනය කරගන්නේ කෙසේද?Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:19:46
27492017/08/14"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ" Brandix කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය03:15:13
27502017/08/13Maha rahathun wedi maga osse 2017 07 07 peradeniya vishwa vidyalayedi pewethwu dharma dheshanaya04:33:25
27512017/08/12සුන්දර දිව්‍යාංගනාවකගේ අාදරය ලබන්නේ කෙසේද..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:22:06
27522017/08/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa - Nikini Poya 201700:46:34
27532017/08/06තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ශක්තිමත් කරගැනීම උදෙසා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:48:34
27542017/08/06"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ" වනජීවී ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය03:19:34
27552017/07/31පැවිදි වීමට දෙමාපිය අවසර නොලැබීම සම්බන්ධව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:55:43
27562017/07/30පංචඋපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය බව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:21:48
27572017/07/30දුකෙන් මිදීමේ උතුම් වූ මාර්ගය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:51:50
27582017/07/29මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ අක්මීමන, කොටගොඩ, පංචතුපාරාම විහාරස්ථානයේ දී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය03:49:10
27592017/07/26ඔබත් සුන්දර සිහිනයක් දකින්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:31:52
27602017/07/25Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 48 Rajagiriye Ariyagnana Thero00:58:28
27612017/07/23පංචඋපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය බව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:21:48
27622017/07/22Gihigeyin Niwan Magata Part 177 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:20:17
27632017/07/21ත්‍රිපිටක ධර්මයන් විවේචනය කිරීම පිළිබඳ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:10:40
27642017/07/20පන්සිල් මළුව 48...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:58:30
27652017/07/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Horana Hospital 2017 May 0704:31:01
27662017/07/19සංසාරයේ ඔබ සෑදුවා වූ කුටියක ඔබ සිත තැන්පත් කර ගන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:06:42
27672017/07/18රහතන් වහන්සේ කණ්ණාඩියකින් තම රූපය දකින ස්වභාවය....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:05:42
27682017/07/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2017-07-1601:10:23
27692017/07/17Gihigeyin Niwan Magata Part 176 ( Pansil Maluwa 48) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:58:30
27702017/07/16Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 16.07.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:58:30
27712017/07/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 4800:58:30
27722017/07/15ඔබත් චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධය සදහා වේගවත් ගමනක් යන්නේ ද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:38
27732017/07/15සීදූව රද්දොළුගම නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේදී පැවැත් වූ ධර්ම ධර්ම දේශනය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...03:12:41
27742017/07/15මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "සීදූව රද්දොළුගම නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය"03:12:41
27752017/07/13මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ඇඹිලිපිටිය රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව03:48:04
27762017/07/13Sadaham Sawana - වටිනා දහම් සාකච්ඡාවක් - අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ02:13:58
27772017/07/12මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “ මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ දී“ අප්‍රේල් මස 7 දින පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව04:09:13
27782017/07/102017 විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සමග කල විශේෂ සාකච්ඡාව Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero00:12:46
27792017/07/09Mharahathun wedi maga osse Rajagiriye jayashekararama wiharasthanaye pewathi dharma dheshanaya03:59:52
27802017/07/0925.06.17 යාපනය, පලාලි යුධ හමුදා කඳවුරේදී අති පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමින්වහන්සේ ධර්ම දේශනාව04:16:26
27812017/07/09Sadaham Sawana - වටිනා දහම් සාකච්ඡාවක් - අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ01:22:39
27822017/07/09Sadaham Sawana - වටිනා දහම් සාකච්ඡාවක් - අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:06
27832017/07/08විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සමග කල විශේෂ සාකච්ඡාව00:15:54
27842017/07/08Sadaham Sawana - සදහම් දේශණය - අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ01:09:59
27852017/07/08Sadaham Sawana - ලෝකය විනාශ වීම - අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:42
27862017/07/06Maha rahathun wedi maga osse - 2017-07-03 katunayake bodhirathanaramaye pewathi dharma dheshanaya04:00:41
27872017/07/05ධර්මය දැකීම උදෙසා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:05:19
27882017/07/03තෙරුවන් අරමුණු කරගෙන සිදුකරනු ලබන පූජාවන්ගේ අානිශංස..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:23:03
27892017/07/02හොරණ රෝහල් පරිශ්‍රයේ පැවැති ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:31:00
27902017/07/02මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ හොරණ රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව04:31:01
27912017/07/01පලාලි යුධ හමුදා මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනා00:07:48
27922017/06/30මේ ලෝකයේ ලොකුම කාම වස්තුව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:19:46
27932017/06/30මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ හොරණ රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව04:31:00
27942017/06/28Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:13:49
27952017/06/28සිල්වත් භාවය සොයමින් දන් දීම..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:07:23
27962017/06/25Dharma Sakachcha 09 Part 1 - Rajagiriye Ariyagnana Thero01:50:01
27972017/06/25තෘෂ්ණාව හීන කරගන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:25:31
27982017/06/24සිය දිවි නසාගැනීම් නිසා අත්වන විපාක..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:17:07
27992017/06/23සත්වයන් කණ්ණාඩියකින් තමන්ගේ රූපයන් දකිනා ආකාරය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:06:10
28002017/06/232017 06 21 දින රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse04:23:10
28012017/06/22චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධය උදෙසා ජීවිතය මරණයට දැමීම පිළිබඳ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:09:32
28022017/06/22මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ_උඩුදුම්බර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව_201703:55:14
28032017/06/212017.06.21 දින රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:23:10
28042017/06/21රූපය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:39:56
28052017/06/21මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ_යටකලාන ශ්‍රී ධර්ම විජයාරාමයේදී පැවැත්වූ ධර්ම සාකච්ඡාව_201704:07:57
28062017/06/20ගිහි පැවිදි ඔබ දැකිය යුතු සිහිනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:34:18
28072017/06/19ස්වාමීන් වහනසේලා ඇසුරු කළ යුතු ආකාරය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:10:46
28082017/06/19ඇඹිලිපිටිය රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැති ධර්ම සාකච්ඡාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse03:48:04
28092017/06/18ඇඹිලිපිටිය රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැති ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..03:48:04
28102017/06/17පන්සිල් මළුව 47 Maha Rahathun Wedi Maga Osse trimmed00:37:28
28112017/06/16ලැබුණු දෙය කැමැත්තෙන් භාර ගන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:21:01
28122017/06/14Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 45 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:07:36
28132017/06/13Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2017-06-1101:19:20
28142017/06/13ඔබ ලෝකය නිවැරදි කරන්න සිතන්නේද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..!00:13:58
28152017/06/13ඔබ ලෝකය නිවැරදි කිරීමට උත්සහ ගන්නවා නම්..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:14:03
28162017/06/12Gihigeyin Niwan Magata Part 175 ( Pansil Maluwa 47) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:07:52
28172017/06/11Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 11.06.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:07:52
28182017/06/11Sirasa Pansil Maluwa | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero | Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:07:52
28192017/06/11පන්සිල් මළුව 47...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:07:52
28202017/06/11සිදු කල කුසල් පිළිබද ඔබත් නිතර සිහි කරන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..!!00:12:20
28212017/06/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 4701:07:52
28222017/06/10බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරය විග්-රහ කළ ආකාරය 2017....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:28:17
28232017/06/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa- Poson Poya 201700:50:29
28242017/06/10දුර්ලභ දහම් කරුණු අැතුලත් ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..01:02:44
28252017/06/09Sadaham Sawana -සිරස පන්සිල් මලුව 47 - අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:00
28262017/06/09Rajagiriye ariyagchana himi - රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි00:50:50
28272017/06/08මාරයාගේ සිර ගෙයින් මිදීමට ඔබත් දක්ශ වන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..!!!00:16:02
28282017/06/08Sadaham Siyapatha Ariyagnana Thero Bana Poya Day00:01:43
28292017/06/08Pansil Maluwa - Maha Rahathun Wadi Maga Osse 2017-06-08 පොසොන් පොහොය දින01:01:22
28302017/06/08රත්නපුර කජුගස්වත්ත ශ්‍රී ඥාණසීහ තපෝවන විහාරයේදී පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව...03:53:41
28312017/06/08පොසොන් පොහෝ දින ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:50:36
28322017/06/05මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ රත්නපුර කජුගස්වත්ත ශ්‍රී ඥාණසීහ තපෝවන විහාරයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව03:53:41
28332017/06/05ඔබ කල කුසල් ධර්මයන් නිතර මෙනෙහි කරන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:12:20
28342017/06/03ද්වෙිශය පාලනය කිරීම... Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:09:53
28352017/06/03අචල ශ්‍රද්ධාව සහ අාර්යකාන්ත සීලය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:13:56
28362017/06/01Maha Rahathun Wadimaga Osse ( Thinamiddaya)01:22:53
28372017/06/01උතුම් දහම් සාකච්ඡාව.01:15:04
28382017/05/30මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ දීපැවති ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..04:09:14
28392017/05/29Sirasa Pansil Maluwa 2017 - 05 - 14 | Maha Rahathun Wadi Maga Osse 201701:11:50
28402017/05/28Maha Rahathun Wadi Maga Osse - ධර්ම සාකච්ඡාව00:09:29
28412017/05/27පන්සිල් මළුව 46 (වෙසක් පොහොය වෙනුවෙන්)..Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:11:50
28422017/05/26උඩුදුම්බර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...03:55:14
28432017/05/25පන්සිල් මළුව 45...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:14:03
28442017/05/25Maha Rahathun Wedi Maga Osse00:56:47
28452017/05/24සෑම අභියෝගයක් හමුවේම මෙත් සිතින් මුහුණ දෙන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:29:00
28462017/05/23NIWNU UTHUMO PART 109 YATIKALANA DARMA DESANAWA Maha Rahathun Wadi Maga Osse04:07:57
28472017/05/23පන්සිල් මළුව 44...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:08:34
28482017/05/21යටකලාන ශ්‍රී ධර්ම විජයාරාමයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...04:07:57
28492017/05/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 46 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:03:39
28502017/05/21Maha Rahathun Wadi Maga osse New | Maha Rahathun Wadi Maga Osse 201703:55:14
28512017/05/20පන්සිල් මළුව 43...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:10:17
28522017/05/20නොඅැලීමට සහ නොගැටීමට...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:24:41
28532017/05/20මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ " මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ දී" අප්‍රේල් මස 7 දින පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව04:09:13
28542017/05/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2017-05-1401:03:39
28552017/05/19පන්සිල් මළුව 42...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:11:51
28562017/05/18පන්සිල් මළුව 41...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:08:31
28572017/05/17කේන්තිය පාලනය කරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:09:53
28582017/05/16පන්සිල් මළුව 40...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:02:03
28592017/05/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 4601:11:50
28602017/05/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 4601:03:39
28612017/05/15Maharahathun wedi maga03:54:57
28622017/05/14Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 14.05.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:11:50
28632017/05/14Gihigeyin Niwan Magata Part 174 ( Pansil Maluwa 46) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:11:50
28642017/05/11මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ උඩුදුම්බර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ දී අප්‍රේල් මස 2 දින පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව03:55:14
28652017/05/11වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:31:38
28662017/05/11Gihigeyin Niwan Magata Part 173 ( Wesak Poya) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:31:38
28672017/05/09පන්සිල් මළුව 39...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:00:43
28682017/05/09Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:56
28692017/05/09Gihigeyin Niwan Magata Part 172 ( Ragaya) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:10:56
28702017/05/09මහනුවර අධිකරණ සංකීර්ණයේදී  පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...03:59:29
28712017/05/07උතුම් දහම් සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:15:04
28722017/05/07ගිහියෙකු භික්ෂුවක් ආශ්‍රය කල යුත්තේ කෙසේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:16:32
28732017/05/07වෙසක් ධර්ම දේශනය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:45:44
28742017/05/06හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 8 කොටස... ඉදිරිපත් කිරීම Dr අචල මහතා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse... ( 1401:13:18
28752017/05/06ගිහි ජීවිතයේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse... ( 144 X 176 )00:39:30
28762017/05/06100:18:30
28772017/05/05මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ උඩුදුම්බර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ දී අප්‍රේල් මස 2 දින පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව03:55:14
28782017/05/04Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:22:01
28792017/05/02වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:31:38
28802017/05/01අතී පූජනීය රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි00:04:59
28812017/05/01බුදු දහමට අනුව කල්ප විනාශය kalpa vinashaya (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:06:45
28822017/04/30Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 45 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:13:48
28832017/04/30Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 44 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:08:19
28842017/04/30Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 43 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:10:03
28852017/04/30ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකීම..Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:24
28862017/04/29පන්සිල් මළුව 38...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:06:53
28872017/04/28Gihigeyin Niwan Magata Part 171 ( Sundara Divya Adaraya) Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:22:01
28882017/04/28මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ මහනුවර අධිකරණ සංකීර්ණයේදී 2017 මාර්තු මස 21 දින පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව03:59:29
28892017/04/27මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ගලේවෙල පුවක්පිටිය විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව03:02:51
28902017/04/25මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ මහනුවර අධිකරණ සංකීර්ණයේදී 2017 මාර්තු මස 21 දින පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව03:59:29
28912017/04/22ධාතුමනසිකාරය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:18:00
28922017/04/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2017-04-1601:13:49
28932017/04/21නිවසට කූඹි පැමිනෙන්නේ භූත දෝෂ නිසාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:00:27
28942017/04/21ඔබටත් කවුරුන් හෝ අණවිණ කොඩිවින කර ඇතැයි සිතෙනවා ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:02:41
28952017/04/20Pansil Maluwa 2017-04-16| Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero01:14:05
28962017/04/20thirisan loka wala ipaduna sathwayan pilibada00:00:33
28972017/04/20Gihigeyin Niwan Magata Part 170 ( Pansil Maluwa 45) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:14:05
28982017/04/18මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "නාත්තන්ඩිය, යටකලාන සිරි ධර්ම විජයාරාමයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව"04:08:36
28992017/04/17Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 2017 04 1601:14:06
29002017/04/16NIWNU UTHUMO 108 PANSIL MALUWA 45 2017 04 1601:14:34
29012017/04/16Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 16.04.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:14:03
29022017/04/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 4501:14:03
29032017/04/16සක්මන් භාවනාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:27:49
29042017/04/15අානාපානසති භාවනාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:36:02
29052017/04/14සුඛ වේදනාව අනිත්‍ය වශයෙන් දැකීම....Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:34:05
29062017/04/13විශේෂ සදහම් පණිවුඩය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:05:43
29072017/04/12විශේෂ සදහම් පණිවුඩය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:05:43
29082017/04/11"සිංහල අවුරුද්ද වෙනුවෙන් පැවැත් වූ විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව" Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:10:00
29092017/04/11'සිංහල අවුරුද්ද වෙනුවෙන් පැවැත් වූ විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව' Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:10:00
29102017/04/11'සිංහල අවුරුද්ද වෙනුවෙන් පැවැත් වූ විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව' Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:10:00
29112017/04/11මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "සිංහල අවුරුද්ද වෙනුවෙන් පැවැත් වූ විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව"01:10:00
29122017/04/10NIWNU UTHUMO 107 PANSIL MALUWA 43 BHAWANAWA01:10:25
29132017/04/10Moratuwa University | Maha Rahathun Wadi Maga Osse 2017 | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero04:09:29
29142017/04/08අලව්ව හග්බෙලිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...03:47:00
29152017/04/07මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ අලව්ව හග්බෙලිකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව03:47:00
29162017/04/07මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - ධර්ම් දේශනාව04:09:29
29172017/04/05ආනන්තරීය පාප කර්ම කළ කෙනෙකුට නිවන් දැකිය හැකිද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:00:43
29182017/04/03“මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “ “අපායට යන්න බය නම් “00:26:26
29192017/04/03Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero01:58:07
29202017/04/03Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Rajagiriya Victoriya Niwasaya | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero00:48:12
29212017/04/03ගලේවෙල පුවක්පිටිය විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:58:07
29222017/04/01මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ගලේවෙල පුවක්පිටිය විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව01:58:07
29232017/04/01මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ගලේවෙල පුවක්පිටිය විහාරස්ථානයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව03:02:51
29242017/03/30සංස්කාරයන්ගේ නැවැත්ම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:01:39
29252017/03/29මන්ද මානසික වීමේ අකුසල කර්මය Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa00:08:11
29262017/03/29පන්සිල් සුරකිමු Maha Rahathun Wadi Maga Osse-pansil maluwa00:12:38
29272017/03/29"රාජගිරිය වික්ටෝරියා නිවාසයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව" Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:48:12
29282017/03/27"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ " - "රාජගිරිය වික්ටෝරියා නිවාසයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව"00:48:12
29292017/03/26පන්සිල් මළුව 37...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:04:04
29302017/03/26උපේක්ෂාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:14:52
29312017/03/26ලොව දුර්ලභම කාරණා තුන..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:15:02
29322017/03/26Naththandiya Yatikalana Viharaya | Maha Rahathun Wadi Maga Osse03:58:28
29332017/03/25ලැබුණ දේ සතුටින් භාර ගැනීමට ඔබ දක්ෂ වන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:24:35
29342017/03/24Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero03:57:53
29352017/03/24දැක්කා ඇසුනා දැනුනා කියන තැන ඔබත් නතර වෙන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!00:04:10
29362017/03/23අනිත්‍ය දැකීම තුලින් මාර්ගඵල ලාභී දෙවියෙක් වෙන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:38:42
29372017/03/23උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:23:03
29382017/03/23Gihigeyin Niwan Magata Part 169 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:17:07
29392017/03/23Gihigeyin Niwan Magata Part 168 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:28
29402017/03/22පැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි රජමහා විහාරයේදී පැවැත් වූ  ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...03:54:57
29412017/03/22Papiliyana Sunethra Devi Raja Maha Viharaya | Maha Rahathun Wadi Maga Osse03:54:57
29422017/03/21Budun dakimu niwan dakimu-Maha rahathun wadi maga osse00:15:04
29432017/03/21සංසාර ගමනේ අනතුර රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි00:14:01
29442017/03/21Gihigeyin Niwan Magata Part 167 Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:02:51
29452017/03/21Pansil Maluwa 2017.03.19 Rajagiriye Ariyagnana Himi01:15:58
29462017/03/21“මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “ “පැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි රජමහා පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව“03:54:57
29472017/03/20Gihigeyin Niwan Magata Part 166 ( Pansil Maluwa 44) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:08:36
29482017/03/19Sirasa Pansil Maluwa - 44 | Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:08:34
29492017/03/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 2017-03-19 - 44 - කොටස01:08:21
29502017/03/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2017-03-1901:08:19
29512017/03/19Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 19.03.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:08:34
29522017/03/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 4401:08:34
29532017/03/18Maha Rahathun Wedi Maga Osse !!00:03:56
29542017/03/17"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ " - "පැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි රජමහා පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව"03:54:57
29552017/03/16Sirasa Pansil Maluwa 2017 03 12 | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero01:23:42
29562017/03/15Uthum Dam Desum....03:55:04
29572017/03/14අනිත්‍ය දැකීම තුලින් මාර්ගඵල ලාභී දෙවියෙක් වෙන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:38:42
29582017/03/14Alawwa Hakbelikanda Darma Sakachchawa | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero03:45:02
29592017/03/13අානාපානසතිය සහ අනිත්‍ය සංඥාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:38:13
29602017/03/13Gihigeyin Niwan Magata Part 165 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:11:01
29612017/03/13Maha Rahathun Wadi Maga Osse විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව 201702:31:42
29622017/03/12Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2017-03-1201:23:42
29632017/03/12Apa Gatha Weemata Bayada | Maha Rahathun wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero00:26:26
29642017/03/12පන්සිල් මළුව 36 ...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:07:59
29652017/03/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero01:21:41
29662017/03/11රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥ්ඥාන..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:21:41
29672017/03/11මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - 05.03.2017 - පැපිළියාන සුනේත්‍රා දෙවී පිරිවෙනේ දී පැවැත්වූ සදහම් දෙසුම03:51:52
29682017/03/10විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...02:31:42
29692017/03/09Gihigeyin Niwan Magata Part 164 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:03:23
29702017/03/09Gihigeyin Niwan Magata Part 163 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:03:36
29712017/03/09Gihigeyin Niwan Magata Part 162 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:05:47
29722017/03/09"අපායට යන්න බය නම්" Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:26:26
29732017/03/08Akusala Sith Athiwannne Ayi | Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:23:03
29742017/03/08"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ " - "අපායට යන්න බය නම් ......................"00:26:25
29752017/03/08උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:23:03
29762017/03/07විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...02:31:42
29772017/03/06රුක්දෙවිවරු පිළිබඳ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:27
29782017/03/06මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ00:07:23
29792017/03/05Maha Rahathun Wadi Maga Osse විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව 201702:31:42
29802017/03/05උපතින් අන්ධභාවය සහ බිහිරිබව සහ ධර්මාවබෝධය.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse !00:03:23
29812017/03/05"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ " - "විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව"02:31:41
29822017/03/04කොහිලවත්ත ධර්ම දේශනය 2014.01.05...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...03:03:55
29832017/03/04BMICH ධර්ම දේශනය (2014.01.21) Maha Rahathun Wadi Maga Osse...03:10:48
29842017/03/04හද සනසන සම්බුදු සිසිලස...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:43:58
29852017/03/03Rahathna Wahanse | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Himi02:15:01
29862017/03/03හද සනසන සම්බුදු සිසිලස...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:43:58
29872017/03/02Gihigeyin Niwan Magata Part 161 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:04:17
29882017/03/02Gihigeyin Niwan Magata Part 160 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:04:21
29892017/03/01සතර අපායෙන් මිදෙන මඟට...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...02:57:35
29902017/03/01Gihigeyin Niwan Magata Part 159 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:34:53
29912017/03/01උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:38:13
29922017/03/01ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:29:00
29932017/03/01කැළණි විහාරයේ පැවති ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..්‍ර03:23:22
29942017/02/28උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:26:54
29952017/02/28උතුම් වූ මාර්ගය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:38:38
29962017/02/28Gihigeyin Niwan Magata Part 158 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:06:27
29972017/02/28Gihigeyin Niwan Magata Part 157 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:05:44
29982017/02/28Gihigeyin Niwan Magata Part 156 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:43
29992017/02/27Gihigeyin Niwan Magata Part 155 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:56
30002017/02/27Gihigeyin Niwan Magata Part 154 Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:04:18
30012017/02/26පන්සිල් මළුව 35 ...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:15:51
30022017/02/26අපේ කාලයේ මුණිවරයෙකුගේ ආවර්ජනය...පන්සිල් මළුව 01...Maha Rahathun Wedi Maga Osse...01:08:34
30032017/02/26සෝවාන්වීම සදහා අප කලයුත්තේ කුමක්ද..අති දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාව..(Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:00:11
30042017/02/26මාරයාගේ බන්ධනාගාරය(2017.02.03 වන දින බකමූණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව)01:39:23
30052017/02/26උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...02:57:28
30062017/02/26ධර්ම සාකච්ඡා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:56:20
30072017/02/25Gihi Jeewithaya Ha Nivan Maga | Maha Rahathun Wadimaga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero00:46:41
30082017/02/25Sowahan Palaya | Maha Rahathun Wadimaga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero00:35:28
30092017/02/22Sirasa Pansil Maluwa | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero | Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:10:18
30102017/02/21Gihigeyin Niwan Magata Part 153 ( Pansil Maluwa 43) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:10:18
30112017/02/20සෝවාන් ඵලය.... Maha Rahathun Wadi Maga Osse...!00:05:48
30122017/02/20Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 17.02.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:11:51
30132017/02/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero00:53:12
30142017/02/20Sirasa Pansil Maluwa - 2017-02-19 - 43 කොටස - Rajagiriye Ariyagnana Swameen Wahanse01:22:14
30152017/02/19හඳහන් බැලීම සහ බුදුදහම අතර අැති සම්බන්ධය Maha Rahathun Wadi Maga Osse !!00:06:31
30162017/02/19වෙනත් සක්වල තව බුදුවරු වැඩ සිටීද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:02:35
30172017/02/19වෙනත් ග්‍රහලෝක වල  බුදුරජාණණ් වහණ්සේ සරණ ගිය ජීවින් සිටිත්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:48
30182017/02/19විඥානය යනු කුමක්ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:17:58
30192017/02/19මිය යන මොහොත දක්ෂ ආකාරයෙන් කළමණාකරනය කරන අයුරු Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:17
30202017/02/19මහා සංඝයාට පිරිකර ලෙස මුදල් පූජා කිරීම පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:11:26
30212017/02/19භූතයන් බෝතල් වල දැමීම පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:07:35
30222017/02/19බිත්තර ආහාරයට ගැනීමෙන් පාපයක් සිදුවේද ؟ Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:03:01
30232017/02/19පෙර අකුසල විපාක වලින් ආරක්ෂා වන ආකාරය Maha Rahathun Wadi Maga Osse !00:13:22
30242017/02/19ප්‍රේත ලෝකයේ ජීවත් වන ප්‍රේත දේශපාලනඥයාගෙන් ඔබත් සසර බිය දකින්න Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:08:23
30252017/02/19නිවැරදිව මිය ගිය ඥාතීන්ට පිං අනුමෝදන් කිරීම පිළිබදව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:18:01
30262017/02/19නිර්මාංශ ගැටලුවට පැහැදිලි පිලිතුරක් Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:31
30272017/02/19දානයක් දීමේදී අනුගමනය කළ යුතු පිළිවෙත Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:10:24
30282017/02/19දරුවන්ගෙන් සැලකිලි නොලබන ඔබ වෙනුවෙන් Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:33:56
30292017/02/19ඔබත් මේ මොහොතේදීම මෛත්‍රී බුදුරජාණණ් වහණ්සේ දකින්න Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:02
30302017/02/19ඔබත් ගණ දෙවියන් වන්දනා කරනවාද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:03:33
30312017/02/19ඔබටත් නින්දේ දී සිහින පෙනෙනවා ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:06:31
30322017/02/19ඔබට දරුවන් නොමැතිද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:04
30332017/02/19ඉසිදාසි රහත් තෙරණියගෙන් ඔබත් කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමේ බිය දකින්න Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:05:24
30342017/02/19ඉරවල් 7ක් පායා පෘථිවිය විනාශ වීම පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:07:05
30352017/02/19ඇසට නොපෙනෙන ලෝකය Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:08:48
30362017/02/19අමනුෂ්‍ය උවදුරුවලින් ආරක්ෂා වෙන්නේ කෙසේ ද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:05:24
30372017/02/19අපල උපද්‍රව ආදී උවදුරු වලින් මිදීමට Maha Rahathun Wadi Maga Osse !00:08:15
30382017/02/19අන්තරා භවය පිළිබඳ Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:18
30392017/02/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse නිර්මාංශ වීම සීලයක්ද ؟00:07:36
30402017/02/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse කොඩිවිනවලින් සුරැකෙන්න00:05:07
30412017/02/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2017-02-1901:22:10
30422017/02/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse සෝවාන් ඵලය YouTubevia torchbrowser com00:05:50
30432017/02/19ගිහි ජීවිතයේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:39:30
30442017/02/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 4301:10:17
30452017/02/17වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Walikada Prison02:16:39
30462017/02/16මාරයාගේ සිර ගෙයින් මිදීම..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:16:02
30472017/02/16රූපයේ අනිත්‍යබව මෙනෙහි කරන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:11:14
30482017/02/14සෝවාන්වීම සදහා අප කලයුත්තේ කුමක්ද අති දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse YouTubev01:00:11
30492017/02/13ප්‍රඥාවේ අැසින් දුටු ලෝකය | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Ragajiriye Ariyagnana Thero01:25:26
30502017/02/13කොළඹගම රජමහා විහාරයේදී පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse YouTube03:10:20
30512017/02/13Maha Rahathun Wadi Maga Osse 'මාරයාගේ බන්ධනාගාරය', 03 02 17 Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero01:39:23
30522017/02/12Sadaham sawana - මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඇසුරින් -පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමින් වහන්සේ00:38:39
30532017/02/12අතීත කුසල් අකුසල් | Dharma Discussion | Maha Rahathun Wadimaga Osse01:23:54
30542017/02/12විශේෂ ධර්ම සාකච්චාව | Maha Rahathun Wadimaga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero01:04:56
30552017/02/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse 'මාරයාගේ බන්ධනාගාරය', 03.02.17 Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero01:39:23
30562017/02/11නවම් පොහොය දින ධර්ම සාකච්චාව Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero sirasa pansil maluwa00:33:25
30572017/02/10මාරයාගේ බන්ධනාගාරය | Maha Rahathun Wadimaga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero01:39:23
30582017/02/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:10:44
30592017/02/10ලුණුගම්වෙහෙර බෙරලිහෙල දී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡා Maha Rahathun wadi maga osse03:42:16
30602017/02/10මාරයාගේ බන්ධනාගාරය(2017.02.03 වන දින බකමූණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව)01:39:23
30612017/02/10Gihigeyin Niwan Magata Part 128 Dharma Sakachcha Maha Rahathun Wadimaga Osse YouTubevia torchbrows00:31:35
30622017/02/10මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - "මාරයාගේ බන්ධනාගාරය"01:39:23
30632017/02/08රුවන්වැලි මහ සෑ අභියස ධර්ම දේශනය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..02:41:42
30642017/02/072017 නව වසරට ධර්මානුකූල ප්‍රවේශයක් | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero01:12:09
30652017/02/06දෙවියන් ගෙන් පිහිට ලබාගන්නා හැට | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Devinyangen pihita labaganna hati00:35:24
30662017/02/05Maththegoda Dharma Sakachchawa | Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:58:05
30672017/02/05Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Dharma Sakachchawa | Gihiyen Niwan Magata01:15:31
30682017/02/05Maha Rahathun Wadi Maga Osse Dharma Sakachchawa00:40:47
30692017/02/02උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..02:47:52
30702017/02/01Dharma Sakachcha | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero Uploaded 01-02-201700:36:02
30712017/02/01Dharma Sakachchawa | Rajagiriye Ariyagnana Thero | Group Discussions00:46:21
30722017/02/01Dharma Sakachcha | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero 15 01 201700:31:51
30732017/01/29Rukmali Mathiniyage Niwase Pawathi Darma Sakachchawa | Maha Rahathun Wadi Maga Osse02:47:52
30742017/01/28උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..02:47:52
30752017/01/27Obtain Kamatahan from the lord buddha.....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:24:09
30762017/01/26පිළිකා රෝගය වැනි දරුණු රෝගාබාධ වලින් මිදීමට Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!! YouTubevia torchbrow00:03:12
30772017/01/25Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 42 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:11:36
30782017/01/25Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 41 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:08:16
30792017/01/25Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 40 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:01:46
30802017/01/25Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 39 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:00:27
30812017/01/25Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 3801:06:53
30822017/01/25සිංහල බෞද්ධ රට ආරක්ෂා කර ගැනීමට අප ඉදිරියේ ඇති පුජනීය වගකීම හදුනා ගනිමු.Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:45:03
30832017/01/24Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 42 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:11:36
30842017/01/24Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 37 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:04:09
30852017/01/24Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 36 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:07:33
30862017/01/24Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 35 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:15:36
30872017/01/22සිංහල බෞද්ධ රට ආරක්ෂා කරගමු...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:45:03
30882017/01/22උතුම් වූ මාර්ගයට ඔබත් පිවිසෙන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:38:38
30892017/01/21මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “අප ඉදිරියේ ඇති පුජනීය වගකීම හදුනා ගනිමු “00:45:03
30902017/01/21Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero 15.01.1700:31:51
30912017/01/20සිංහල බෞද්ධ රට ආරක්ෂා කර ගැනීමට අප ඉදිරියේ ඇති පුජනීය වගකීම හදුනා ගනිමු.Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:45:03
30922017/01/20මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “අප ඉදිරියේ ඇති පුජනීය වගකීම හදුනා ගනිමු “00:45:03
30932017/01/20මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ - "අප ඉදිරියේ ඇති පුජනීය වගකීම හදුනා ගනිමු."00:45:03
30942017/01/19Giving Up Part 01...Maha Rahathun Wadi maga Osse...02:30:03
30952017/01/19සතර අපායෙන් මිදෙන මඟට...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..03:17:35
30962017/01/19සෝවාන් ඵලය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:05:48
30972017/01/17Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 15.01.17 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:23:05
30982017/01/17Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 4201:11:51
30992017/01/17Gihigeyin Niwan Magata Part 152 ( Pansil Maluwa 42) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:23:05
31002017/01/15Sirasa Pansil Maluwa - 2017 -01-15 - 42 කොටස - Rajagiriye Ariyagnana Swameen Wahanse01:23:10
31012017/01/15දුර්ලභ වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:24:11
31022017/01/15උතුම් වූ මාර්ගයට ඔබත් පිවිසෙන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:38:38
31032017/01/15Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2017-01-1501:23:05
31042017/01/14'Giving Up Part 1' Maha Rahathun Wadi Maga Osse...02:30:03
31052017/01/14ගිහි ගෙයින් නිවන් මඟට...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:37:46
31062017/01/14'2017 නව වසරට ධර්මානුකුල ප්‍රවේශයක්..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..01:12:09
31072017/01/10සෝවාන් ඵලය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:05:48
31082017/01/09Sathara Apayen Midenne Keseda Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:00:11
31092017/01/09උද්ඝෝෂණ අවස්ථාවලදී මහා සංඝරත්නයට හිංසා කිරීමේ අාදීනව....00:46:00
31102017/01/08බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා සමඟ පැවති අතිදුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාව...04:17:46
31112017/01/06NIWNU UTHUMO PART 106 SANGHAYA PELAI NAM00:46:00
31122017/01/04ඥාන දර්ශන තුලින් විඥානයේ අනිත්‍ය දැකීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!00:11:22
31132017/01/04විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව(මතට ඇබ්බැහි වුවන් සදහා දහම් ඔසුවක්)...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...02:30:17
31142017/01/04Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:16:34
31152017/01/01පන්සිල් ම‍‌ළුව 34...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:05:44
31162016/12/31'පාසැල් ළමුන් වෙනුවෙන් නාවලපිටියේදී පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:21:47
31172016/12/31ලොව්තුරු තථාගත ධර්මයෙන් සිත් සතන් නිවී සැනසේවා...Maha Rahathun Wadi maga osse...03:11:50
31182016/12/30මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “2017 නව වසරට ධර්මානුකුල ප්‍රවේශයක් “01:12:09
31192016/12/302017 නව වසරට ධර්මානුකූල ප්‍රවේශයක්01:12:09
31202016/12/30මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “2017 නව වසරට ධර්මානුකුල ප් රවේශයක් “01:12:09
31212016/12/28මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “2017 නව වසරට ධර්මානුකුල ප්‍රවේශයක් “01:12:09
31222016/12/27Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero - Path for Becoming Sowan (2016 Bandarawela Dhamma Serman)03:21:41
31232016/12/262017 නව වසරට ධර්මානුකූල ප්‍රවේශයක්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:12:09
31242016/12/26මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "2017 නව වසරට ධර්මානුකුල ප්‍රවේශයක් "01:12:09
31252016/12/26ධර්ම සාකච්ඡා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:24:11
31262016/12/23මෙම කුසල් නිධිය මඟ නොහරින්න....Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:13:08
31272016/12/22ඔබගේ දෙමාපියන්ට ඔබ සැබවින්ම ආදරේ නම්.... Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:05:46
31282016/12/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 8 කොටස01:13:17
31292016/12/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 701:07:11
31302016/12/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 06 කොටස01:27:20
31312016/12/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 05 කොටස01:25:51
31322016/12/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 41 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:08:16
31332016/12/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 2016-12-1801:17:29
31342016/12/18Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 18.12.16 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:08:31
31352016/12/18මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "සිරස පන්සිල් මළුව 41 කොටස"01:08:31
31362016/12/18Gihigeyin Niwan Magata Part 151 ( Pansil Maluwa 41) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:08:31
31372016/12/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 4101:08:31
31382016/12/13සමාධියෙන් විදර්ශනාවට...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:19:20
31392016/12/13MAHA RAHATHUN WADI MAGA OSSE - AUDIO 101:00:50
31402016/12/12Maharahathun wedi maga osssa00:04:44
31412016/12/12ධර්මානුකූලව ජීවිතය ගලපා ගන්නා ආකාරය...(Maha Rahathun Wadi Maga Osse)00:04:44
31422016/12/09සමාධිමත් සිතකින් තොරව කායානුපස්සනාව වැඩිය හැකිද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:03:50
31432016/12/08Maharahathun wedi maga02:41:42
31442016/12/08පින සහ කුසලය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:15:04
31452016/12/04හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 8 කොටස... ඉදිරිපත් කිරීම Dr අචල මහතා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:13:17
31462016/12/02මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "8 - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව" - ඉදිරිපත් කිරීම : Dr අචල මහතා www.mrwo.lk01:13:18
31472016/12/02මහරගම පිළිකා රෝහලේදී පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...03:53:01
31482016/12/01Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 40 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:01:46
31492016/12/01ධර්ම සාකච්ඡා 01..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:31:57
31502016/12/01ධර්ම සාකච්ඡා 02 ..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:20:17
31512016/11/30Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 39 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:00:27
31522016/11/30Maharahathun wedi maga ossae dhamma discussion02:30:18
31532016/11/30පාසැල් ළමුන් වෙනුවෙන් පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:21:47
31542016/11/29Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 38 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:06:38
31552016/11/29ඔබ උදෙසාමයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse 29/11/201600:53:14
31562016/11/29Elahera Sangha Sakachchawa Maha Rahathun Wadimaga Osse04:17:46
31572016/11/29මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ 8 හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව ඉදිරිපත් කිරීම Dr අචල මහතා01:13:17
31582016/11/29Gihigeyin Niwan Magata Part 150 ( Pansil Maluwa 40) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:02:03
31592016/11/29Maha Rahathun Wedi Maga Osse Darma sakachcha 400:13:17
31602016/11/29Maha Rahathun Wedi Maga Osse Darma sakachcha 300:44:45
31612016/11/28Darma sakachcha 200:35:06
31622016/11/28Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 37 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:04:09
31632016/11/28Darma sakachcha 100:22:36
31642016/11/25සෝවාන් මාර්ගයේ ගමන කරන පුද්ගලයා තුල තිබෙන්නා වූ ලක්ෂණ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:03:19
31652016/11/25සතර අපායෙන් මිදෙන මඟ..Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:56:17
31662016/11/25මෛත්රිය තුල සැඟවුණ උතුම් කමටහන..Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:45:20
31672016/11/25ආර්ය සීලය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:15:48
31682016/11/20අවසන් මොහොත....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:08:40
31692016/11/20Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 20.11.16 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:02:03
31702016/11/20Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 4001:02:03
31712016/11/18මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ 8 හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව ඉදිරිපත් කිරීම Dr අචල මහතා01:13:17
31722016/11/17සමාධිමත් සිතකින් තොරව විදර්ශනාව වැඩිය නොහැකිද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:07:04
31732016/11/17Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 3901:00:45
31742016/11/16“මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “පාසැල් ළමුන් වෙනුවෙන්“ 06.11.2016 දින නාවලපිටියේදී පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව01:21:47
31752016/11/15“මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “පාසැල් ළමුන් වෙනුවෙන්“ 06 11 2016 දින නාවලපිටියේදී පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව01:21:47
31762016/11/12"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "පාසැල් ළමුන් වෙනුවෙන්" 06-11-2016 දින නාවලපිටියේදී පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව01:21:47
31772016/11/11මස් මාංශ අනුභවයෙන් පාපයක් සිදුවේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:12:31
31782016/11/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse Nirmansha Veema නිර්මාංශ වීම00:07:49
31792016/11/11නිර්මාංශ ගැටලුවට පැහැදිලි පිලිතුරක් Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:12:31
31802016/11/11Maha Rahathun Wadi Maga Osse නිර්මාංශ වීම සීලයක්ද00:07:36
31812016/11/10ගිහි ගෙයින් නිවන් මඟට... Maha Rahathun Wadi maga Osse..00:37:46
31822016/11/09බණ්ඩාරවෙල පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...03:21:32
31832016/11/07"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ " "මහරගම පිළිකා රෝහලේදී පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව"03:53:01
31842016/11/05මස් අැසට නොපෙනෙන ප්‍රඥාවේ අැසින් දුටු ලෝකය Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:25:26
31852016/11/05විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව(මතට ඇබ්බැහි වුවන් සදහා දහම් ඔසුවක්)...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...02:30:17
31862016/11/05පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය වශයෙන් දැකීම..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:18:52
31872016/11/05ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:27:05
31882016/11/05Giving Up Part 01...Maha Rahathun Wadi maga Osse..02:30:03
31892016/11/05Tap Merit from the Deposit of Merit known as Father and Mother...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:10:19
31902016/11/05Dangers of Sexual Misconduct..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:07:10
31912016/11/04පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය වශයෙන් දැකීම..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:18:52
31922016/11/03ආර්ය සීලය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:15:42
31932016/11/02අචල ශ්‍රද්ධාව...Maha Rahathun wadi Maga Osse...00:08:22
31942016/10/31උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..02:41:40
31952016/10/31සෝවාන් මාර්ගයේ ගමන කරන පුද්ගලයා තුල තිබෙන්නා වූ ලක්ෂණ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:03:13
31962016/10/29"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ " "Bandarawela Townhall පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව"03:21:32
31972016/10/26පන්සිල් ම‍‌ළුව 33...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:01:50
31982016/10/26සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ අර්ථයන් රැකගන්න ඔබත් දායක වන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:09:34
31992016/10/25හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 7 කොටස..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:07:11
32002016/10/25"හද සනසන බුදු සිසිලස" - How should Women conduct themselves in the Presence of Bikkhus?00:08:58
32012016/10/25ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ...(Maha Rahathun Wedi Maga Osse)00:08:53
32022016/10/23මස් අැසට නොපෙනෙන ප්‍රඥාවේ අැසින් දුටු ලෝකය ..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:25:26
32032016/10/23Mara's ornament Maha Rahathun Wadi Maga Osse !!!00:06:45
32042016/10/23The value of being the last one Maha Rahathun Wadi Maga Osse !!00:07:56
32052016/10/23Mara's policy or evil Maha Rahathun Wadi Maga Osse !!00:07:49
32062016/10/23Obtain a Kamatahan from the lord buddha Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:24:09
32072016/10/22අතීත අකුසල් යටපත් කර ගන්නා ආකාරය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:04:57
32082016/10/21මේ සා අසාධාරණ ලෝකය නැවත ප්‍රාර්ථනා නොකරන්න Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:09:59
32092016/10/21ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා ඔබ තුල තිබිය යුතු නිහතමානීභාවය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse....00:03:54
32102016/10/18අප්‍රමාදී වන්න (Maha Rahathun Wedi Maga Osse)00:05:24
32112016/10/176 Maha Rahathun Wedi Maga Osse01:17:24
32122016/10/16Gihigeyin Niwan Magata Part 149 ( Pansil Maluwa 39) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:00:43
32132016/10/16Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero,ධර්ම සාකච්ඡා sirasa pansil maluwa 2016-10-1601:01:20
32142016/10/16Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 16.10.16 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:00:43
32152016/10/16මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "සිරස පන්සිල් මළුව 39 කොටස"01:02:15
32162016/10/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 3901:00:43
32172016/10/15නිවන් මෙහෙයුම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:06:02
32182016/10/15maha rahathun wadi maga osse; Maththegoda Part 0200:29:00
32192016/10/15දැක්කා, අැසුනා, දැනුනා කියන තැන නවතින්න..Maha Rahathun Wedi Maga Osse..00:17:10
32202016/10/15මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “7 හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව“ ඉදිරිපත් කිරීම ׃ Dr අචල මහතා01:07:11
32212016/10/14මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "7 - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව" - ඉදිරිපත් කිරීම : Dr අචල මහතා01:07:11
32222016/10/14මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "7 - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව" - ඉදිරිපත් කිරීම : Dr අචල මහතා www.mrwo.lk01:07:11
32232016/10/12"කොළඹගම රජමහා විහාරයේදී 2016 ඇසල මස පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..03:10:20
32242016/10/10සතර අපායෙන් මිදෙන මඟ..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..01:56:11
32252016/10/09Pansil Maluwa 17 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:09:23
32262016/10/09Pansil Maluwa 15 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:04:47
32272016/10/09Pansil Maluwa 14 Rajagiriye Ariyagnana Thero00:48:41
32282016/10/09Pansil Maluwa 13 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:04:02
32292016/10/09Pansil Maluwa 12 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:01:59
32302016/10/09Pansil Maluwa 06 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:08:51
32312016/10/09Pansil Maluwa 04 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:08:50
32322016/10/09Pansil Maluwa 15 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:04:47
32332016/10/09Pansil Maluwa 14 Rajagiriye Ariyagnana Thero00:48:41
32342016/10/09Pansil Maluwa 13 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:04:02
32352016/10/09Pansil Maluwa 12 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:01:59
32362016/10/09Pansil Maluwa 11 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:07:30
32372016/10/09Pansil Maluwa 10 Rajagiriye Ariyagnana Thero00:43:47
32382016/10/09Pansil Maluwa 09 Rajagiriye Ariyagnana Thero00:57:52
32392016/10/09Pansil Maluwa 08 Rajagiriye Ariyagnana Thero00:58:15
32402016/10/09Pansil Maluwa 04 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:08:50
32412016/10/09Pansil Maluwa 07 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:13:55
32422016/10/09Pansil Maluwa 06 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:08:51
32432016/10/09Pansil Maluwa 02 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:03:59
32442016/10/09Pansil Maluwa 05 Rajagiriye Ariyagnana Thero00:59:10
32452016/10/09Pansil Maluwa 03 Rajagiriye Ariyagnana Thero00:59:42
32462016/10/09Pansil Maluwa 01 rajagiriye ariyagnana thero01:08:29
32472016/10/09Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 35 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:15:36
32482016/10/09Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 3301:01:35
32492016/10/09Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 3401:05:27
32502016/10/09Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 3201:13:58
32512016/10/08Maha Rahathun Wadi Maga Osse පරමාදර්ශී චරිත00:09:24
32522016/10/07සැනසීමෙන් යුග ජීවිත ගත කරන්න....Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:06:00
32532016/10/07"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ " "කොළඹගම රජමහා විහාරයේදී 2016 ඇසල මස පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව"03:10:20
32542016/10/06තුන් සිත පහදවාගෙන දන් දෙන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:17:22
32552016/10/05සිතේ අනිත්‍ය භාවය දකින්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:06:34
32562016/10/04Mana rahathun wedi maga00:53:12
32572016/10/02පිංවත් දරුවෙක් බලාපොරොත්තුවෙන ඔබ උදෙසා...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:13:50
32582016/10/021. Uthum Dharma Deshana Maha rahathun wedi maga osse06:44:54
32592016/10/02මේ ලෝකයේ සැබෑම නිහඩතාවය පවතිනුයේ ඝෝෂාව තුලයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:15
32602016/10/01සම්මා සතිය Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:00:48
32612016/09/30කුසල් විපාක අසුරන ද්වේශය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:04:09
32622016/09/29දුර්ලභ වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...03:55:04
32632016/09/29ධර්ම සාකච්ඡාව Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:21:43
32642016/09/29හිමාල තරණය - උපාදාන පච්චයා බවෝ ! Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:31:30
32652016/09/27හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 06 කොටස..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:27:20
32662016/09/27ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:27:05
32672016/09/26ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:21:43
32682016/09/25මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ 6 හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව ඉදිරිපත් කිරීම Dr අචල මහතා01:27:20
32692016/09/25මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “6 හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව“ ඉදිරිපත් කිරීම ׃ Dr අචල මහතා www mrwo lk01:27:20
32702016/09/25මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "6 - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව" - ඉදිරිපත් කිරීම : Dr අචල මහතා www.mrwo.lk01:27:20
32712016/09/22භාවනාව අවශ්‍යමද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:53:06
32722016/09/22සසරින් මිදෙන්න වීර්ය සකස් කර ගන්නා ආකාරය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:37
32732016/09/20පන්සිල් ම‍‌ළුව 32...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:13:58
32742016/09/20Gihigeyin Niwan Magata Part 148 ( Pansil Maluwa 38) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:06:53
32752016/09/20ඔබ සැබෑ බෞද්ධයෙක්ද... Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:09:12
32762016/09/19මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "සිරස පන්සිල් මළුව 38 කොටස"01:06:59
32772016/09/18Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero, sirasa pansil maluwa 2016 09 18 ධර්ම සාකච්ඡා01:08:31
32782016/09/18Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 18.09.16 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:06:53
32792016/09/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 3801:06:53
32802016/09/18කෙලෙස් වැස්සෙන් නොතෙමෙන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:13:37
32812016/09/17Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero , සිරස පන්සිල් මළුව 2016 09 17 බිනර පොහොය ධර්ම සාකච්ඡා00:45:46
32822016/09/17කායික වේදනාවක අනිත්‍ය දැකීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:03:57
32832016/09/15මාරයාගේ සිර ගෙයින් මිදීම..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:16:02
32842016/09/14අප්‍රමාදී භාවය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:14
32852016/09/14Rajagiriye ariyanana himi02:26:10
32862016/09/12පන්සිල් ම‍‌ළුව 31...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:01:37
32872016/09/11සංඝානුස්සතිය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:43:00
32882016/09/11ධම්මානුස්සතිය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:24:44
32892016/09/11බුද්ධානුස්සතිය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:12:30
32902016/09/09ඔබ උදෙසාමයි...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:53:12
32912016/09/08සංස්කාරවල ස්වභාවය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse00:05:06
32922016/09/06සමාධිය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:36:51
32932016/09/05වධකයා ඔබ තුලමයි...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:39:51
32942016/09/04පන්සිල් ම‍‌ළුව 30...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:06:32
32952016/09/03කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය තුලින් භව නිරෝධය දෙසට..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:16:15
32962016/09/03මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ 5 හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව ඉදිරිපත් කිරීම Dr අචල මහතා01:25:51
32972016/09/01මහත්ඵල මහානිශංස දානය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:13:56
32982016/09/01මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ 4 හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව ඉදිරිපත් කිරීම Dr අචල මහතා01:23:23
32992016/09/01මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ 5 හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව ඉදිරිපත් කිරීම Dr අචල මහතා01:25:51
33002016/08/31දහම් සිතිවිල්ලක වටිනාකම 1 — අතිපූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේ00:03:33
33012016/08/31දරුවන්ගෙන් සැලකිලි ලබන්නට...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:04:19
33022016/08/30ජීවිතයේ වැදගත්ම අවස්ථාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:03:43
33032016/08/29අමනුෂ්‍ය උවදුරු වලින් අාරක්ෂා වන අාකාරය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:13:58
33042016/08/29සැප ලැබීමට නම් 1 — අතිපූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේ00:08:48
33052016/08/29ඔබත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන්ම පාර අහගන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:06:46
33062016/08/29Maha Rahathun Wedi Maga Osse...00:09:41
33072016/08/28මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ 5 හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව ඉදිරිපත් කිරීම Dr අචල මහතා01:25:51
33082016/08/28හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 05 කොටස..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:25:51
33092016/08/28Gihigeyin Niwan Magata Part 147 ( Pansil Maluwa 37) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:04:26
33102016/08/27මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "5 - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව" - ඉදිරිපත් කිරීම : Dr අචල මහතා www.mrwo.lk01:25:51
33112016/08/27කුටි පූජා කිරීම පිළිබදව 1 — අතිපූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේ00:06:48
33122016/08/25දන් දීමේ අානිශංස...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:07:54
33132016/08/25දහම් සිතිවිල්ලක වටිනාකම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:03:33
33142016/08/24දුර්වල වූ සිල්පදයක් ගැන තැවෙනු වෙනුවට... Maha Rahathun Wadi Maga Osse..!00:08:02
33152016/08/24මාන්නයෙන් මිදෙන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:08:44
33162016/08/23මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ_ආගරපතන ධර්ම සාකච්ඡාව_201603:16:21
33172016/08/23භාවනා කමටහන්... Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:10:46
33182016/08/22සසරින් මිදෙන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:04:49
33192016/08/21Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 21.08.16 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:04:25
33202016/08/21Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 3701:04:25
33212016/08/19මාර්ගඵල ලාභී උතුමන් පිළිබඳව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:13:16
33222016/08/19දුක තුනී කරන මඟ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:06:25
33232016/08/18True Practical path to Enlightenment by Ven Ariyagnana thero - Maha rahathun wadi maga osse03:07:25
33242016/08/18ධර්මානුකූලව දුක් වේදනා ඉසිලීම... Maha Rahathun Wadi Maga Osse.!00:05:24
33252016/08/17පන්සිල් ම‍‌ළුව 29...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:01:37
33262016/08/17"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ " "ආගරපතන පසිමලේදී 2016 ඇසල මස (ජූලි) 6 වන බදාදා පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව"03:16:21
33272016/08/16"ආගරපතන පසිමලේදී 2016 ඇසල මස පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව" Maha Rahathun Wadi Maga Osse...03:16:21
33282016/08/16Maha Rahathun Wadi Maga Osse ආගරපතන පසිමලේදී 06.07.16 පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව Ven Ariyagnana Thero03:16:21
33292016/08/16මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ආගරපතන පසිමලේදී 2016 ඇසල මස ජූලි 6 වන03:16:21
33302016/08/14"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ " "ආගරපතන පසිමලේදී 2016 ඇසල මස (ජූලි) 6 වන බදාදා පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව"03:16:21
33312016/08/14රූපය සතර මහා ධාතුවක් ලෙස දකින්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:06:41
33322016/08/13ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන විට පැමිණෙන බාධා වලට මුහුණදෙන අාකාරය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:15:05
33332016/08/11බිඳුණු සිල්පද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:08:02
33342016/08/10නිවැරදිව පිංකම් සිදුකරන අාකාරය... Maha Rahathun Wadi Maga Osse ..!00:05:47
33352016/08/09සංසාරෙන් ගැලවීමට අවශ්‍ය නම් Maha Rahathun Wadi Maga Osse YouTube00:04:34
33362016/08/07තමා තමාට කල්‍යාන මිත්‍රයෙක් වන අාකාරය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:41:42
33372016/08/06නිවැරදිව පිංකම් සිදුකරන අාකාරය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:05:47
33382016/08/05අවිදු අඳුර දුරලන සිත් සනසන භාවනා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:32:40
33392016/08/03ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන අවස්ථාවකදී ඔබ මිය ගියහොත්...00:04:28
33402016/08/02Dharma Sakachcha 08 - Rajagiriye Ariyagnana Thero01:10:13
33412016/08/01අැලීම සහ ගැටීම... Maha Rahathun Wadi Maga Osse...!!!00:10:35
33422016/07/31අවිදු අඳුර දුරලන සිත් සනසන භාවනා෴00:32:40
33432016/07/30Nirmansha Veema නිර්මාංශ වීම00:07:49
33442016/07/30Amma අම්මා00:07:17
33452016/07/30Maranaya මරණය00:02:20
33462016/07/30Dharma Márgaya00:08:12
33472016/07/30Sangaunu Kusal Mathukara Ganna සැගවුණු කුසල් මතුකර ගන්න00:05:34
33482016/07/30Anithya Dakinna අනිත්‍ය දකින්න00:03:05
33492016/07/29අැසල පොහොය වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දේශනය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse02:03:02
33502016/07/28උපේක්ෂාව..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:14:52
33512016/07/26Maha Rahathun Wadi Maga Osse Pansil Maluwa 36 Rajagiriye Ariyagnana Thero01:07:33
33522016/07/26ගිහි ජීවිතය තුල අතහැරීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:42:39
33532016/07/26සංසාරෙන් ගැලවීමට අවශ්‍ය නම්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:04:34
33542016/07/26අැලීම සහ ගැටීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:10:35
33552016/07/26Maha Rahathun Wadimaga Osse-මාරවිල ධර්ම දේශනය03:11:42
33562016/07/25Maha Rahathun Wadimaga Osse-නුගේගොඩ ධර්ම දේශනය02:48:21
33572016/07/25ස්වාමීන් වහන්සේලා විවේචනය කිරීම..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:14:09
33582016/07/24ඔබත් කාර්ය්‍ය බහුලද? ....Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:07:54
33592016/07/23ධම්මානුපස්සනාව....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:06:41
33602016/07/23“මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “ඇසල පොහොය වෙනුවෙන් පැවත් වූ විශේෂ ධර්ම දේශනය02:03:02
33612016/07/22Pansil Maluwa 33 - Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:07:34
33622016/07/22Pansil Maluwa 32 - Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:15:37
33632016/07/21ලොව දුර්ලභම කාරණා තුන..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:15:02
33642016/07/21චිත්තානුපස්සනාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:04:11
33652016/07/21ඔබ ශාසනයට හිතවත්ද.....Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:05:36
33662016/07/20ඇසල පොහොය වෙනුවෙන් පැවත් වූ විශේෂ ධර්ම දේශනය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..02:03:02
33672016/07/19Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Maharagama Deshanawa 18.07.16 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)03:22:17
33682016/07/19maharagama pilikarohala 2016 07 1803:14:59
33692016/07/19Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Maharaga‍ma Dharma Deshanawa03:22:17
33702016/07/19"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "ඇසල පොහොය වෙනුවෙන් පැවත් වූ විශේෂ ධර්ම දේශනය. www.mrwo.lk02:03:02
33712016/07/18Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Pansil Maluwa 3601:07:50
33722016/07/18වේදනානුපස්සනාව....Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:02:47
33732016/07/17මම නැවතුනා..ඔබ? ...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:16:34
33742016/07/17Ven Rajagiriya Ariyagnana Thero Sirasa Pansil Maluwa 17.07.16 (Maha Rahathun Wadi Maga Osse)01:07:49
33752016/07/17Gihigeyin Niwan Magata Part 146 ( Pansil Maluwa 36) Maha Rahathun Wadi Maga Osse01:07:50
33762016/07/17Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Pansil Maluwa 3601:07:49
33772016/07/16maharahathun wedi maga osse00:45:15
33782016/07/16තලංගම දී පැවත් වූ ධර්ම දේශනය “මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “02:09:34
33792016/07/16මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ “4 හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව“ ඉදිරිපත් කිරීම ׃ Dr අචල මහතා01:23:23
33802016/07/15හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 4 .. Maha Raharhun Wadi Maga Osse..01:23:23
33812016/07/15යහපත් රාත්‍රිය.. Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:05:44
33822016/07/15මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "4 හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව" - ඉදිරිපත් කිරීම : Dr අචල මහතා01:23:23
33832016/07/14මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "4 - හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව" - ඉදිරිපත් කිරීම : Dr අචල මහතා www.mrwo.lk01:23:23
33842016/07/14Dharma Sakachcha 07 - Rajagiriye Ariyagnana Thero02:29:19
33852016/07/14.Maha Rahathun Wadi Maga osse . Agarapathana Darma Sakachawa 2016 ජුලි 0603:03:37
33862016/07/14පටිච්ච සමුප්පාද භාවනාව00:04:38
33872016/07/14තලංගම ධර්ම දේශනය...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..02:09:34
33882016/07/14අත්තිඩිය ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...02:16:58
33892016/07/14හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...02:12:09
33902016/07/14Dhamma Discussion...00:04:34
33912016/07/13තලංගම දී පැවත් වූ ධර්ම දේශනය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..02:09:34
33922016/07/12අකුසල් සිත් අැතිවීම... Maha Rahathun Wadi Maga Osse ..!!!00:01:59
33932016/07/12"මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ " තලංගම දී පැවත් වූ ධර්ම දේශනය "www.mrwo.lk"02:09:34
33942016/07/11ගිහි ජීවිතය තුලින් ධර්ම මාර්ගය මතුකරගන්නා අාකාරය..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:27:45
33952016/07/10පන්සිල් ම‍‌ළුව 28...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:09:11
33962016/07/10Maha Rahathun Wadi Maga Osse - Agarapathana03:11:10
33972016/07/09සංසාර බිය සහ සතර අපායෙන් මිදීම..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:11:58
33982016/07/08කෘමි නාශක භාවිතය පිළිබදව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:06:42
33992016/07/08කායානුපස්සනාව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!00:23:15
34002016/07/08"හද සනසන බුදු සිසිලස"- මතට ඇබ්බැහි වුවන් සදහා දහම් ඔසුවක් - Rajagiriye Ariyagnana Thero02:30:17
34012016/07/08ආගරපතන පසිමලේ ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමයේදී 2016_07_06 වන දින පැවති ධර්මදේශනාව03:11:11
34022016/07/07Maha Rahathun Wadi Maga Osse - BMICH at 05.07.201602:34:04
34032016/07/07විදර්ශනා භාවනාව සිදු කරන අයුරු..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:11:47
34042016/07/06අති පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි විසින් 05-07-2016 දින පවත්වන ලද ධර්ම සාකච්ඡාව02:34:04
34052016/07/06අකුසල් සිත් අැතිවීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:02:00
34062016/07/06මානසික රෝග වලින් මිදීමට...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:09:41
34072016/07/06ධර්මානුකූලව දුක් වේදනා ඉසිලීම...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:05:24
34082016/07/06සතර අපාය නැමැති සිරගෙය..Maha Rahathunj Wadi Maga Osse...00:22:50
34092016/07/04බුදුරජාණන් වහන්සේට කීකරු වන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:13:18
34102016/07/04බලන්ගොඩ ධර්ම දේශනය-Maha Rahathun Wadimaga Osse03:08:07
34112016/07/04සෙත්සිරිපාය ධර්ම දේශනය-Maha Rahathun Wadimaga Osse03:21:32
34122016/07/04කඩවත කිරිල්ලවෙල ධර්ම දේශනය -Maha Rahathun Wadimaga Osse03:12:39
34132016/07/04මහරගම ධර්ම සාකච්චාව | Maha Rahathun Wadimaga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero02:47:52
34142016/07/03පන්සිල් ම‍‌ළුව 27...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...01:03:35
34152016/07/03ඔබ, ඔබ කෙරෙහිම අනුකම්පාවෙන් සවන් දෙන්න..Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:14:01
34162016/07/03දුකට පාර පෙන්වන අාශ්වාදයට බැඳෙන්න එපා..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:47:18
34172016/07/02ගිහි ගෙයින් නිවන් මගට...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:24:35
34182016/07/02වෙසක් මස 7 දින නාවලපිටිය ජයතිලක ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවති ධර්ම දේශනය "මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ "03:58:24
34192016/07/01ශීල විශුද්ධි, විත්ත විශුද්ධි, ප්‍රඥා විශුද්ධි..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:44:23
34202016/07/01යෝනිසෝ මනසිකාරය....Maha Rahathun Wadi Maga00:08:47
34212016/07/01ඔබත් වර්තමානයේ කුසලය තුල ශක්තිමත් වන්න... Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:04:57
34222016/06/30ඔබ කැමති රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකින අයුරු...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!00:05:03
34232016/06/29වික්ටෝරියා නිවාසය ධර්ම දේශනය - Maha Rahathun Wadimaga Osse03:16:35
34242016/06/29නුවණින් මෙනෙහි කරන්න...Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:15:19
34252016/06/28Dharma Sakachcha 06 - Rajagiriye Ariyagnana Thero00:36:02
34262016/06/28කාල සටහන් අනුව ජීවත්වීම පිළිබඳව...Maha Rahathun Wadi Maga Osse..00:39:48
34272016/06/27ඉන්ද්‍රීය ධර්ම..Maha Rahathun Wadi Maga Osse...00:11:20