වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/15කෙලෙස් නසන අර්ථවත් දහම් දේශනා Ven Welimada Saddhaseela Thero01:27:30
22019/11/14ඒ උතුමන්ගේ සද්ධර්මය මාගේ සතුරෝද අසත්වා Ven. Welimada Saddhaseela thero (2019 - 11 - 13)01:27:18
32019/11/13වරදින් මිදී යහමගට එන්න කැමතිද? 2019 11 13 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි සුමධුර සදහම් ධර්ම දේශණාව01:27:18
42019/11/13ළමුන් 10න් 4කට ඇති ප්‍රේත බලපෑම් Ven. Welimada Saddhaseela thero (2019 - 11 - 12)01:36:17
52019/11/10පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 11 08 කඨින පුණ්‍යෝත්සවයේ සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී01:22:09
62019/11/09තෙරුවන් සරණින් පෝෂණය වූ දරු සම්පතක උරුමය ඔබටත් - Ven Welimada Saddhaseela Thero01:38:16
72019/11/08කඨින චීවර පූජා පුණ්‍ය මහෝත්සවය 2019 | 2019/0/11/08 | Shraddha TV01:22:20
82019/11/08කඨිනානිසංශ ධර්ම ‌දේශනය - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ.01:41:03
92019/11/07තෙරුවන් සරණින් පෝෂණයවූ දරු සම්පතක උරුමය ඔබටත්2019 11 07පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි සදහම් ධර්මදේශනාව01:37:54
102019/11/07මහාවංශය අවසාන භාගය ග්‍රන්ථ රත්නය එළිදැක්වීමේ මහා පුණ්‍ය මංගල්‍යය00:08:03
112019/11/07තෙරුවන් සරණින් පෝෂණය වූ දරු සම්පතක උරුමය ඔබටත්01:38:16
122019/11/04උතුම් ශ්‍රී අංගුලිමාල මහ සෑ රජුන්ට උපස්ථාන කළ මවකට අත් වූ පුණ්‍ය විපාකය00:04:49
132019/11/032019-10-27 - කඨින චීවර පූජා - විශේෂ කඨිනානිශංස ධර්ම දේශනාව - පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:30:45
142019/11/02කඨින පූජා පුණ්‍ය මහෝත්සවය 2019 | 2019/10/31 | Shraddha TV01:40:51
152019/11/02පුජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 10 30 සදහම් ධර්ම දේශණාව00:49:00
162019/11/01භද්‍රක සුත්‍රය - පුජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාශීල හිමියන්00:49:19
172019/10/31තමිල්නාඩු දරුවාගේ මරණය අකල් මරණයක් ද00:29:41
182019/10/31Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/10/30 - 700pm | Shraddha TV00:49:19
192019/10/30 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 81 - Dhamma sermon Bana 8100:51:25
202019/10/29ජාතියේ මේ අවසාන අවස්ථාවයි!00:05:05
212019/10/28Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/10/27 - 4.00pm | Shraddha TV00:46:28
222019/10/25110) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ඇසිය යුතුම අවසන් දේශනය01:14:19
232019/10/25109) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (අවසන් කොටස) (25)00:51:25
242019/10/24 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 80 - Dhamma sermon Bana 8000:54:08
252019/10/24 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 79 - Dhamma sermon Bana 7900:56:12
262019/10/24108) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (24)00:54:08
272019/10/23107) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (23)00:56:11
282019/10/22 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 78 - Dhamma sermon Bana 7800:46:04
292019/10/22 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 77 - Dhamma sermon Bana 7701:22:00
302019/10/22 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 76 - Dhamma sermon Bana 7600:56:51
312019/10/22106) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (22)00:46:04
322019/10/21භද්‍රක සුත්‍රය පින්වත් අවසර වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ 13 10 201902:02:19
332019/10/21105) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (21)00:56:51
342019/10/20රතන සූත්‍රයෙන් කළහැකි හාස්කම් ( Walimada Saddhaseela Swaminwahanse )01:27:38
352019/10/19ඉගෙනීමට ආස දූ පුතුන්ට ඒත් ඉගෙන ගැනීමට බැරි වෙන්නෙ ඇයි? 2019 20 19 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි01:21:47
362019/10/19Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/10/19 - 1.00pm | Shraddha TV01:22:00
372019/10/18 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 75 - Dhamma sermon Bana 7500:54:05
382019/10/18 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 74 - Dhamma sermon Bana 7400:50:03
392019/10/18104) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (20)00:54:05
402019/10/18103) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (19)00:50:03
412019/10/17 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 73 - Dhamma sermon Bana 7300:52:04
422019/10/17 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 72 - Dhamma sermon Bana 7200:57:59
432019/10/17 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 71 - Dhamma sermon Bana 7100:54:56
442019/10/17102) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (18)00:52:04
452019/10/17101) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (17)00:57:59
462019/10/16100) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (16)00:54:56
472019/10/16 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 70 - Dhamma sermon Bana 7000:48:31
482019/10/16 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 69 - Dhamma sermon Bana 6900:52:41
492019/10/16 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 68 - Dhamma sermon Bana 6800:52:02
502019/10/16 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 67 - Dhamma sermon Bana 6700:57:40
512019/10/15Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/10/15 - 7.00pm | Shraddha TV00:48:31
522019/10/1599) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (15)00:52:41
532019/10/1598) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (14)00:52:02
542019/10/1597) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (13)00:57:40
552019/10/14 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 66 - Dhamma sermon Bana 6601:26:10
562019/10/14 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 65 - Dhamma sermon Bana 6500:50:17
572019/10/14 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 64 - Dhamma sermon Bana 6400:48:22
582019/10/13Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/10/12 - 1.00pm | Shraddha TV01:26:10
592019/10/13 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 63 - Dhamma sermon Bana 6302:55:06
602019/10/13 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 62 - Dhamma sermon Bana 6201:50:15
612019/10/12 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 61 - Dhamma sermon Bana 6100:56:36
622019/10/11 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 60 - Dhamma sermon Bana 6000:53:31
632019/10/11 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 59 - Dhamma sermon Bana 5900:55:34
642019/10/10පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 10 06 අපට ඇති ධර්ම ගැටලු නිරාකරණය කර දෙන සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:20
652019/10/1002) අනුබුදු මිහිඳු මාහිමි වරුණ | පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ02:55:06
662019/10/1001) අනුබුදු මිහිඳු මාහිමි වරුණ | පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:50:15
672019/10/10අවබෝධයෙන් වත්පිළිවෙත් පුරමු - වැලිමඩ ශ්‍රද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:16
682019/10/0996) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (12)00:53:31
692019/10/08 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 58 - Dhamma sermon Bana 5801:02:35
702019/10/08 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 57 - Dhamma sermon Bana 5702:03:34
712019/10/08 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 56 - Dhamma sermon Bana 5601:36:34
722019/10/08 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 55 - Dhamma sermon Bana 5500:40:34
732019/10/0895) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (11)00:55:34
742019/10/07Dharma Sakachchawa | ධර්ම සාකච්ඡාව | 2019/10/06 | Shraddha TV00:40:34
752019/10/07අනුබුදු මිහිඳු මාහිමි වරුණ 2019 10 05 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව ශ්‍රද්ධා ටීවී01:02:13
762019/10/02පින් සඟවාගෙන පව් සිහි කරන්නේ ඇයි02:08:56
772019/10/01 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 54 - Dhamma sermon Bana 5400:58:50
782019/10/01අවබෝධයෙන්ම තෙරුවන් සරණ යමු Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:49:51
792019/10/01අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:57:20
802019/10/0194) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (10)00:58:50
812019/09/30 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 53 - Dhamma sermon Bana 5301:02:57
822019/09/3093) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (09)01:02:57
832019/09/30 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 52 - Dhamma sermon Bana 5201:21:01
842019/09/30 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 51 - Dhamma sermon Bana 5102:19:22
852019/09/28Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/09/28 - 1.00pm | Shraddha TV01:21:01
862019/09/27 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 50 - Dhamma sermon Bana 5000:54:01
872019/09/27 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 49 - Dhamma sermon Bana 4900:49:15
882019/09/27 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 48 - Dhamma sermon Bana 4800:56:52
892019/09/2792) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (08)00:54:01
902019/09/27 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 47 - Dhamma sermon Bana 4701:00:26
912019/09/2691) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (07)00:49:15
922019/09/25ඔබ බේරුණු බේරිල්ලක් Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-09-2500:48:00
932019/09/2590) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (06)00:56:52
942019/09/25Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/07/23 - 4.00pm | Shraddha TV00:48:02
952019/09/24 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 46 - Dhamma sermon Bana 4600:55:24
962019/09/24 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 45 - Dhamma sermon Bana 4501:29:37
972019/09/2489) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (05)00:55:24
982019/09/24 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 44 - Dhamma sermon Bana 4400:46:35
992019/09/23Udesana Dharma Deshanaya | උදෑසන ධර්ම දේශනය | 2019/09/22 | Shraddha TV01:29:37
1002019/09/2388) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (04)00:46:35
1012019/09/21 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 43 - Dhamma sermon Bana 4300:56:59
1022019/09/2087) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (03)00:56:59
1032019/09/20ස්වර්ණමාලී මහා සෑ රජුන්ගේ අසිරිමත් කථා පුවත Shraddha TV02:19:15
1042019/09/19යුග පුරුෂයන්ගේ හඬ කවදාහරි ඵල දරනු ඇත පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:16:02
1052019/09/19 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 42 - Dhamma sermon Bana 4201:02:18
1062019/09/19 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 41 - Dhamma sermon Bana 4100:51:10
1072019/09/19 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 40 - Dhamma sermon Bana 4000:46:11
1082019/09/1986) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (02)00:51:10
1092019/09/1985) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (01)00:46:11
1102019/09/18පෝන් එකට ආසාවෙන් ඔබ මිය ගියහොත් 2019 09 09 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව01:22:03
1112019/09/18යුග පුරුෂයන්ගේ හඬ කවදාහරි ඵල දරනු ඇත. (පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ)00:16:01
1122019/09/18බෑ කියලා බෑ නැගිටපල්ලා...00:06:28
1132019/09/17රතන සූත් රයෙන් කළහැකි හාස්කම් Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1001:27:38
1142019/09/17 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 39 - Dhamma sermon Bana 3900:28:51
1152019/09/13 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 38 - Dhamma sermon Bana 3801:33:50
1162019/09/12ඔබ නරඹන්න කැමතිදේ මරණින් පසු ඔබේ ජීවිතයයි 2019 09 12 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව01:33:02
1172019/09/12ඔබ නරඹන්න කැමති දේ මරණින් මතු ඔබේ ජීවිතයයි01:33:50
1182019/09/12ඔබත් ඉන්නේ දුකින්ද දුක නැති කරගන්න මේ දේශනය අසන්න00:53:48
1192019/09/12ධර්මපාල චින්තනයෙන් නැඟී සිටිමු | පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:03
1202019/09/12පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන්වහන්සේ සමඟ කළ සාකච්ඡෘව00:44:57
1212019/09/11 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 37 - Dhamma sermon Bana 3700:47:07
1222019/09/11 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 36 - Dhamma sermon Bana 3600:43:13
1232019/09/1184) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මගපල ලබන මඟ00:47:52
1242019/09/10" තමන් සෑම දේම දන්නවා යැයි සිතනවාද"00:03:28
1252019/09/1083) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ධුතාංග නොවැඩූ අයට මගපල ලබන්න බෑ00:47:07
1262019/09/10මරණ මංචකයේදී අප මතක් කර ගත යුත්තේ මොනවාද? පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 09 04 ශ්‍රද්ධා ටීවී01:24:15
1272019/09/09 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 35 - Dhamma sermon Bana 3501:22:21
1282019/09/0982) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ධුතාංග ගැන ඔබ දන්නවාද?00:43:13
1292019/09/08උතුම් සදහම්01:31:32
1302019/09/08Udesana Dharma Deshanaya | උදෑසන ධර්ම දේශනය | 2019/09/08 | Shraddha TV01:22:21
1312019/09/08කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයේ කල ධර්ම දේශනාව01:31:32
1322019/09/078 September 201900:45:41
1332019/09/077 September 201900:40:39
1342019/09/07 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 34 - Dhamma sermon Bana 3401:31:32
1352019/09/07Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/09/07 - 1.00pm | Shraddha TV01:31:32
1362019/09/06අංගුත්තර නිකායේ සත්තක නිපාතය අරක සූත්‍රය2019 09 04පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි මැරෙන දවස ඔබ දන්නවාද?00:50:59
1372019/09/0681) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු සදහම් නගරයේ අසිරිය01:30:18
1382019/09/05 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 33 - Dhamma sermon Bana 3300:56:17
1392019/09/05 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 32 - Dhamma sermon Bana 3200:51:13
1402019/09/05 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 31 - Dhamma sermon Bana 3100:50:22
1412019/09/0580) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නිවන ගැන තවත් විස්තර00:50:22
1422019/09/05Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/09/04 - 7.00pm | Shraddha TV00:51:13
1432019/09/05මරණයේදී මතක් කරගන්න ඕනේ මොකක්ද ? Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-09-0401:24:18
1442019/09/04 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 30 - Dhamma sermon Bana 3000:50:43
1452019/09/04Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/09/04 - 1.00pm | Shraddha TV00:50:43
1462019/09/0479) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නිවන කොයි වගේද ?00:43:08
1472019/09/04 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 29 - Dhamma sermon Bana 2901:24:20
1482019/09/03 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 28 - Dhamma sermon Bana 2800:43:42
1492019/09/03 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 27 - Dhamma sermon Bana 2700:53:43
1502019/09/03 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 26 - Dhamma sermon Bana 2600:26:39
1512019/09/03පින්වත් දරුවකු පතනා ඔබට | 03.09.2019 | Walimada Saddhaseela Thero00:07:44
1522019/09/03මරණයේදී මතක් කරගන්න ඕනේ මොකක්ද ?01:24:20
1532019/09/0378) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ගොඩක් අය මැරෙන්නෙ අකාලයේ ?00:43:42
1542019/09/0377) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සිහින තේරීම00:53:12
1552019/09/02 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 25 - Dhamma sermon Bana 2500:44:33
1562019/09/0276) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | පව් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන්ද ?00:44:33
1572019/09/02 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 24 - Dhamma sermon Bana 2400:50:41
1582019/09/01සිදුහත් කුමරුගේ ගුරුවරු පස් දෙනා 2019 08 02 මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය 61 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:45:23
1592019/08/3175) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය |‍‍‍ ස්ථූපවලින් රැස් විහිදෙන්නේ ඇයි ?00:54:18
1602019/08/3174) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය |‍‍‍ අභිනික්මන් නොකළානම් සක්විති රජ වේද ?00:42:41
1612019/08/3073) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය |‍‍‍ යක්කු මැරුණ ම පේනව ද ?00:40:13
1622019/08/29අනගාරික ධර්මපාල ශ්‍රීමතාණන්ගේ 155 වන ජන්ම දින් සංවත්සරය..00:07:53
1632019/08/28 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 23 - Dhamma sermon Bana 2300:43:53
1642019/08/2872) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නැති දේවල් මොනවාද ?00:43:53
1652019/08/25 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 22 - Dhamma sermon Bana 2201:04:11
1662019/08/25 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 21 - Dhamma sermon Bana 2101:03:08
1672019/08/25 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 20 - Dhamma sermon Bana 2000:49:51
1682019/08/24පැරණි කර්ම, අලුත් කර්ම සහ කර්ම නිරෝධය01:04:11
1692019/08/23 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1900:46:54
1702019/08/2371) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ගිහි කෙනෙක් රහත් උනොත් මොකද වෙන්නේ ?00:46:54
1712019/08/23 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1802:08:56
1722019/08/22 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1700:57:40
1732019/08/22පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 08 21 සදහම් ධර්ම දේශණාව ශ්‍රද්ධා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:45:20
1742019/08/22පින් සඟවාගෙන පව් සිහි කරන්නේ ඇයි ?02:08:56
1752019/08/2270) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙහෙර විහාර හදන එක හොඳද ?00:39:58
1762019/08/22මරණාසන්න මොහොතේ සත්පුරුෂයන් අතරට යන්නට Ven.Welimada Saddaseela Thero 2019-08-2100:45:18
1772019/08/22දරුවන් දැයට සම්පතකි | පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන්වහන්සේ සමග සිදුකළ විශේෂ සාකච්ඡාව00:57:40
1782019/08/21රජෙක් නම්, 2019 08 01පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය 6000:47:48
1792019/08/21රාගයෙන් උමතු වීම නිසා'2019 07 31පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිම මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය 59 ශ්‍රද්ධා tv00:49:45
1802019/08/21නිරෝගී බව ලබා දෙන පිංකම්,2019 07 30 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය 58 ශ්‍රද්ධා ටීවී00:43:50
1812019/08/21Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/08/21 - 7.00pm | Shraddha TV00:45:20
1822019/08/21 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1600:40:52
1832019/08/2169) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මේ අයට ධර්මය අවබෝධ කරන්න බැහැ00:40:52
1842019/08/20 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1501:20:01
1852019/08/20 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1400:46:53
1862019/08/20 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1301:22:38
1872019/08/20 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1201:33:31
1882019/08/20 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1101:28:08
1892019/08/2068) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ගිහි පාරාජිකා දන්නවාද ?00:46:53
1902019/08/20 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:49:24
1912019/08/20 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:58:36
1922019/08/20 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:43:20
1932019/08/1967) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | දුස්සීල භික්ෂූවක් නම් ?00:43:20
1942019/08/1766) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සිවුරු හැරයන්නවුන් නිසා බැබලෙන සසුන00:42:02
1952019/08/16කෙලෙස් එක්ක යුද්ධ කරන හැටි සාලෙය්‍යක සූත්‍රය Ven Welimada Saddaseela Thero01:38:39
1962019/08/16 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:42:29
1972019/08/1565) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සිවුරු හැර ගියොත් !00:42:29
1982019/08/1564) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ප්‍රතිපදාව එකයි නම් ගිහි පැවිදි බේදයක් ඇයි ?00:46:57
1992019/08/1263) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුදු කෙනෙකුට වඩා සංඝයා පූජනීයද ?00:45:54
2002019/08/07අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේගේ පෙර ජීවිතය ගැන 2019 08 06 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව03:25:26
2012019/08/06සත්‍යානුභාවයෙන් දිනූ අනාගත ජීවිත00:05:53
2022019/08/0662) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුදුවරු දෙනමක් පහළ නොවන්නේ ඇයි ?00:40:39
2032019/08/06 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:53:00
2042019/08/06අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේගේ පෙර ජීවිතයක් ගැන දැනගනිමු03:26:11
2052019/08/05උත්තම මාපිය වන්දනා Ven Welimada Saddaseela Thero01:28:50
2062019/08/03බුද්ධ පූජාව නැවත පරිභෝජනයට සුදුසුද? පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 08 02දම්සභා මණ්ඩපය ධර්ම කතිකාව01:14:11
2072019/08/03"උදර සංවරය"පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 07 26 මිලිදු රාජ ප්‍රශ්නය 57 සදහම් ධර්ම කතිකාව00:42:35
2082019/08/02"රහතුන්ගේ තේජස" මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය 56 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 07 27 ශ්‍රද්ධා tv විකාශනය00:43:42
2092019/08/0261) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සිදුහත් කුමරුගේ ගුරුවරු පස්දෙනා00:45:54
2102019/08/0160) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | රජෙක් නම් ?00:48:00
2112019/07/31ඔබ අභිමානවත් සිංහලයෙක් නම්....,00:03:41
2122019/07/3159) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය |‍‍‍ රාගයෙන් උමතු වීම නිසා...00:49:59
2132019/07/30දළ දෙක කපා දන්දුන්නයි වැද්දෙකුට පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 07 25 මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය 5500:41:18
2142019/07/3058) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය |‍‍ නීරෝගී බව ලබාදෙන පින්කම්00:44:11
2152019/07/29ආයුධ නොවදින මෙත් සිත පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය 53 ශ්‍රද්ධා tvනාලිකාවේ විකාශනය00:51:52
2162019/07/2957) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | උදර සංවරය00:42:54
2172019/07/26 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 501:41:00
2182019/07/2656) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | රහතුන්ගේ තේජස00:44:08
2192019/07/26"මෙහෙමත් දුකක්" පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 07 22 මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය 52 සදහම් ධර්ම කතිකාව00:43:43
2202019/07/2555) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| දළ දෙක කපා දන් දුන්නයි වැද්දෙකුට00:41:41
2212019/07/24බොරු වේ දෙවිධියක විපාක 2019 07 19 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය 5100:41:07
2222019/07/24ඔබත් අපේකම රකින කෙනෙක් වෙන්න01:41:00
2232019/07/2454) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| පරපුරුෂ සේවනයෙන් වැලකීම00:47:53
2242019/07/2353) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| ආයුධ නොවදින මෙත් සිත00:52:17
2252019/07/232019-07-07 - am - සෝතාපන්න වීමට නම් - අලුත් දහම් වැඩසටහන - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:53:49
2262019/07/232019-07-07 - pm - ගිලාන සූත්‍රය - අලුත් දහම් වැඩසටහන - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:30:05
2272019/07/22කර්ම විපාක ආවොත් 2019 07 18 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි මිලිදු රාජ ප්‍රශ්නය ශ්‍රද්ධා tv නාලිකාව00:56:08
2282019/07/2252) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මෙහෙමත් දුකක් !00:45:26
2292019/07/22සංඛධම සූත්‍රය01:36:26
2302019/07/1951) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බොරුවේ දෙවිදියක විපාක00:41:31
2312019/07/18 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 401:28:45
2322019/07/1850) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | කර්ම විපාක ආවොත්...00:56:08
2332019/07/18උත්තම මාපිය වන්දනා01:28:45
2342019/07/17රුවන්වැලි මහා සෑයේ අසිරිමත් බව00:09:31
2352019/07/1749) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ශබ්ද කළොත් !00:48:01
2362019/07/15පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 07 15 බුදු සුවඳ සදහම් ධර්ම දේශණාව ශ්‍රද්ධා tv බැතිබර විකාශනයකි01:38:25
2372019/07/15සාලෙය්‍යක සූත්‍රය | බුදු සුවඳ 66 උදෑසන දේශනාව01:38:39
2382019/07/1548) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුදු සිරිපා මත ගල්පතුර වැදුනේ මන්ද ?00:45:39
2392019/07/15Sawasa Dharma Deshanaya | සවස ධර්ම දේශනය | 2019/07/14 | Shraddha TV01:52:35
2402019/07/15පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 0714 සදහම් ධර්ම දේශණාව ශ්‍රද්ධා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:29:21
2412019/07/14Dharma Deshanaya | ධර්ම දේශනය | 2019/07/14 | Shraddha TV01:29:35
2422019/07/13කෙළක් සාප මැද නොසැලෙන පින්බිම Ven Welimada Saddaseela Thero01:46:12
2432019/07/12පිරිත් නූලේ බලය සහ පංචායුධයේ කථාව00:04:09
2442019/07/12ඇයි අප ඉවසිය යුත්තේ00:02:44
2452019/07/1247). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | හිස් පුරුෂයා කියන්නේ ඇයි ?00:50:52
2462019/07/12 Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:46:12
2472019/07/11කෙළක් සාප මැද නොසැලෙන පින්බිම01:46:12
2482019/07/1146) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | කුමරියක් වැළඳ ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ ?00:48:38
2492019/07/1045) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මෙහෙම භික්ෂූන්ට වඳින්න පුළුවන්ද ?00:45:29
2502019/07/0944) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | භේදකාරකයෙක් හිටියොත් ඉවරයි00:48:56
2512019/07/08දරුවන් නැති අයට අස්වැසිල්ලක් (2 කොටස ) Ven Welimada Saddaseela Thero00:48:08
2522019/07/0843) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුද්ධ බලයද මාර බලයද වැඩි (අපූරු බුදුගුණ හතරක්)00:40:17
2532019/07/08දරුවන් නැති අයට අස්වැසිල්ලක් Ven Walimadasaddasela Thero00:51:04
2542019/07/07Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/07/06 - 9.00am | Shraddha TV01:33:36
2552019/07/0542) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නිරි සතා මරණයට බය ඇයි ?00:43:28
2562019/07/0541) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සිල්පද වෙනස්කරගත හැකිද ?00:49:33
2572019/07/042017-11-11 - තිසරණ සරණ - පූජණිය වැලිමඩ සද්ධාසිල හිමි00:53:25
2582019/07/042019-06-16 - pm - පොසොන් පොහොය 2019 - පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:44:21
2592019/07/0440) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුදුරජාණන් වහන්සේට කර්ම විපාක පළදුන්නාද?00:46:53
2602019/07/0439) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | දැන් රහතන් වහන්සේලා නෑ කියන්නෙ ඇයි ?00:49:15
2612019/07/0338) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | දරු සම්පතක් ලැබීම පිණිස00:48:03
2622019/07/0237) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | දරුවන් නැති අයට අස්වැසිල්ලක්00:53:02
2632019/06/30පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 06 28 දායකත්වය ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:28
2642019/06/28Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/28 - 4.00pm | Shraddha TV00:52:40
2652019/06/2734) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | අනුන්ට දුක් දී පුදන දානයේ විපාක තිබේද ?00:48:39
2662019/06/2736) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සත්‍යක්‍රියාවෙන් කළ හැකි හාස්කම්00:51:39
2672019/06/27පොසොන් දේශනා මාලාව - මහේශාක්‍ය රාජ පුත්‍රයෙකුගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය00:45:41
2682019/06/26පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 06 26 සදහම් ධර්ම දේශණාව ශ්‍රද්ධා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:05
2692019/06/26පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි2019 06 24සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව ශ්‍රද්ධා TV නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:47:44
2702019/06/26Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/26 - 4.00pm | Shraddha TV00:51:29
2712019/06/2635) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ජාලිය ක්‍රිෂ්ණජිනාගෙන් කාටවත් වැඩ ගන්න බැහැ00:47:20
2722019/06/25පොසොන් දේශනා මාලාව | මහේශාක්‍ය රාජ පුත්‍රයෙකුගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය00:45:41
2732019/06/2533) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මගේ තාත්තට වචනයක් කියන්න එපා00:48:48
2742019/06/24Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/24 - 4.00pm | Shraddha TV00:48:12
2752019/06/2432) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| පොළොව සොලවා දන් දීම.00:52:35
2762019/06/24පොසොන් දේශනා මාලාව | මහේශාක්‍ය රාජ පුත්‍රයෙකුගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය00:45:41
2772019/06/22නිජ භූමියේම මියැදෙන සිංහලකම Ven Welimada Saddaseela Thero01:43:02
2782019/06/20Ven Welimada Saddhaseela Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:43:02
2792019/06/20Poson Wishesha Sadaham Dheshana | පොසොන් විශේෂ සදහම් දේශනා | 2019/06/19 | Shraddha TV00:45:26
2802019/06/20නිජ භූමියේම මියැදෙන සිංහලකම01:43:02
2812019/06/2031) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| දේවදත්ත මහණ කළේ ඇයි ?00:50:21
2822019/06/192019-06-16 Ven Welimada Saddaseela Thero00:56:47
2832019/06/192019-06-17 Ven Welimada Saddaseela Thero00:49:38
2842019/06/19ජීවිතයේ අපිට දුක වේදනාව වැඩිද01:52:49
2852019/06/1930) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| පුදුම සහගත බුදු නුවණ00:51:10
2862019/06/18ගිහි පැවිදි එකමුතුව රකින උපාසක ගුණ00:56:46
2872019/06/17Ven Welimada Saddaseela Thero 2019-06-1700:49:30
2882019/06/17Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/17 - 4.00pm | Shraddha TV00:49:35
2892019/06/162019-05-18 - වෙසක් පොහොය 2019 - රාත්‍රී ධර්ම සාකච්චාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:37:58
2902019/06/162019-05-18 - වෙසක් පොහොය 2019 - සවස ධර්ම සාකච්චාව - පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ01:23:27
2912019/06/162019-05-18 - pm - වෙසක් පොහොය 2019 - පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි02:06:17
2922019/06/15Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/15 - 4.00pm | Shraddha TV00:50:44
2932019/06/1329) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| ධාතූන් වහන්සේලා වැඳීමෙන් පලක් නැද්ද ?00:51:00
2942019/06/1228) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| සැබෑ උපාසක ගුණ00:52:06
2952019/06/1127) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| දෙවන සංවාදයේ ඇරඹුම00:49:50
2962019/06/10සාරයක් සොයන ජිවිත00:52:14
2972019/06/1026) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| සංවාදය අවසන් වූයේ කීයටද?00:54:07
2982019/06/09Sawasa Dharma Deshanaya | සවස ධර්ම දේශනය | 2019/06/09 | Shraddha TV02:07:03
2992019/06/09Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0901:54:11
3002019/06/09Udesana Dharma Deshanaya | උදෑසන ධර්ම දේශනය | 2019/06/09 | Shraddha TV01:54:20
3012019/06/08පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 06 06සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:14
3022019/06/0725) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| පව්වලට වඩා පින්වල විපාකය වැඩියි.00:53:11
3032019/06/06Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/06 - 7.00pm | Shraddha TV00:49:25
3042019/06/06පූජ්‍යපාද වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 06 06සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී නාලිකාවේ විකාශනයකි00:51:59
3052019/06/06Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/06 - 4.00pm | Shraddha TV00:52:14
3062019/06/0624) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| සිහිය ආකාර දාහතකට00:53:25
3072019/06/06පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 06 02 සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:10
3082019/06/0521Milinda Prashnaya Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06 -0500:59:22
3092019/06/0523) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| කඳුලක කථාව00:48:31
3102019/06/0422) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| මව්පිය හැඩරුව සිදුහත් කුමරුට තිබේද ?00:59:26
3112019/06/0321) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| විපාක දෙන කර්ම කොහෙද තියෙන්නෙ ? Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0300:51:05
3122019/06/03Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/02 - 7.00pm | Shraddha TV00:47:30
3132019/06/0321) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| විපාක දෙන කර්ම කොහෙද තියෙන්නෙ ?00:51:09
3142019/06/03මරණින්_මතු_ජීවිතය_තීරණය_කරන_මේ_ජීවිතයේ_හැසිරීම?01:21:04
3152019/06/02මාතෘ භූමියටත් සිංහල ජාතියටත් ඇති එකම ආශිර්වාදය !01:57:22
3162019/06/02ගින්නෙන් මිදුණු වටු කුරුල්ලාගේ සත්‍යක්‍රියාව | වෙසක් දේශනා මාලාව01:14:51
3172019/06/0214) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| විහිළුවට කරන දේ ඊළඟ උපතට එනවා Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0100:51:11
3182019/06/0218) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| සියලු දේ එකවර තේරුම්ගත හැකි ද ? Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0100:56:47
3192019/06/0119) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| වයසට ගිහින් සිල් ගත්තාම Ven. Weliada Saddaseela Thero 2019-06-0100:57:50
3202019/06/01වටු කුරුල්ලාගේ සත්‍යක්‍රියාව Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0101:14:43
3212019/06/0120) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| අපායේ ගින්දර Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0100:54:11
3222019/06/01ගින්නේ මිදුණු වටු කුරුල්ලාගේ සත්‍යක්‍රියාව 2019 05 30 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි01:14:51
3232019/06/0120) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| අපායේ ගින්දර කොයි වගේද?00:54:14
3242019/05/3119) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| වයසට ගිහින් සිල් ගත්තාම මොකද වෙන්නේ ?00:57:53
3252019/05/30ගින්නෙන් මිදුණු වටු කුරුල්ලාගේ සත්‍යක්‍රියාව | වෙසක් දේශනා මාලාව01:14:50
3262019/05/2913 මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019- 05 -2900:50:30
3272019/05/2918) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| සියලු දේ එකවර තේරුම්ගත හැකි ද ?00:56:51
3282019/05/2917) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| ඉඳුරන් පස තුළ හිත වැඩකරන අයුරු01:06:25
3292019/05/2812 මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | රහත් උනොත් රහත් උනා යැයි දන්නවාද? 2019 -05- 2800:46:20
3302019/05/2716) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| අපි ඉපදුනේ අලුතින්ද?00:59:48
3312019/05/27Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019- 05- 2702:02:15
3322019/05/27Dharma Sakachchawa | ධර්ම සාකච්ඡාව | 2019/05/26 | Shraddha TV02:12:31
3332019/05/27සදහම් නගරය02:02:18
3342019/05/27පූජ්‍ය පාද වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 05 26සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධ ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි02:02:08
3352019/05/26Dharma Deshanaya | ධර්ම දේශනය | 2019/05/26 | Shraddha TV02:02:18
3362019/05/26Dharma Sakachchawa | ධර්ම සාකච්ඡාව | 2019/05/25 | Shraddha TV01:23:47
3372019/05/26වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්ස "කාමය" පිළිබද දොම්පෙ දී කරන ලද ධර්ම දේශනය. (2019.03.15)02:49:22
3382019/05/25දුක් විඳ විඳ තවදුරටත් මේ සසරේ යන්න ඕනෙද? | 2019 වෙසක් පුන් පොහෝදා ධර්ම සාකච්ඡාව - 202:12:10
3392019/05/25සමාජය තුළ භය සහ වෛරය ඇතිවෙන්නේ ඇයි? | 2019 වෙසක් පුන් පොහෝදා ධර්ම සාකච්ඡාව - 101:23:25
3402019/05/2415) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| කාලය නිසා පටිච්චසමුප්පාදය හැදෙන හැටි00:49:07
3412019/05/24Vesak Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Welimada Saddhaseela Thero - Dhamma sermon Bana 102:01:59
3422019/05/24Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-05- 2301:15:17
3432019/05/2414) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| විහිළුවට කරන දේ ඊළඟ උපතට එනවා00:51:30
3442019/05/23Shraddha Wesak Sadaham Deshana Malawa | ශ්‍රද්ධා වෙසක් සදහම් දේශනා මාලාව | 2019/05/23 | Shraddha TV01:15:21
3452019/05/23කොන්ද පණ තියන සිංහලයින් අදටත් ඉන්නවා...00:06:19
3462019/05/2213). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | රහතන් වහන්සේත් දුක් විඳිනවද?00:50:35
3472019/05/22පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 05 18සදහම් ධර්ම කතිකාව ශ්‍රද්ධ ටීවී02:12:10
3482019/05/22සම්බුදු හද මඬලෙහි පහළ වූ අසම සම නගරය | වෙසක් ධර්ම දේශනය02:01:59
3492019/05/2112). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | රහත් උනොත් රහත් උනා යැයි දන්නවාද?00:46:25
3502019/05/21මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-05-2001:01:27
3512019/05/2102. වෙසක් පුන් පොහෝදා පවත්වන්නට යෙදුණ රාත්‍රී ධර්ම සාකච්ඡාව02:12:10
3522019/05/2101. වෙසක් පුන් පොහෝදා පවත්වන්නට යෙදුණ දහවල ධර්ම සාකච්ඡාව01:23:25
3532019/05/20ඉස්සර ඉදලම සිංහල මිනිසුන් දුක් වින්දා පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 05 16ශ්‍රද්ධා tv විකාශනයකි01:01:40
3542019/05/2011). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මැරිලා ඉපදෙන්නේ වෙන කෙනෙක්ද?01:01:30
3552019/05/1810). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ඔබට සිහියක් තිබේද?00:53:36
3562019/05/17ලොකව්‍යවලෝකන සුත්‍රය00:53:54
3572019/05/17අනුහස් පිරුණු සත්‍යක්‍රියාව00:14:04
3582019/05/1709). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | වැටෙන බිත්තියට කරුවක් ගැසීම00:54:42
3592019/05/17ඉස්සර ඉඳලම සිංහල මිනිසා දුක් වින්දා........01:01:39
3602019/05/16ඉස්සර ඉඳලම සිංහල මිනිසා දුක් වින්දා...01:01:40
3612019/05/1608). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ශ්‍රද්ධාව වැඩිවුනොත් මොකද වෙන්නේ?00:56:39
3622019/05/16පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 05 15වෙසක් දායකත්ව ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී බැතිබර විකාශනයකි00:53:37
3632019/05/16Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/05/15 - 1.00pm | Shraddha TV00:53:54
3642019/05/16Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/05/15 - 7.00pm | Shraddha TV01:05:39
3652019/05/16පූජ්‍යපාද වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 05 14 නිවන් දැකීමට සීලය අවශ්‍යද?ශ්‍රද්ධා ටීවී නාලිකාවේ විකාශනයකි01:03:08
3662019/05/15පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි 2019 05 14සඳහන් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී නාලිකාවේ බැති බර විකාශනයකි01:20:57
3672019/05/15වෙසක් සදහම් දේශනා Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-05-1501:26:52
3682019/05/15තථාගත අච්ඡරිය සූත්‍රය | වෙසක් දේශනා මාලාව01:20:57
3692019/05/1507). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නිවන් දකින්න සීලය ඕනමද?01:03:08
3702019/05/15Shraddha Wesak Sadaham Deshana Malawa | ශ්‍රද්ධා වෙසක් සදහම් දේශනා මාලාව | 2019/05/14 | Shraddha TV01:26:55
3712019/05/1406). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මනසිකාරය කියන්නේ ප්‍රඥාවටද?00:46:55
3722019/05/13Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-05-1300:55:23
3732019/05/13Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/05/11 - 1.00pm | Shraddha TV01:44:56
3742019/05/13මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | “නාගසේන‘‘ කෙනෙකු සිටීද?00:44:43
3752019/05/1304) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සංවාදයක ඇරඹුම00:55:00
3762019/05/1302) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මිළිඳු රජුගේ කතාව00:57:12
3772019/05/1303) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නාගසේන තෙරුන්ගේ කතාව00:58:52
3782019/05/13මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | “නාගසේන‘‘ කෙනෙකු සිටීද?00:44:43
3792019/05/13Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/05/12 - 7.00pm | Shraddha TV00:55:26
3802019/05/12පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 05 08නාගසේන තෙරුන් වහන්සේගේ කථාව ශ්‍රද්ධාටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශන00:57:56
3812019/05/12Welimada Saddaseela Thero 2019 -05-1000:54:30
3822019/05/12ගෞතම_බුදුරජුන්ගේ_සැබෑ_ශ්‍රාවකයෙක්_ලෙස_ජීවත්වෙන_සැබෑම_ක්‍රමය_මෙන්න01:07:10
3832019/05/12(03) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය - පුජ්‍ය වැලිමඩ සද්දාසිල ස්වාමීන්වහන්සේ00:55:00
3842019/05/11පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 05 10බුදු පියාණන්ගේ සැබෑ ශ්‍රාවකයින් ලෙස ජීවත්වෙන ක්‍රමය ශ්‍රද්ධාtv01:07:07
3852019/05/10සංසරේ අහපු සැබෑ ආදර කතාව 2019-05-10 Ven Welimada Saddaseela Thero අරහත් තෙරණිය යශෝධරා01:36:37
3862019/05/10මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නාගසේන තෙරුන්ගේ කතාව00:52:26
3872019/05/1004) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සංවාදයක ඇරඹුම00:55:00
3882019/05/10ගෞතම බුදුරජුන්ගේ සැබෑ ශ්‍රාවකයෙක් ලෙස ජීවත්වෙන සැබෑම ක්‍රමය මෙන්න01:07:10
3892019/05/09මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය _ නාගසේන තෙරුන්ගේ කතාව (02 කොටස )00:58:52
3902019/05/09මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය _ මිළිඳු රජුගේ කතාව(01 කොටස )00:57:12
3912019/05/09මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නාගසේන තෙරුන්ගේ කතාව00:58:52
3922019/05/08පූජ්‍යපාද වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 05 08 මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ශද්ධා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:57:01
3932019/05/08මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නාගසේනයන් වහන්සේ සහ මිළිදු රජු හඳුනා ගනිමු00:57:12
3942019/05/07මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | හැදින්වීම00:52:26
3952019/05/05ශ්‍රී අංගුලිමාල මහා සෑරජුන්ගේ විශේෂත්වය | 2019-05-0400:21:33
3962019/05/05පෙනෙන නොපෙනෙන මිසදිටු බලවේගවලින් බේරිමට සත්‍යක්‍රියාවෙන් පිහිට | 2019-05-0400:42:15
3972019/05/05සිංහලයා නොදත් සිංහලයාගේ ඉතිහාසය | 2019-05-0400:43:40
3982019/05/05මාතෘ භූමියට සිංහලජාතියට ඇතිආශිර්වාදය2019 05 04 පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්දහිමි වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:57:22
3992019/05/04මාතෘ භූමියටත් සිංහල ජාතියටත් ඇති එකම ආශිර්වාදය !01:57:22
4002019/05/04උත්තම මව්පිය වන්දනාව පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි ශ්‍රද්ධා ටීවී බැතිබර විකාශනයකි01:48:59
4012019/05/04Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-05-0301:36:25
4022019/05/04මේ_මොහොතේ_නුවණින්_සලකා_කටයුතු_කරමු_!__නුවණින්_සලකා_කටයුතු_කරමු.(1)00:10:42
4032019/05/04සංක්‍රම සූත්‍රය,පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 05 03 ධර්ම දේශනාව ශද්ධා ටීවී බැතිබර විකාශනයකි01:36:26
4042019/05/03Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-05-0301:36:25
4052019/05/03සංඛධම සූත්‍රය | බුදු සුවඳ 65 උදෑසන දේශනාව01:36:26
4062019/05/03ඔබේ සරණ කේන්දරේද00:08:20
4072019/05/02උත්තම මාපිය වන්දනා - ධර්ම සාකච්ඡාව01:48:59
4082019/05/02උත්තම මාපිය වන්දනා - ධර්ම සාකච්ඡාව 2019/05/01 | Shraddha TV01:48:59
4092019/05/01Ven. Welimada Sadaseela Thero 2019-04- 2700:49:05
4102019/04/30පුජනිය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:20
4112019/04/302019 -04-30 වැලිමඩසද්දාසිල ස්වාමීන් වහන්සේ ( මේ මෙහොතේ ඉවසිමෙන් කටයුතු කරන්න)00:10:41
4122019/04/29පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 04 29අද රටේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතු ආකාරය ගැන ඔවදනක්00:10:41
4132019/04/29මේ මොහොතේ නුවණින් සලකා කටයුතු කරමු ! නුවණින් සලකා කටයුතු කරමු.00:10:41
4142019/04/27පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 04 19 සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී බැතිබර විකාශනයකි00:51:34
4152019/04/27පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 04 24 සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී බැතිබර විකාශනයකි00:48:53
4162019/04/19Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/04/19 - 7.00pm | Shraddha TV00:51:45
4172019/04/19වැරදි තිබුණත් ගොඩ යන ක් රමයක් Welimada Saddhaseela Swaminwahanse01:33:31
4182019/04/18මව් පිය ගුණ වරුණ Welimada Saddhaseela Swaminwahanse01:28:08
4192019/04/14මහා මංගල සුත්‍රය01:02:40
4202019/04/13Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-04-1301:02:34
4212019/04/13Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/04/13 - 1.00pm | Shraddha TV01:02:40
4222019/04/13සෝකසල්ලහරණ සූත්‍රය | බුදු සුවඳ01:28:47
4232019/04/12ගන්ධාර ජාතකය | බුදු සුවඳ01:08:43
4242019/04/11පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 04 11pujya welimada Saddasila himiනන්දමිත්‍ර යෝධයාගේ කතාවශ්‍රද්ධාTv01:08:27
4252019/04/11මේ නන්දිමිත්‍ර යෝධයාගේ කතාවයි01:08:27
4262019/04/11මේ නන්දිමිත්‍ර යෝධයාගේ කතාවයි.01:08:27
4272019/04/09සම්මා සම් බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දුශ්කරක්ක්‍රියාවේ අපි නොදන්නා දේ00:09:47
4282019/04/09අට පිරිකර හැදුනු අකාරය​00:02:32
4292019/04/09සිලූමිනී සෑ රජාණන්වහන්ස​00:05:57
4302019/04/09Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-04- 0901:07:56
4312019/04/09Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/04/06 - 1.00pm | Shraddha TV01:07:57
4322019/04/04Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-04-0401:40:23
4332019/04/04පානීය ජාතකය | බුදු සුවඳ01:40:24
4342019/04/04ජීවිතයේ වනසන නොපෙනෙන ලෝකයේ කරදර2019 04 03පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමිpujya welimada Saddha sila himi01:32:59
4352019/04/04පානීය ජාතකය | බුදු සුවඳ01:40:24
4362019/04/04ජීවිත වනසන නොපෙනෙන ලෝකයේ කරදර01:32:59
4372019/04/03ජීවිත වනසන නොපෙනෙන ලෝකයේ කරදර01:32:59
4382019/04/01සත්‍ය නැමැති දේවාලය -ven walimada saddhaseela thero00:51:06
4392019/03/31Ven.walimada saddhaseela thero ,පිනට ලද ජීවිතය පවට නොයෙදෙන්න01:36:15
4402019/03/31Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-3101:36:15
4412019/03/30ලාභ සත්කාර වලට හසු නොවෙමු00:52:42
4422019/03/30පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 03 25 නොමළ දහමට පසු මල බත ශ්‍රද්ධා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:40:08
4432019/03/29වඩාත් බලවත් වන්නේ කුසලයද? අකුසලයද?00:50:41
4442019/03/28සිහියෙන් සිටින්න ! හැමතැනම ඇත්තේ සතර අපායට දොරටුයි | දායකත්ව ධර්ම දේශනා01:18:34
4452019/03/28ධර්මය ජීවමානයි , වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:19
4462019/03/27පෙනෙන ඇසෙන විිඳින දැනෙන ඇහෙන ලොවට බැඳෙන සිතක කතාව00:56:58
4472019/03/26සත්පුරුෂ බීජය " වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:08
4482019/03/26දනඤ්නී සූත්‍රය " වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:22
4492019/03/25නොමළ දහමට පිසූ මළ බත !01:40:20
4502019/03/23Sadaham sawana - කරදරයට සහනය සෙවීම - පූජණීය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:51
4512019/03/21ඔබව නිවන් මඟට රැගෙන යන අවබෝධයෙන් යුතු සීලය(ගංගමාල ජාතකය)00:51:37
4522019/03/21දියුනුවේ දොරටු - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:55:00
4532019/03/21Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-2100:52:08
4542019/03/21Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-2100:51:32
4552019/03/20පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 03 15 ශ්‍රද්ධා ටීවී00:56:58
4562019/03/19පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 03 14 සැනසිල්ලේ දියුණු වෙන්න කරුණු පහක් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී01:21:31
4572019/03/17නිහතමානී බව සහ කීකරු බව01:00:26
4582019/03/17පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි 2019 03 16 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රද්ධා ටීවී01:39:46
4592019/03/17සොඳුරු කැදැල්ලට සාර්ථක ගමනක්00:49:29
4602019/03/17ධර්මය ජීවමානයි Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-1601:40:19
4612019/03/16තිසරණයට දිවිපුදා වාසය කරමු00:49:51
4622019/03/16ආශිර්වාද සහ සාප Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03 -1401:21:28
4632019/03/16සත්‍ය නැමති දේවාලය Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-1400:51:06
4642019/03/15Welimada Saddaseela Thero 2019-03-1500:56:56
4652019/03/15පෙනෙන, ඇසෙන, විිඳින, දැනෙන, ඇහෙන, ලොවට බැඳෙන සිතක කතාව00:56:58
4662019/03/15පෙනෙන, ඇසෙන, විිඳින, දැනෙන, ඇහෙන, ලොවට බැඳෙන සිතක කතාව00:56:58
4672019/03/15පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි සහ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 03 11මඩවල භාවනා අසපුවේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශ01:09:11
4682019/03/14විවාහයට පෙර ඉඳුල් වෙච්ච අයගේ සසර00:03:10
4692019/03/14සැනසිල්ලේ දියුණු වෙන්න මෙන්න කරුණු 5 ක්01:21:31
4702019/03/14දෙමව්පියන්ට ණය ගෙවන්නේ කෙසේද?00:58:36
4712019/03/14නිවන් මග අහුරන ප්‍රශ්ණ00:49:24
4722019/03/13පෙර බුදුවරුන්ගේ කාලවලදී මිනිසුන්ගේ ආයුෂ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:50:56
4732019/03/13කිසිදා බොරුවක් නොකියපු අමුතු ලෝකයක්? (චේතිය ජාතකය)00:51:12
4742019/03/13කිසිදා බොරුවක් නොකියපු අමුතු ලෝකයක්? (චේතිය ජාතකය)00:51:12
4752019/03/11වඩාත්බලවත් වන්නේ කුසල්ද අකුසල්ද?00:50:41
4762019/03/11සතර අපායට නො වැටෙමු00:56:36
4772019/03/11මඩවල උල්පත මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ පවත්වන්නට යෙදුන ධර්ම දේශනාව සහ පුණ්‍යානුමෝදනාව01:24:51
4782019/03/10අරහත් තෙරණිය යශෝධරා01:36:34
4792019/03/10ඇත්කුණේ වැසූ කපුටා Ven. Welimada Saddaseela Thero 2018-12-2901:14:13
4802019/03/09භුක්තානුමෝදනා ධර්ම දේශනය සහ පුණ්‍යානුමෝදනාව මාතලේ මඩවල උල්පත01:09:19
4812019/03/09පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි2019 03 05උදය ජාතකය දිවිවිමන් සැප ලබා දුන් බඹසර සීලයක අසිරිය ශ්‍රද්ධාටිවි01:28:49
4822019/03/08මඩවල උල්පත හතරැස් කොටුවේ ධාතු නිධානෝත්සවය Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-0801:09:19
4832019/03/07බියකරුය මේ සසර Welimada Saddhaseela Swaminwahanse00:53:43
4842019/03/06Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-0600:31:34
4852019/03/06දෙව්විමන් සැප ලබා දුන් බඹසර සීලයක අසිරිය ( උදය ජාතකය01:29:07
4862019/03/06දෙව්විමන් සැප ලබා දුන් බඹසර සීලයක අසිරිය ( උදය ජාතකය )01:29:07
4872019/03/06Ven Welimada Saddhaseela Thero 2019 02 27 Angulimala Maha Rahatan wahanse01:42:17
4882019/03/05Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-0501:42:17
4892019/03/04අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ00:57:20
4902019/03/03ඔබත් ඉන්නේ දුකින්ද_ දුක නැති කරගන්න මේ දේශනය අසන්න._144p00:53:48
4912019/03/02Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-0200:49:44
4922019/03/02මහා තෙද ඇති මහා බල ඇති වළා ගැබින් මිදුන සඳක් වැනි වූ අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ01:42:17
4932019/03/02Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03- 0201:41:41
4942019/03/01ඔබත් ඉන්නේ දුකින්ද? දුක නැති කරගන්න මේ දේශනය අසන්න.00:53:48
4952019/02/28Ven Welimada Saddhaseela Thero 2019 02 20 Dasa Bala gana pihita Desu Dharmayaka Asiriya Shraddha TV01:37:36
4962019/02/27මහා තෙද ඇති මහා බල ඇති වළා ගැබින් මිදුන සඳක් වැනි වූ අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ01:42:17
4972019/02/26Ven Welimada Saddhaseela Himi 2019 02 26 Pirite Anhas Gena Oaba Dannawada Dharma Desanawa Shradda TV01:31:45
4982019/02/26අමනුෂ්‍ය බිය දුරු කරන, පින බලවත් කරන, ජීවිතය යහපත් කරන, පිරිතේ අනුහස් ගැන ඔබ දන්නවාද?01:31:45
4992019/02/26අමනුෂ්‍ය බිය දුරු කරන, පින බලවත් කරන, ජීවිතය යහපත් කරන, පිරිතේ අනුහස් ගැන ඔබ දන්නවාද?01:31:45
5002019/02/24එපාවීමේ වටිනාකම -වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:21:55
5012019/02/20දසබල ඥාණ මත පිහිටා දෙසූ ධර්මයක අසිරිය01:37:36
5022019/02/202019-02-10 - යොවුන් දහම් සක්මන 2019 - ධර්ම දේශනාව - පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:56:37
5032019/02/20අපි සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දසබල ඥාණ ගැන ඔබ දන්නවාද?03:58:21
5042019/02/20නවම් පුන් පොහෝ දින සදහම් හමුව Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019- 02-1900:53:26
5052019/02/20නවම් පුන් පොහෝ දින සදහම් හමුව Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019- 02-1900:53:26
5062019/02/19නවම් පුන් පොහෝ දින සදහම් හමුව Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019- 02-1900:53:26
5072019/02/18කටගමුව ශ්‍රී මලියදේව රාජ මහා විහාරයේ අසිරිමත් පූජනීයත්වය Ven. Welimada Saddhaseela Thero01:44:18
5082019/02/16රුවන්වැලි මහසෑ වන්දනා - මහමෙව්නාවාසි පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසිල ස්වාමීන් වහන්සේ02:10:02
5092019/02/15Yowun Daham Sakmana 2019-02-10 | Ven Welimada Saddhaseela Thero00:55:36
5102019/02/15YOWUN DAHAM SAKMANA 2019 02 10 Ven Welimada Saddhaseela Thero Sadaham Dharma Desanawa Shraddha TV00:54:43
5112019/02/14වැරදි වලින් මිදෙන ක්‍රම 3,අමනුෂ්‍යයින්ගෙන් ගැලවීම සහ ව්‍යාජ රහතුන්ගෙන් බේරීම.00:06:15
5122019/02/14යොවුන් දහම් සක්මන 2019 | ඔබේ තරුණ ජවය ඔබව ගෙනයන්නේ පිරිහුන ලෝකයට ද?00:55:36
5132019/02/13අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:57:20
5142019/02/12දියුණුවේ දොරටු - යොවුන් දහම් සක්මන 2019 Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-02-1_144p00:55:00
5152019/02/12Ven Welimada Saddhaseela Thero 2019 02 07 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Shraddha TV00:55:09
5162019/02/12Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-02-200:50:07
5172019/02/10ගුරුවරුන් ප්‍රතිපත්තියෙන් පුදන්න Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-02-1000:54:07
5182019/02/10දියුණුවේ දොරටු - යොවුන් දහම් සක්මන 2019 Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-02-1000:55:00
5192019/02/09චෛත්‍යක් ඉදිකර පුජා කිරීමේ ආනිසංස | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:43:21
5202019/02/09Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-02-0901:31:52
5212019/02/09Pilindawachcha Maharahathan Wahanse00:03:42
5222019/02/09රුවන්මැලි මහසෑ වන්දනා Welimada Saddaseela Thero 2019-02-0802:10:02
5232019/02/08දෙමව්පියන්ට ණය ගෙවන්නේ කෙසේද? | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:58:36
5242019/02/08වසලයන් බිහිකරන්න උල්පත වූ දුරකථනය | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:05:15
5252019/02/07දෙවිවරුන් හට ප්‍රියමනාප පිළින්දවච්ඡ මහරහතන් වහන්සේ්‍ | Shraddha Tv00:55:40
5262019/02/06දුකසේ විඳිය යුතු කර්ම විපාක | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:22:37
5272019/02/06නාලක මහරහතන් වහන්සේ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:57:37
5282019/02/05බුදුරජාණන් වහන්සේ පහල වූයේ ලංකාවේ ද ?00:01:24
5292019/02/05කාශ්‍යප බුදු සසුනේ අසිරිය | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:10:16
5302019/02/05වැරදි තිබුණත් ගොඩ යන ක්‍රමයක් | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:33:31
5312019/02/05සාතාගිර හේමවත යක්‌ෂයන් ඇසූ ප්‍රශ්න | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:55:43
5322019/02/04චූල සාරෝපම සූත්‍රය | සාරවත් අරටුව උපමා කොට වදාළ දෙසුම01:41:12
5332019/02/04පිරිහෙන ලෝකයේ නොපිරිහෙන ක්‍රමය01:51:53
5342019/02/04මොකක්ද මේ කඨින පිංකම?01:43:32
5352019/02/04මරණ මංචකයේදී ඊළඟ උපත පෙන්නුම් කරන පෙර නිමිති01:51:52
5362019/02/04විනාඩි දෙකක් අහන්න, ඔබ අප්‍රමාදී වේවි00:02:00
5372019/02/03හදවතේ සොදුරු හුදෙකලාවේ සුවය විඳින ධර්මය Ven. Welimada Saddhaseela Thero 2019-01-2601:43:09
5382019/01/31මහා දුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය01:21:49
5392019/01/26Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/01/26 - 1.00pm | Shraddha TV01:44:01
5402019/01/19කෙනෙක්ගේ ජීවිතය කර්මයෙන් වැසෙන්නේ කෙසේද Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-01-1901:30:32
5412019/01/17මරණ මංචකයේදී ඊළඟ උපත පෙන්නුම් කරන පෙර නිමිති.01:51:52
5422019/01/17මරණ මංචකයේදී ඊළඟ උපත පෙන්නුම් කරන පෙර නිමිති_144p01:51:52
5432019/01/17මරණ මංචකයේදී ඊළඟ උපත පෙන්නුම් කරන පෙර නිමිති01:51:52
5442019/01/16එපාවීමේ වටිනාකම අට්ඨාන ජාතකය ඇසුරෙන්01:21:55
5452019/01/15එපාවීමේ වටිනාකම | කොච්චිකඩේ ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය බුද්ධගයා මහා බෝධි විහාර්සථානයේ පැවති සදහම් දේශනය01:21:55
5462019/01/12එපාවීමේ වටිනාකම - හරියටම කළකිරුනොත් ඒක සසරටම බලපායි Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-01-1202:08:42
5472019/01/12සීලය00:51:46
5482019/01/10රන්කොත් වෙහෙර ගැන ඔබ ඇසිය යුතුම කථාවක් - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:10:27
5492019/01/102018-08-18 - රන්කොත් වෙහෙර අරහන්තක වන්දනාව - පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි04:48:08
5502019/01/09Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/01/09 - 4.30pm | Shraddha TV00:51:45
5512019/01/09පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු සදහම් දේශනය_144p00:00:32
5522019/01/09පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු සදහම් දේශනය00:00:31
5532019/01/08Shraddha TV Dharma Deshana | සියලු දන් පරදන ධර්මදානය01:01:32
5542019/01/07පිළින්දවච්ච මහරහතන් වහන්සේ ගැන00:55:47
5552019/01/06මඩ ගොහොරුවෙන් මතුවන පියුම් Ven.Welimada Saddaseela Thero 2019-01-0601:24:28
5562019/01/06Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/01/01 - 1.00pm | Shraddha TV00:55:46
5572019/01/05Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/01/05 - 1.00pm | Shraddha TV01:26:06
5582019/01/04සියලු දන් පරදන ධර්මදානය ගැන දැනගනිමු._144p01:01:32
5592019/01/04සියලු දන් පරදන ධර්මදානය ගැන දැනගනිමු.01:01:32
5602019/01/02ශ්‍රද්ධා ධර්මදාන සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ වැඩසටහන02:07:29
5612018/12/30මොකක්ද මේ කඨින පිංකම - පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාශීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:43:32
5622018/12/29ඇත්කුණේ වැසූ කපුටා Ven. Welimada Saddaseela Thero 2018-12-2901:14:13
5632018/12/29Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2018/12/29 - 1.00pm | Shraddha TV01:15:16
5642018/12/29සසර ගමනේ කර්ම විපාක - සද්ධා සීල හිමි00:06:58
5652018/12/29නියසිලේ පස් Ven. Wilimada Saddaseela Thero 2018-12-2901:20:08
5662018/12/29වැලිකඩ බන්ධනාගාර රැදවියන් වෙනුවෙන් පවත්වන ලද ධර්ම දේශණාව01:33:31
5672018/12/27බිය තැතිගැනීම් නැති තෙරුවන් සරණ ධජග්ග සුත්රය- Ven. Welimada Saddaseela Thero 25-12-201800:44:17
5682018/12/24පිරිහෙන ලෝකයේ නොපිරිහෙන ක්‍රමය - කළ්‍යාණ මිත්‍ර පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසිල ස්වාමින් වහන්සේ01:51:53
5692018/12/22කඨිනානිසංස දේශනාව, දඹදිව බුද්ධගයාවේදී Ven. Welimada Saddaseela Thero 2018-12- 2200:33:27
5702018/12/21පිරිහෙන ලෝකයේ නොපිරිහෙන ක්‍රමය | Shraddha TV01:51:53
5712018/12/18කෙලෙස් නසන්නට සීලය උපකාරයෙන් -00:53:13
5722018/12/18වසළ සූත්‍රය - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි02:20:22
5732018/12/18නිවැරදිව නවසීවථික හාවනාව වඩමු - පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාශීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:29:32
5742018/12/17ලාභ සත්කාර වලට හසු නොවෙමු - වැලිමඩ සද්ධාශීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:42
5752018/12/16පරාභව සුත්‍රය - මහාමේව්නාවාසි පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාශීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:59:11
5762018/12/15Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2018/12/15 - 1.00pm | Shraddha TV01:59:11
5772018/12/15පිරිහෙන දොරවල් වසාගන්න Ven. Saddaseela Thero 2018-12-1501:01:32
5782018/12/14වසලයන් බිහිකරන්න උල්පත වූ දුරකථනය | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 5000:05:15
5792018/12/14වසලයා ගැන වදාළ දෙසුම - මහාමෙව්නාවාසි පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:48:57
5802018/12/13වසලයා ගැන වදාළ දෙසුම | සම්බුද්ධාලෝකය සදහම් වැඩසටහන01:48:57
5812018/12/13වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:17:48
5822018/12/11ධාතුන් වහන්සේලා පිදීම | Welimada Saddhaseela Thero00:40:10
5832018/12/10චූල සාරෝපම සූත්‍රය - සාරවත් අරටුව උපමා කොට වදාළ දෙසුම01:41:12
5842018/12/10Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2018/12/08 - 1.00pm | Shraddha TV02:20:22
5852018/12/10චූල සාරෝපම සූත්‍රය | සාරවත් අරටුව උපමා කොට වදාළ දෙසුම01:41:12
5862018/12/08උපතින් බ්‍රාහ්මනයෙක් හෝ වසලයෙක් නොවේ Ven. Welimada Saddasela Thero 2018-12-0802:23:59
5872018/12/02වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි - සිත සකසාගමු01:12:01
5882018/11/28පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමින් වහන්සේ - 2018-11-2400:40:47
5892018/11/26ven welimada saddaseela thero සිරි ඉන්දක සමන් සත්බුදු මහා සෑය00:40:47
5902018/11/25Saripuththa maha rahathan wahanse01:37:52
5912018/11/25Ven. Welimada Saddaseela Thero 2018-11-2400:40:47
5922018/11/24Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2018/11/24 - 1.00pm | Shraddha TV01:38:48
5932018/11/24කඨින චීවරය Ven. Welimada Saddaseela Thero 2018-11-2401:39:59
5942018/11/11මතු බුදුවන මෛත්‍රීය බුදුරජාණන් වහන්සේ (bana 3) - Maithriya Buddha - Ven Welimada Saddhaseela Thero02:44:59
5952018/11/04ගණිකාවකගේ සීලය...|00:04:54
5962018/11/04ජීවිත කාලයේ එක් වතාවක් හෝ ඔබත් දේවාලයක පඬුරු ගැටගසා තිබේද..|00:02:58
5972018/11/04මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ සතර අපාය...|00:02:38
5982018/11/03ස්ත්‍රී පුරුෂ වශී බන්ධන හා යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර පිළිබඳ...|00:07:51
5992018/11/03දෙවුලොව යන බිරිඳෑවරු...|00:10:38
6002018/11/03සතර පෝයටම රුවන්වැලි මහ සෑ මළුවේ සිල්ගත් උපාසිකාව(සත්‍ය කතාවක්)00:04:16
6012018/11/03පින්වත්නි ගැලවෙන්ට....|00:05:29
6022018/11/03ඔබ අප සරණ ගිය උත්තමයන් වහන්සේලා.....|00:08:11
6032018/11/01කළ්‍යාණ මිත්‍ර පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසිල ස්වාමින් වහන්සේ පැවැත් වූ ධර්ම දේශනය03:26:47
6042018/11/01ඔබ ඇසුරු කරන්නේ මිත්‍ර‍යෙක්ද? මිත්‍ර ද්‍රෝහියෙක්ද?01:21:10
6052018/10/29මෙත්තානිසංස සූත්‍රය | Meththanisansa Sutta01:17:48
6062018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1800:18:06
6072018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1700:18:06
6082018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1600:18:06
6092018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1500:18:06
6102018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1400:04:37
6112018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1300:18:06
6122018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1200:18:06
6132018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1100:18:06
6142018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1000:18:06
6152018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 0800:20:09
6162018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 0900:20:09
6172018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 0700:20:09
6182018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 0600:20:09
6192018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 0500:03:11
6202018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 0400:19:52
6212018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 0300:19:52
6222018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 0200:19:51
6232018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 0100:19:50
6242018/10/28රන්කොත් වෙහෙරේ මහා අරහන්ත වන්දනාව (4) | Rankoth Vehera Arahantha Vandanava (4)02:05:19
6252018/10/28රන්කොත් වෙහෙරේ මහා අරහන්ත වන්දනාව (3) | Rankoth Vehera Arahantha Vandanava (3)02:31:22
6262018/10/21Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2018/10/20 - 7.00pm | Shraddha TV00:58:40
6272018/10/16මරණින් මතු ජීවිතය තීරණය කරන මේ ජීවිතයේ හැසිරීම - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:21:26
6282018/10/16මාගන්ධිය සුත්‍රය - පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාශීල ස්වාමීන් වහන්සේ02:06:57
6292018/10/15Sawasa Dharma Deshanawa | සවස ධර්ම දේශනාව | 2018/10/14 | Shraddha TV02:06:57
6302018/10/15ධර්ම දේශනය - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:41:41
6312018/10/15සංකිච්ච ජාතකය - මහාමෙව්නාවාසි පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:55:50
6322018/10/12සමණිඳු සිරිත - සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේලා උදෙසා පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාව00:57:30
6332018/10/08ලක්දිව එළිය කළ අරහත් පියසටහන්(මලියදේව මහරහතන් වහන්සේ)01:42:36
6342018/09/30Dharma Deshanaya | ධර්ම දේශනය | 2018/09/30 | Shraddha TV01:41:41
6352018/09/30ඔබ නිවන් දකින්නේ මෛත්‍රී බුදු සසුනේද?පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ02:44:59
6362018/09/29ඔබ නිවන් දකින්නේ මෛත්‍රී බුදු සසුනේද?02:44:59
6372018/09/28පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ ගාල්ල, නෙළුව ජාතික පාසල් ශ්රවණාගාරයේදී පැවති ධර්ම දේශනාව w03:26:47
6382018/09/27පින්වත්නි ගැලවෙන්ට Welimada saddhaseela thero00:05:29
6392018/09/23Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2018/09/23 - 4.30pm | Shraddha TV00:55:49
6402018/09/18දුකසේ විඳිය යුතු කර්ම විපාක Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:19:15
6412018/09/17ඔබ අප සරණ ගිය උත්තමයන් වහන්සේලා00:08:11
6422018/09/11මරණය පෙනි පෙනී සීලය රැකගත් ලක් පොළොවේ නිකෙලෙස් පිය සටහන්...|00:02:15
6432018/09/06ඔබටත් දරු සෙනෙහස අහිමිද ?00:54:07
6442018/09/06කටු ඉඹුල මත ගිනි අඟුරු උඩ කළ පව් විඳවන නිරයේ තතු | දායකත්ව ධර්ම දේශනා00:52:22
6452018/09/05මරණින් මතු ජීවිතය තීරණය කරන මේ ජීවිතයේ හැසිරීම01:21:26
6462018/08/29මරණින් මතු ජීවිතය තීරණය කරන මේ ජීවිතයේ හැසිරීම? | දායකත්ව ධර්ම දේශනා01:21:26
6472018/08/28සිහියෙන් සිටින්න ! හැමතැනම ඇත්තේ සතර අපායට දොරටුයි | දායකත්ව ධර්ම දේශනා01:18:34
6482018/08/27කෙලෙස් දුරු කරගන්න සීලය උදව් කරගන්නේ කොහොමද00:53:13
6492018/08/24ඔබේ කෙලෙස් දුරු කරගන්න සීලය උදව් කරගන්නේ කොහොමද? | දායකත්ව ධර්ම දේශනා | Shraddha TV00:53:13
6502018/08/16සූවිසි දහසක් මහරහතුන් වන්දනාව..00:09:25
6512018/08/14කාශ්‍යප බුදු සසුනේ අසිරිය- Welimada Saddhaseela Swaminwahanse 4201:10:16
6522018/08/14සනීපෙට නිදා ගන්නේ කොහොමද Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 3500:48:22
6532018/08/14ලක්දෙරණේ වැඩසිටි මහරහත් මුනිවරු හරසරින් පුදදෙමු..00:04:44
6542018/08/13ලක්දෙරණේ වැඩසිටි මහරහත් මුනිවරු හරසරින් පුදදෙමු..00:05:44
6552018/08/11රන්කොත් වෙහෙර ගැන ඔබ ඇසිය යුතුම කථාවක්..00:10:27
6562018/07/30ලක්දෙරණේ වැඩසිටි මහරහත් මුනිවරු හරසරින් පුදදෙමු..00:03:19
6572018/07/16Sinhawalokanaya - 10 | සිංහාවලෝකනය - 10 | Welimada Saddhaseela Thero | Shraddha TV | 2018-07-1402:06:41
6582018/07/16සිංහාවලෝකනය 10 - මග නොමග නිවැරදිව දකිනා සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත02:06:41
6592018/06/22Sadaham sawana - කර්මය - පූජණීය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:21
6602018/06/20Sadaham sawana - යසෝධරා උත්තමාවන් වහන්සේ - පූජණීය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:36:40
6612018/06/20Sadaham sawana - මංගල කරුණු - පූජණීය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ02:19:12
6622018/06/19Sadaham sawana - සුගතිගාමී වීම - පූජණීය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:27
6632018/06/1720180615 Ven Welimada Saddhaseela Thero02:31:38
6642018/06/09ධම්මපදයෙන් පිනේ ඇති වැදගත්කම Welimada Saddaseela Thero00:25:54
6652018/06/06බුද්ධ ශාසනයේ බ්‍රහ්ම මන්තරේ Welimada Saddaseela Thero00:18:40
6662018/06/03සසර පින උපදවා ගනිමු Welimada Saddhaseela Swaminwahanse01:22:49
6672018/06/01ඉපදීම දුකකි - Welimada Saddhaseela Swaminwahanse00:21:19
6682018/05/30කර්මය තවත් සවිස්තරව දැනගනිමු Welimada Saddhaseela Swaminwahanse01:04:11
6692018/05/30අසිරිමත් සම්බුදු තෙමඟුල් වර්ණනාව - 04 | Welimada Saddhaseela Thero02:42:10
6702018/05/30අසිරිමත් සම්බුදු තෙමඟුල් වර්ණනාව - 03 | Welimada Saddhaseela Thero02:37:10
6712018/05/30අසිරිමත් සම්බුදු තෙමඟුල් වර්ණනාව - 02 | Welimada Saddhaseela Thero02:50:11
6722018/05/30අසිරිමත් සම්බුදු තෙමඟුල් වර්ණනාව - 01 | Welimada Saddhaseela Thero01:10:18
6732018/05/30දුකසේ විඳිය යුතු කර්ම විපාක Welimada Saddhaseela Swaminwahanse01:22:37
6742018/05/29බියකරුය මේ සසර Welimada Saddhaseela Swaminwahanse00:53:43
6752018/05/26නිවැරදිව වත්පිළිවත් කර සුගතියට යන හැටි Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:51:53
6762018/05/25ස්වර්ණමාලී මහා සෑ රජුන්ගේ අසිරිමත් කථා පුවත Welimada Saddhaseela Swaminwahanse02:19:15
6772018/05/25ඔබ මෙතෙක් නොඇසූ ආදර කතාවක් Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:36:34
6782018/05/25අවබෝධයෙන්ම තෙරුවන් සරණ යමු Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:49:51
6792018/05/23දෙමව්පියන්ට ණය ගෙවන්නේ කෙසේද Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:58:36
6802018/04/04Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2018/04/04 - 8.00pm | Shraddha TV00:46:27
6812018/03/04අසිරිමත් ධාතු විස්තරය 2 කොටස | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 4902:23:01
6822018/03/04අසිරිමත් ධාතු විස්තරය 1 කොටස | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 4803:41:17
6832018/03/04දුකසේ විඳිය යුතු කර්ම විපාක | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 4701:22:37
6842018/03/03තිසරණය හැර අන් සරණක් නොමැත Ven Welimada Saddaseela Thero 2018 03 0301:22:37
6852018/03/03වැරදි තිබුණත් ගොඩ යන ක්‍රමයක් | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 4601:33:31
6862018/03/02සුළු වරදෙහි බිය දකින්න නමුත් පසුතැවීමෙන් වළකින්න | Shraddha TV01:33:31
6872018/03/01සිපිරි ගෙයට දහම් කිරණ Ven Welimada Saddaseelaer Thero 2018-03-0102:36:21
6882018/02/27චෛත්‍යක් ඉදිකර පුජා කිරීමේ ආනිසංස | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 4501:43:21
6892018/02/26පිනක මහිම | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 4401:56:29
6902018/02/23සමගියෙන් ජීවත් වන්නේ කෙසේද? | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 4301:53:26
6912018/02/23කාශ්‍යප බුදු සසුනේ අසිරිය | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 4201:10:16
6922018/02/23සසර පින උපදවා ගනිමු | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 4102:19:22
6932018/02/20උතුම් ජය ශ්‍රී මහා බෝධි වර්ණනාව 2 | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 4002:57:04
6942018/02/20උතුම් ජය ශ්‍රී මහා බෝධි වර්ණනාව 1 | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 3903:29:56
6952018/02/17ධාතූන් වහන්සේලාගේ පරම්පරා කතාව | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 3801:54:53
6962018/02/16සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 3701:56:37
6972018/02/14නාලක මහරහතන් වහන්සේ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 3600:57:37
6982018/02/10සනීපෙට නිදා ගන්නේ කොහොමද? | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 3500:48:22
6992018/02/10සිරි ඉන්දක සමන් සෑ වර්ණනාව | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 3400:53:21
7002018/02/10සාතාගිර හේමවත යක්‌ෂයන් ඇසූ ප්‍රශ්න | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 3300:55:43
7012018/02/05පෙර බුදුවරුන්ගේ කාලවලදී මිනිසුන්ගේ ආයුෂ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 3201:50:56
7022018/02/05මව් පිය ගුණ වරුණ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 3101:28:09
7032018/02/05කුසල් අකුසල් විපාක දෙන හැටි | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 3000:50:41
7042018/02/05සෝතාපන්න වීමේ වැදගත්කම | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 2901:05:15
7052018/02/05ජීවිතේ ඇද ගති ඉවත් කරමු | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 2800:51:53
7062018/02/03කර්මය කෙලෙස සිදුවන්නේද? | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 2700:50:17
7072018/02/03අසිරිමත් ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 2601:40:58
7082018/02/03නිරයේ දුක පිළිබද දැනගනිමු | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 2501:09:12
7092018/02/03සතර අපායෙන් මිදෙමු | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 2400:56:36
7102018/02/03විල්ගම්වෙහෙර මහ සෑ වර්ණනාව | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 2300:42:31
7112018/02/03දෙමව්පියන්ට ණය ගෙවන්නේ කෙසේද? | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 2200:58:36
7122018/02/02Pinwath Daruweku Labannata Kamathi Obata - Ven Welimada Saddaseela Thero | Shraddha TV01:16:55
7132018/01/30නිවන් මග අහුරන ප්‍රශ්න | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 2100:49:23
7142018/01/29නිහතමානී බව සහ කීකරු බව | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 2001:00:26
7152018/01/28විවාහ වීමට බලාපොරොත්තු වන ඔබට | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1900:56:17
7162018/01/28සැබෑ ආදරය ගැන බෞද්ධ විග්‍රහයක් | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1801:22:38
7172018/01/28බියකරුය මේ සසර | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1700:53:43
7182018/01/28ඔබ මෙතෙක් නොඇසූ ආදර කතාවක් | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1601:36:34
7192018/01/28බුද්ධ ශාසනයේ බ්‍රහ්ම මන්තරේ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1501:02:57
7202018/01/27සුචිලෝම යක්ෂයාගේ කථාව | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1400:53:52
7212018/01/27බිය තැතිගැනීම් ඇතිවූ විට කළයුතු දේ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1300:53:55
7222018/01/27කර්මය තවත් සවිස්තරව දැනගනිමු | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1201:04:11
7232018/01/27ලාභසත්කාර ඉදිරියේ පරාජය නොවන්නට | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1100:51:19
7242018/01/27රතන සූත්‍රයෙන් කළහැකි හාස්කම් | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1001:27:38
7252018/01/27කන්ථක අශ්වයාගේ කථාව | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 0900:52:58
7262018/01/27අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 0800:57:20
7272018/01/27නිවරදිව නවසීවථික හාවනාව වඩමු | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 0701:29:32
7282018/01/27පින්වත් දරුවෙකු පතනා ඔබටයි | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 0601:20:01
7292018/01/26අසත්පුරුෂයින් හඳුනා ගනිමූ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 0501:03:08
7302018/01/26පින් කුසල් කළ යුත්තේ ඇයි? | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 0400:26:39
7312018/01/26අවබෝධයෙන්ම තෙරුවන් සරණ යමු | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 0300:49:51
7322018/01/26නිවැරදිව වත්පිළිවත් කර සුගතියට යන හැටි | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 0200:51:53
7332018/01/24සුගතියට යන්න අමාරුයිද? | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:02:18
7342018/01/18අවබෝධයෙන් වත්පිළිවෙත් පුරමු | Shraddha TV00:52:16
7352018/01/17තිසරණයට දිවිපුදා වාසය කරමු | Shraddha TV00:49:51
7362018/01/16විශේෂ ධර්ම දේශනාවක් Ven Welimada Saddaseela Thero 2018-01-1601:10:08
7372018/01/15වත් පිළිවෙත් කිරීමෙන් සිත මෝරවා ගන්න Ven Welimada Saddaseela Thero 2018- 01- 1500:51:53
7382018/01/13තිසරණයට ජීවිතය පූජා කිරීම Ven Welimada Saddaseela Thero 2018- 01-1300:48:17
7392018/01/09ලාභ සත්කාර වලට හසු නොවෙමු | Shraddha TV00:52:42
7402018/01/05සිරි යහනේ කථාව | Shraddha TV00:56:17
7412018/01/01ලාභසත්කාරයො පිරිහේ Ven Welimada Saddaseela Thero 01- 01- 201800:51:19
7422017/12/24මාලුවා වැල සහ වැස්ස Ven Saddhaseela Thero 24-12- 201700:53:52
7432017/12/22කන්ථක විමාන කථාව (කන්ථක අශ්වයාගේ කථාව) Ven Saddaseela Thero 22-12- 201700:52:58
7442017/12/13පැරණි කර්ම, අලුත් කර්ම සහ කර්ම නිරෝධය Ven Saddaseela Thero 15 1 201701:04:11
7452017/12/13Ven welimada saddaseela thero 2017 12 1300:26:39
7462017/12/13බුද්ධ ශාසනයේ බ්‍රහ්ම මන්තරේ Ven Welimada Saddaseela Thero 25 11 201701:02:57
7472017/12/13ධම්මපදයෙන් - පිනේ ඇති වැදගත්කම - Ven. Welimada Saddaseela Thero 13-12-201700:26:39
7482017/11/25බුද්ධ ශාසනයේ බ්‍රහ්ම මන්තරේ Ven. Welimada Saddaseela Thero 25-11-201701:02:57
7492017/11/18සත්පුරුෂ බීජය Ven. Welimada Saddaseela Thero 18-11-201701:03:08
7502017/11/18Ven. Welimada Saddaseela Thero Sharaddha TV 18-11-201701:20:01
7512017/11/11Ven. Welimada Saddaseela Thero Shraddha TV 11-11-201700:53:55
7522017/10/26Venerable Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:02:42
7532017/10/15පැරණි කර්ම, අලුත් කර්ම සහ කර්ම නිරෝධය Ven. Saddaseela Thero 15-1-201701:04:11
7542017/10/10NIKINI POHOYA DINA DARMA DESHANAWA -LEBANON02:19:21
7552017/09/03Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2017/09/02 - 4.30pm | Shraddha TV01:05:48
7562017/08/31දරැවන් නැතිව සිටින විවාහ යුවතිපතින්ට දරැවන් ලැබීමට බෞද්ධ වත් පිලිවෙත් කිහිපයක්....00:07:43
7572017/07/15දුක සේ ගෙවන බියකරු සසර | Shraddha TV00:53:43
7582017/07/06යශෝධරා මහ රහත් තෙරණිය | Shraddha TV01:22:38
7592017/07/03Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2017/07/01 - 4.30pm | Shraddha TV00:49:31
7602017/05/23අරහත් තෙරණිය යශෝධරා | Shraddha TV01:36:34
7612017/05/13රතන සූත්‍රය | දේශනා මාළාව කුණ්ඩසාලේ මහමෙව්නාව | Shraddha TV01:27:38
7622017/04/25ඔබ මෙතෙක් නොඇසු ආදර කථාවක්01:26:24
7632017/04/14Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2017/04/14 - 8.00pm | Shraddha TV00:45:34
7642017/04/03උත්තම මුනි ශ්‍රී ධාතු වන්දනා - දෙවන සදහම් දේශනය 0202:11:46
7652017/03/20උත්තම මුනි ශ්‍රී ධාතු වන්දනා - පලමු සදහම් දේශනය 0101:33:05
7662017/03/11අකුසලයේ අන්තිමයා වෙමු...00:15:01
7672017/02/28කුමක්ද මේ කර්මය? | අසිරිමත් දම්සක | Shraddha TV00:50:17
7682017/02/23Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2017/02/23 - 1.00pm | Shraddha TV00:52:45
7692017/02/15ස්වර්ණමාලී මහා සෑ රජුන්ගේ අසිරිමත් කථා පුවත | Shraddha TV02:19:15
7702017/02/03Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2017/02/03 - 4.30pm | Shraddha TV00:55:11
7712017/01/27Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2017/01/27 - 4.30pm | Shraddha TV00:54:07
7722017/01/02කුසල් අකුසල් විපාක දෙන අයුරු 11 02 2016 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි ( අසිරිමත් දම්සක )01:07:49
7732017/01/02මේ සිත හදා ගන්නේ කවදාද 2015 11 05 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි (අසිරිමත් දම්සක )01:09:50
7742017/01/02නව වසරට නව සැලැස්මක් පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි (අසිරිමත් දම්සක)01:11:42
7752016/12/29Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2016/12/29 - 4.30pm | Shraddha TV00:55:12
7762016/12/17ජීවිතේ ඇද ගති ඉවත් කරමු | Shraddha TV00:51:54
7772016/11/29සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්නේ කෙසේද? | Shraddha TV01:05:15
7782016/11/07සතර අපායෙන් මුදවන සතර ධර්මයන් | Shraddha TV00:53:47
7792016/10/22නිවන් මග අහුරන ප්‍රශ්ණ | Shraddha TV00:49:24
7802016/10/02Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2016/10/02 - 4.00pm | Shraddha TV00:52:34
7812016/08/01හේතුඵල දහම හැඳින්වීම සහ ජරා මරණ පිළිබඳ සදහම් දේශනාව | Shraddha TV00:53:00
7822016/07/20Khandha sanyukthaya | ඛන්ධ සංයුක්තය | 2016/07/20 | Shraddha TV00:36:11
7832016/07/17උඳුවප් පොහොය 2015 උදෑසන | Wap Pohoya 2015, Udasana | 2016/07/17 | Shraddha TV01:38:29
7842016/07/08Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2016/07/08 - 4.30pm | Shraddha TV00:53:15
7852016/07/06Khandha sanyukthaya | ඛන්ධ සංයුක්තය | 2016/07/06 | Shraddha TV00:32:36
7862016/06/17Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2016/06/17 - 4.30pm | Shraddha00:46:21
7872016/05/09Udesana Dharma Deshanawa | උදෑසන ධර්ම දේශනාව | 2016/05/08 | Shraddha TV01:41:16
7882016/04/10Udeshana Dharma Deshanaya | උදෑසන ධර්ම දේශනය | 2016/04/10 | Shraddha TV02:01:28
7892016/04/03Udeshana Dharma Deshanaya | උදෑසන ධර්ම දේශනය | 2016/04/03 | Shraddha TV01:25:21
7902016/04/01Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2016/04/01 - 1.00pm | Shraddha TV00:50:39
7912016/03/28සක්කපඤ්හ සූත්‍රය | Sakkapaknha suthraya | Shraddha TV01:53:26
7922016/03/26අසිරිමත් ජය ශ්‍රී මහා බෝධි වර්ණනාව | Shraddha TV01:40:58
7932016/03/25ධනඤ්ජානි සූත්‍රය | Dhananjani suthraya | Shraddha TV00:48:22
7942016/03/192016/03/19 | විල්ගම්වෙහර ධාතු නිධාන මහෝත්සවය, දම්සභා මණ්ඩපය | Shraddha TV00:43:41
7952016/03/09Dhamma Sermon | අසිරිමත් දම්සක | වළාකුලින් මිදුණු පුන් සඳක් බඳු අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ01:07:31
7962016/03/09යොවුන් සදහම් හමුව | වෙපුල්‌ල පර්වතය ගැන වදාළ දෙසුම​ (අතීත බුදුවරු සතර නමකගේ කාලය තුළ​)01:51:51
7972016/02/29ඛන්ධ සංයුක්තය | උපය සූත්‍රය | පංච උපාදානස්කන්ධය (තෘෂ්ණා - දෘෂ්ටි - මාන වශයෙන්) බැලීම ගැන වදාළ දෙසුම​00:25:33
7982016/02/24Dhamma Sermon | උදෑසන ධර්ම දේශනය​ | කායික​, වාචසික සහ මානසික ක්‍රියා වැරදීමෙන් තමන්ට වෙන අයහපත​01:24:20
7992016/02/22රුවන්මැලි මහා සෑය සහ මහරජු ගාමිණී අභය - අතරමං නොවීමට- නවම් පොහොය -2016- වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:54:36
8002016/02/22අතරමං නොවීමට​... | රුවන්වැලිසෑය හෙවත් ස්වර්ණමාලී මහාසෑය තැනු ගාමිණී අභය රජුගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය​00:54:36
8012016/02/22ඛන්ධ සංයුක්තය | පංච උපාදානස්කන්ධය යනු කුමක්ද​? | පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:31:30
8022016/02/17කාරණපාලී සූත්‍රය | කාරණපාළී බ්‍රාහ්මණයා සහ පිංගියානි බ්‍රාහ්මණයා අතර සිදු වු දහම් සංවාදය01:37:51
8032016/02/17Dhamma Sermon | අසිරිමත් දම්සක | සතර අපායේ බිය දකිමින් අප්‍රමාදීව කුසල් දහම් රැස් කර ගනිමු01:12:46
8042016/02/16සියල්ලෝ කර්මය දායාද කොට වසත් - අසිරිමත් දම්සක - 15/02/2016 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි01:01:00
8052016/02/14Dhamma Sermon | අසිරිමත් දම්සක | කුසල් අකුසල් විපක දෙන හැටි රහතන් වහන්සේලා විස්තර කළ ආකාරය01:08:21
8062016/02/13බුදු ගුණ අනන්තයි - අසිරිමත් දම්සක - 13/02/2016 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි01:10:27
8072016/02/12කුසල් අකුසල් විපාක දෙන අයුරු - අසිරිමත් දම්සක - 11/02/2016 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි01:07:50
8082016/02/09රාජ සූත්‍රය - අසිරිමත් දම්සක - 08/02/2016 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි01:03:33
8092016/02/08වේදනා සංයුක්තය | ආනන්‌ද සූත්‍රය | ආනන්‌ද ස්වාමීන් වහන්සේට ධර්මාවබෝධය වූ ආකාරය ගැන වදාළ දෙසුම​00:24:58
8102016/02/07සිත සනසන භාවනාව - යොවුන් සහම් හමුව - 12/2015 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:13:15
8112016/02/03Dhamma Sermon | අසිරිමත් දම්සක | හේමවත සූත්‍රය | හේමවත යක්‍ෂයාට සහ සාතාගිර යක්‍ෂයාට වදාළ දෙසුම01:09:51
8122016/02/02හේමවත සූත්‍රය - අසිරිමත් දම්සක - 02/02/2016 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:09:46
8132016/02/01පංච උපාදානස්කධය අවබෝධවීම හා මාර්ගඵල - වේදනා සංයුක්තය - 30/01/2016 - පූජණීය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:28:24
8142016/02/01වේදනා සංයුක්තය | අරහන්‌ත සූත්‍රය | රහතන් වහන්සේ ගැන වදාළ දෙසුම​ | රාධ සංයුක්තය ඇසුරින්00:28:24
8152016/01/30ගෝමපිණ්ඩූපම සූත්‍රය - වේදනා සංයුක්තය - 27/01/2016 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:26:44
8162016/01/30අසිරිමත් දම්සක | නාලක සූත්‍රය | මුනිවරයන්ගේ ප්‍රතිපදාව ගැන නාලකට වදාළ දෙසුම | මුනි වතට පැහැදෙත්වා!01:06:53
8172016/01/28මුනිවරයෙකු වන්නේ කෙසේද ? - නාලක සූත්‍රය - අසිරිමත් දම්සක - 28/01/2016 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:08:53
8182016/01/27පඨම නන්දික්කය සූත්‍රය - වේදනා සංයුක්තය - 25/01/2016 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:27:18
8192016/01/24දුරුතු පුන් පොහෝ දා සවස ගිලන්පස පූජාව සහ මහ රහතන් වහන්සේලාගේ ගුණ සිහි කරන අරහන්තක වන්දනාව02:15:19
8202016/01/23මහා අරහන්තක වන්දනාව - දුරුතු පොහොය 2016 - 23/01/2016 - මාලඹේ02:15:19
8212016/01/21චූල මාලුංක්‍යපුත්ත සූත්‍රය - අසිරිමත් දම්සක - 20/01/2016 - පූජනීය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:57:12
8222016/01/19මාර සූත්‍රය - වේදනා සංයුක්තය - 09/01/2015 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:20:47
8232016/01/15කුසල් නොවැඩුවහොත් සිදුවන දේ - පචේතන සූත්‍රය - අසිරිමත් දම්සක - 14/01/2016 - වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි01:01:59
8242016/01/02පඨම රාහුල සූත්‍රය - පන්ච උපාදානස්ඛන්දය - වේදනා සංයුක්තය - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:25:14
8252016/01/02ආනන්ද සූත්‍රය - පන්ච උපාදානස්ඛන්දය - වේදනා සංයුක්තය - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:24:52
8262016/01/02නව වසරට නව සැලැස්මක් - 01/01/2016 - අසිරිමත් දම්සක - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:11:43
8272015/12/22මහා මංගල සූත්‍රය - 20/12/2015 - අසිරිමත් දම්සක - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:10:40
8282015/12/19ජවන රාජ හංසයා - 15/12/2015 - අසිරිමත් දම්සක - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:06:19
8292015/12/13දුතිය ලෝකධම්ම සූත්‍රය - වප් පොහොය 2015 - 13/12/2015 - මාලඹේ - සවස ධර්ම දේශනාව01:22:33
8302015/12/13තතිය කම්ම සූත්‍රය - වප් පොහොය 2015 - මාලඹේ - 13/12/2015 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:38:31
8312015/12/11වුට්ඨි සූත්‍රය - අකාලික මුනිදහම - 05/12/2015 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:09:05
8322015/12/10Dhamma Sermon | අසිරිමත් දම්සක | සසර ගමන බියකරුය | පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:10:39
8332015/11/30Dhamma Discussion | ඉල් පුන් පොහෝ දා සවස ධර්ම සාකච්ඡාව | චරථ භික්ඛවේ චාරිකං | ශ්‍රී:බු:ව: 255901:08:16
8342015/11/26ඉල් පුන් පොහෝ දා උදෑසන ධර්ම දේශනය | කළාර සූත්‍රය | කළාරඛත්තිය ස්වාමීන් වහන්සේ අරභයා වදාළ දෙසුම​02:12:25
8352015/11/25ධර්ම සකච්ඡාව - ඉල් පොහොය 2015 - 25/11/2015 - මාලඹේ01:06:01
8362015/11/25කළාර සූත්‍රය - ඉල් පොහොය 2015 - 25/11/2015 - මාලඹේ - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි02:09:38
8372015/11/21අහෝ මේ සසර කෙතරම් බියකරුද? - අසිරිමත් දම්සක - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:10:04
8382015/11/11Dhamma Sermon | වේදනා සංයුක්තය | ඛන්ධ සංයුක්තය | පුප්‌ඵ සූත්‍රය | මලක් උපමා කොට වදාළ දෙසුම​00:25:58
8392015/11/10වේදනා සංයුක්තය | සත්‌තට්‌ඨාන සූත්‍රය | අවබෝධය ඇති කර ගත යුතු ස්ථාන 7 ගැන වදාළ දෙසුම | 05 කොටස00:25:45
8402015/11/10වේදනා සංයුක්තය | සත්‌තට්‌ඨාන සූත්‍රය | අවබෝධය ඇති කර ගත යුතු ස්ථාන 7 ගැන වදාළ දෙසුම | 04 කොටස00:25:16
8412015/11/08කාරණපාලී සූත්‍රය - නිකිණි පොහොය 2015 - මාලඹේ - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:37:51
8422015/11/06මේ සිත හදා ගන්නේ කවදාද? - අසිරිමත් දම්සක - 2015-11-05 - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:09:50
8432015/11/04Shraddha TV Dhamma Sermon | අසිරිමත් දම්සක | සත්වයා වටා ඇති කර්මය නම් බලවේගයෙන් නිදහස් වීමට​...01:01:03
8442015/11/04වේදනා සංයුක්තය | සත්‌තට්‌ඨාන සූත්‍රය | අවබෝධය ඇති කර ගත යුතු ස්ථාන 7 ගැන වදාළ දෙසුම | 03 කොටස00:26:13
8452015/11/01සිත, කය හා වචනය වැරදුනොත්..- යොවුන් සදහම් හමුව - සැප්තැම්බර් 2015 - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:24:32
8462015/10/23විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව​ | අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේගේ උතුම් ධාතූන් වහන්සේලා ප්‍රදර්ශනය - සයවැනි දිනය00:48:41
8472015/10/20කර්මය - අසිරිමත් දම්සක - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:06:27
8482015/10/18වේදනා සංයුක්තය | සත්‌තට්‌ඨාන සූත්‍රය | අවබෝධය ඇති කර ගත යුතු ස්ථාන 7 ගැන වදාළ දෙසුම | 02 කොටස00:26:19
8492015/10/08වේදනා සංයුක්තය | සත්‌තට්‌ඨාන සූත්‍රය | අවබෝධය ඇති කර ගත යුතු ස්ථාන 7 ගැන වදාළ දෙසුම | 01 කොටස00:26:48
8502015/10/04ධර්මාවබෝධය පිණිස සිත සකසා ගනිමු - යොවුන් සදහම් හමුව-අගෝස්තු - මාලඹේ - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:12:01
8512015/10/01Dhamma Sermon | වේදනා සංයුක්තය | ගොමය පිණ්‌ඩූපම සූත්‍රය | ගොම පිඬ උපමා කොට වදාළ දෙසුම​00:26:45
8522015/09/29Dhamma Discussion | බිනර පුන් පොහෝදා දහවල ධර්ම සාකච්ඡාව | ශ්‍රී:බු:ව: 255901:44:57
8532015/09/21පොතේ ගුරා සමඟින් කෙරෙන අසිරිමත් වු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධාතූන් වහන්සේලාගේ පරම්පරා කථාව​ | (18)06:06:28
8542015/09/20භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලාගේ පරම්පරා කථාව - ශ්‍රී ඝටීකාර මහා සෑ වස්සාන ධර්ම දේශනා (18)06:05:51
8552015/09/19වේදනා සංයුක්තය | ඵෙණ පිණ්‌ඩූපම සූත්‍රය | පෙණ පිඩ උපමා කොට වදාළ දෙසුම00:24:22
8562015/09/13Shraddha TV Dhamma Sermon | වේදනා සංයුක්තය | පුප්‌ඵ සූත්‍රය00:25:52
8572015/09/12පචේතන සූත්‍රය - අසිරිමත් දම්සක - 2015-09-12 - වැලිමඩ සද්ධා සීල හිමි01:09:36
8582015/09/12පහන් පූජාව - (12/09/2015) - ශ්‍රී ඝටීකාර මහා සෑ වස්සාන ධර්ම දේශනා 2015 (12)01:20:30
8592015/09/10Dhamma Sermon | ඝටීකාර මහා සෑ වාර්ෂික වස්සාන පින්කම් මාලාව | කාශ්‍යප බුදු සසුනේ අසිරිය | (8)01:09:27
8602015/09/07Dhamma Sermon | වේදනා සංයුක්තය | නදී සූත්‍රය | නදිය උපමා කොට වදාළ දෙසුම00:27:19
8612015/08/28වේදනා සංයුක්තය | පඨම අරහන්‌ත සූත්‍රය | රහතන් වහන්සේ ගැන වදාළ දෙසුම00:22:02
8622015/08/17Shraddha TV Dhamma Sermon | අසිරිමත් දම්සක | රාජ සූත්‍රය | සොතාපත්ති සංයුක්තය01:08:01
8632015/08/13වේදනා සංයුක්තය | අස්‌සජි සූත්‍රය | ගිලන් වූ අස්සජි තෙරණුවෝට වදාළ දෙසුම00:24:08
8642015/08/01Dhamma Discussion | සවස ධර්ම සාකච්ඡාව | ඇසළ පුන් පොහෝදා | ශ්‍රී:බු:ව: 255901:07:37
8652015/08/01උදෑසන ධර්ම දේශනය | දුක්‍ය ආර්ය සත්‍ය විග්‍රහ කිරීම | ඇසළ පුන් පොහෝදා | ශ්‍රී:බු:ව: 255901:58:48
8662015/08/01වේදනා සංයුක්තය | තිස්‌ස සූත්‍රය| ආයුෂ්මත් තිස්ස තෙරණුවෝට වදාළ දෙසුම00:28:21
8672015/07/31ඉපදීම දුකකි - උදෑසන ධර්ම දේශනාව - අැසල පොහොය 2015 - මාලඹේ - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:55:01
8682015/07/25වේදනා සංයුක්තය | ආදිත්ත සූත්‍රය | ගිනි ගැනීම (පංච උපාදානස්කන්ධය) ගැන වදාළ දෙසුම00:21:56
8692015/07/19වේදනා සංයුක්තය | පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි ඇති ඇල්ම දුරු කිරීමෙන් සිත පිරිසිදු කර ගනිමු00:24:49
8702015/07/09වේදනා සංයුක්තය | පඨම (පළවැනි) නන්‌දික්‌ඛය සූත්‍රය | ඇල්ම දුරු කිරීම ගැන වදාළ දෙසුම00:27:13
8712015/07/06වේදනා සංයුක්තය | භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි නොසැලෙන චිත්තප්‍රසාදය ඇති කර ගනිමු00:25:22
8722015/06/21Shraddha TV Dhamma Sermon | වේදනා සංයුක්තය | භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දසබල ඥාන00:25:38
8732015/06/11වේදනා සංයුක්තය | සංක්ෂේපයෙන් කීවොත් පංච උපාදානස්කන්ධයෝ ම දුකකි00:23:40
8742015/05/30ධාතු වංශකතාව - සයුරෙන් එතෙර සදහම් දේශනා (30/05/2015)02:00:46
8752015/05/21වේදනා සංයුක්තය | හේතු සූත්‍රය | හේතුව අනිත්‍ය වෙන කොට ඵලයද අනිත්‍ය වේ00:19:36
8762015/05/14වේදනා සංයුක්තය | ඡන්‌දරාග සූත්‍රය | පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි ඇති ඡන්‌දරාගය දුරු කරමු00:23:35
8772015/05/06වේදනා සංයුක්තය | භාර සූත්‍රය | පංච උපාදානස්කන්ධය නැමැති බරෙන් නිදහස් වෙමු00:22:03
8782015/04/29වේදනා සංයුක්තය - නකුලපිතු සූත්‍රය - 2 කොටස (කය ලෙඩ වෙද්දී, සිත ලෙඩ කර නොගනිමු)00:29:33
8792015/04/22වේදනා සංයුක්තය - නකුලපිතු සූත්‍රය - 1 කොටස (කය ලෙඩ වෙද්දී, සිත ලෙඩ කර නොගනිමු)00:25:36
8802015/04/15Dhamma Sermon - වේදනා සංයුක්තය - අනාත්ම වු පංච උපාදානස්කන්ධය00:23:20
8812015/04/09වේදනා සංයුක්තය - ඛන්ධ සංයුක්තය - විඤ්ඤාණ උපාදානස්කන්ධය00:23:09
8822015/04/09Shraddha TV Dhamma Sermon - වේදනා සංයුක්තය - ඛන්‌ධ සූත්‍රය00:24:24
8832015/04/09වේදනා සංයුක්තය - පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය, දුක වශයෙන් බැලීම00:25:02
8842015/03/19වේදනා සංයුක්තය - පංච උපාධානස්කන්ධය විස්තර වශයෙන් විදර්ශනා කිරීම00:24:49
8852015/03/04වේදනා සංයුක්තය - ඛන්ධ සංයුක්තය - සංඛාර උපාදානස්කන්ධය00:27:04
8862015/01/21Dhamma Sermon - වේදනා සංයුක්තය - චිත්ත සංයුක්තය - චිත්ත ගෘහපතිතුමා00:28:06
8872015/01/21වේදනා සංයුක්තය - ඛන්ධ සංයුක්තයේ ඇතුළත් පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ උතුම් සූත්‍ර දේශනා - 01 කොටස00:24:51
8882015/01/14Shraddha TV Dhamma Sermon - වේදනා සංයුක්තය - ඤාණ සූත්‍රය00:28:52
8892015/01/07Shraddha TV Dhamma Sermon - සළායතන සංයුක්තය - පාතාල සූත්‍රය00:27:00

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.