ගලතර ධම්මරක්ඛිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/09අැසේ අනිත්‍ය ව්ග්‍රහය - Ven Galathara Dhammarakkitha Thero (සුවපත් සිත )00:48:50
22020/07/03සක්කාය දිඨිට්ය දුරැකිමේ මාර්ගය Ven Galathara Dhammarakkitha Thero ( සුවපත් සිත )00:47:03
32020/07/02ස්පර්ශ නිරෝධය. ගලතර ධම්මරක්ඛිත හිමි01:06:30
42020/07/02නිදහස් වෙන්න Ven Galathara Dhammarakkitha Thero ( සුවපත් සිත )00:23:24
52020/06/27ස්පර්ශ නිරෝධය - Ven Galathara Dhammarakkitha Thero ( සුවපත් සිත )01:06:30
62020/06/19ඇසේ යථාර්ථය ව්ග්‍රහය - Ven Galathara Dhammarakkitha Thero ( සුවපත් සිත )01:49:53
72020/05/27සය ආයතනයාගේ පහල වීම ජාතියයි, Ven Galathara Dammarakkhitha Thero, Kusal Arana, (කුසල් අරණ)00:47:10
82020/05/27රූපයේ යතාර්ථය, හේතුඵල නිරෝධ ධර්ම තාවයට අනුව පහදා දීම, Ven Galathara Dammarakkhitha Thero, Kusal A00:10:40
92019/03/21Moliya-Phagguna Sutta - මොළිය ඵග්‌ගුන සූත්‍රය - (ස.යු. නිකාය) - 2019-03-2001:17:53
102018/12/1515-DEC-2018 - Dhamma Deshana by Dhammarakkitha thero00:48:45
112018/12/15Dhamma Deshana01:12:21
122018/12/15අතීත, වර්තමාන, අනාගත උපාධානස්කන්ධයන් හදුනාගැනීම හා එයින් මිදීම | 2018.12.1500:50:37
132018/12/0418-AUG-2018 - Dhamma Deshana by Dhammarakkitha thero00:55:27
142018/12/012018 - 11 - 30 පූජ්‍ය ගලතර ධම්මරක්ඛිත හිමි - Ven Galathara Dhammarakkhitha thero00:57:36
152018/10/29කඨින පුණ්‍යානුමෝදනාව 201801:00:31
162018/09/12පූජ්‍ය ගලතර ධම්මරක්ඛිත හිමි 2018 06 26 Ven Galathara Dhammarakkhitha thero01:00:58
172018/08/18සුත්ත නිපාතයේ, කප්ප මානවක හට වදාළ දහමින් - 2018-8-1800:55:51
182018/07/22හේතුඵල නිරෝධය - Ven. Galathara Dhammarakkhitha Thero00:47:55
192018/06/17ස්පර්ශ නිරෝධය - 2018.06-1701:25:08
202018/04/29නොපවතින බව, දැන දැකගන්න පහසු මගක්... මහා සලායතනික සුත‍්‍රය ඇසුරින් | 2018-01-2000:59:14
212018/04/29සත්‍යාවබෝධය යනු, හේතු ඵලයන්ගේ නිරෝධය දැකීමයි! | 02 වෙනි කොටස - 2018.04.2101:04:26
222018/03/1817- MARCH -2018 | Dhamma Deshana at Polhenwatta - Ven Dhammarakkitha thero01:13:09
232018/03/17උදායි සුත‍්‍රය - සංයුක්ත නිකාය | 2018-03-1701:13:09
242018/01/272017-DEC පූජ්‍ය ගලතර ධම්මරක්ඛිත තිස්ස හිමි00:51:00
252018/01/2120-JAN-2018 - Galathara Dhammarakkitha Thero - Dhamma Discussion01:13:27
262018/01/06Galathara Dhammarakkhita Thero - ආර්ය සම්මාදිට්ටිය ( සමිද්‌ධි ලොකපඤ්‌හ සූත්‍රය )00:52:25
272017/12/1716-DEC-2017 Sabbe Dhamma Anaththa - By Dhammarakkitha thero00:51:14
282017/12/17Kisagothamiya arambaya - Dhamma Deshana01:30:16
292017/12/16Sabbe Dhamma Anaththa - 2017-12-1600:51:14
302017/12/0826-SEP-2017 - Dhamma Discussion by Galathara Dammarakkitha thero.01:07:22
312017/12/043-JUN-2017 Palasa Sutta - Sanyutta Nikaya by Galathara Dhammarakkitha Thero01:21:25
322017/06/15Palasa Sutta - Sanyutta Nikaya by Galathara Dhammarakkitha Thero01:21:25
332017/03/05Rohitassa Sutraya asurin - Dhamma Sacachcha01:20:17
342017/02/06Unnabha Brahmana Sutta - Sanyutta Nikaya 2017-02-0401:12:17
352017/02/06Dhamma Sacachcha at Aggona 2017-02-0501:56:46
362017/02/06Dhamma Deshana at Aggona 2017-02-0501:04:36
372016/11/15Dhamma Deshana at Dubai by Ven. Galathara Dhammarakkitha thero01:41:23
382016/10/02Atammama Sutta I Sanyutta Nikaya by Ven. Galathara Dhammarakkhitha Tissa Thero01:01:14
392016/09/11Majja Sutta Sakachcha - Anguttara Nikaya by Ven Galathara Dhammarakkitha Tissa Thero01:01:45
402016/08/28Majji Sutta Sakachcha | Anguttara Nikaya by Ven. Galathara Dhammarakkitha Tissa Thero01:01:45
412016/06/12Ven Siyabalapitiye Buddharakkitha & G. Dhammarakkitha Thero Dubai 201601:48:37
422016/05/30Suthawantha Sutta | Samyutta Nikaya Dhamma Sakachcha01:42:49
432016/04/15Chathuthatha Nibbana Sutta I Khuddaka Nikaya by Ven Galathara Dhammarakkhitha Tissa Thero00:44:12
442016/03/09Chathuthatha Nibbana Sutta I Khuddaka Nikaya by Ven. Galathara Dhammarakkhitha Tissa Thero00:44:12
452015/12/3169. Ven Galathara Dhammarakkhitha Thero - Vajira Sutta SN - 24a Sep201500:51:06
462015/04/272015-MAR-29 - Dhamma Sakachcha - Ven. Galathara Dhammarakkhita Thero01:01:37
472015/04/05(2015-MAR-28) - Ven. Galathara Dhammarakkhita Thero01:01:27
482015/03/07(Feb-2015) Ven. Galathara Dhammarakkhita Thero - Dhamma Deshana Swadeshiya Sewaya00:42:16
492015/01/06Samyutta Nikaya-Kachchana Goththa Sutta by Ven. Galathara Dhammarakkitha (27-12-2014)01:22:16
502014/10/15Dhamma Discussion - (28 - 09 - 2014) By Ven. Galathara Dhammarakkhita Thero01:03:33
512014/10/04Dhamma Discussion (27 / 9 / 2014) by Ven. Galathara Dhammarakkhita Thero01:12:04
522014/01/03166. Ven Galathara Dhammarakkhitha Thero - 30p Jul1300:50:10
532011/05/11Meditation & Contemplation, Ven. S. Budharakkhitha & Ven. G. Dhammarakkhita, 2011-02-1901:57:43
542011/05/11Meditation & Contemplation, Ven. S. Budharakkhitha & Ven. G. Dhammarakkhita, 2011-02-17 Afternoon01:56:41
552011/05/11Meditation & Contemplation, Ven. G. Dhammarakkhita, 2011-02-11 @Breakfast00:56:52

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.