කරඬුලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ධම්මගවේසී හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/02/17සම්මා දිට්ඨිය : දුක අවබෝධයට01:42:05
22019/02/17ආහාරය කුමකටද ?01:11:38
32019/01/21Ven Dhammagawesi Therun Wahanse01:37:09
42019/01/21Ven Dhammagawesee Therun Wahanse Karandulena Dhamma Saakachchawa01:25:51
52019/01/21Ven Dhammagawesi Thero Karandulene Aana Paana Sathiya00:46:13
62019/01/21Ven Dhammagawesi Thero THE HAPPINESS00:51:33
72019/01/21Ven Dhammagawashi Thero Dharmaya Jeewithayata Galapeema Part 0200:16:13
82019/01/20Ven Dhammagawashi Thero Niyama Athahareema Part 0200:13:26
92019/01/20Ven Dhammagawashi Thero Niyama Athahareema Part 0100:18:21
102019/01/20Ven Dhammagawashi Thero Niyama Atha Hareema00:14:16
112019/01/20Ven Dhammagawashi Thero Kamayata Ladibawa00:05:06
122016/04/08Ven Dhammagawashi Thero - Kamayata Ladibawa00:05:06
132016/04/08Ven Dhammagawashi Thero - Niyama Atha Hareema00:14:16
142016/04/08Ven Dhammagawashi Thero - Niyama Athahareema Part 0100:18:21
152016/04/08Ven Dhammagawashi Thero - Dharmaya Jeewithayata Galapeema Part 0200:16:12
162016/04/08Ven Dhammagawashi Thero - Dharmaya Jeewithayata Galapeema Part 0100:26:23
172016/04/08Ven Dhammagawashi Thero - Niyama Athahareema Part 0200:13:26
182016/04/08Ven Dhammagawashi Thero - Dharmaya Jeewithayata Galapeema Part 0300:07:01
192016/04/08Nivanata Maga00:25:21
202016/04/08Mind01:04:20
212015/09/13ධර්මය අපගේ ජීවිතයට ගලපන්නේ කෙසේද ?00:50:18
222014/06/08Ven Dhammagawesee Therun Wahanse - Karandulene - Aana Paana Sathiya00:46:13
232014/06/06Ven Dhammagawesee Therun Wahanse Karandulena Dhamma Saakachchawa01:25:51

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.