මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/20සක්කාය දිට්ඨිය සහ ආත්ම සංකල්පය00:21:20
22019/09/20පින සහ කුසලය00:28:40
32019/09/20සෝතාපන්න වීම සහ ඵල සමාපත්තිය00:43:35
42019/09/20නිබ්බානං පරමං සුඛං00:28:56
52019/09/20අරණ්‍යගත වීම 2 - වනගත වීම සහ කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම00:15:27
62019/09/20අරණ්‍යගත වීම 1 - බුදුන් වහන්සේ වනගත වන්න කීවේ ඇයි ?00:08:20
72019/09/20අරහත් ඵලය සහ නිරෝධ සමාපත්තිය - අතිපුජ්‍ය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි00:40:35
82019/09/20ව්නයක් ඇති රටක් - අතිපුජ්‍ය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි00:16:23
92019/03/16"සංඛාර"- අතිපූජනීය වජිරබුද්ධි මහ තෙරුණුවෝ.00:35:14
102019/02/10"විනයක් ඇති රටක්"- අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ.00:16:23
112018/12/16අරහත් ඵලය සහ නිරෝධ සමාපත්තිය00:40:35
122018/12/13පින සහ කුසලය00:28:40
132018/12/11සම්මා සමාධිය00:34:26
142018/12/05සෝතාපන්න වීම සහ ඵල සමාපත්තිය00:43:35
152018/12/01සක්කාය දිට්ඨිය සහ ආත්ම සංකල්පය00:21:20
162018/11/30ප්‍රබුද්ධ සමාජය සහ බෞද්ධ දර්ශනය00:34:26
172018/11/29නිබ්බානං පරමං සුඛං00:28:56
182018/11/27බුද්ධ දේශනාව අසුභවාදීද...?00:29:10
192018/11/21අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 0500:26:08
202018/11/18ආත්ම සංකල්පය සහ බුද්ධ දේශනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ තෙරුණුවෝ00:19:22
212018/11/15අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග- 0400:24:38
222018/11/13Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි00:25:59
232018/11/13Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි 200:25:43
242018/11/13අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero 300:17:20
252018/11/11නිවන් දකින්නේ මෙහෙමයි.00:41:51
262018/11/05බුදුන් වදාළ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවය00:25:43
272018/10/29ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු- 0100:25:59
282018/10/23අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග- 0300:18:17
292018/10/16කාටත් ආනිසංශ ලැබෙන බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව00:29:05
302018/10/07අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 0200:17:20
312018/08/27නිවන්මග සහ පටිච්චසමුප්පාදය00:14:01
322018/08/19නිවන්මග සහ අභිධර්මය00:17:23
332018/08/04එකම නිවන් දොරටුව, මහා සතිපට්ඨාන භාවනාව00:27:04
342018/07/14නිවන් මග සහ මෛත්‍රී භාවනාව00:30:04
352018/06/06බුද්ධ ශාසනය අයිති කාටද?00:13:50
362018/05/28ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ00:35:29
372018/05/28අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි තෙරුණුවන්ගේ ගවේශනාත්මකවූත්,00:40:55
382018/05/16අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග00:40:55
392018/05/07භික්ෂුවගේ උරුමය00:12:37
402017/12/11ආරණ්‍යගතවීම01:12:58
412017/12/01කාටත් නිවන් දැකිය හැකි සතිපට්ඨාන භාවනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ00:36:27
422017/11/12ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ00:35:29
432017/10/10ආරණ්‍යගතවීම 05 - වනගතවීම, ගුරුවරයා සහ නිවන.00:18:34
442017/10/05ආරණ්‍යගතවීම 04 - වනගතවීම සහ සතිපට්ඨානය වැඩීම00:14:11
452017/09/30ආරණ්‍යගතවීම 03 - වනගතවීම සහ ශීලයේ පිහිටීම00:16:30
462017/09/26ආරණ්‍යගතවීම 02 - වනගතවීම සහ කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම.00:15:27
472017/09/20ආරණ්‍යගතවීම 01 - බුදුන් වහන්සේ වනගත වන්න කීවේ ඇයි?00:08:20
482017/05/23සෝතාපන්න වෙන්නේ බණ අසාද?00:33:16
492017/04/16චේතෝවිමුක්තිය - Chethovimukthiya00:19:45
502017/03/26රහත්බව හඳුනා ගැනීම - ඡබ්බිසොධන සූත්‍රය ඇසුරින්00:28:50
512017/03/11"සෝතාපන්නවීම" - සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින් කල ධර්ම විවරණය00:18:46
522017/02/13පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදීම00:25:37
532017/01/14භාවනාවෙන් තොරව නිවන් දැකිය හැකිද?00:40:57
542016/12/04පිරිත සහ බුද්ධ දේශනාව00:25:50
552016/10/18බෞද්ධකම?00:33:01
562016/08/14අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද? Are there any Arahants living today?00:23:17
572016/08/14අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද? Are there any Arahants living today?00:23:17
582016/02/09පැතිකඩ - Sirasa TV - February 9, 201600:26:33
592015/05/03දහම් ගුණ - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:15:25
602015/05/03දාන - සීල - භාවනා - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:11:03
612015/05/03චතුරාර්ය සත්‍යය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:10:51
622015/05/03සඟ ගුණ - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:23:04
632015/05/03ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi00:18:46
642015/05/03දහම් ගුණ - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:15:25
652014/11/25ශ්‍රද්ධාව : අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero01:57:47
662014/11/25සදහම් මග : අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero02:01:11
672014/11/25ලෝකය : අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero01:51:31
682014/11/24බුද්ධ ශාසනය : අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero01:52:38
692014/11/24භාවනා කල යුත්තේ අැයි ? - Why meditate? - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි00:34:38
702014/11/18බුදු ගුණ - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:23:32

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.