මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/08නිවන බුදු බණ - 134 Most Ven.Madihe Pannaseeha Maha Nayaka Thero - 2019.09.08 - 05.00  පූජ්‍ය මඩිහේ00:41:29
22019/05/11මඩිහේ මහා නාහිමි ගුණ සුවඳ - Ven Madihe Pannaseeha Thero00:14:56
32019/04/25Ven Madihe Pannaseeha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:56:49
42019/01/06103. Madihe Pannasiha Gunasamaru - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:01
52018/10/05බෝධිරාජ කුමාර සූත්‍රය - ධර්මදේශණය - අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහ නායක හිමි00:55:40
62018/08/31පිරිත් අනුශාසනාව00:09:24
72018/08/10පන්සිල් රැකීම සහ සියළු පව් නොකිරීම - අති පූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහ නාහිමි00:50:36
82018/08/01‘Mara Thajaniya Sutta’ by Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero00:59:51
92018/08/01‘Sabba Papassa Akaranan’ by Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero00:50:31
102018/08/01‘Manawa Pihitawu Sitha’ by Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero01:00:56
112018/08/01‘Karmaya saha Punarbawaya’ by Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero00:56:51
122018/08/01'How to Do Desana' by Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero00:59:51
132018/06/11Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Nayaka Thero00:57:35
142018/06/11Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Nayaka Thero00:54:06
152018/03/21සිත නිවන බුදු බණ - 06 Ven.Madihe Pannaseeha Maha Nayaka Thero-2018.03.21-05.00 මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ නාහිමි00:38:12
162018/02/15අතිපූජනීය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානාහිමි Most Venerable Madihe Pannasiha Nahimi00:17:58
172017/02/18Pinbara Udesana (පින්බර උදෑසන) | 2017-02-18 | 8.30 AM (අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහ නාහිමි)00:48:20
182016/11/27මඩිහේ මහානායක හාමුදුරුවෝ 4 Madihe Pannaseeha Mahanayaka Thero 400:06:46
192016/11/27මඩිහේ මහානායක හාමුදුරුවෝ 3 Madihe Pannaseeha Mahanayaka Thero 300:05:03
202016/11/27මඩිහේ මහානායක හාමුදුරුවෝ 2 Madihe Pannaseeha Mahanayaka Thero 200:13:44
212016/08/07මඩිහේ මහානායක හාමුදුරුවෝ Madihe Pannaseeha Mahanayaka Thero00:15:13
222015/01/13Sadaham Sawana - Dharma Deshana - Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero00:59:32
232013/05/0911. Ven Madihe Pannasiha Gunasamaranaya - Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:00
242013/03/3131. Most Ven Madihe Pannaseeha Thero 20 Sep1100:40:46
252013/03/3121. Most Ven Madihe Pannaseeha Thero 28 Aug1100:43:47
262012/12/01DHARMA DESHANA-87 ven.Madihe Pannasiha Thero00:55:47
272012/12/01DHARMA DESHANA-88 ven.Madihe Pannasiha Thero00:48:55
282012/12/01DHARMA DESHANA-86 ven.Madihe Pannasiha Thero00:57:32
292012/11/22DHARMA DESHANA-85 ven.Madihe Pannasiha Thero00:35:54
302012/11/22DHARMA DESHANA-84 ven.Madihe Pannasiha Thero00:58:58
312012/11/22DHARMA DESHANA-83 ven.Madihe Pannasiha Thero00:57:11
322012/11/21DHARMA DESHANA-82 ven.Madihe Pannasiha Thero00:52:02
332012/11/21DHARMA DESHNA-81 ven.Madihe Pannasiha Thero00:54:03
342012/07/29කර්මය හා පුනර්භවය00:48:58
352011/04/25Awmangalothsawaya (Funeral) of Madihe Pannasiha Mahanayake Thero01:01:35
362011/01/22Venerable Madihe Pannasiha Mahanayaka Thero's 7th Anniversary Alms Giving Dana 12 Sep 201001:21:58
372010/09/27Ven Madihe Pannaseeha Nayaka Swaminwahanse00:04:37
382009/04/19Awmangalothsawaya (Funeral) 6 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:00
392009/04/19Awmangalothsawaya (Funeral) 7 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:01:35
402009/04/19Awmangalothsawaya (Funeral) 5 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:01
412009/04/18Awmangalothsawaya (Funeral) 4 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:00
422009/04/18Awmangalothsawaya (Funeral) 3 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:00
432009/04/18Awmangalothsawaya (Funeral) 2 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:01
442009/04/18Awmangalothsawaya (Funeral) 1 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:00

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.