මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/241978 වර්ෂයේ පැවැති ධර්ම දේශනය මානව පිහිටිවු හිත Ven-Madiye pannaseeha thero Daham Asapuwa00:59:19
22020/05/19බුද්ධ චරිතය - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ01:02:12
32020/05/19භාවනා අනුසාසනය - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ00:18:05
42020/05/02මිනිහා හදා රට හදමු - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ00:55:47
52020/05/02නුවණැත්තා - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ01:00:17
62020/05/02Vajirarama Katina Pinkama 2002 - Most Venerable Madihe Pannaseeha Mahanayaka Thero00:19:36
72020/04/30බොධිරාජ කුමාර සූත්‍රය - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ00:57:11
82020/04/30මාර තජ්‍ජනීය සූත්‍රය - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ00:57:32
92020/04/30කර්මය හා පුනර්භවය - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ00:54:03
102020/04/29පංච සීල ප්‍රතිපත්තිය - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ00:48:55
112020/04/29තුන් සූත්‍ර අනුසාසනාව - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ00:12:31
122020/04/29පන්සිල් සමාදන් වීම - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ00:03:26
132020/04/29කොහොමද හොඳ ළමයෙක් වෙන්නේ - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ00:35:53
142020/04/29ධර්ම දේශනය - මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ හිමිපාණන් වහන්සේ00:58:58
152020/03/26අති පූජනීය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහනාහිමි00:53:51
162019/09/23හොඳ ළමයකු වන්නේ කෙසේද? - Bana - Dharmadeshana - Most Ven. Madihe Pangnaseeha Maha Nayaka Thero00:35:22
172019/09/08නිවන බුදු බණ - 134 Most Ven.Madihe Pannaseeha Maha Nayaka Thero - 2019.09.08 - 05.00  පූජ්‍ය මඩිහේ00:41:29
182019/05/11 මඩිහේ මහා නාහිමි ගුණ සුවඳ - Ven Madihe Pannaseeha Thero00:14:56
192019/04/25 Ven Madihe Pannaseeha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:56:49
202019/01/06103. Madihe Pannasiha Gunasamaru - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:01
212018/10/05බෝධිරාජ කුමාර සූත්‍රය - ධර්මදේශණය - අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහ නායක හිමි - ( Bana , Dharma Deshana)00:55:40
222018/08/31පිරිත් අනුශාසනාව00:09:24
232018/08/10පන්සිල් රැකීම සහ සියළු පව් නොකිරීම - අති පූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහ නාහිමි - Bana , Dharma Deshana00:50:36
242018/08/01‘Mara Thajaniya Sutta’ by Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero00:59:51
252018/08/01‘Sabba Papassa Akaranan’ by Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero00:50:31
262018/08/01‘Manawa Pihitawu Sitha’ by Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero01:00:56
272018/08/01‘Karmaya saha Punarbawaya’ by Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero00:56:51
282018/08/01'How to Do Desana' by Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero00:59:51
292018/06/11මාර තජ්ජනීය සූත්‍රය - අති පූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහ නාහිමි - Bana , Dharma Deshana00:57:35
302018/06/11Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Nayaka Thero00:54:06
312018/03/21සිත නිවන බුදු බණ - 06 Ven.Madihe Pannaseeha Maha Nayaka Thero-2018.03.21-05.00 මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ නාහිමි00:38:12
322018/02/15අතිපූජනීය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානාහිමි Most Venerable Madihe Pannasiha Nahimi00:17:58
332017/02/18Pinbara Udesana (පින්බර උදෑසන) | 2017-02-18 | 8.30 AM (අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහ නාහිමි)00:48:20
342016/11/27මඩිහේ මහානායක හාමුදුරුවෝ 4 Madihe Pannaseeha Mahanayaka Thero 400:06:46
352016/11/27මඩිහේ මහානායක හාමුදුරුවෝ 3 Madihe Pannaseeha Mahanayaka Thero 300:05:03
362016/11/27මඩිහේ මහානායක හාමුදුරුවෝ 2 Madihe Pannaseeha Mahanayaka Thero 200:13:44
372016/08/07මඩිහේ මහානායක හාමුදුරුවෝ Madihe Pannaseeha Mahanayaka Thero00:15:13
382015/01/13Sadaham Sawana - Dharma Deshana - Most Ven. Madihe Pannaseeha Maha Thero00:59:32
392013/05/0911. Ven Madihe Pannasiha Gunasamaranaya - Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:00
402013/03/3131. Most Ven Madihe Pannaseeha Thero 20 Sep1100:40:46
412013/03/3121. Most Ven Madihe Pannaseeha Thero 28 Aug1100:43:47
422012/12/01DHARMA DESHANA-87 ven.Madihe Pannasiha Thero00:55:47
432012/12/01DHARMA DESHANA-88 ven.Madihe Pannasiha Thero00:48:55
442012/12/01DHARMA DESHANA-86 ven.Madihe Pannasiha Thero00:57:32
452012/11/22DHARMA DESHANA-85 ven.Madihe Pannasiha Thero00:35:54
462012/11/22DHARMA DESHANA-84 ven.Madihe Pannasiha Thero00:58:58
472012/11/22DHARMA DESHANA-83 ven.Madihe Pannasiha Thero00:57:11
482012/11/21DHARMA DESHANA-82 ven.Madihe Pannasiha Thero00:52:02
492012/11/21DHARMA DESHNA-81 ven.Madihe Pannasiha Thero00:54:03
502012/07/29කර්මය හා පුනර්භවය00:48:58
512011/04/25Awmangalothsawaya (Funeral) of Madihe Pannasiha Mahanayake Thero01:01:35
522011/01/22Venerable Madihe Pannasiha Mahanayaka Thero's 7th Anniversary Alms Giving Dana 12 Sep 201001:21:58
532010/09/27Ven Madihe Pannaseeha Nayaka Swaminwahanse00:04:37
542009/04/19Awmangalothsawaya (Funeral) 6 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:00
552009/04/19Awmangalothsawaya (Funeral) 7 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:01:35
562009/04/19Awmangalothsawaya (Funeral) 5 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:01
572009/04/18Awmangalothsawaya (Funeral) 4 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:00
582009/04/18Awmangalothsawaya (Funeral) 3 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:00
592009/04/18Awmangalothsawaya (Funeral) 2 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:01
602009/04/18Awmangalothsawaya (Funeral) 1 - Madihe Pannasiha Mahanayaka Himi00:10:00

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.