කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/13පූජනීය කපුදූව සිරිගුණාලංකාර නාහිමි00:05:40
22020/06/13කපුදූව සිරිගුණාලංකාර නාහිමි sirigunalankara nahimi00:10:57
32020/03/30සිරිගුණ පහනෙන් සිදු වූ තවත් විශ්මි දෙයක් | Kavinda Vlogs | siri gunalankara thero00:26:18
42019/03/01දියමන්ති පරදන දියසෙන් බලය00:04:27
52017/04/18අතිපූජ්‍ය කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ - Most Ven. Kapuduwe Siri Gunalankara Thero - 400:29:43
62017/04/17අතිපූජ්‍ය කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ - Most Ven. Kapuduwe Siri Gunalankara Thero - 500:01:56
72017/04/17අතිපූජ්‍ය කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ - Most Ven. Kapuduwe Siri Gunalankara Thero - 300:30:09
82017/04/17අතිපූජ්‍ය කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ - Most Ven. Kapuduwe Siri Gunalankara Thero - 200:26:18
92017/04/17අතිපූජ්‍ය කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ - Most Ven. Kapuduwe Siri Gunalankara Thero - 100:17:30
102016/12/24පූජ්‍ය සිරිමත් සිරි ගුණාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ ven siri Gunalankara maha thero තුසිතවාසිඋතුම් දීපේන්00:00:57
112016/07/20Funeral of Ven KAPUDUWE SIRIGUNALANKARA Thero part 0201:04:11
122016/07/20Funeral of Ven KAPUDUWE SIRIGUNALANKARA Thero part 0101:04:11

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.