පැළෑණේ සිරි වජිරඥාණ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/08/19Ven.Ududumbara Lankananda Thero 2018.08.19 - 10.10 උඩුදුම්බර ලංකානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:55:22
22018/06/11සිත නිවන බුදු බණ - 41 Most.Ven.Pelene Siri Vajiragnana Maha Nayaka Thero - 2018.06.11 - 05.0000:41:34
32018/06/07අතිපූජ්‍ය පැළෑණේ සිරි වජිරඥාණ මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේ00:47:27
42018/05/13Ven.Hingure Pannasekara Thero, - 2018.05.13 - 08.00 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්‌වාමීන් වහන්සේ00:45:26
52018/03/24සිත නිවන බුදු බණ - 09 Most Ven. Pelene Vajiragnana Maha Nayaka Thero - 2018.03.24 - 05.0000:45:27
62017/02/13දානය - අතිපූජ්‍ය පැළෑණේ සිරි වජිරඥාණ මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේ00:47:24

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.