පැළෑණේ සිරි වජිරඥාණ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/24දනය පිළිබඳ දේශනය Ven-Pelane Wajiragnana Maha Thero Daham Asapuwa00:49:18
22020/05/07ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රථම ගුවන්විදුලි ධර්ම දේශණය සිදුකල අතිපූජ්‍ය පැලෑණේ සිරි වජිරඤාණ මහනාහිමි00:48:27
32020/02/27Ven.Hingure Panasekara Thero, 2020.02.25 - 20.03 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:10
42020/02/16Ven.Hingure Panasekara Thero - 2020.02.15 - 12.30 The Buddhist Radio හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:56:03
52020/01/05Ven.Hingure Panasekara Thero 2020.01.05 - 20.02 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:03
62018/08/19Ven.Ududumbara Lankananda Thero 2018.08.19 - 10.10 උඩුදුම්බර ලංකානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:55:22
72018/06/11සිත නිවන බුදු බණ - 41 Most.Ven.Pelene Siri Vajiragnana Maha Nayaka Thero - 2018.06.11 - 05.0000:41:34
82018/06/07දානය - අතිපූජ්‍ය පැළෑණේ සිරි වජිරඥාණ මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේ - Bana, Dharma Deshana00:47:27
92018/05/13Ven.Hingure Pannasekara Thero, - 2018.05.13 - 08.00 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්‌වාමීන් වහන්සේ00:45:26
102018/03/24සිත නිවන බුදු බණ - 09 Most Ven. Pelene Vajiragnana Maha Nayaka Thero - 2018.03.24 - 05.0000:45:27
112017/02/13දානය - අතිපූජ්‍ය පැළෑණේ සිරි වජිරඥාණ මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේ00:47:24

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.