හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
10012018/09/30Budu Bana sinhala 16 part 1 of 3 ධර්මය ඇසිය යුත්තේ කෙසේද01:06:56
10022018/09/30Budu Bana Sinhala 14 part 1 ලෝ වැඩ සඟරාව00:15:29
10032018/09/30Budu bana sinhala 14 part 2 ඵල සමාපත්ති මාර්ගය00:43:35
10042018/09/30බුදු බණ සිංහල in London 13; 2 of 4 චතුරාරක්ඛය සහ චුතිය00:45:04
10052018/09/2929/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:06:58
10062018/09/29DOD 148 ආත්ම අර්ථ වි පර අර්ථ වන්න00:00:00
10072018/09/292018 09 29 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:06:57
10082018/09/292018 09 29 දින ආරාමයේ පැවති දේශනාව -Dharmayai Obai04:06:57
10092018/09/29ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව00:20:59
10102018/09/29DOD 147 සත්‍යයෙන් සත්‍ය දකිමු03:01:44
10112018/09/2945 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ යානාව03:42:39
10122018/09/29DOD 146 මුලාවේ වැටීම03:18:01
10132018/09/29DOD 145 ව්‍යාපාර වලින් නිදහස් වන්න00:00:00
10142018/09/29DOD 144 ඔබ පෙලෙන්නේ ඇයි02:39:49
10152018/09/29DOD 143 විශේෂයෙන්ම තරුණ ඔබට02:51:58
10162018/09/28DOD 142 ලෝකය සැපද00:00:00
10172018/09/28DOD 141 කරවිල ටිකක් කෑවොත්03:31:42
10182018/09/28DOD 130 බුදු දහමේ යතාර්ථය03:24:26
10192018/09/28DOD 129 බල්ලෙක් බිහිවේ (රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිවසක දේශනාවක්)04:04:07
10202018/09/28DOD 128 කන බොන පිරිමි සහ බන අහන පිරිමි” ඉන්ද්‍රිය භාවනාව03:34:54
10212018/09/28DOD 51 දින හොරණ ඇතුලත්මුදලි මිස් ගේ ගෙදර බණ (Part 1 & 2)04:00:32
10222018/09/28DOD 127 ඉතාලි රටේ මිලානෝ නගරයේ පැවති දේශනාව02:50:24
10232018/09/2744 - Budu Bana SInhala Sermon ඉපදීම සහ බිංදුව චමින්ද මහතාගේ ගෙදර බණ03:21:27
10242018/09/2743 - Budu Bana Sinhala Sermon අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය ප්‍රසාද් මහතාගේ ගෙදර බණ02:24:51
10252018/09/2742 - Budu Bana Sinhala Sermon ශාන්ත මහතාගේ ගෙදර බණ ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:23
10262018/09/27DOD 53 (09.04.16 දින දේශනාවේ 1 වැනි කොටස) “පදනම බිඳින්න - දෘෂ්ටිය සිඳින්න02:28:12
10272018/09/27DOD 52 ක්ලේශයන්ගේ යතු-ගෑම03:24:20
10282018/09/27DOD 126 ඉතාලි රටේ රොම් නගරයේ පැවති දේශනාව02:18:26
10292018/09/27BBS (-------) ගුණ දකින්න පුරුදු වෙන්න - 2018/09/24 (වහරක දේශනාව)02:28:03
10302018/09/2741 - Budu Bana Sinhala Sermon මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ උපුල් ශාන්ත මහතාගේ උපන්දින ගෙදර බණ02:53:04
10312018/09/27Dharmayai Obai - ඔබත් මී හබකට අසුවෙලාද ඉන්නේ ......00:11:31
10322018/09/27DOD 125 බෙල්ජියම් රටේ පැවති දේශනාව00:00:00
10332018/09/27DOD 124 නොර්වේ රාජ්‍යයේ ඔස්ලෝ නුවර පවතී දේශනාව02:43:49
10342018/09/27DOD 123 වරද කාගේද හා මීයා මැරෙන හැටි03:29:18
10352018/09/27DOD 40 - ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ (2) - ආචාර්‍යවාද සහ අත්තනෝ මත03:30:27
10362018/09/27DOD 122 උපාදානය යලි උපදින්නට රෙද්ද අස්සේ දාගත්ත නයි04:02:11
10372018/09/27DOD 38 - නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:48
10382018/09/27DOD 121 නිවන් කල්කය සහ ගති සංයුක්තිය03:53:09
10392018/09/27DOD 110 සම්බුද්ධ ශාසනය අනාථාගාරයක් නොවේ03:16:57
10402018/09/26DO BBS 5 part 2 of 500:56:04
10412018/09/26Budu Bana Sinhala 50 Dharmayai Obai දන් දීම01:15:02
10422018/09/26DO BBS 5 part 1 of 500:46:21
10432018/09/26DOD 109 දරුබර කොයි මගටද03:43:11
10442018/09/26DOD 108 හරක් ගොඩේ සිංහයෙක්03:22:16
10452018/09/26Budu Bana Sinhala 57 Dharmayai Obai බුදු දහම ප්‍රායෝගිකවීම03:37:17
10462018/09/26Budu bana sinhala 53 09 04 16 දින දේශනාවේ 1 වැනි කොටස පදනම බිඳින්න දෘෂ්ටිය සිඳින්න01:51:05
10472018/09/26Budu bana sinhala 51 2016 04 15 දින හොරණ ඇතුලත්මුදලි මිස් ගේ ගෙදර බණ පළමුවැනි කොටස02:35:13
10482018/09/26Budu Bana Sinhala 37 Dharmayai Obai විමුක්ති සහ මදු ගේ ගෙදර බන03:36:56
10492018/09/26Budu Bana Sinhala 33 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 4 දින03:33:36
10502018/09/26Budu Bana Sinhala 64 Dharmayai Obai තුවාලය01:58:44
10512018/09/26Budu Bana Sinhala 32 Dharmayai Obai අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:26
10522018/09/26Budu Bana Sinhala 35 Dharmayai Obai ගහෙන් බහින්න03:26:36
10532018/09/26Budu Bana Sinhala 47 Dharmayai Obai බෞද්ධ පවුල හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:04:07
10542018/09/26Budu Bana Sinhala 41 Dharmayai Obai මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ උපුල් ශාන්ත මහතාගේ උපන්දින ගෙදර බණ02:53:04
10552018/09/26Budu Bana Sinhala 58 Dharmayai Obai නමෝ බුද්ධාය01:25:18
10562018/09/26Budu Bana Sinhala 55 Dharmayai Obai අතේ දුරෙන් තබා බලන්න03:03:53
10572018/09/26Budu Bana Sinhala 98 Dharmayai Obai යුද්ධයේ ඇරඹුම03:09:20
10582018/09/26DOD 39 - ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ (1)03:42:31
10592018/09/26DOD 107 මටත් පිස්සුද03:36:06
10602018/09/26DOD 37 - විමුක්ති සහ මදු ගේ ගෙදර බන03:36:50
10612018/09/26DOD 106 හම්පඩ ගෝනිකොට් එක02:41:11
10622018/09/26DOD 105 පැවිදි දිවියෙන් සසරින් එතෙරට00:59:54
10632018/09/26DOD 36 - දැකීම සහ බැලීම03:18:03
10642018/09/26DOD 104 වීරයා කවුද03:00:36
10652018/09/26DOD 103 ගෑණු ගතිය03:00:16
10662018/09/26DOD 102 අනිච්ඡා වත සංකාරා02:48:05
10672018/09/26DOD 101 කුකුල් මස් කමුද03:34:17
10682018/09/26DOD 90 දුකට හේතුව03:03:49
10692018/09/2540 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ ආචාර්‍යවාද සහ අත්තනෝ මත03:30:26
10702018/09/25BBS (----) රොන් සොයා - 23/09/2018- ආරාමයේ පැවති දේශනාව (පැවිදි පිංකම දින)02:19:16
10712018/09/25DOD 35 - ගහෙන් බහින්න03:26:36
10722018/09/2539 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ03:42:31
10732018/09/2538 - Budu Bana Sinhala Sermon නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:46
10742018/09/25DOD 34 - සීහ හෙළයා03:42:03
10752018/09/2537 - Budu Bana Sinhala Sermon විමුක්ති සහ මදු ගේ ගෙදර බන03:36:50
10762018/09/25DOD 33 - නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන (4 දින)03:33:36
10772018/09/2536 - Budu Bana Sinhala Sermon දැකීම සහ බැලීම03:18:02
10782018/09/25DOD 32 - අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන.03:22:26
10792018/09/25DOD 89 පිළිකාව02:51:16
10802018/09/25DOD 88 නිවන් මුඛය කාගත් කාමුකයා03:17:12
10812018/09/25DOD 87 තුන් වේල03:10:28
10822018/09/25DOD 86 සස්වාමිකද, අස්වාමිකද03:08:50
10832018/09/25DOD 85 ගැරඬි හැව02:00:59
10842018/09/24සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද part 3 of 301:39:48
10852018/09/24DOD 31 - හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:14:01
10862018/09/24සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද00:45:47
10872018/09/24සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද part 1 of 301:08:02
10882018/09/24මනුස්ස සම්ප්‍රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි12 part 2of 200:57:27
10892018/09/24මනුස්ස සම්ප්‍රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි 12 part 1 of 201:24:00
10902018/09/24බුදුබණ සිංහල in London 13 3 of 4 නිරයද නිවනද01:09:53
10912018/09/24බුදුබණ සිංහල 13 1 of 4 මහත්ඵල මහානිශංස දානය00:40:57
10922018/09/24Budu Bana Sinhala 28 Dharmayai Obai චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:09
10932018/09/24බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 2 of 3100:46:26
10942018/09/24බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 1 of 3100:41:53
10952018/09/24Budu Bana sinhala 6 part 1 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:27
10962018/09/24Budu Bana sinhala 5 part 3 of 501:29:07
10972018/09/24Budu Bana Sinhala 38 Dharmayai Obai නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:48
10982018/09/24බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 3 of 301:06:04
10992018/09/24Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 2 of 300:49:42
11002018/09/24Budu Bana sinhala 5 part 4 of 500:44:03
11012018/09/24Budu Bana Sinhala 36 Dharmayai Obai දැකීම සහ බැලීම03:18:03
11022018/09/24BBS - වාරකන් කාලය - 22/09/2018 (ආරාමයේ පැවති ධර්ම දේශණාව)03:09:51
11032018/09/2424-09-2018 වහරක පන්සලේ දේශනාව02:34:05
11042018/09/24Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 3 of 300:50:52
11052018/09/24Budu Bana sinhala 6 part 3 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:47
11062018/09/24Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 1 of 300:55:58
11072018/09/24Budu Bana sinhala 6 part 2 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:28:11
11082018/09/24Budu Bana sinhala 5 concluding part 5 of 500:58:15
11092018/09/24DOD 84 තිස් එක් ලෝක තල02:40:20
11102018/09/2424/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව02:43:39
11112018/09/242018 09 24 Dharmayai Obai Sermons (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)02:45:30
11122018/09/24ලෝකය නිච්චයි ලෙස ගැනීමෙන් අල්ලන අහකයන නයි - ධර්මයයි ඔබයි00:29:06
11132018/09/24DOD 83 නිවනට යොමුවුණු කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය02:18:10
11142018/09/24DOD 82 කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය පුර්වාරම්භය00:50:49
11152018/09/24DOD 19 ගිහි පුද්ගලයෙකුට සමාදන් විය හැකි සිල් වත් 15ක් සහ ධූතාංග 2ක්00:15:03
11162018/09/24DOD 20 දොළොස් ආකාර පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:35
11172018/09/24DOD 81 දරුවා සහ බුදු දහම03:46:10
11182018/09/24DOD 70 අඟුරු ගොඩේ තැටිය03:39:03
11192018/09/24DOD 69 සම්මා සමාධි භාවනා වැඩසටහන02:09:15
11202018/09/24DOD 68 ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව සජ්ජායනාව00:34:17
11212018/09/24DOD 67 පෙරහැරේ යං03:02:45
11222018/09/23DOD 66 දැන් භාවනා කරමු 202:02:04
11232018/09/2323/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ආරාමයේ පැවති දේශනාව (පැවිදි පිංකම දින)02:30:53
11242018/09/232018-09-23 ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:31:00
11252018/09/23DOD 65 දැන් භාවනා කරමු 101:41:12
11262018/09/23මාගේ බුදුපියාණන් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් කල කැපකිරීම00:05:54
11272018/09/23DOD 64 තුවාලය01:58:44
11282018/09/23Budu Bana Sinhala 43 Dharmayai Obai; අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය; ප්‍රසාද් මහතාගේ ගෙදර බණ02:24:52
11292018/09/23Budu Bana Sinhala 96 Dharmayai Obai රොටි කන හැටි03:44:39
11302018/09/23Budu Bana Sinhala 60 Dharmayai Obai; අරකාවිල සීල වැඩසටහන00:22:20
11312018/09/23Budu bana sinhala 52 ක්ලේශයන්ගේ යතු ගෑම03:24:20
11322018/09/232018 09 23 ආරාමයේ පැවති දේශනාව (පැවිදි පිංකම දින)02:31:00
11332018/09/23ස්කන්ධ විග්‍රහය සහ භව නිරෝධය ධර්මයයි ඔබයි 12 part 2of 200:57:27
11342018/09/23සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද part 3 of 301:39:48
11352018/09/23සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද part 2 of 300:45:47
11362018/09/23සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද part 1 of 301:08:02
11372018/09/2335 - Budu Bana Sinhala Sermon ගහෙන් බහින්න03:26:37
11382018/09/23මනුස්ස සම්ප්‍රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි 12 part 1 of 201:24:00
11392018/09/23Budu Bana Sinhala 61 Dharmayai Obai; ත්‍රිපිටක මහා පූජා00:21:12
11402018/09/23Budu Bana Sinhala 59 Dharmayai Obai; සංකත, අභි සංස්කරණ සහ සංඛාර02:08:38
11412018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 3 of 301:06:04
11422018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 2 of 300:46:26
11432018/09/23Budu Bana Sinhala 26 Dharmayai Obai -නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
11442018/09/23Budu Bana Sinhala 29 Dharmayai Obai - බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:44
11452018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 1 of 3100:41:53
11462018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 1 of 300:41:53
11472018/09/23බුදු බණ සිංහල in London 13; 3 of 4 නිරයද නිවනද01:09:53
11482018/09/2334 - Budu Bana SInhala Sermon සීහ හෙළයා03:41:51
11492018/09/23බුදු බණ සිංහල in London 13; 2 of 4 චතුරාරක්ඛය සහ චුතිය00:45:04
11502018/09/23Budu Bana Sinhala 99 Dharmayai Obai “පිරිමියා”03:08:21
11512018/09/23බුදු බණ සිංහල 13; 1 of 4 මහත්ඵල මහානිශංස දානය00:40:57
11522018/09/23Budu Bana Sinhala 98 Dharmayai Obai “යුද්ධයේ ඇරඹුම”03:09:20
11532018/09/23Budu Bana Sinhala 96 Dharmayai Obai රොටි කන හැටි03:44:39
11542018/09/2333 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන03:33:32
11552018/09/23DOD 63 සෝතාපන්න වී විවාහ වන්න02:55:06
11562018/09/23Budu Bana English 05 I found happiness Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0501:43:22
11572018/09/23Budu Bana Sinhala 68 Dharmayai Obai; ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව සජ්ජායනාව00:34:16
11582018/09/23Budu Bana Sinhala 64 Dharmayai Obai; තුවාලය01:58:44
11592018/09/23Budu Bana Sinhala 61 Dharmayai Obai; ත්‍රිපිටක මහා පූජා00:21:12
11602018/09/23Budu Bana Sinhala 59 Dharmayai Obai; සංකත, අභි සංස්කරණ සහ සංඛාර02:08:38
11612018/09/2332 - Budu Bana Sinhala Sermon අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:15
11622018/09/23Budu Bana Sinhala 60 Dharmayai Obai; අරකාවිල සීල වැඩසටහන00:22:20
11632018/09/23DOD 62 විසකිරණ සහ විශ්වය සුවපත්කිරීම02:59:38
11642018/09/23Budu Bana Sinhala 57 Dharmayai Obai; බුදු දහම ප්‍රායෝගිකවීම03:37:17
11652018/09/23DOD 61 ත්‍රිපිටක මහා පූජා00:21:12
11662018/09/2331 - Budu Bana Sinhala Sermon හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:11:54
11672018/09/23Budu Bana Sinhala 58 Dharmayai Obai; නමෝ බුද්ධාය01:25:18
11682018/09/23Budu Bana Sinhala 56 Dharmayai Obai; වන්දනාව සුරංග මහතාගේ ගෙදර බණ02:50:36
11692018/09/23Budu Bana Sinhala 55 Dharmayai Obai; අතේ දුරෙන් තබා බලන්න03:03:53
11702018/09/23Budu bana sinhala 53 09 04 16 දින දේශනාවේ 1 වැනි කොටස පදනම බිඳින්න දෘෂ්ටිය සිඳින්න01:51:05
11712018/09/23Budu bana sinhala 52 ක්ලේශයන්ගේ යතු ගෑම03:24:20
11722018/09/23Budu bana sinhala 51 2016 04 15 දින හොරණ ඇතුලත්මුදලි මිස් ගේ ගෙදර බණ පළමුවැනි කොටස02:35:13
11732018/09/23Budu Bana Sinhala 50 Dharmayai Obai දන් දීම01:15:02
11742018/09/23Budu Bana Sinhala 48 Dharmayai Obai; මහරහතුන්ගේ අසීමිත කරුණාව රූපරත්න මහතාගේ ගෙදර බණ02:40:49
11752018/09/23Budu Bana Sinhala 47 Dharmayai Obai බෞද්ධ පවුල හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:04:07
11762018/09/23Budu Bana Sinhala 46 Dharmayai Obai ලක්මාල් මහතාගේ ගෙදර බන ප්‍රත්ය සහ පුන්යානුමෝදනා02:42:18
11772018/09/23Budu Bana Sinhala 45 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ 3 යානාව03:42:39
11782018/09/23Budu Bana Sinhala 44 Dharmayai Obai ඉපදීම සහ බිංදුව චමින්ද මහතාගේ ගෙදර බණ03:21:27
11792018/09/23Budu Bana Sinhala 43 Dharmayai Obai; අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය; ප්‍රසාද් මහතාගේ ගෙදර බණ02:24:52
11802018/09/23Budu Bana Sinhala 42 Dharmayai Obai ශාන්ත මහතාගේ ගෙදර බණ ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:28
11812018/09/23Budu Bana Sinhala 41 Dharmayai Obai මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ උපුල් ශාන්ත මහතාගේ උපන්දින ගෙදර බණ02:53:04
11822018/09/23Budu Bana Sinhala 40 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ 2 ආචාර්‍යවාද සහ අත්තනෝ මත03:30:27
11832018/09/23Budu Bana Sinhala 39 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ 103:42:41
11842018/09/23Budu Bana Sinhala 38 Dharmayai Obai නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:48
11852018/09/23Budu Bana Sinhala 37 Dharmayai Obai විමුක්ති සහ මදු ගේ ගෙදර බන03:36:56
11862018/09/23Budu Bana Sinhala 36 Dharmayai Obai දැකීම සහ බැලීම03:18:03
11872018/09/23Budu Bana Sinhala 35 Dharmayai Obai ගහෙන් බහින්න03:26:36
11882018/09/23Budu Bana Sinhala 34 Dharmayai Obai සීහ හෙළයා03:42:03
11892018/09/23Budu Bana Sinhala 33 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 4 දින03:33:36
11902018/09/23Budu Bana Sinhala 32 Dharmayai Obai අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:26
11912018/09/23Budu Bana Sinhala 30 Dharmayai Obai තමර ගේ ගෙදර බන 102:33:47
11922018/09/23Budu Bana Sinhala 29 Dharmayai Obai බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:44
11932018/09/23Budu Bana Sinhala 28 Dharmayai Obai චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:09
11942018/09/23Budu Bana Sinhala 27 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:16:43
11952018/09/23Budu Bana Sinhala 26 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
11962018/09/23Budu Bana Sinhala 25 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 කොටස03:24:15
11972018/09/23Budu Bana Sinhala 24 Dharmayai Obai ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:17
11982018/09/23Budu Bana Sinhala 23 Dharmayai Obai අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:26:18
11992018/09/23Budu Bana Sinhala 22 Dharmayai Obai විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:12
12002018/09/23Budu Bana sinhala 21 බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි02:19:01
12012018/09/23Budu Bana sinhala 20 දොළොස් ආකාර පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:33
12022018/09/23DOD 50 දන් දීම01:15:02
12032018/09/232018 09 22 දින ආරාමයේ පැවති දේශනාව -Dharmayai Obai03:24:42
12042018/09/23Budu Bana Sinhala 109 Dharmayai Obai “දරුබර කොයි මගටද ”03:43:11
12052018/09/23DOD 49 ආදරය සහ සෝතාපන්න වීම03:03:15
12062018/09/23DOD 47 බෞද්ධ පවුල03:04:07
12072018/09/22DOD 48 මහරහතුන්ගේ අසීමිත කරුණාව02:40:49
12082018/09/2222/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon - ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:24:40
12092018/09/222018 09 22 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:24:40
12102018/09/22Prasada Sitha - Niwanata Upadesak00:08:47
12112018/09/22Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 3 of 300:50:52
12122018/09/22Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 2 of 300:49:42
12132018/09/22Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 1 of 300:55:58
12142018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 4 of 400:44:10
12152018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 3 of 400:43:33
12162018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 2 of 400:55:57
12172018/09/22Budu Bana sinhala 18 ඔබ යා යුතු තැන… part 2 of 201:29:12
12182018/09/22Budu Bana sinhala 18 ඔබ යා යුතු තැන… part 1 of 202:19:16
12192018/09/22Budu Bana sinhala 17 දැනගැනීමේ ආශාව part 2 of 201:54:02
12202018/09/22Budu Bana sinhala 17 දැනගැනීමේ ආශාව part 1 of 201:41:45
12212018/09/22Budu Bana sinhala 16 part 3 of 3 අපි අනාථ වෙලා වගේ – සිතට දැනෙනවා02:14:13
12222018/09/22Budu Bana sinhala 16 part 2 of 3 සැපයි සුවයි කය සත් දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු Edited00:58:22
12232018/09/22Budu Bana sinhala 16 part 1 of 3 ධර්මය ඇසිය යුත්තේ කෙසේද01:06:56
12242018/09/22budu bana sinhala 15 සසර ගනුදෙනුව දෙශනා අංක 1 Sasara Ganudenuwa00:46:55
12252018/09/22Budu bana sinhala 14 part 2 ඵල සමාපත්ති මාර්ගය00:43:35
12262018/09/22Budu Bana Sinhala 14 part 1 ලෝ වැඩ සඟරාව00:15:29
12272018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 1 of 400:50:15
12282018/09/22Budu Bana sinhala 7 kayanupassana part 4 of 400:47:35
12292018/09/22Budu Bana sinhala 6 part 3 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:47
12302018/09/22Budu Bana sinhala 6 part 2 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:28:11
12312018/09/22Budu Bana sinhala 6 part 1 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:27
12322018/09/22Budu Bana sinhala 5 part 4 of 500:44:03
12332018/09/22Budu Bana sinhala 5 part 3 of 501:29:07
12342018/09/22Budu Bana sinhala 5 concluding part 5 of 500:58:15
12352018/09/22Budu Bana English 04 Foundation is pina01:56:07
12362018/09/22DOD 46 ප්‍රත්ය සහ පුන්යානුමෝදනා02:42:18
12372018/09/22DOD 45 යානාව03:42:39
12382018/09/2230 - Budu Bana Sinhala Sermon තමර ගේ ගෙදර බන02:33:47
12392018/09/2229 - Budu Bana Sinhala Sermon බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:45
12402018/09/2228 - Budu Bana Sinhala Sermon චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:10
12412018/09/22DOD 44 ඉපදීම සහ බිංදුව03:21:27
12422018/09/2227 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:15:41
12432018/09/22Budu Bana Sinhala 108 Dharmayai Obai “හරක් ගොඩේ සිංහයෙක්”03:22:16
12442018/09/22Budu Bana English 03 Finding true happiness Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0301:07:55
12452018/09/22Budu Bana English 02 Can you become an Arahant Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0203:06:29
12462018/09/22Niwanata Owadan 100:08:11
12472018/09/22DOD 43 අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය02:24:52
12482018/09/2226 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
12492018/09/22Budu Bana English 01 Who is the expert of your life Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0102:00:45
12502018/09/22Budu Bana Sinhala 106 Dharmayai Obai “හම්පඩ ගෝනිකොට් එක”02:41:11
12512018/09/2219/11/17 - Budu Bana English Sermon - Are you standing on a bed of nails?02:50:10
12522018/09/2212/11/17 - Budu Bana English Sermon - Annica vatha Sankara01:51:51
12532018/09/2225 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 කොටස03:24:11
12542018/09/2224 - Budu Bana Sinhala Sermon ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:19
12552018/09/2223 - Budu Bana Sinhala Sermon අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:25:35
12562018/09/2222 - Budu Bana Sinhala Sermon විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:13
12572018/09/2221 - Budu Bana Sinhala Sermon බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි02:18:56
12582018/09/22DO BBS 403:35:21
12592018/09/2218 - Budu Bana SInhala Sermon ඔබ යා යුතු තැන…03:48:28
12602018/09/22DO BBS 5 part 2 of 500:56:04
12612018/09/2220 - Budu Bana Sinhala Sermon දොළොස් ආකාර පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:33
12622018/09/2219 - Budu Bana Sinhala Sermon ගිහි පුද්ගලයෙකුට සමාදන් විය හැකි සිල් වත් සහ ධූතාංග00:15:02
12632018/09/22DO BBS 303:33:37
12642018/09/22DO BBS 5 part 1 of 500:46:21
12652018/09/22DO BBS 203:39:50
12662018/09/22DO BBS 102:43:05
12672018/09/2217 - Budu Bana Sinhala Sermon දැනගැනීමේ ආශාව03:35:47
12682018/09/2216 - Budu Bana Sinhala Sermon සැපයි සුවයි කය සත් දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු04:19:29
12692018/09/22DOD 42 ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:30
12702018/09/22DOD 41 මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ02:53:04
12712018/09/2215 - Budu Bana Sinhala Sermon සසර ගනුදෙනුව දෙශනා අංක00:46:55
12722018/09/2214 - Budu Bana Sinhala Sermon ඵල සමාපත්ති මාර්ගය00:59:03
12732018/09/22DOD 30 තමර ගේ ගෙදර බන02:33:47
12742018/09/22DOD 29 බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:44
12752018/09/21DOD 28 චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:09
12762018/09/21BBE Dharmayai Obai Dont be a rat!01:28:59
12772018/09/21DOD 27 නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:16:43
12782018/09/2113 - Budu Bana Sinhala Sermon මහත්ඵල මහානිශංස දානය03:46:53
12792018/09/21BBE Dharmayai Obai Is it really worth it01:50:58
12802018/09/21Dharmayai Obai 27 - බුදු බණ සිංහල 2703:16:43
12812018/09/21DOD 26 නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:33
12822018/09/2105/11/17 - Budu Bana English Sermon - Expectation is the biggest culprit01:58:43
12832018/09/2105/09/17 - Budu Bana English Sermon - How we bring suffering to ourselves01:38:17
12842018/09/2116/09/17- Budu Bana English Sermon - Previously unheard voice of Dhamma in English00:01:39
12852018/09/21BBE Dharmayai Obai -The Five Aggregates01:48:15
12862018/09/21Dharmayai Obai 25 - බුදු බණ සිංහල 2503:11:01
12872018/09/21DOD 25 නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 දින03:24:15
12882018/09/21DOD 24 ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:17
12892018/09/2112 - Budu Bana Sinhala Sermon මනුස්ස සම්ප් රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි02:21:26
12902018/09/2111 - Budu Bana Sinhala Sermon ග් රහ අපල මොනවාද03:33:35
12912018/09/21DO Budu Bana English - LIVE sermon 2018-06-24 (Part 3 of 3)00:20:51
12922018/09/21Dharmayai Obai 24 - බුදු බණ සිංහල 2400:06:50
12932018/09/21Dharmayai Obai 23 - බුදු බණ සිංහල 2300:11:41
12942018/09/21Dharmayai Obai 104 - බුදු බණ සිංහල 10403:00:36
12952018/09/21Dharmayai Obai 21 - බුදු බණ සිංහල 2101:19:40
12962018/09/2103/09/17 - Budu Bana English Sermon - I found happiness01:43:20
12972018/09/2120/08/17 - Budu Bana English Sermon - Can you become an Arahant?03:06:27
12982018/09/2113/08/17 - Budu Bana English Sermon - Foundation is pina01:56:05
12992018/09/21Dharmayai Obai 22 - බුදු බණ සිංහල 22 විශ්ව යතාර්ථය සමාජ චාරිත් ර සහ බුදු දහම00:48:15
13002018/09/2106/08/17 - Budu Bana English Sermon - Finding true happiness01:07:53
13012018/09/2130/06/17 - Budu Bana English Sermon - Who is the expert of your life?02:00:43
13022018/09/21DOD 23 අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:26:18
13032018/09/21DOD 22 විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:12
13042018/09/21නියම අරුත් දැනගෙන සිල් සමදන් වෙමු00:11:26
13052018/09/21Dharmayai Obai - ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව සහ ලෞකික මෛත්‍රී භාවනව අතර ඇති වෙනස00:08:06
13062018/09/21Dharmayai Obai 20 - බුදු බණ සිංහල 20 - 12 පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:33
13072018/09/21Dharmayai Obai 19 - බුදු බණ සිංහල 1900:15:00
13082018/09/21DOD 21 බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි02:19:01
13092018/09/21DOD 10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම02:34:21
13102018/09/21DOD 16 සැපයි සුවයි (කය-සත්) දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු02:05:17
13112018/09/21Budu Bana Sinhala 103 Dharmayai Obai “ගෑණු ගතිය ”03:00:16
13122018/09/21Dharmayai Obai 07 - බුදු බණ සිංහල 07(Part3)00:29:43
13132018/09/21DOD 9 දේව ආශීර්වාද02:36:30
13142018/09/2110 - Budu Bana Sinhala Sermon සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම02:34:21
13152018/09/21DOD 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව03:13:52
13162018/09/219 - Budu Bana Sinhala Sermon දේව ආශීර්වාද02:36:30
13172018/09/218 - Budu Bana Sinhala Sermon ආර් ය මෛත් රී භාවනාව03:13:52
13182018/09/21DOD 7 කායානුපස්සනාව03:10:13
13192018/09/217 - Budu Bana Sinhala Sermon kayanupassana03:10:13
13202018/09/206 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය01:53:22
13212018/09/20DOD 6 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය01:53:23
13222018/09/20DOD 504:53:46
13232018/09/20Budu bana Sinhala 102:43:39
13242018/09/20Dharmayai Obai 07 - බුදු බණ සිංහල 07 (Part1)00:48:16
13252018/09/20Dharmayai Obai 07 - බුදු බණ සිංහල 07(Part2)00:29:05
13262018/09/20Dharmayai Obai 102 - බුදු බණ සිංහල 102 අනිච්ඡා වත සංකාරා02:48:04
13272018/09/205 - Budu Bana Sinhala Sermon04:53:46
13282018/09/20DOD 102:43:05
13292018/09/20DOD 14 ඵල සමාපත්ති මාර්ගය01:54:36
13302018/09/20DOD 17 දැනගැනීමේ ආශාව03:10:23
13312018/09/204 - Budu Bana SInhala Sermon03:35:21
13322018/09/203 - Budu Bana Sinhala Sermon03:33:22
13332018/09/20Dharmayai Obai 08 - බුදු බණ සිංහල 08 (Part2)00:55:57
13342018/09/20Dharmayai Obai 08 - බුදු බණ සිංහල 08 (Part4)00:44:10
13352018/09/20Dharmayai Obai 08 - බුදු බණ සිංහල 08 (Part3)00:43:33
13362018/09/202 - Budu Bana Sinhala Sermon03:39:39
13372018/09/20Dharmayai Obai 08 - බුදු බණ සිංහල 08 (Part1)00:50:15
13382018/09/20DOD 15 සසර ගනුදෙනුව00:46:55
13392018/09/201 - Budu Bana Sinhala Sermon02:42:54
13402018/09/20DOD 18 ඔබ යා යුතු තැන03:25:35
13412018/09/20Dharmayai Obai 03 - බුදු බණ සිංහල 0303:28:20
13422018/09/20DOD 403:35:21
13432018/09/20DOD 303:33:37
13442018/09/20DOD 13 මහත්ඵල මහානිශංස දානය03:46:53
13452018/09/20DOD 12 මනුස්ස සම්ප්‍රාප්තිය සහ මස්-මාංස අනුභවය02:21:26
13462018/09/20Dharmayai Obai 17 - බුදු බණ සිංහල 17 (Part2) දැනගැනීමේ ආශාව01:54:02
13472018/09/20සෙත්සිරි දෙනමහ ගුණ මුහු දානන්00:02:06
13482018/09/20DOD 203:39:49
13492018/09/20Dharmayai Obai 17 - බුදු බණ සිංහල 17 (Part1) දැනගැනීමේ ආශාව01:41:45
13502018/09/192018 04 21 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:04:53
13512018/09/19DOD 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද03:06:55
13522018/09/19Dharmayai Obai 04 - බුදු බණ සිංහල 0403:35:21
13532018/09/19Dharmayai Obai 02 - බුදු බණ සිංහල 0203:39:50
13542018/09/19Dharmayai Obai 01 - බුදු බණ සිංහල 0103:12:31
13552018/09/19ධර්මයයි ඔබයි 15 - සසර ගනුදෙනුව00:46:55
13562018/09/18Dharmayai Obai 101 “කුකුල් මස් කමුද ”03:34:17
13572018/09/172018 09 15 Dharmayai Obai Sermons (උදෑසන පැවති දේශනාව)02:48:02
13582018/09/152018 09 15 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:22:51
13592018/09/11Meditation of ARYA MAITHREE _ DHARMAYAI OBAI01:14:51
13602018/09/102018 08 24 අතුරුගිරියේ පැවති දේශනාව03:17:18
13612018/09/092018 09 08 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:55:53
13622018/09/022018 09 01 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:03:50
13632018/08/252018 08 25 වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව03:26:43
13642018/08/25WORLD REALITY | EPISODE 0100:03:55
13652018/08/19පුජ්‍ය හදපාන්ගොඩ නිවාතාප හිමිපාණන් වහන්සේ01:13:56
13662018/08/19ධර්මයයි ඔබයි පලා යයි...00:24:41
13672018/08/192018 08 18 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:38:01
13682018/08/182018 08 18 අවිස්සාවෙල්ලේ පැවති දේශනාව02:48:05
13692018/08/112018 08 11 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:00:25
13702018/08/072018 08 04 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව good quality audio03:38:17
13712018/08/062018 08 05 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති විශේෂ දේශනාව03:20:04
13722018/07/29dharmayayi obayi00:16:23
13732018/07/292018 07 28 රිදීබැදිඇල්ල ගජනැග්ගම පන්සලේ පැවති දේශනාව03:53:37
13742018/07/272018 07 26 කහවත්තේ පැවති පලමු දේශනාව01:28:20
13752018/07/272018 07 27 වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව01:21:14
13762018/07/272018 07 26 කහවත්ත බ්‍රන්ඩෙක්ස් ආයතනයේ පැවති දෙවනි දේශනාව03:14:15
13772018/07/232018 07 22 කුලියාපිටිය නගර ශාලාවෙි පැවති දේශනාව03:34:13
13782018/07/212018 07 21 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:42:02
13792018/07/21පුජ්‍ය හදපාන්ගොඩ නිවාතාප හිමිපාණන් වහන්සේ01:13:56
13802018/07/212018 07 20 දෙමටගොඩ විද්‍යාරතන පිරිවනේ පැවති දේශනාව03:05:00
13812018/07/19ඔබ සැබෑ බෞද්දයෙක්ද00:16:11
13822018/07/19සසර දුම්රිය - ඔබ ශ්‍රවනය කල යුතුම දේශනයක්00:16:23
13832018/07/152018 07 14 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:22:10
13842018/07/13Dharmayai Obai Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනා00:00:41
13852018/07/092018 07 07 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:52:46
13862018/07/092018 07 06 ශ්‍රී ලංකා නීති සංගම් ශ්‍රවනාගාරයේ දි පැවති දේශනාව01:48:36
13872018/07/092018 06 23 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:48:09
13882018/07/062018 06 30 ඉබ්බාගමුව පැවති දේශනාව02:14:24
13892018/07/062018 06 30 Dharmayai Obai Sermons (රිදීබැදිඇල්ල ගජනැග්ගම පන්සලේ පැවති දේශනාව)03:55:12
13902018/07/062018 06 17 සිරි ඇලන් මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේ පැවති දේශනාව03:34:05
13912018/07/052018 06 15 පොතුහැර දෙගලස්සේ පන්සලේ පැවති දේශනාව00:43:15
13922018/07/052018 06 07 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පැවති දේශනාව01:46:38
13932018/07/052018 03 31 වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව02:55:33
13942018/07/052018 03 30 ආහලියගොඩ තොරනකඩ පුෂ්පාරාමය03:44:30
13952018/07/052018 03 27 විගනකාධිපති කාර්යාලයේ පැවති දේශනාව02:40:02
13962018/07/052018 03 25 BMICH පැවති දේශනාව03:40:23
13972018/07/052018 03 24 රිදීබැදිඇල්ල ගජනැග්ගම පන්සලේ පැවති දේශනාව03:55:27
13982018/07/052018 03 18 පින්නදූව අම්බලන්ගොඩ පැවති දේශනාව03:24:15
13992018/07/042018 03 16 රුවන්වැලිසෑය පැවති දේශනාව02:15:00
14002018/07/042018 03 17 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:02:15
14012018/07/042018 03 11 නෙළුව මැඩගම පැවති දේශනාව03:28:35
14022018/07/042018 03 10 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:06:13
14032018/07/032018 03 03 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:28:35
14042018/07/032018 03 02 සිරි ඇලන් මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේ පැවති දේශනාව03:20:13
14052018/07/032018 03 01 වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව02:31:20
14062018/07/032018 04 30 පෝරුවගම පැවති දේශනාව03:22:53
14072018/07/022018 04 29 සම්පත් බැංකුව පැවති දේශනාව02:56:59
14082018/07/022018 04 29 වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව02:00:51
14092018/07/012018 04 28 රිදීබැදිඇල්ල ගජනැග්ගම පන්සලේ පැවති දේශනාව03:25:57
14102018/07/012018 04 27 මුදල් අමාතයංශයේ පැවති දේශනාව02:40:34
14112018/07/012018 04 26 ඩයලොග් පැවති දේශනාව03:06:01
14122018/07/012018 04 22 ගල්ගමුව පැවති දේශනාව03:47:26
14132018/07/012018 04 21 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:22:34
14142018/07/012018 04 14 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:33:34
14152018/07/012018 04 08 අබිලිපිටිය දෙව්රම් බෝධිය පැවති දේශනාව03:23:11
14162018/07/012018 04 07 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:02:05
14172018/07/012018 04 01 මැණික්හින්න බෝධිරාරාමය පැවති දේශනාව02:52:49
14182018/06/302018 05 19 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:34:34
14192018/06/292018 05 13 ගාලු කොටුව පැවති දේශනාව03:58:49
14202018/06/292018 05 12 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:40:18
14212018/06/292018 05 11 මහරගම තරුණ සේවා සභාවේ පැවති දේශනාව04:20:08
14222018/06/292018 05 05 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:16:13
14232018/06/292018 05 01 පනාගොඩ යුධ හමුදා බෝධිරාජාරාමය පැවති දේශනාව03:30:05
14242018/06/292018 06 02 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:39:20
14252018/06/292018 06 09 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:05:56
14262018/06/292018 06 16 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:34:54
14272018/06/282018 06 27 Dharmayai Obai Sermons (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)02:41:05
14282018/06/272018 06 21 අරලියගහ මැදුරේ පැවති දේශනාව02:49:25
14292018/06/272018 06 26 විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව පැවති දේශනාව03:03:10
14302018/06/272018 06 26 මගනැගුම මහමැදුර පැවති දේශනාව02:26:41
14312018/06/21යාවත්කාලීන අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී -2 කොටස.2018/6/1702:01:16
14322018/06/21යාවත්කාලීන අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී -1 කොටස 2018/6/1701:30:01
14332018/06/212018 06 17 part 0101:30:01
14342018/06/18ධර්මයයි ඔබයි ආරාමවාසී ස්වාමීන් වහන්සේලා උපසම්පදා වූ වගයි.00:07:43
14352018/06/11බුදු දහම පිළිබඳ වාද විවාද අවශ්‍යමද?00:01:44
14362018/05/15Dharmayai Obai Galle03:51:34
14372018/05/05ඔබත් සමාජයේ මුදුනා වෙන්න උත්සාහ කරනවාද ?00:14:03
14382018/04/24සෙත්සිරි දෙනමහ ගුණ මුහු දානන් සත්හට වන බව දුකට වෙදානන් තිත් ගානඳුර දුරුලන දින00:02:06
14392018/04/03තවත් කුල දරුවන් පිරිසක් සසුන්ගත කිරීම. තොරණකඩ ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය ධර්මයයි ඔබයි ස්වාමීන් වහන්සේ සමග00:00:54
14402018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 19 කොටස00:00:50
14412018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 18කොටස00:05:42
14422018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 17 කොටස00:05:41
14432018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 16කොටස00:05:42
14442018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 15කොටස00:05:42
14452018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 14කොටස00:01:12
14462018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 13 කොටස00:05:53
14472018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 12කොටස00:05:53
14482018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 11කොටස00:05:53
14492018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 10කොටස00:05:53
14502018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 9කොටස00:01:09
14512018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 8 කොටස00:06:43
14522018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 7 කොටස00:06:43
14532018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 6 කොටස00:06:43
14542018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 5 කොටස.00:01:16
14552018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 4 කොටස.00:07:03
14562018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 3 කොටස.00:07:03
14572018/03/23අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 2 කොටස.00:07:03
14582018/03/21චුති සිත පිරිසිදු කිරීම- නිවන් දකින්න ලේසි ක්‍රමයක්?00:10:36
14592018/03/19අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 1 කොටස.00:07:03
14602018/03/12මේ අත්භවයේ නිවන් දැකිය නොහැක්කේ කාටද?00:07:16
14612018/03/01ධර්මයයි ඔබයි රත්මලාන දේශනාව 2018-02-2504:01:12
14622018/03/01Darmayai Obai Rathmalana00:51:35
14632018/02/25ඔබේ දරුවා බේරා ගන්න..00:16:29
14642018/01/15ධර්මයයි ඔබයි ධර්ම දේශනා00:07:07
14652018/01/13"බහිරවයෙක් බිහිකලානේද?"හුණුපිටිය ප්‍රදේශයේ දේශනාව 2018-01-1301:27:45
14662018/01/13ධර්මයයි ඔබයි ධර්ම දේශනා00:01:27
14672017/10/21Budu Bana Sinhala 69 Dharmayai Obai; සම්මා සමාධි භාවනා වැඩසටහන 102:09:15
14682017/09/29අපේ පිනට උපන් පුතු00:17:26
14692017/09/18ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව00:22:30
14702017/08/09dharmayai obai - bhawana - මෛත්‍රී භාවනාව00:32:54
14712017/07/10පුංචි දරුවෙක් කරන ධර්ම දේශනයක්.. අනිවාර්යෙන්ම ඇසිය යුතුයි.- විනාඩි 6යි. Dhamma speech00:06:51
14722017/02/19Budu Bana Sinhala 99 Dharmayai Obai “පිරිමියා”03:08:21
14732017/02/17Budu Bana Sinhala 98 Dharmayai Obai “යුද්ධයේ ඇරඹුම”03:09:20
14742016/11/27Budu Bana Sinhala 90 Dharmayai Obai "දුකට හේතුව"03:03:49
14752016/10/12Budu Bana Sinhala 83 Dharmayai Obai; නිවනට යොමුවුණු (කරණීය) මෙත්ත සුත්‍රය02:18:09
14762016/10/11Budu Bana Sinhala 82 Dharmayai Obai; (කරණීය) මෙත්ත සුත්‍රය පුර්වාරම්භය00:50:49
14772016/09/06Budu Bana Sinhala 75 Dharmayai Obai; "මම-කවුද? කුමක් ද?"03:07:02
14782016/07/17Budu Bana Sinhala 68 Dharmayai Obai; "ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව" සජ්ජායනාව00:34:16
14792016/06/28Budu Bana Sinhala 66 Dharmayai Obai; "දැන් භාවනා කරමු!(2)"02:02:04
14802016/06/25Budu Bana Sinhala 65 Dharmayai Obai; "දැන් භාවනා කරමු!(1)"01:41:12
14812016/04/20Budu Bana Sinhala 43 Dharmayai Obai; අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය; ප්‍රසාද් මහතාගේ ගෙදර බණ02:24:52
14822016/03/30Budu Bana Sinhala 42 Dharmayai Obai ශාන්ත මහතාගේ ගෙදර බණ - ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:28
14832016/03/28Budu Bana Sinhala 46 Dharmayai Obai ලක්මාල් මහතාගේ ගෙදර බන -ප්‍රත්ය සහ පුන්යානුමෝදනා02:42:18
14842016/03/26Budu Bana Sinhala 45 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ (3) - යානාව03:42:39
14852016/03/12Budu Bana Sinhala 39 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ (1)03:42:41
14862016/02/18Budu Bana Sinhala 38 Dharmayai Obai නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:48
14872016/01/11Budu Bana Sinhala 36 Dharmayai Obai "දැකීම සහ බැලීම"03:18:03
14882015/12/29Budu Bana Sinhala 35 Dharmayai Obai "ගහෙන් බහින්න"03:26:36
14892015/11/21Budu Bana Sinhala 32 Dharmayai Obai - අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:26
14902015/11/15සසඳ සසඳා අපි සංසාරෙ යනවා | ධර්මයයි ඔබයි නෙළුම් පොකුණයි | Dharmayai Obai Nelum pokunai Sasada Balamu00:10:41
14912015/11/14Budu Bana Sinhala 24 Dharmayai Obai - ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:17
14922015/10/08Budu Bana Sinhala 23 Dharmayai Obai - අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:26:18
14932015/10/04Budu Bana sinhala 21 බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි?02:19:01
14942015/10/04Budu Bana Sinhala 22 Dharmayai Obai - විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:12
14952015/09/13Budu Bana Sinhala 26 Dharmayai Obai - නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන (2 දින)03:45:34
14962015/03/30Budu bana sinhala 14 part 2 (ඵල සමාපත්ති මාර්ගය.)00:43:35
14972015/03/25budu bana sinhala 15 - සසර ගනුදෙනුව දෙශනා අංක 1 Sasara Ganudenuwa00:46:55
14982014/07/24සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද? part 2 of 300:45:47
14992014/07/22සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද? part 1 of 301:08:02
15002014/06/18Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 4 of 400:44:10
15012014/06/18Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 3 of 400:43:33
15022014/06/17Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 2 of 400:55:57
15032014/06/16Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 1 of 400:50:15
15042014/05/11Budu Bana sinhala 7 kayanupassana part 4 of 400:47:35
15052014/05/07Budu Bana sinhala 7 kayanupassana part 3 of 400:52:33
15062014/05/05Budu Bana Sinhala 7 part 2 of 400:41:52
15072014/05/01Budu Bana Sinhala 7 part 1 of 400:48:16
15082014/03/10Budu Bana sinhala 6 part (3 of 3) ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:47
15092014/03/10Budu Bana sinhala 6 part (2 of 3) ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:28:11
15102014/03/10Budu Bana sinhala 6 part (1 of 3) ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:27
15112014/02/28Budu Bana sinhala 5 concluding part (5 of 5)00:58:15
15122014/02/22Budu Bana sinhala 5 (part 4 of 5)00:44:03
15132014/02/11Budu Bana sinhala 5 (part 3 of 5)01:29:07
15142014/02/08Budu Bana sinhala 5 (part 2 of 5)00:56:04
15152014/01/30Budu Bana sinhala 5 (part 1 of 5)00:46:21
15162013/12/21Budu Bana Sinhala 102:43:05
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1001 - 1516 (සම්පූර්ණ: 1516)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.