රතුපස්කැටියේ විමුක්තිරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/14ඉල් පෝය දින සද්ධර්ම දේශණය (2019)02:23:37
22019/11/13දෙපානම සිරි ධම්මින්ද විහාරස්ථානයේදී පැවති සද්ධර්ම ‌දේශනය01:22:42
32019/11/12විශේෂ සදහම් වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් ‌සිව්වන දේශනය01:47:15
42019/11/12විශේෂ සදහම් වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් ‌තෙවන දේශනය01:08:28
52019/11/12විශේෂ සදහම් වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් දෙවන දේශනය02:12:55
62019/11/12විශේෂ සදහම් වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් පළමු ‌දේශනය02:31:02
72019/11/08විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං 0201:20:53
82019/11/06පුස්සැල්ලාව ශ්‍රී අ භිනවාරාම විහාරස්ථානයේ දී පැවති සද්ධර්ම දේශනය01:48:08
92019/10/30විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං 0101:28:43
102019/10/24දෙවන දින ධර්ම දේශනය - (2019 ඔක්තෝම්බර්) මානුංගල පුරාණ රජමහා විහාරයස්ථානය01:22:08
112019/10/23පළමු දින සවස ධර්ම දේශනය - (2019 ඔක්තෝම්බර්) මානුංගල පුරාණ රජමහා විහාරයස්ථානය02:52:55
122019/10/21පළමු දින උදෑසන ධර්ම දේශනය - (2019 ඔක්තෝම්බර්) මානුංගල පුරාණ රජමහා විහාරයස්ථානය02:08:18
132019/10/15වප් පෝය දින සද්ධර්ම දේශණය (2019)02:27:21
142019/09/29තුන්වන දින ධර්ම දේශනය - 2019 අගෝස්තු මස බුලුගල පැවති විශේෂ සදහම් වැඩසටහන02:24:17
152019/09/272019 අගෝස්තු මස බුලුගල පැවති විශේෂ සදහම් වැඩසටහන දෙවන දින රාත්‍රී ධර්ම සාකච්ඡාව01:17:47
162019/09/272019 අගෝස්තු මස බුලුගල පැවති විශේෂ සදහම් වැඩසටහන දෙවන දින දහවල් ධර්ම දේශනය00:55:16
172019/09/272019 අගෝස්තු මස බුලුගල පැවති විශේෂ සදහම් වැඩසටහන දෙවන දින උදෑසන ධර්ම දේශනය02:15:09
182019/09/262019 අගෝස්තු මස බුලුගල පැවති විශේෂ සදහම් වැඩසටහන පළමු දින දහවල් ධර්ම දේශනය02:51:52
192019/09/262019 අගෝස්තු මස බුලුගල පැවති විශේෂ සදහම් වැඩසටහන පළමු දින උදෑසන ධර්ම දේශනය02:11:49
202019/09/25ඌරගහ පැවති දර්ම දේශනය01:29:18
212019/09/14බිනර පෝය දින සද්ධර්ම දේශණය (2019)01:57:32
222019/09/01පංචඋපාදානස්කන්ධය පිලිබඳ දැනගැනීම Ven Rathupasketiye Vimukthirathana Thero01:54:35
232019/08/15නිකිණි පෝය දින සද්ධර්ම දේශණය (2019)02:13:07
242019/08/08පංචුපාදානස්කන්ධය පිලිබඳ දැනගැනීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?00:57:18
252019/08/04විශේෂ සදහම් දේශනාව 03/08/2019 Ariya Nissaranaye Maga01:01:59
262019/07/072019- 06- 30 දින මාතලේදී සිදුකළ ධර්ම දේශනය01:38:41
272019/07/052019- 06- 29 දින මාවනැල්ලේදී සිදුකළ ධර්ම දේශනය01:47:20
282019/06/17පොසොන් පුන් පෝය දින සද්ධර්ම දේශනය (2019)01:45:44
292019/06/06"මොකද්ද මේ නාමරූප පච්චයා විඥ්ඥාන"01:22:25
302019/06/02විභජ්ජවාදීව 23(රූප කාණ්ඩය)00:50:46
312019/05/26විඥ්ඥාන මායාවේ මුලාව දුරු කරමු00:53:16
322019/05/24ආගම තුළින් බිහිකරන වර්ගවාදීන්00:03:34
332019/05/22අන්තවාදින් වස අපට වස කවන හැටි00:04:44
342019/05/22දූෂිත දේශපාලනය පරදවා නැගීසිටින හෙළයේ මහා රජු කවුරුන්ද?00:07:42
352019/05/22වෙසක් පුන් පෝය දින සවස සද්ධර්ම දේශනය (2019)01:37:32
362019/05/18වෙසක් පොහෝ දින උදෑසන විශේෂ ධර්ම දේශණය01:45:14
372019/05/17විභජ්ජවාදීව 22 (රූප කාණ්ඩය)00:54:43
382019/05/10විශේෂ සදහම් දේශනාව 04/05/201902:38:53
392019/05/08විභජ්ජවාදීව 21 (රූප කාණ්ඩය)00:49:10
402019/05/05විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං01:01:17
412019/05/04විඤ්ඤානං අනිදස්සනං00:58:40
422019/05/01විභජ්ජවාදීව 20 (රූප කාණ්ඩය)00:49:40
432019/04/20බක් පුන් පෝය දින සත්ධර්ම දේශනය (2019)02:40:48
442019/04/172019- 03- 25 අනුරාධපුරපැවති සද්ධර්ම දේශනය02:50:41
452019/04/122019- 04- 07 පුජ්‍ය කොටවෙහෙරගල ජිනාරාම ස්වාමින්වහන්සේගේ සත්දින පිංකම වෙනුවෙන් සිදුකල සද්ධර්ම දේශනය02:25:17
462019/04/102019- 03- 16 නුගේගොඩ පැවති සද්ධර්ම දේශනය01:59:12
472019/04/04රතුපස්කැටියේ විමුක්තිරතන හිමි සිදුකල වහරක අනුබුදු වරුණ360x48000:17:23
482019/03/24මැදින් පෝය දින සවස ධර්ම සාකච්ඡාව (2019)02:47:32
492019/03/23රතුපස්කැටියේ විමුක්තිරතන හිමි සිදුකල වහරක අනුබුදු වරුණ00:17:23
502019/03/21මැදින් පෝය දින සත්ධර්ම දේශනය (2019)02:54:06
512019/03/18කර්මඵල වාදය සහ හේතුඵල වාදය03:36:20
522019/03/15ත්‍රිපිටක ධර්ම සම්භාෂණය 10 කොටස (උපාදාන පරිවත්‌ත සූත්‍රය)01:00:47
532019/03/112019- 03- 10 දින පිලියන්දල රොඩ්නි මහතාගේ නිවසේදී පැවති සද්ධර්ම දේශනය02:46:40
542019/03/092019- 03- 05 දින ගම්පහ මහ රෝහලේදී පැවති සද්ධර්ම දේශනය02:13:18
552019/03/072019- 03- 05 දින කඩුවෙලදී පැවති සද්ධර්ම දේශනය02:29:03
562019/03/01පියවර සදහම් දේශනා මාලාව (05 කොටස)00:47:08
572019/02/27විභජ්ජවාදීව 19 (රූප කාණ්ඩය)00:50:46
582019/02/21නවම් පොහොය දින සවස ධර්ම සාකච්ඡාව (2019)01:26:57
592019/02/20නවම් පෝය දින සත්ධර්ම දේශනය (2019)02:28:42
602019/02/14විභජ්ජවාදීව 18 (රූප කාණ්ඩය)00:53:43
612019/02/07ත්‍රිපිටක ධර්ම සම්භාෂණය 09 කොටස (දුතිය නොචෙ අස්වාද සූත්‍රය)00:55:55
622019/02/01විභජ්ජවාදීව 17 (රූප කාණ්ඩය)00:52:14
632019/01/29බුද්ධශාසනයට අවතීර්ණ වන්නේ ක‌ෙ‌සේද?00:49:17
642019/01/27පියවර සදහම් දේශනා මාලාව (04 කොටස)00:45:33
652019/01/24විභජ්ජවාදීව 16 (රූප කාණ්ඩය)00:52:31
662019/01/22දුරුතු පෝය දින සත්ධර්ම දේශනය (2019)02:41:35
672019/01/04විභජ්ජවාදීව 15 (රූප කාණ්ඩය)00:50:03
682018/12/292016-06-19 ‌ප‌ොස‌ොන් ප‌ොහ‌ෝ දින ‌එ‌ෙතිහාසික කැළණිය රජමහා විහාරස්ථානයේදී පැවති සත්ධර්ම දේශනය00:55:06
692018/12/25විභජ්ජවාදීව 14 (රූප කාණ්ඩය)00:53:01
702018/12/23සජීවී දේශන මාලාවේ දසවන දිගහැරුම 2018- 12- 2301:11:35
712018/12/16ඉරිදා සත්ධර්ම ‌ද‌ේශනා මාලාවේ නවවන දිගහැරුම 2018-12-1601:21:27
722018/12/15ත්‍රිපිටක ධර්ම සම්භාෂණය 08 කොටස (තිම්බරුක සූත්‍රය)00:52:20
732018/12/11විභජ්ජවාදීව 13 (රූප කාණ්ඩය)00:54:42
742018/12/09Ariya Asankathaya Live Stream01:05:17
752018/12/07සම්ප්‍රදායෙන් මිදී ප්‍රඥාව‌ෙන් විමසීමට02:47:07
762018/11/25සජීවී දේශන මාලාවේ හත්වන දිගහැරුම 2018- 11- 2501:05:52
772018/11/23විභජ්ජවාදීව 12 (රූප කාණ්ඩය)00:47:55
782018/11/18සජීවී දේශන මාලාවේ හයවන දිගහැරුම 2018- 11- 1801:19:32
792018/11/17විභජ්ජවාදීව 11 (රූප කාණ්ඩය)00:53:31
802018/11/11සජීවී දේශන මාලාවේ පස්වන දිගහැරුම 2018- 11- 1100:54:45
812018/11/10විභජ්ජවාදීව 10 (රූප කාණ්ඩය)00:46:47
822018/11/07ත්‍රිපිටක ධර්ම සම්භාෂණය 07 කොටස00:54:58
832018/11/07උතුම් බුද්ධ ශක්තිය මේ මිහිමත පිහිටාවා !00:14:19
842018/11/05ආස්වාදය ගින්නක් බව තේරුම් ගත්තාද?00:14:50
852018/11/03Ariya Asankathaya Live Stream01:18:00
862018/11/02විභජ්ජවාදීව 09 (රූප කාණ්ඩය)00:55:47
872018/11/01පියවර සදහම් දේශනා මාලාව (03 කොටස)00:47:51
882018/10/272018-10-27 සෙනසුරාදා සජීවී සත්ධර්ම ‌ද‌ේශනයේ ත‌ෙවන දිගහැරුම00:59:10
892018/10/26විභජ්ජවාදීව 08 (රූප කාණ්ඩය)00:55:21
902018/10/202018-10-20 සෙනසුරාදා සජීවී සත්ධර්ම ‌ද‌ේශනයේ ද‌ෙවන දිගහැරුම01:10:49
912018/10/19විභජ්ජවාදීව 07 (රූප කාණ්ඩය)00:55:20
922018/10/18ත්‍රිපිටක ධර්ම සම්භාෂණය 06 කොටස00:50:48
932018/10/132018-10-13 සෙනසුරාදා සජීවී සත්ධර්ම ‌ද‌ේශනයේ පළමුවන දිගහැරුම01:08:05
942018/10/11විභජ්ජවාදීව 06 (රූප කාණ්ඩය)00:48:30
952018/10/07පියවර සදහම් දේශනා මාලාව (02 කොටස)00:37:18
962018/10/05විභජ්ජවාදීව 05 (රූප කාණ්ඩය)00:57:34
972018/10/02විභජ්ජවාදීව 04 (රූප කාණ්ඩය)00:55:43
982018/09/29පියවර සදහම් දේශනා මාලාව (01 කොටස)00:43:09
992018/09/25තම තම නැණ පමණට.... . . . . .01:27:20
1002018/09/06ත්‍රිපිටක සදහම් දේශන මාලාවේ පස්වන සදහම් දේශනය සංයුක්තනිකාය 4 (197 පිටුව) ලෝකන්තගමන සූත්‍රය01:00:50
1012018/08/292018 නිකිණි පොහොය දින ධර්ම දේශනය02:13:18
1022018/08/22සිව්පස අරගලය (14 minutes)00:14:18
1032018/08/22අභ්‍යන්තර රූප හා බාහිර රූප00:24:11
1042018/08/21NGO සල්ලි (5 minutes)00:05:39
1052018/07/28ඇසල පොහොය(2018) දින ධර්ම දේශනය. ආර්‍ය සත්‍යට පිවිසීමේ දොරටුව02:27:49
1062018/07/26පලොකධම්ම සූත්‍රය00:57:05
1072018/07/23විභජ්ජවාදීව 03 (රූප කාණ්ඩය)00:54:39
1082018/07/19ත්‍රිපිටක ධර්ම සම්භාෂණය 03 කොටස (අනිච්ච සූත්‍රය)00:57:38
1092018/07/14විභජ්ජවාදීව 02 (රූප කාණ්ඩය)01:00:51
1102018/07/08ත්‍රිපිටක ධර්ම සම්භාෂණය 02 කොටස00:55:49
1112018/07/05ලෝකය ඇතද? නැතද?00:18:53
1122018/07/03විභජ්ජවාදීව 0101:02:07
1132018/07/01උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය විකෘති කළ හැකිද???00:22:14
1142018/06/28පොසොන් පෝය දින පැවති ධර්ම දේශනය දුක යනු දුක්ඛ සත්‍යද?01:48:14
1152018/06/26වචන පරමාර්ථයෙන් ඔබ්බට ගිය සදහම් අරුත් මතුකරන ත්‍රිපිටක ධර්ම සම්භාෂණය00:59:08
1162018/05/30ක‌ොටස් ව‌ෙන් කර බලමින් නිවන් දැකිය හැකිද? 2018 05 1902:24:48
1172018/05/23සොවාන්+මාර්ගය+සරලව+අවබොද+කර+ගනිමු00:26:58
1182018/05/17උදයව්‍යය ඥාණය01:23:05
1192018/05/16පටිච්චසමුප්පාදය ගැඹුරු විග්‍රහයක්00:53:09
1202018/05/16ජනකවි වල ලෝකෝත්තර අරුත් - කතරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති දේශණය 2018-05-1502:24:18
1212018/05/13විභජ්ජවාදී දහම් අවබෝධය තුලින් නිවී සැනසෙන අරිය උත්තමයන් සතු ගුණ සුවද.00:10:03
1222018/05/13අනුන්ට ලැබෙන දුක් විපාක තමන්ගේ කරගෙන තමන්ට නඩු දාගැනීම00:17:44
1232018/05/12පංචස්කන්ධ අවබෝධය තුලින් අකම්පිත දිවියකට (මිනිත්තු 4)00:04:33
1242018/05/09සංකප්ප රාගෝ - පුරිසස්ස කාමෝ00:03:50
1252018/05/09මුඛ්‍ය නිමිත්ත00:02:47
1262018/05/09බොහෝ දෙනෙකුට වැරදුනේ කොතනද?00:11:33
1272018/05/09ගණ සංඥාවෙන් මිදෙන්නේ කෙසේද?00:05:57
1282018/05/02වෙසක් පොහෝ දින සත් ධර්ම දේශනය - 2018-04-29 ගෞරවණීය රතුපස්කැටියේ විමුක්තිරතන හිමි02:22:39
1292018/04/30අරිය සීහ හෙළයාගේ වඳවීම00:57:57
1302018/04/28ජාතිය01:32:13
1312018/04/23අභිධර්ම කරුණු ඇසුරෙන් කල හේතුඵල දහම ,පුද්ගලික දහම් සාකච්ඡාව00:44:04
1322018/04/20බහුතරයට පැටළුණු තැන...00:36:21
1332018/04/15ප්‍රිය මධුර භාවය පවතින්නේ කොහේද?02:10:41
1342018/04/04ඔබේ ජාතිය කුමක්ද? සිංහල, මරක්කල, පරංගි, සක්කිලි ද...?00:14:46
1352018/04/03නිස්සරණය කරා යන කාම ලෝකයේ හිගන්නා01:52:11
1362018/03/24නිවන් මගේ ඔබ කොතැනද?01:36:16
1372018/03/18පැවිදි පිංකම දින ධර්ම දේශනාව 2018-03-1702:16:22
1382018/03/18"මරක්කල - සක්කිලි - පරංගි" යනුවෙන් ආර්ය විනයේ අර්ථ ගැන්වෙන්නේ කෙසේද?02:26:50
1392018/03/15බුලුගල අාරණ්‍යයේදී පැවති ධර්ම දේශනාව 2018 03 1401:59:37
1402018/03/05ආර්ය දහම තුලින් සංවර්ධිත රාජ්‍යකට - මැදින් පෝය දින සිදුකල සද්ධර්ම දේශනය02:00:00
1412018/03/02තෙනගල්ලන්ද මහා විද්‍යාලයේදී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනය01:15:32
1422018/02/26අනිච්ච ද? , අනිච්ඡ ද? , අනිත්‍ය ද? වචන පදවැල් වලින් තොරව සැබෑම දහම් අර්ථය දකිමු.01:29:45
1432018/02/25අනිච්ච.., අනිච්ඡ.., අනිත්‍ය.., වචන පදවැල් ගොං පොරය...00:15:13
1442018/02/10හෙළදිව පැවති සත්ධර්ම චක්‍රවර්තී පාලන ක්‍රමයට සිදු වූයේ කුමක්ද?00:42:01
1452018/02/10ඔබට වැරදුනේ කොතනද?01:52:23
1462018/02/10වල්වදින හදවත -සත්ධර්ම දේශනය - 2017-12-1101:54:38
1472018/02/082018-02-04 දින දේශනාව00:53:06
1482018/02/02රදම්පොල සත් ධර්ම දේශනය 31/01/201801:56:48
1492018/01/28සත්ධර්ම දේශනාව 1/13/201801:42:31
1502018/01/15නිවන් මගෙහි ඔබ සිටිනා තැන හඳුනාගැනීම - සත්ධර්ම දේශනාව 1/13/201801:27:37
1512018/01/12ධර්ම දේශනාව 1/10/201801:12:20
1522018/01/10Rathupasketiye Vimukthirathana Live Stream00:13:18
1532018/01/09Patibana Deshanawa,Bulugala Forest Monastery, sri lanka on 31st of December in 201700:20:59
1542018/01/042018-01-04 දින බුළුගල ආරණ්‍යයේ ධර්ම දේශනය01:11:29
1552018/01/04Rathupasketiye Vimukthirathana Live Stream01:11:29
1562018/01/042018-01-03 දින බුළුගල ආරණ්‍යයේ ධර්ම දේශනය00:58:35
1572017/12/29පේරාදෙණිය දේශනාව 2017- 12 - 2301:50:58
1582017/12/18සත්ධර්ම දේශනාව කරන්දෙණිය 2017 - 12 - 1602:05:24
1592017/12/13මායාකාරයාගේ ස්වභාවය00:17:39
1602017/12/132017 - 12 - 03 උදුවප් පොහොය දින සත්ධර්ම දේශනය02:18:34
1612017/11/18ඉන්ද්‍රිය සංවරය00:15:54
1622017/11/18අනිච්ච දහම හේතුඵල ඇසුරෙන්00:58:08
1632017/11/15සැබෑම අරිය මෛත්‍රිය යනු වචන පදවැදලක් නොවේ00:21:48
1642017/11/14උතුම් බුද්ධ ශක්තිය මේ මිහිමත පිහිටවා !00:14:19
1652017/11/12පන්චස්කන්දයක් තුලින් පමණක් කාම ගුණය දනවන වේදනාව සකස්වේද යන්න චිත්ත විති ඇසුරෙන් පහදා දෙන්න.00:22:12
1662017/11/122017-11-06 බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සත්ධර්ම දේශනය01:16:35
1672017/11/122017-10-31 කඪිණ පිංකම දින සත්ධර්ම දේශනය01:40:02
1682017/11/12අරුම පුදුම මණස00:16:27
1692017/11/122017-11-05 ඉරුදින සත්ධර්ම දේශනය01:52:03
1702017/10/21මහනුවර සත්ධර්ම දේශනය 21/10/201702:19:12
1712017/10/21අව්‍යාකෘත පටිච්ච සමුප්පාදය ප්‍රභාෂ්වර චිත්තතය කියා ගන්නා මුලාවෙන් මිදෙමු00:24:15
1722017/10/19ආස්වාදයට කොටුවෙන්නේ මෙහෙමයි00:15:50
1732017/10/16සත්ධර්ම දේශනාව - ගම්පහ ඉඹුල්ගොඩ 15/10/201701:51:45
1742017/10/15නාවල විමල විහාරයේ සත්ධර්ම දේශනය 14/10/201701:57:44
1752017/10/14වප් පොහොය දින සත්ධර්ම දේශනය 05/10/201702:44:45
1762017/10/11අව්‍යකෘත පටිච්චසමුප්පාදය යනු අරහතුන් වහන්සේගේ පටිච්චසමුප්පාදයද?00:18:04
1772017/10/11රාගයක් හිතේ හදා ගනිමින් බාහිර රූප ගන්ධ රසයන්ට පටිච්ච වෙනවා කියන එක නිවැරදිද?00:13:45
1782017/10/11පටිච්ච සමුප්පන්නව සිදුවේද ? නොමැතිනම් ඊට අමතරව වෙනත් ධර්මතාවයන්ද තිබිය හැකිද?00:20:14
1792017/10/11අනිත්‍ය , දුක්ඛ , අනාත්ම යන පදයන් භාවිතා කරමින් සිදු කරන සෑම දේශනාවක්ම දහම් විකුර්තියක් වෙනවාද?00:10:02
1802017/10/08සත්ධර්ම දේශනය - බෙලිඅත්ත සිටිනමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය 7/10/201701:51:45
1812017/10/08ප්‍රශ්නය - අව්‍යාකෘත පටිච්චසමුප්පාදය තුලින් විපාක ලෙස පහල වන සිත් යනු ප්‍රභාශ්වර සිතද?00:21:23
1822017/10/07අව්‍යාකෘත පටිච්චසමුප්පාදය00:18:48
1832017/10/03සත්ධර්ම දේශනය - පානදුර 2/10/201702:08:09
1842017/10/02රත්මලාන සත්ධර්ම දේශනය 1/10/201702:00:26
1852017/09/30නුගේගොඩ නාලන්දාරාමයේ සිට 30/09/201702:00:51
1862017/09/302017 - 09 - 24 දින ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති මන්දිරයේ වූ සත්ධර්ම දේශනය02:28:31
1872017/09/30කඩුවෙල - බෝමිරිය සත්ධර්ම දේශනය 29/09/201702:31:48
1882017/09/30ප්‍රිය මදුර ස්භාවය හදන්නේ මමද ?00:34:48
1892017/09/30අසඥ වන ධ්‍යාන සහ නිවන00:07:06
1902017/09/29පටිච්ච් වන්නේ රුපයට්ද ?රුපාරම්මනයටද ?00:51:10
1912017/09/29පෙනෙන දෙහි නොපෙනෙන දේ පඥාවෙන් දැකීම00:06:29
1922017/09/29අරමුණක් ගැටෙන විට හිතේ රාගයක් හෝ ද්වේශයක් හදාගෙන පටිච්ච වෙනවාද?00:18:50
1932017/09/29දොඩම් ගෙඩියක් දැකල තිබේද ?00:11:32
1942017/09/28අරමුණක් ගැටෙන විට හිතේ රාගයක් හෝ ද්වේශයක් හදාගෙන පටිච්ච වෙනවාද? (ප්‍රශ්නය සදහා Description එක බලන්න)00:18:50
1952017/09/28අරිහත් ස්වාභාවය පුද්ගලත්වයෙන් නොගතයුතු බව00:06:32
1962017/09/23ඉරු දින දේශනය - ආරණ්ය භුමියේ සිට 2017 - 09 -1702:10:20
1972017/09/202017-09-05 බිනර පොහොය දින දේශනය02:33:53
1982017/09/11බුලු ගල අරණෙහි උතුම් වූ බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කල අවස්ථාව00:11:55
1992017/09/07නිවන් දොර විවර කරන පටිච්චසමුපාදයේ සැගවුණු අරුත00:31:57
2002017/09/06කඩුවෙල බෝමිරියේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය02:23:17
2012017/08/26බද්දේගම සජිවී දේශනය (2017- 08- 25)02:30:46
2022017/08/15නිකිණි පොහොය දින සත්දර්ම දෙශනාව - 2 කොටස "සතර සතිපට්ඨානය"00:55:07
2032017/08/12නිකිණි පොහොය දින සත්දර්ම දෙශනය - 1 කොටස01:49:16
2042017/08/06වැල්ලවාය බුලුගල අරන්‍ය සේනාසනයේදී.... . . . 06/ 08/ 201701:26:06
2052017/07/12පැවිදි වූ මොහොතේ දී සොයා ආ නිවන් මග පිලිබදව කරන පුනරාවර්ජනය00:20:24
2062017/07/11බුලුගල ආරන්‍ය සේනාසනයේදී ඇසල පෝය දින විමුක්තිරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පැවැත් වූ සත් ධර්ම දේශනය01:40:23
2072017/07/11ධර්ම අවබෝධයට ප්‍රඤ්ඤාව මුලිකද? මිච්චා සීලය/ ලෞකික සීලය/ ලොකොත්තර සීලය ඇසුරින් විස්තර කිරීම00:04:29
2082017/07/02වැල්ලවාය බුලුගල්ලෙන ආරණ්ය භුමියේ සිට01:05:52
2092017/06/02අස්සාද ගිනි නිවා නිවනට - කොටස 300:20:44
2102017/06/02අස්සාද ගිනි නිවා නිවනට - කොටස 100:14:50

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.