කුරුණෑගල ධම්මාරාම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12016/04/25Asirimath Damsaka | අසිරිමත් දම්සක | 2016/04/25 - 1.00pm | Shraddha TV00:53:22
22016/03/02අසිරිමත් දම්සක | ගිලාන සූත්‍රය | චිත්ත ගෘහපතිතුමා ගිලන්ව මරණාසන්න වුු අවස්ථාව ගැන වදාළ දෙසුම01:07:17
32016/02/02අසිරිමත් දම්සක | සානු සූත්‍රය | සානු නම් පුතෙක් යක්‍ෂයකු විසින් ග්‍රහණය කර ගැනීම පිළිබඳව​01:05:53
42016/01/31අසිරිමත් දම්සක | මහාකම්මවිභඞ්ග සූත්‍රය | කර්මය බෙදා විග්‍රහ කර දැක්වීම ගැන වදාළ දීර්ඝ දෙසුම00:59:20
52015/12/24ධම්මපදය​-චිත්ත වර්ගය සජ්ඣායනය, කුණ්ඩලිය සූත්‍රය සහ අනිත්‍ය ආයතන භාවනාව | උඳුවප් පුන් පොහෝ දා | 201502:23:11
62015/10/27වප් පුන් පොහෝදා උදෑසන අට්ඨාංග උපොසථය සමාදන් වීම සහ කිරි ආහාර පූජාව | ශ්‍රී:බු:ව: 255900:56:58
72015/09/19"අප්පගබ්භෝ" ගුණය පිළිබඳව ධර්ම දේශනය | ආර්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ දඩබ්බර නැති ස්වභාවය | (16)01:01:25
82015/08/27අසිරිමත් දම්සක | සංවේග වත්ථු, ඨිති සූත්‍රය, පීති සූත්‍රය,මහාචුන්‌ද සූත්‍රය ඇසුරින්00:59:53
92015/06/02පොසොන් පොහෝදා සවස ධර්ම සාකච්ඡාව | ශ්‍රී:බු:ව: 255901:05:04
102015/06/02පොසොන් පොහෝදා උදැසන ධර්ම දේශනය | චූළහත්ථිපදොපම සූත්‍රය | ශ්‍රී:බු:ව: 255901:31:21
112015/05/12Shraddha TV Dhamma Sermon | අසිරිමත් දම්සක | විසාඛූපොසථ සූත්‍රය00:53:32
122015/04/14අසිරිමත් දම්සක | පෝතලිය සූත්‍රය | පෝතලිය ගෘහපතියාට වදාළ දෙසුම01:14:41
132015/02/12Dhamma Sermon - අකාලික මුනි දහම් - ධනඤ්ජානි සූත්‍රය - මජ්‌ඣිම නිකාය01:07:37
142015/01/31Dhamma Sermon - අසිරිමත් දම්සක - සච්ච සංයුක්තයේ සූත්‍ර දේශනා කිහිපයක්01:01:37
152015/01/30Shraddha TV Dhamma Sermon - අසිරිමත් දම්සක - වේළුද්වාරෙය්‍ය සූත්‍රය01:09:42
162015/01/21Dhamma Sermon - අසිරිමත් දම්සක - මාතුගාම සංයුක්තයේ උතුම් සුත්‍ර දේශනා 30ක සාරාංශය01:03:35

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.