කොච්චිකඩේ සීවලි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12015/12/19Shraddha TV |බුදු සුවඳ 30 - චක්ඛු සූත්‍රය01:21:31
22015/10/25ධර්ම සාකච්චාව - බුදු සුවඳ - අගෝස්තු 2015 - කොච්චිකඩේ සීවලී හිමි00:48:33
32015/10/25අනන්ත වූ බුදු ගුණ - සවස ධර්ම දේශනාව - බුදු සුවඳ - අගෝස්තු 2015 - කොච්චිකඩේ සීවලී හිමි01:14:44
42015/10/25නෙත්තිප්ප්‍රකරණය - උදැසන ධර්ම දේශනාව - බුදු සුවඳ - අගෝස්තු 2015 - කොච්චිකඩේ සීවලී හිමි01:30:47
52015/09/19"කුලේසු අනනුගිද්ධෝ" ගුණය පිළිබඳව ධර්ම දේශනය | ආර්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ දායක පවුල් වලට නොඇලෙන බව | (17)01:06:48
62015/09/19කුලේසු අන්නුගිද්ධෝ ගුණය - කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය - 14 - ශ්‍රී ඝටීකාර මහා සෑ වස්සාන ධර්ම දේශනා 2015 (17)01:06:39
72015/01/10Shraddha TV Dhamma Sermon - අසිරිමත් දම්සක - 10-01-201501:02:51

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.