ඛේමරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12015/09/12The Wise Shall Realize | Vijja sutta | The Discourse on the Knowledge | Itivuttaka Pali00:47:11
22015/04/29Dhamma Sermon - The Wise Shall Realize - Vajjiyamahita Sutta00:53:47
32015/03/18Dhamma Sermon - The Wise Shall Realize - Nekkhamma (Renunciation)00:58:49
42015/01/30Dhamma Sermon - The Wise Shall Realize - Anuttariya Sutta00:54:40
52015/01/28Shraddha TV Dhamma Sermon - The Wise Shall Realize - 23-01-201500:55:55
62013/12/31Subha Sutta01:00:47
72013/10/13Anuttariya Sutta [AN]00:54:55
82013/06/29Gopaka Moggallana Sutta00:56:18
92013/06/02Kasibharadvaja Sutta and Udaya Sutta00:53:41
102013/05/05Dantabhumi Sutta00:59:14
112013/04/24Anangana Sutta - In English01:02:15
122013/03/10Vajjiyamāhita Sutta - in English00:54:03

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.