කොලොන්නාවේ සුමංගල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/20සුමධුර සදහම් දෙසුම කොළොන්නාවේ සිරි සුමංගල මහා නායක හිමිපාණෝ Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero01:04:35
22018/09/27පූජ්‍ය කොළොන්නාවේ සුමංගල හිමි 2018 09 12 Ven Kolonnawe Sumangala thero01:08:20
32018/06/15Kolonnawe Sumangala Thero01:12:34
42013/03/10109. Duthiya Ovaada Sutta - Ven Kolonnawe Siri Sumangala Anunayaka Thero01:02:08
52012/11/20Asewanacha Balanan - Ven Kolonnawe Sumangala Thero01:02:14
62012/07/13Ven Kolonnawe Siri Sumangala Anunayaka Thero - Duthiya Ovaada Sutta01:02:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.