නාපානේ ප්‍රේමසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/22නාපානේ ප්‍රේමසිරි මහනායක හිමිපාණන් උදය ගම්මන්පිලට දුන්න උපදෙස00:08:26
22017/01/012017 නව වර්ෂය, අතිපූජ්‍ය නාපානේ ප්‍රේමසිරි මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:04:30

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.