වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12014/05/07බෞද්ධකම තියෙන නායකයෙක් අපිට ඉන්නවා -- ආචාර්ය පූජ්‍ය වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම නාහිමි00:02:12
22013/11/20Kasawatha 26 03 2013 5 - Daham Vila00:10:17
32013/11/20Kasawatha 26 03 2013 4 - Daham Vila00:09:34
42013/11/19Kasawatha 26 03 2013 3 - Daham Vila00:08:23
52013/11/19Kasawatha 26 03 2013 1 - Daham Vila00:10:20
62013/11/19Kasawatha 26 03 2013 2 - Daham Vila00:06:51

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.