කොළඹගම පොඩි හාමුදුරුවෝ හෙවත් ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/09(2020 - 08 - 08) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:59:34
22020/08/08 Ven Gallehepitiye Pemarathana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:54:12
32020/08/07(2020 - 08 - 06) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:57:37
42020/08/05(2020 - 08 - 04) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:54:12
52020/07/22(2020 - 07 - 21) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:57:25
62020/07/22(2020 - 07 - 21) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:53:00
72020/07/14(2020 - 07 - 13) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:56:01
82020/06/302020 06 29 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:22
92020/06/19Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2020.06.17 - 22.00 The Buddhist Radio ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන00:51:12
102020/06/19Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero, 2020.06.19 - 08.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:21
112020/06/17(2020 - 06 - 15) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:56:44
122020/06/15භාවනා ටියුෂන් යන අම්මට තරහ යනවා" වැඩිද පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා tv00:55:00
132020/06/12(2020 - 06 - 10) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:17
142020/06/04(2020 - 06 - 02) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:21
152020/05/18(2020 - 05 - 17) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:50:43
162020/05/02(2020 - 05 - 01) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:54:41
172020/04/28(2020 - 04 - 28) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:53:44
182020/04/27Sadaham Sawana - Wyahgapajja sutta -Ven Gahepitiye premarathanna Himi00:51:38
192020/04/23(2020 - 04 - 22) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:54:27
202020/04/19(2020 - 04 - 18) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:02
212020/04/17(2020 - 04 - 16) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero00:53:14
222020/04/11(2020 - 04 - 10) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero01:01:27
232020/04/02Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2020.03.25 - 22.16 The Buddhist Radio ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන00:49:47
242020/03/30(2020 - 03 - 29) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:49:36
252020/03/22(2020 - 03 - 18) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:50:45
262020/03/06මස් කඩයක වැඩ කරපු තරුණයෙක් කිව්ව කතාව Gallehepitiye Premarathana Thero Dharma Deshana00:12:16
272020/02/29මේ රටේ හැම අම්මා, තාත්තා කෙනෙක්ම වැඩිය යුතු කමටහනක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020-2-26)00:52:52
282020/02/27සර්පයෙකුගෙන් බේරෙන්න නම් කළ යුතු දේ Gallehepitiye Premarathana Thero Dharma Deshana00:16:18
292020/02/24ඔබට සුව සේ දරුවා ලැබේවා! Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 02 -22)00:56:29
302020/02/21ශ්‍රද්ධාවන්තයා තුල ඇති බරපතල ගුණ 3ක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 02 - 13)00:51:57
312020/02/16ඌරුවරිගෙ වන්නිල ඇත්තො හාමුදුරුවන්ට කිව්ව කතාව් Gallehepitiye Premarathana Thero Dharma Deshana00:17:14
322020/02/06සංසාරයටම ප්‍රයෝජනවත් විනාඩි කිහිපයක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 02 - 03)00:54:32
332020/01/31භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අල්ලස් දෙනු පිණිස බුදුන් වඳින්නෝ Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero 2020-01-2900:52:18
342020/01/24මරණ මංචකයේ සිදුවිය හැකි අනතුරු Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 01 - 21)00:51:45
352020/01/17දිව්‍ය අප්සරාවියන් පතා ණයට භාවනා වඩන්නේද? Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 01 - 15)00:52:25
362020/01/10ඔබේ වයස ලස්සන කමටහනක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 01 - 08)00:45:25
372020/01/08දන් වැට පැවැත්වීමට නිධන් පහළ වීම Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 01 - 06)01:00:51
382019/12/28සසර ගමනේ මුණගැසුනු මිතුරන් දෙදෙනෙක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 12 -26)00:51:13
392019/12/19මා ජාතිය නැති කළ කෙනෙක් නෙමෙයි Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 12 -17)00:53:18
402019/11/12මෛත්‍රී වැඩීමේ අනුසස් - Ven Gallehepitiye Pemarathana Thero00:47:48
412019/11/11Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.11.03 - 08.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:58:48
422019/10/31Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2019.10.30 - 08.03 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:40:54
432019/10/29සිත නිවන බුදු බණ - 147 Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2019.10.28 - 05.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන හිමි00:42:34
442019/10/29ධර්මාවබෝධය කරා යන ශ්‍රාවකයෝ තිදෙනෙක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 10 - 27)00:54:58
452019/10/28මාරයාගේ තොණ්ඩුවට හසුවන සෝවාන් ශ්‍රාවකයෝ Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 10 - 27)00:59:42
462019/10/15අවසාන මහ රහත් උත්තමාවිය "සිල්මාතා කායු" Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 10 - 14)00:55:03
472019/10/10Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.10.04 - 16.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:03
482019/10/10Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.10.02 - 16.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:01:58
492019/10/08Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.10.02 - 13.30 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:08
502019/10/08Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.10.01 - 16.11 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:29
512019/10/03Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.30 - 14.30 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:41
522019/10/01Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.29 - 11.30 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:24
532019/09/30Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2019.09. 30 - 08.06 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:48
542019/09/22Ven Gallehepitiye Pemarathana Thero - කර්ම විපාක00:53:56
552019/09/19Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.17 - 14.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:00
562019/09/13Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.12 - 08.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:00
572019/09/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.10 - 16.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:34
582019/09/11අෂ්ඨ ලෝක ධර්මය ඉවසීමට යෝනිසෝ මනසිකාරය Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 09 - 10)01:01:58
592019/09/05සංඝයා වහන්සේ අස්වාභාවිකව අපවත් කරවන යක්ෂ බලවේග Gallehepitiye Pemarathana thero (2019-09-04)00:56:41
602019/09/03කල්පයක් එකම කුඹුරක් සීසාන ගොවියා Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 09 - 01)00:57:53
612019/08/27ඔබට වයස කීයද? Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 26)00:54:12
622019/08/19ආර්ය නිහඬතාවයෙන් වචන හීළෑ කිරීම Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 18)00:59:47
632019/08/16පුණ්ණා දාසිය වහල් භාවයෙන් නිදහස් වීම Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 15)00:55:15
642019/08/10කොසොල් රජු ඊර්ෂ්‍යා කල තම රාජ්‍යයේ ගැමියෙක්ගේ සැපය Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 08)00:55:56
652019/08/05මැටි වළඳක් සෑදූ මොහොතේ සිට නිරතුරු ස්භාවය බිඳීමයි. මේ කය මෙන් Gallehepitiye Pemarathana thero 19-8-400:57:36
662019/07/24ලොව්තුරා බුදුවරයෙක්ට කල්‍යාණ මිත්‍රයෙක් වූ ඝටීකාර උපාසක තුමා Gallehepitiye Pemarathana thero 19-7-2300:51:01
672019/07/22අතින් අත ඇරීමට පෙර සිතින් අතඇර සිටින්න Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 07 - 21)00:55:29
682019/07/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.07.11 - 13.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:57:37
692019/07/05සහල් ප්‍රේතයා වූ භික්ෂුව Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 07 - 04)00:57:16
702019/06/28ඥාතියෙකුට අනුමෝදන් වීමට පිනක් නැති මිලෙන් අධික පිංකම් Gallehepitiye Pemarathana thero (2019- 06-27)00:52:18
712019/06/18Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.06.17 - 17.15 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:59
722019/06/17Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero  2019.06.17 - 20.02 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:35
732019/06/11භාවනා ටියුෂන් යන අම්මාට තරහ යනව වැඩිද? (2019 - 06 - 10) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි00:55:20
742019/05/11චුල්ලසෙට්ඨි, ඇටසැකිලි ප්‍රේතයා (2019 - 05 - 10) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි00:54:37
752019/05/10මිල කල නොහැකි නිධානයක් උඩ හිඳ සිටින වඳුරු රංචුව (2019 - 05 - 09) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි00:55:22
762019/05/05Ven Gallehepitiye Pemarathana Thero - පුත්තා මත්ති ධනං මත්ති, ඉති බාලො විභඤ්ඤති00:49:11
772019/04/20Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.04.20 - 08.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:20
782019/04/04Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.31 - 14.30 The Buddhist TV00:54:38
792019/03/302019 - 03 - 29 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:58:56
802019/03/28Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.28 - 16.00 The Buddhist TV ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්00:59:38
812019/03/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.22 - 16.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:31
822019/03/19Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.18 - 14.30  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:40
832019/03/142019 - 03 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:53:15
842019/03/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.02.28 - 04.00  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:56:10
852019/03/04Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.03 - 17.00  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:50
862019/02/21Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.02.15 - 14.40  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:20
872019/02/142019 - 02 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:52:02
882019/02/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.02.09 - 10.20  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:08
892019/02/072019 - 02 - 06 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:59:18
902019/02/042019 - 02 - 03 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:56:47
912019/02/04Ven Gallehepitiye Pemarathana Thero - සියළු ශරීර මැටි බදුන් මෙන් බිදී යයි කලකිරීමටම සුදුසු වෙයි00:52:53
922019/02/022019 - 02 - 01 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:47
932019/01/26Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.22 - 16.00  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ T00:49:34
942019/01/24Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.17 - 17.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:56
952019/01/142019 - 01 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:54:28
962019/01/11Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.06 - 16.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:44:14
972019/01/102019 - 01 - 10 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:24
982019/01/10Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.04 - 12.30  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:54:51
992019/01/10Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.01 - 06.30 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ T00:52:59
1002019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:53:08
1012019/01/01Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.01 - 16.03  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:57:20
1022018/12/25Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.12.11 - 16.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:23
1032018/12/25Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.20 - 09.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:11
1042018/12/142018 - 12 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:58
1052018/12/132018 - 12 - 12 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:51:31
1062018/12/11Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.12.11 - 16.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:56:06
1072018/12/082018 - 12 - 07 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero01:01:09
1082018/12/05Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.11 - 16.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:23
1092018/12/05Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.11 - 10.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:51:43
1102018/11/29Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.08 - 11.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHI00:52:44
1112018/11/27Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero  - 2018.11.06 - 09.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHI00:58:50
1122018/11/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.10.26 - 10.10 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේTHE BUDDHIST00:51:40
1132018/11/012018 - 11 - 01 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:50:55
1142018/10/31Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.10.23 - 09.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේTHE BUDDHIST01:00:32
1152018/10/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.10.20 - 09.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:50:20
1162018/10/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.10.19 - 10.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:51:01
1172018/10/20Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero, 2018.10.18 - 19.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:55:14
1182018/10/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.10.12 - 08.04 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:34
1192018/09/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.16 - 18.45 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:54:34
1202018/09/17Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.13 - 12.40 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:53:46
1212018/09/08Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.06 - 18.40 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ THE BUDDHIST00:56:32
1222018/09/05Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.03 - 12.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:55:06
1232018/08/30Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero, 2018.08.29 - 12.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:56:20
1242018/08/24Ven.Galhepitiye Premarathna Thero, - 2018.08.24 - 20.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:57
1252018/07/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.07.09 - 20.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:55
1262018/04/03Ven. Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.04.03 - 20.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:23
1272018/02/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero-2018.02.09-20.00 - ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:23
1282018/01/12කුණුහරුප බණ දෙසීම හරිද ? | කොළඹගම පොඩි හාමුදුරැවෝ00:31:26
1292016/11/24Ehipassiko 2016.11.24 | Gallehepitiye Premarathana Thero.00:27:10
1302016/10/21Ehipassiko 2016.10.21 | Gallehepitiye Pemarathana Thero.00:27:38
1312016/09/13Ehipassiko 2016.09.13 | Gallehepitiye Premarathana Thero.00:28:54
1322016/08/25Ehipassiko 2016.08.25 | Gallehepitiye pemarathana Thero00:28:25
1332013/03/23Real Budhist Monk සත්‍ය බුදු දහම00:31:37
1342012/07/29පිළිගැනීමේ කතාව, සම්බුද්ධ රාජමාලිගාව00:13:06

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.