කොළඹගම පොඩි හාමුදුරුවෝ හෙවත් ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/12මෛත්‍රී වැඩීමේ අනුසස් - Ven Gallehepitiye Pemarathana Thero00:47:48
22019/11/11Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.11.03 - 08.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:58:48
32019/10/31Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2019.10.30 - 08.03 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:40:54
42019/10/29සිත නිවන බුදු බණ - 147 Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2019.10.28 - 05.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන හිමි00:42:34
52019/10/29ධර්මාවබෝධය කරා යන ශ්‍රාවකයෝ තිදෙනෙක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 10 - 27)00:54:58
62019/10/28මාරයාගේ තොණ්ඩුවට හසුවන සෝවාන් ශ්‍රාවකයෝ Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 10 - 27)00:59:42
72019/10/15අවසාන මහ රහත් උත්තමාවිය "සිල්මාතා කායු" Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 10 - 14)00:55:03
82019/10/10Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.10.04 - 16.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:03
92019/10/10Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.10.02 - 16.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:01:58
102019/10/08Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.10.02 - 13.30 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:08
112019/10/08Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.10.01 - 16.11 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:29
122019/10/03Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.30 - 14.30 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:41
132019/10/01Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.29 - 11.30 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:24
142019/09/30Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2019.09. 30 - 08.06 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:48
152019/09/22Ven Gallehepitiye Pemarathana Thero - කර්ම විපාක00:53:56
162019/09/19Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.17 - 14.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:00
172019/09/13Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.12 - 08.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:00
182019/09/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.10 - 16.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:34
192019/09/11අෂ්ඨ ලෝක ධර්මය ඉවසීමට යෝනිසෝ මනසිකාරය Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 09 - 10)01:01:58
202019/09/05මහා යතිවරයාණන් වහන්සේ අස්වාභාවිකව අපවත් කරවන යක්ෂ බලවේග Gallehepitiye Pemarathana thero (2019-09-04)00:56:41
212019/09/03කල්පයක් එකම කුඹුරක් සීසාන ගොවියා Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 09 - 01)00:57:53
222019/08/27ඔබට වයස කීයද? Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 26)00:54:12
232019/08/19ආර්ය නිහඬතාවයෙන් වචන හීළෑ කිරීම Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 18)00:59:47
242019/08/16පුණ්ණා දාසිය වහල් භාවයෙන් නිදහස් වීම Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 15)00:55:15
252019/08/10කොසොල් රජු ඊර්ෂ්‍යා කල තම රාජ්‍යයේ ගැමියෙක්ගේ සැපය Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 08)00:55:56
262019/08/05මැටි වළඳක් සෑදූ මොහොතේ සිට නිරතුරු ස්භාවය බිඳීමයි. මේ කය මෙන් Gallehepitiye Pemarathana thero 19-8-400:57:36
272019/07/24ලොව්තුරා බුදුවරයෙක්ට කල්‍යාණ මිත්‍රයෙක් වූ ඝටීකාර උපාසක තුමා Gallehepitiye Pemarathana thero 19-7-2300:51:01
282019/07/22අතින් අත ඇරීමට පෙර සිතින් අතඇර සිටින්න Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 07 - 21)00:55:29
292019/07/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.07.11 - 13.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:57:37
302019/07/05සහල් ප්‍රේතයා වූ භික්ෂුව Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 07 - 04)00:57:16
312019/06/28ඥාතියෙකුට අනුමෝදන් වීමට පිනක් නැති මිලෙන් අධික පිංකම් Gallehepitiye Pemarathana thero (2019- 06-27)00:52:18
322019/06/18Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.06.17 - 17.15 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:59
332019/06/17Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero  2019.06.17 - 20.02 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:35
342019/06/15පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි 2019 06 10තරම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ දෑත් ඉවර විකාශනයකි00:54:52
352019/06/11භාවනා ටියුෂන් යන අම්මාට තරහ යනව වැඩිද? (2019 - 06 - 10) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි00:55:20
362019/05/11චුල්ලසෙට්ඨි, ඇටසැකිලි ප්‍රේතයා (2019 - 05 - 10) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි00:54:37
372019/05/10මිල කල නොහැකි නිධානයක් උඩ හිඳ සිටින වඳුරු රංචුව (2019 - 05 - 09) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි00:55:22
382019/05/05Ven Gallehepitiye Pemarathana Thero - පුත්තා මත්ති ධනං මත්ති, ඉති බාලො විභඤ්ඤති00:49:11
392019/04/20Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.04.20 - 08.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:20
402019/04/04Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.31 - 14.30 The Buddhist TV00:54:38
412019/03/302019 - 03 - 29 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:58:56
422019/03/28Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.28 - 16.00 The Buddhist TV ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්00:59:38
432019/03/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.22 - 16.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:31
442019/03/19Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.18 - 14.30  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:40
452019/03/142019 - 03 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:53:15
462019/03/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.02.28 - 04.00  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:56:10
472019/03/04Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.03 - 17.00  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:50
482019/02/21Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.02.15 - 14.40  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:20
492019/02/142019 - 02 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:52:02
502019/02/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.02.09 - 10.20  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:08
512019/02/072019 - 02 - 06 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:59:18
522019/02/042019 - 02 - 03 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:56:47
532019/02/04Ven Gallehepitiye Pemarathana Thero - සියළු ශරීර මැටි බදුන් මෙන් බිදී යයි කලකිරීමටම සුදුසු වෙයි00:52:53
542019/02/022019 - 02 - 01 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:47
552019/01/26Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.22 - 16.00  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ T00:49:34
562019/01/24Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.17 - 17.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:56
572019/01/142019 - 01 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:54:28
582019/01/11Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.06 - 16.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:44:14
592019/01/102019 - 01 - 10 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:24
602019/01/10Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.04 - 12.30  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:54:51
612019/01/10Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.01 - 06.30 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ T00:52:59
622019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:53:08
632019/01/01Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.01 - 16.03  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:57:20
642018/12/25Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.12.11 - 16.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:23
652018/12/25Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.20 - 09.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:11
662018/12/142018 - 12 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:58
672018/12/132018 - 12 - 12 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:51:31
682018/12/11Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.12.11 - 16.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:56:06
692018/12/082018 - 12 - 07 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero01:01:09
702018/12/05Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.11 - 16.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:23
712018/12/05Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.11 - 10.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:51:43
722018/11/29Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.08 - 11.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHI00:52:44
732018/11/27Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero  - 2018.11.06 - 09.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHI00:58:50
742018/11/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.10.26 - 10.10 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේTHE BUDDHIST00:51:40
752018/11/012018 - 11 - 01 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:50:55
762018/10/31Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.10.23 - 09.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේTHE BUDDHIST01:00:32
772018/10/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.10.20 - 09.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:50:20
782018/10/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.10.19 - 10.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:51:01
792018/10/20Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero, 2018.10.18 - 19.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:55:14
802018/10/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.10.12 - 08.04 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:34
812018/09/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.16 - 18.45 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:54:34
822018/09/17Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.13 - 12.40 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:53:46
832018/09/08Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.06 - 18.40 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ THE BUDDHIST00:56:32
842018/09/05Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.03 - 12.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:55:06
852018/08/30Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero, 2018.08.29 - 12.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:56:20
862018/08/24Ven.Galhepitiye Premarathna Thero, - 2018.08.24 - 20.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:57
872018/07/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.07.09 - 20.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:55
882018/04/03Ven. Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.04.03 - 20.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:23
892018/02/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero-2018.02.09-20.00 - ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:23
902018/01/12කුණුහරුප බණ දෙසීම හරිද ? | කොළඹගම පොඩි හාමුදුරැවෝ00:31:26
912016/11/24Ehipassiko 2016.11.24 | Gallehepitiye Premarathana Thero.00:27:10
922016/10/21Ehipassiko 2016.10.21 | Gallehepitiye Pemarathana Thero.00:27:38
932016/09/13Ehipassiko 2016.09.13 | Gallehepitiye Premarathana Thero.00:28:54
942016/08/25Ehipassiko 2016.08.25 | Gallehepitiye pemarathana Thero00:28:25
952013/03/23Real Budhist Monk සත්‍ය බුදු දහම00:31:37
962012/07/29පිළිගැනීමේ කතාව, සම්බුද්ධ රාජමාලිගාව00:13:06

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.