වතුරවිල සිරි සුජාත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/13Ehipassiko 2019.10.1300:26:30
22019/09/20ධර්ම චක්‍රය පවත්වන්නා (ධර්ම සක්විති ) බුද්ධ නම් වන සේක Wathuravila Siri Sujatha thero (2019- 9 - 19)00:52:27
32019/09/05සිත නිවන බුදු බණ - 132 Ven.Wathuruvila Siri Sujatha Thero - 2019.09.05 - 05.01 වතුරුවිල සිරි සුජාත ස00:33:34
42019/07/20සමාජගතව තමාගේ මෙහෙවර නිවැරදිව ඉටු කිරීමට Ven. Wathuravila Siri Sujatha thero (2019 - 07 - 19)00:59:56
52019/07/11‘‘මාතෘභූමී සුරක්ෂා පූජා“ Ven Wathuravila Siri Sujatha00:04:13
62019/06/15අශ්වයෙක් අජානිය අශ්වයෙක්ගෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම Ven. Wathuravila Siri Sujatha thero (2019-06-14)00:54:15
72019/03/01Wathuravila Siri Sujatha Thero - Dharmasanaya - 2019-02-2800:37:19
82019/02/25Ven. Wathuruvila Siri Sujatha Thero - 2019.02.06 - 12.40  වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:55:43
92019/01/22Ven. Wathuruvila Siri Sujatha Thero  - 2019.01.17 - 12.40  වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:51:42
102018/04/10Ven. Wathuruvila Siri Sujatha Thero - 2018.04.10 - 20.00 වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:57
112013/12/202011 12 26 සූත්‍ර දේශනා Wasala Sutta | Ven Wathuravila Siri Sujatha Thero01:01:44

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.