වතුරවිල සිරි සුජාත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/03නිකිණි පුන් පෝදා හිරු tv ධර්ම ප්‍රදීපය ධර්ම දේසනාව පූජ්‍ය වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:24
22020/08/01(2020 - 07 - 31) පූජ්‍ය වතුරවිල සිරි සුජාත හිමි - Ven. Wathuravila Siri Sujatha thero00:55:23
32020/07/13(2020 - 07 - 12) පූජ්‍ය වතුරවිල සිරි සුජාත හිමි - Ven. Wathuravila Siri Sujatha thero00:52:42
42020/07/09යහපත් ජිවිතයේ වටිනාකම | පූජ්‍ය වතුරුවිල සිරි සුජාත හිමි | Sirasa Dhamma00:25:01
52020/05/21Ven.Wathuruvila Siri Sujatha Thero 2020.05.21 - 08.04 වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:21
62020/04/11Ven.Wathuruvila Siri Sujatha Thero 2020.04.10 - 20.03 වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:26
72020/03/07පූජ්‍ය වතුරවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන් වහන්සේ budu bana00:46:53
82020/01/26හිරු tv සමාජ සංගායනා 2020 01 26 පූජ්‍ය වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:42
92020/01/22හරි tv සමාජ සංගායනා 2020 01 22 පූජ්‍ය වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:13
102020/01/15Ven.Wathuruvila Siri Sujatha Thero 2020.01.15 - 08.03 වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:25
112020/01/02හිරු tv සමාජ සංගායනා 2020 01 02 පූජ්‍ය වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:37
122019/12/28අන්තවාදයට උත්තර හොයන්න වෙන්නෙ මහ මැතිවරණයෙන් පස්සෙ - Ven Wathuravila Siri Sujatha Thero00:22:23
132019/12/24පංචානන්තරිය කර්ම හැර සියළු කර්ම වෙනස් කළ හැක Ven. Wathuravila Siri Sujatha thero (2019 - 12 -22)00:51:14
142019/12/21හිරු tv සමාජ සංගායනා 2019 12 21 පූජ්‍ය වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන් වහන්සේ00:29:57
152019/12/11සද්ධර්ම වර්ෂා සදහම් යාත්‍රා Ven. Wathuruvila Siri Sujatha Thero 2019.12.11 - 09.05 වතුරුවිල සිරි සුජ00:54:01
162019/10/13Ehipassiko 2019.10.1300:26:30
172019/09/20ධර්ම චක්‍රය පවත්වන්නා (ධර්ම සක්විති ) බුද්ධ නම් වන සේක Wathuravila Siri Sujatha thero (2019- 9 - 19)00:52:27
182019/09/05සිත නිවන බුදු බණ - 132 Ven.Wathuruvila Siri Sujatha Thero - 2019.09.05 - 05.01 වතුරුවිල සිරි සුජාත ස00:33:34
192019/07/20සමාජගතව තමාගේ මෙහෙවර නිවැරදිව ඉටු කිරීමට Ven. Wathuravila Siri Sujatha thero (2019 - 07 - 19)00:59:56
202019/07/11‘‘මාතෘභූමී සුරක්ෂා පූජා“ Ven Wathuravila Siri Sujatha00:04:13
212019/06/15අශ්වයෙක් අජානිය අශ්වයෙක්ගෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම Ven. Wathuravila Siri Sujatha thero (2019-06-14)00:54:15
222019/03/01Wathuravila Siri Sujatha Thero - Dharmasanaya - 2019-02-2800:37:19
232019/02/25Ven.Wathuruvila Siri Sujatha Thero - 2019.02.06 - 12.40  වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:55:43
242019/01/22Ven. Wathuruvila Siri Sujatha Thero  - 2019.01.17 - 12.40  වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:51:42
252018/04/10Ven. Wathuruvila Siri Sujatha Thero - 2018.04.10 - 20.00 වතුරුවිල සිරි සුජාත ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:57
262013/12/202011 12 26 සූත්‍ර දේශනා Wasala Sutta | Ven Wathuravila Siri Sujatha Thero01:01:44

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.