කැළණියේ ශාසනවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/01/259.1 Ven Kelaniye Sasanawansa Thero - Citta Vaggaya 9 (DP) - 19a Apr2019 FM00:43:19
22019/11/17කැලණියේ සාසනවංස ස්වාමීන්වහන්සේ - සිහිය - මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය Ven Kelaniye Sasanawansa himi00:55:42
32019/08/18නිවන් දකින්න සුදුසු බණක් කෙටියෙන් Ven. Kelaniye Shasanawansha thero (2019 - 08 - 17)00:57:31
42019/04/19Ven.Kelaniye Shasanawansa Thero  - 2019.04.19 - 08.06 කැළණියේ ශාසනවංස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:29
52019/03/04Ven.Kelaniye Shasanawansa Thero - 2019.02.26 - 01.00 කැළණියේ ශාසනවංස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ THE BU00:57:13
62016/09/20Ehipassiko 2016.09.20 | Kelaniye Sasanawansa Thero00:28:25
72016/06/28Ehipassiko 2016.06.28 | Kelaniye Sasanawansa Thero00:28:54
82016/06/14Ehipassiko 2016.06.14 | Kelaniye Sasanawansa Thero00:28:35
92016/06/07Ehipassiko 2016.06.07 | Kelaniye Sasanawansa Thero00:27:28

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.