දැලිවල බුද්ධරක්ඛිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/12භාවනාව වැඩීම හා නීවරණ යටපත් වීම අත්දැකීම Ven. Deliwala Buddharakkitha thero (2019 - 10 - 10)00:50:21
22019/07/04Ven_Delivala_Buddharakkitha_Thero_|_සසරින්_එතෙර_වීම_ප්‍රමාද_කරන_ප්‍රධාන_කරුණු.01:01:41
32019/06/25Ven Delivala Buddharakkitha Thero | සසරින් එතෙර වීම ප්‍රමාද කරන ප්‍රධාන කරුණු...01:02:40
42019/03/292019 - 03 - 28 පූජ්‍ය දැලිවල බුද්ධරක්ඛිත හිමි - Ven Deliwala Buddharakkitha thero00:50:12
52018/04/02දහම තුළින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකිම.( Deliwala Buddharakkhitha Thero )01:03:04
62018/03/31බුදු දහම වැදීමට නොව වැඩීමටයි.( Deliwala Buddharakkhitha Thero )00:49:36
72018/03/21Deliwala Buddharakkhitha thero.තණ්හාව දුරුවීමට සිත යොදන අයුරු.01:05:18
82018/02/22Ven Delivala Buddharakkitha thero - වේදනා නිරෝදය පිළිබඳව බුදුන් අනුදත් මග01:07:37
92018/01/18Paisotha gami Dharma sakachchava -Ven. Delivala Buddharakkitha himi01:17:20
102017/11/03පටිසෝතගාමී දේශනා 0400:43:02
112017/10/22178_Daliwala Buddharakkitha Thero_maha chththalisakara sutta 22-10-201701:32:30
122017/10/11පටිසෝතගාමී දේශනා අංක 0301:00:48
132017/09/26175_Daliwala Buddharakkitha Thero 17-09-201701:51:07
142017/09/18පටිසෝතගාමී දේශනා අංක - 0200:58:28
152017/09/04පටිසෝතගාමී පිළිවෙත 0101:04:57
162017/08/02172_Chula Sarapoma sutta Daliwala Buddharakkhitha thero 30-07-201701:28:33
172017/07/16171_Ven Daliwala Buddharakkitha විතක්‌කසණ්‌ඨානසුත්‌තං 20170716 145101:18:00

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.