බණ්ඩාරවෙල ඤාණසුමන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12016/11/15150_ Ven Bandarawela Gnanasumana Thero_Vupekkha bhawanawa_06-11-201601:10:01
22016/08/11144_ Ven Bandarawela Gnanasumana Thero_maithree bhawanawa_07-08-201601:54:56

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.